למד לAvraham Ben Istam (Avraham Nisanov)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 15 Kislev 5778 (Sunday, December 03, 2017) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(103.1%)
(1 הרשמה מלאה + 2 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Ariel krikheliבבא בתרא
1Ariel Nisanovקידושין
1Avi Yosipovחגיגה
2Barry Nisanovערלה, בבא מציעא
1Natan Maksimovראש השנה
1Baruch Maksimovסנהדרין
1Bentsion Isaacovסוטה
1C.Niazoffעדויות
1Daniel Wealcatchזבים
1David nazarשקלים
1Efraim Babekovבבא קמא
1daniel samaniמידות
1yehoshua Shamsievטבול יום
1Elan Shamsayevשביעית
1Eliyau Lalushטהרות
2Emanuel Nisanovעבודה זרה, ביכורים
1Erez Maximovשבת
1Zaki nisanovשבועות
1Shmuel nisanovתענית
1Gaby Hafisovגיטין
1Gavriel Kohenovזבחים
1Itsik Nissanovמעילה
1Izchak Lalushיבמות
1Jonathan Aminovקינים
1Lazerכלים
1Maxim Nisanovפיאה
1Meir Chai Abramovנידה
1tzion abramovדמאי
1Danny yakubovמעשרות
1Mendy Babaevנזיר
1yochanan eisenbachחולין
1Michael Nisanovעבודה זרה
1Michael shamsayevביצה
1Yehousha shamsievחגיגה
1Michael Yagudaevמכות
1Michael Yehoshua Nisanovמכשירין
1Eitan Nisanovבכורות
1Michoel Ben Ezraעירובין
1Mishael Kohanחלה
1Mordecha Khanimovתרומות
1Moshe sdayebמגילה
1N Niazoffהוריות
1Netanel nisanovסוכה
1Boris Nisanovכלאיים
1Rabbi Shlomo Nisanovאהלות
1Pinchas Abramovפרה
1Rabbi Rafael Zavalunovמקוואות
1Rachamim Shaulovמנחות
1Rafael Yusupovמועד קטן
1Reuvenתמורה
1Ronenפסחים
1Avraham Chaim Bergmanתמיד
1Chaim Yerushem Kaufmanידיים
1Tzvi Yagudaevאבות
1Yisroel Yosupovכתובות
1Avi Sternעוקצים
1Yehudaמעשר שני
1Yehuda nisanovברכות
1Yehuda Rosenbergערכין
1Yonatan Yosefנדרים
1Yosef Babaevכריתות
1Moshe Haimנגעים
1Yosef haimיומא
      63 אנשים נרשמו ל 65 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.