למד לHarav Yaakov Ben Rav Avraham (Harav Yaakov Lustig Zatzal)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 1 Heshvan 5778 (Saturday, October 21, 2017) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(104.7%)
(1 הרשמה מלאה + 3 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Andy Sollofeערלה
1Avi Snitzerפרה
1Avrohom wagschalאבות
1Avrohom Weinribבבא בתרא
1AY Braunsteinיבמות
1Baruch kibelגיטין
1Berish Weinbergerכתובות
1Chaim Heinemannנדרים
2D Bienenfeldטבול יום, חלה
1Levi Schererשבועות
1Kalman Weinribמעשרות
1Kobi Bernsteinסוטה
1Yeshaya Preisבבא מציעא
1Nachi Kahnמעשר שני
1Dovi weissbergפיאה
1Avraham Abba Freedmanבבא קמא
2Dovid Bidnickמכות, ביצה
2Eitan Laghaieסוכה, ראש השנה
1Eli Polskyמכשירין
1Ezra stettinכלים
4Hanan Balkשביעית, כלאיים, תרומות, דמאי
1Isaac Kahnתענית
1Joe Goldbergבכורות
1M Scher and S Rosedaleטהרות
9Jonathan Goldsteinראש השנה, ברכות, עירובין, שקלים, סוכה, מגילה, שבת, פסחים, יומא
3Leonard Horwitzזבחים, חולין, מנחות
1Mayer Kahnנגעים
1Mendel kibelערכין
1Micah Holzerקידושין
1Mitch Shapiroחגיגה
1Ned Mehlmanהוריות
1Rabbi Berloveנידה
1Rabbi Shraga Freedmanזבים
1Robert Rosenמקוואות
1Schreiber Garyסנהדרין
1Shmuel Moskowitzמידות
1Steve dubeyמועד קטן
1Y Ottensoserכריתות
1Y Preisעדויות
3Yisroel kaufmanעוקצים, ידיים, קינים
1Dovid Brotsky/Mayer Kahn/Yisroel Kaufmanאהלות
1Dovid Lustigסוכה
2Yisroel Shlomo Mehlmanמעילה, תמורה
1Yitz roodmanביכורים
1Yosef Katzmanתמיד
1Yosef Zoimenעבודה זרה
1Zalmy Epsteinנזיר
      47 אנשים נרשמו ל 66 מסכתות   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.