עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד לChana Bas Yitzchok (Ann Kurtz)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא בדוק את מסכתות היחידות שאתה רוצה ללמוד, להזין את שמך ודוא"ל ולחץ על שליחה.

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 17 Kislev 5778 (Tuesday, December 05, 2017) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(103.1%)
(1 הרשמה מלאה + 2 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
קוד אבטחה: קוד אבטחה
שלח (בלי נדר)הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Ari Motechinגיטין
1Ari Motechin (11)כלים
1A Motechinביכורים
1Rabbi Aharon Brun-Kestlerמנחות
1Avrumie Motechinידיים
1Benji Karfunkelערכין
6Davi Bistricerעוקצים, טבול יום, מכשירין, זבים, מקוואות, נידה
1Josh Kurtzביצה
1David Rosenthalעדויות
1Avi Holchendlerפרה
1Dovid Weinbergמעשרות
1I Motechinבבא מציעא
1Itamar Kurtzטהרות
1Jack Kurtzפסחים
1Bentzion Motechinעבודה זרה
3Zush Motechinמועד קטן, חגיגה, יומא
1Jack Newmanדמאי
1Dr. Martin Klahrבכורות
1Joel Motechinברכות
1David Berezin-Bahrשבת
1Meir Moshe Kurtzכריתות
1Nachi Felsenthalתענית
1Rabbi Anshel Rosbyנגעים
1Rabbi Chaim Cruparתמורה
1Rabbi Daniel Nosenchukמידות
1Rabbi Dovid Goldsteinזבחים
1Rabbi Michoel Colemanכתובות
1Rabbi Reuven Ungarאהלות
1Rabbi Yisroel Meir Paretzkyקינים
2Rabbi Yissachar Dov Krakowskiשקלים, שבועות
1Rabbi Yitzchok Guttermanיבמות
1Reuven Jacobs (1-10)כלים
1Schmuel Kurtzעירובין
1Sharon Motechinחולין
1Sebbag Familyמעילה
1Ahuva and Meira Motechinאבות
1Akivah Motechinקידושין
1Yossi Pasternakמעשר שני
1Azi Motechinבבא בתרא
1D Reichפיאה
1Fred Nתמיד
1Yonatan Felsenthalמכות
1Eitan Sכלאיים
1sebbag familyמגילה
1Sholom Doronתרומות
1Seth Kurtzהוריות
1Mordy Rosbyנזיר
2Tani Motechinבבא קמא, סוטה
1Ely Pasternakנדרים
1Yehuda Bistricerסוכה
1Steven Felsenthalסנהדרין
1Seth Kurtz (12-30)כלים
1Brombergראש השנה
2Yossi Bistricerשביעית, ערלה
1Tzvi Bistricerחלה
      55 אנשים נרשמו ל 65 מסכתות   יצוא

 

 Powered by: