עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד לReb Uri Ben Reb Dovid (Uri Wiederman)
שלושים / יארצייט

The first yartzeit is observed on the day of the kevura which took place on the first day of chol hamoed Pesach. There will be a siyum and seuda at the home of R. Betzalel and Esther on the first day chol hamoed. Please sign up for mishnayos as early as possible. remember thatthis is notthe shiva and it is really only the immediate family that will be participating so feel free to take as much of zeraim, kodshim and taharos as possible. Thank you.

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא בדוק את מסכתות היחידות שאתה רוצה ללמוד, להזין את שמך ודוא"ל ולחץ על שליחה.

משנה סיום הוא 82.5% נרשם
(52/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
√בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
√כריתות (6) √מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) √אהלות (18) √נגעים (14)
√פרה (12) √טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) √זבים (5)
√טבול יום (4) √ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
קוד אבטחה: קוד אבטחה
שלח (בלי נדר)הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Ahron Moshe Lipschutzשקלים
1Avi Wiedermannברכות
5Bezalel Wiedermanנגעים, טהרות, אהלות, פרה, נידה
1Dovid Wiedermanעבודה זרה
4Dovid Kofmanאבות, כלים, חגיגה, קינים
6Ari Friedmanביכורים, מעשר שני, מעשרות, ערלה, תרומות, חלה
1Binyomin & AY Friedmanפסחים
2Avrohom Semelסוטה, הוריות
8moishe kofmanידיים, בכורות, מכשירין, טבול יום, עוקצים, שבת, מקוואות, זבים
2Yossi Semelמכות, ראש השנה
1Shaya Semelתענית
1Osher Wiedermannקידושין
1Yaakov Wiedermannמגילה
1Yechiel Wiedermannשבועות
1Dovid Chaplerנדרים
3Yeshaya leiferכתובות, ביצה, בבא קמא
1Chezky Chaplerנזיר
1Yehuda Chaplerבבא מציעא
2Nachman Chaplerמעילה, כריתות
2Shmuel Chaplerבבא בתרא, גיטין
2Yossi juravelעירובין, יבמות
1Chaim Abermanיומא
1Yisroel meir Abermanמועד קטן
1Yochanan meir friedmanסוכה
2Zeli Wiedermannתמיד, מידות
      25 אנשים נרשמו ל 52 מסכתות   יצוא

 

 Powered by: