עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד לGitzah Bas Chaim (Tova Bistricer)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא בדוק את מסכתות היחידות שאתה רוצה ללמוד, להזין את שמך ודוא"ל ולחץ על שליחה.

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 1 Heshvan 5778 (Saturday, October 21, 2017) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(104.7%)
(1 הרשמה מלאה + 3 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
קוד אבטחה: קוד אבטחה
שלח (בלי נדר)הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Alter Morelבכורות
1Avi holchendlerפרה
1Avi Holchendlerאבות
1Avi Levyמועד קטן
1Chaim Baschראש השנה
1Chaim Mendכריתות
1Dani Resnickגיטין
4Davi Bistricerמכשירין, ידיים, מקוואות, טבול יום
1Yehuda Bistricerסוכה
1Doug Blumenfeldעבודה זרה
1Dovid Gamzehסנהדרין
1Eitan Goldבבא בתרא
1Eli Gleibermanסוטה
2Ely Pasternakנידה, מגילה
1George silfenטהרות
1Howie Bמידות
1Hyman Schafferכתובות
1J tigerנגעים
1Jason sussמכות
1Jay Orlinskyכלים
2Jonathan Wietschnerתענית, קידושין
1Joshתרומות
1Josh Friedmanסוכה
1Judah Plautשבועות
1Liorכלאיים
1Liron Gamzehקינים
1Louis Gibberיומא
1Matisyahu hedvatברכות
2Moshe Bollagפיאה, ברכות
1Noam Itzhakנדרים
1Sam singerעירובין
1Sammy Moerפסחים
1Sam Rosenzweigערלה
1Saul Kaszovitzעדויות
2Sol Kronזבים, מעשרות
1Shmuly Glaserהוריות
2Simon springerביכורים, פיאה
1Steven marguliesחלה
1Uri Netzerשבת
1Yael &a Allan Sebbagמעילה
2Yaniv Lautmanבבא קמא, חגיגה
2Yechiel Brombergשקלים, נזיר
1Yehudah Polakoffדמאי
1yisacher feldbergמעשר שני
1Yossi Bistricerשביעית
2Yossi Pasternakחולין, עוקצים
1Nisan Hershkowitzערכין
1Lenny Gammsיבמות
1David Rosenthalתמורה
1Davi Bistricer and Chaim Mendאהלות
1Yechezkel Friedmanמנחות
1Zachary Marguliesבבא מציעא
1Zvi Weissmanביצה
1Zvi bistricerזבחים
1Noah Sebbag and sabaתמיד
      55 אנשים נרשמו ל 66 מסכתות   יצוא

 

 Powered by: