למד לצביה בת יהושע (Sylvia Preiss)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא בדוק את מסכתות היחידות שאתה רוצה ללמוד, להזין את שמך ודוא"ל ולחץ על שליחה.

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 7 Kislev 5778 (Saturday, November 25, 2017) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
קוד אבטחה: קוד אבטחה
שלח (בלי נדר)הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Ari wachtelשקלים
1Dave Greenfieldמעשרות
2Eladזבחים, מנחות
4Yitzyזבים, מכשירין, טבול יום, אהלות
2giladמעשר שני, חלה
1yitzyנגעים
1Jeffrey Newmanכריתות
1Josh Notkinכתובות
1matanידיים
3matanelערכין, בבא קמא, תמורה
3Menachemכלאיים, דמאי, שביעית
1Motie Possעבודה זרה
1ברוך ריץתענית
1שמחה אילןאבות
3Peretz Dissenשבת, כלים, עוקצים
1אבי ריץמועד קטן
1דובי רייךקינים
1נפתלי קפלןפסחים
1אלי סימקיןיבמות
1שלמה מסינגרמקוואות
6Marked on paperסוכה, ברכות, ראש השנה, עירובין, יומא, ביצה
1אריה ולדמןסנהדרין
1שלמה הולנדרעדויות
1אביבה ואבאביכורים
1אליענה מסינג'רמגילה
1צביתמיד
1טליה ואבאחגיגה
2Sammy Lebowitzנידה, טהרות
1ידידי'ה יהושעקידושין
1זאב בלומנטלמכות
1ניסן לחמןפיאה
1Lisaמידות
1Shlomo Messingerחולין
1Shuaבכורות
4Tzviבבא מציעא, מעילה, נזיר, נדרים
2Sabaסוטה, פרה
3Yehudaגיטין, הוריות, שבועות
1Yitzie Newmanבבא בתרא
1Yitzy, Tzvi, Yonah, Menachemתרומות
1yonahערלה
      40 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא