עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד לChana Bas Yitzchok (Ann Kurtz)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 17 Kislev 5778 (Tuesday, December 05, 2017) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(103.1%)
(1 הרשמה מלאה + 2 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Ari Motechinגיטין
1A Motechinביכורים
1Ari Motechin (11)כלים
1Rabbi Aharon Brun-Kestlerמנחות
1Avrumie Motechinידיים
1Benji Karfunkelערכין
6Davi Bistricerמקוואות, עוקצים, טבול יום, מכשירין, זבים, נידה
1Josh Kurtzביצה
1David Rosenthalעדויות
1Avi Holchendlerפרה
1Dovid Weinbergמעשרות
1I Motechinבבא מציעא
1Itamar Kurtzטהרות
1Jack Kurtzפסחים
1David Berezin-Bahrשבת
3Zush Motechinיומא, מועד קטן, חגיגה
1Bentzion Motechinעבודה זרה
1Jack Newmanדמאי
1Dr. Martin Klahrבכורות
1Joel Motechinברכות
1Meir Moshe Kurtzכריתות
1Nachi Felsenthalתענית
1Rabbi Anshel Rosbyנגעים
1Rabbi Chaim Cruparתמורה
1Rabbi Daniel Nosenchukמידות
1Rabbi Dovid Goldsteinזבחים
1Rabbi Michoel Colemanכתובות
1Rabbi Reuven Ungarאהלות
1Rabbi Yisroel Meir Paretzkyקינים
2Rabbi Yissachar Dov Krakowskiשקלים, שבועות
1Rabbi Yitzchok Guttermanיבמות
1Reuven Jacobs (1-10)כלים
1Schmuel Kurtzעירובין
1Sharon Motechinחולין
1Sebbag Familyמעילה
1Ahuva and Meira Motechinאבות
1Akivah Motechinקידושין
1Yossi Pasternakמעשר שני
2Yossi Bistricerערלה, שביעית
1Azi Motechinבבא בתרא
1D Reichפיאה
1Fred Nתמיד
1Yonatan Felsenthalמכות
1Eitan Sכלאיים
1sebbag familyמגילה
1Sholom Doronתרומות
1Mordy Rosbyנזיר
1Seth Kurtzהוריות
2Tani Motechinבבא קמא, סוטה
1Ely Pasternakנדרים
1Yehuda Bistricerסוכה
1Steven Felsenthalסנהדרין
1Brombergראש השנה
1Seth Kurtz (12-30)כלים
1Tzvi Bistricerחלה
      55 אנשים נרשמו ל 65 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.