עברית | English

למד לצביה בת יהושע (Sylvia Preiss)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 7 Kislev 5778 (Saturday, November 25, 2017) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Ari wachtelשקלים
1Dave Greenfieldמעשרות
2Eladזבחים, מנחות
4Yitzyמכשירין, טבול יום, זבים, אהלות
2giladחלה, מעשר שני
1yitzyנגעים
1Jeffrey Newmanכריתות
1Josh Notkinכתובות
1matanידיים
3matanelתמורה, ערכין, בבא קמא
3Menachemכלאיים, דמאי, שביעית
1Motie Possעבודה זרה
1טליה ואבאחגיגה
6Marked on paperיומא, ביצה, סוכה, ברכות, ראש השנה, עירובין
2Sammy Lebowitzנידה, טהרות
1ידידי'ה יהושעקידושין
1זאב בלומנטלמכות
1ניסן לחמןפיאה
1ברוך ריץתענית
1שמחה אילןאבות
3Peretz Dissenשבת, כלים, עוקצים
1אבי ריץמועד קטן
1דובי רייךקינים
1נפתלי קפלןפסחים
1אלי סימקיןיבמות
1שלמה מסינגרמקוואות
1אריה ולדמןסנהדרין
1שלמה הולנדרעדויות
1אביבה ואבאביכורים
1אליענה מסינג'רמגילה
1צביתמיד
1Shlomo Messingerחולין
1Lisaמידות
1Shuaבכורות
4Tzviבבא מציעא, נדרים, מעילה, נזיר
2Sabaסוטה, פרה
3Yehudaשבועות, גיטין, הוריות
1Yitzie Newmanבבא בתרא
1Yitzy, Tzvi, Yonah, Menachemתרומות
1yonahערלה
      40 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.