עברית | English

למד לZev Ben Mordechai (Ronald Jacoby)
שלושים / יארצייט

Please join us in completing the entire mishnayos l'iluy nishmas Ronald Jacoby. May our learning be an aliyah for his neshama.

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 5 Heshvan 5778 (Wednesday, October 25, 2017) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Bentzi jacobyמכות
1Aaron Shafterפיאה
1Aron Finestoneמעשר שני
2Avi Zoltyפסחים, גיטין
1Avy Dachmanשביעית
3Betzalelעירובין, חלה, יבמות
1Binyomin Edingerסנהדרין
1Danny Wildmanבבא מציעא
2David Grinblattכלאיים, יומא
1Dov Zeffrenקינים
1dovi grinblaatעדויות
2Dovi Grinblattכריתות, ברכות
1Dovid Malerמעשרות
2Eitan Zeffrenסוכה, אבות
2Eli Laxכתובות, נדרים
1eli rosenblattערלה
3Eliyahu Grinblattחגיגה, סוטה, שבת
2Eliyahu Simcha Pechterבבא בתרא, שבועות
1Hertzkeh Grinblattחולין
1Irwin Jacobyהוריות
1mendel kirschדמאי
2Mayer Zahtzתמיד, שקלים
1Michael Nussbaumבכורות
1Michoel Jacobyזבחים
1Mordy sheinbeinקידושין
1nesanel cohenמגילה
2Pinchas Eisenbachמנחות, מעילה
1Rabbi Shlomo Tenenbaumתרומות
1Rebbi Meir Kranczerתמורה
1Shamiביכורים
1Sruli Bernsteinתענית
12Takenנגעים, עוקצים, טהרות, נידה, זבים, אהלות, ידיים, פרה, מקוואות, מכשירין, כלים, טבול יום
1Tzvi Bergerבבא קמא
1Tzvi Rubinמועד קטן
1Yaakov Dachsביצה
1Yale Rayערכין
1Yehuda Hartmanראש השנה
2Yisrael Israelנזיר, מידות
1zev comptonעבודה זרה
      39 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.