עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד לReb Uri Ben Reb Dovid (Uri Wiederman)
שלושים / יארצייט

The first yartzeit is observed on the day of the kevura which took place on the first day of chol hamoed Pesach. There will be a siyum and seuda at the home of R. Betzalel and Esther on the first day chol hamoed. Please sign up for mishnayos as early as possible. remember thatthis is notthe shiva and it is really only the immediate family that will be participating so feel free to take as much of zeraim, kodshim and taharos as possible. Thank you.

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

משנה סיום הוא 88.8% נרשם
(56/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
√בכורות (9) ערכין (9) √תמורה (7)
√כריתות (6) √מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) √אהלות (18) √נגעים (14)
√פרה (12) √טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) √זבים (5)
√טבול יום (4) √ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Ahron Moshe Lipschutzשקלים
1Ahron Perlowitzזבחים
1Avi Wiedermannברכות
5Bezalel Wiedermanנגעים, טהרות, אהלות, פרה, נידה
1Dovid Wiedermanעבודה זרה
4Dovid Kofmanאבות, כלים, חגיגה, קינים
6Ari Friedmanביכורים, מעשר שני, מעשרות, ערלה, תרומות, חלה
1Binyomin & AY Friedmanפסחים
8moishe kofmanזבים, ידיים, בכורות, מכשירין, טבול יום, עוקצים, שבת, מקוואות
1Shaya Semelתענית
2Avrohom Semelסוטה, הוריות
2Yossi Semelמכות, ראש השנה
1nachman chaplerסנהדרין
1Osher Wiedermannקידושין
1Reb Shukyתמורה
1Tova Lowy and boysפיאה
1Yaakov Wiedermannמגילה
1Yechiel Wiedermannשבועות
2Shmuel Chaplerגיטין, בבא בתרא
3Yeshaya leiferבבא קמא, כתובות, ביצה
1Dovid Chaplerנדרים
1Chezky Chaplerנזיר
1Yehuda Chaplerבבא מציעא
2Nachman Chaplerמעילה, כריתות
2Yossi juravelעירובין, יבמות
1Chaim Abermanיומא
1Yisroel meir Abermanמועד קטן
1Yochanan meir friedmanסוכה
2Zeli Wiedermannתמיד, מידות
      29 אנשים נרשמו ל 56 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.