עברית | English

למד לצביה בת יהושע (Sylvia Preiss)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא בדוק את מסכתות היחידות שאתה רוצה ללמוד, להזין את שמך ודוא"ל ולחץ על שליחה.

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 7 Kislev 5778 (Saturday, November 25, 2017) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Ari Wachtelשקלים
1Dave Greenfieldמעשרות
2Eladמנחות, זבחים
5Yitzyמכשירין, טבול יום, נגעים, זבים, אהלות
2Giladחלה, מעשר שני
1Jeffrey Newmanכריתות
1Josh Notkinכתובות
1Matanידיים
3Matanelבבא קמא, תמורה, ערכין
3Menachemשביעית, כלאיים, דמאי
1Motie Possעבודה זרה
1אליענה מסינג'רמגילה
1צביתמיד
6Marked On Paperעירובין, יומא, ביצה, סוכה, ברכות, ראש השנה
1טליה ואבאחגיגה
2Sammy Lebowitzנידה, טהרות
1ידידי'ה יהושעקידושין
1זאב בלומנטלמכות
1ניסן לחמןפיאה
1ברוך ריץתענית
1שמחה אילןאבות
3Peretz Dissenשבת, כלים, עוקצים
1אבי ריץמועד קטן
1דובי רייךקינים
1נפתלי קפלןפסחים
1אלי סימקיןיבמות
1שלמה מסינגרמקוואות
1אריה ולדמןסנהדרין
1שלמה הולנדרעדויות
1אביבה ואבאביכורים
1Lisaמידות
1Shlomo Messingerחולין
1Shuaבכורות
4Tzviבבא מציעא, נדרים, מעילה, נזיר
2Sabaסוטה, פרה
3Yehudaשבועות, גיטין, הוריות
1Yitzie Newmanבבא בתרא
1Yitzy, Tzvi, Yonah, Menachemתרומות
1Yonahערלה
      39 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.