עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד לReb Uri Ben Reb Dovid (Uri Wiederman)
שלושים / יארצייט

The first yartzeit is observed on the day of the kevura which took place on the first day of chol hamoed Pesach. There will be a siyum and seuda at the home of R. Betzalel and Esther on the first day chol hamoed. Please sign up for mishnayos as early as possible. remember thatthis is notthe shiva and it is really only the immediate family that will be participating so feel free to take as much of zeraim, kodshim and taharos as possible. Thank you.

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא בדוק את מסכתות היחידות שאתה רוצה ללמוד, להזין את שמך ודוא"ל ולחץ על שליחה.

משנה סיום הוא 82.5% נרשם
(52/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
√בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
√כריתות (6) √מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) √אהלות (18) √נגעים (14)
√פרה (12) √טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) √זבים (5)
√טבול יום (4) √ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
קוד אבטחה: קוד אבטחה
שלח (בלי נדר)הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Ahron Moshe Lipschutzשקלים
1Avi Wiedermannברכות
5Bezalel Wiedermanאהלות, פרה, נידה, נגעים, טהרות
1Dovid Wiedermanעבודה זרה
4Dovid Kofmanקינים, אבות, כלים, חגיגה
6Ari Friedmanתרומות, חלה, ביכורים, מעשר שני, מעשרות, ערלה
1Binyomin & AY Friedmanפסחים
8moishe kofmanטבול יום, עוקצים, שבת, מקוואות, זבים, ידיים, בכורות, מכשירין
2Yossi Semelראש השנה, מכות
2Avrohom Semelהוריות, סוטה
1Shaya Semelתענית
1Osher Wiedermannקידושין
1Yaakov Wiedermannמגילה
1Yechiel Wiedermannשבועות
2Shmuel Chaplerבבא בתרא, גיטין
2Yossi juravelעירובין, יבמות
3Yeshaya leiferביצה, בבא קמא, כתובות
2Nachman Chaplerכריתות, מעילה
1Dovid Chaplerנדרים
1Chezky Chaplerנזיר
1Yehuda Chaplerבבא מציעא
1Chaim Abermanיומא
1Yisroel meir Abermanמועד קטן
1Yochanan meir friedmanסוכה
2Zeli Wiedermannתמיד, מידות
      25 אנשים נרשמו ל 52 מסכתות   יצוא

 

 Powered by: