עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד לReb Uri Ben Reb Dovid (Uri Wiederman)
שלושים / יארצייט

The first yartzeit is observed on the day of the kevura which took place on the first day of chol hamoed Pesach. There will be a siyum and seuda at the home of R. Betzalel and Esther on the first day chol hamoed. Please sign up for mishnayos as early as possible. remember thatthis is notthe shiva and it is really only the immediate family that will be participating so feel free to take as much of zeraim, kodshim and taharos as possible. Thank you.

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא בדוק את מסכתות היחידות שאתה רוצה ללמוד, להזין את שמך ודוא"ל ולחץ על שליחה.

משנה סיום הוא 88.8% נרשם
(56/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
√בכורות (9) ערכין (9) √תמורה (7)
√כריתות (6) √מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) √אהלות (18) √נגעים (14)
√פרה (12) √טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) √זבים (5)
√טבול יום (4) √ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Ahron Moshe Lipschutzשקלים
1Ahron Perlowitzזבחים
1Avi Wiedermannברכות
1Dovid Wiedermanעבודה זרה
5Bezalel Wiedermanנגעים, טהרות, אהלות, פרה, נידה
4Dovid Kofmanכלים, חגיגה, קינים, אבות
6Ari Friedmanמעשר שני, מעשרות, ערלה, תרומות, חלה, ביכורים
1Binyomin & Ay Friedmanפסחים
2Yossi Semelמכות, ראש השנה
8Moishe Kofmanבכורות, מכשירין, טבול יום, עוקצים, שבת, מקוואות, זבים, ידיים
1Nachman Chaplerסנהדרין
2Avrohom Semelהוריות, סוטה
1Shaya Semelתענית
1Osher Wiedermannקידושין
1Reb Shukyתמורה
1Tova Lowy And Boysפיאה
1Yaakov Wiedermannמגילה
1Yechiel Wiedermannשבועות
1Chezky Chaplerנזיר
1Yehuda Chaplerבבא מציעא
2Nachman Chaplerמעילה, כריתות
3Yeshaya Leiferכתובות, ביצה, בבא קמא
2Shmuel Chaplerבבא בתרא, גיטין
2Yossi Juravelעירובין, יבמות
1Dovid Chaplerנדרים
1Yisroel Meir Abermanמועד קטן
1Chaim Abermanיומא
1Yochanan Meir Friedmanסוכה
2Zeli Wiedermannתמיד, מידות
      29 אנשים נרשמו ל 56 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.