עברית | English

למד לHarav Yaakov Ben Rav Avraham (Harav Yaakov Lustig Zatzal)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא בדוק את מסכתות היחידות שאתה רוצה ללמוד, להזין את שמך ודוא"ל ולחץ על שליחה.

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 1 Heshvan 5778 (Saturday, October 21, 2017) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(104.7%)
(1 הרשמה מלאה + 3 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Andy Sollofeערלה
1Avi Snitzerפרה
1Avrohom Wagschalאבות
1Avrohom Weinribבבא בתרא
1Ay Braunsteinיבמות
1Baruch Kibelגיטין
1Berish Weinbergerכתובות
1Chaim Heinemannנדרים
2D Bienenfeldחלה, טבול יום
1Nachi Kahnמעשר שני
1Avraham Abba Freedmanבבא קמא
1Levi Schererשבועות
1Dovi Weissbergפיאה
1Kalman Weinribמעשרות
1Kobi Bernsteinסוטה
1Yeshaya Preisבבא מציעא
2Dovid Bidnickמכות, ביצה
2Eitan Laghaieראש השנה, סוכה
1Eli Polskyמכשירין
1Ezra Stettinכלים
4Hanan Balkתרומות, דמאי, שביעית, כלאיים
1Isaac Kahnתענית
1M Scher And S Rosedaleטהרות
1Joe Goldbergבכורות
9Jonathan Goldsteinסוכה, מגילה, שבת, פסחים, יומא, ראש השנה, ברכות, עירובין, שקלים
3Leonard Horwitzמנחות, זבחים, חולין
1Mayer Kahnנגעים
1Mendel Kibelערכין
1Micah Holzerקידושין
1Mitch Shapiroחגיגה
1Ned Mehlmanהוריות
1Rabbi Berloveנידה
1Rabbi Shraga Freedmanזבים
1Robert Rosenמקוואות
1Schreiber Garyסנהדרין
1Shmuel Moskowitzמידות
1Steve Dubeyמועד קטן
1Y Ottensoserכריתות
1Y Preisעדויות
3Yisroel Kaufmanקינים, עוקצים, ידיים
1Dovid Brotsky/mayer Kahn/yisroel Kaufmanאהלות
1Dovid Lustigסוכה
2Yisroel Shlomo Mehlmanתמורה, מעילה
1Yitz Roodmanביכורים
1Yosef Katzmanתמיד
1Yosef Zoimenעבודה זרה
1Zalmy Epsteinנזיר
      47 אנשים נרשמו ל 66 מסכתות   יצוא