עברית | English

למד לHarav Yaakov Ben Rav Avraham (Harav Yaakov Lustig Zatzal)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 1 Heshvan 5778 (Saturday, October 21, 2017) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(104.7%)
(1 הרשמה מלאה + 3 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Andy Sollofeערלה
1Avi Snitzerפרה
1Avrohom wagschalאבות
1Avrohom Weinribבבא בתרא
1AY Braunsteinיבמות
1Baruch kibelגיטין
1Berish Weinbergerכתובות
1Chaim Heinemannנדרים
2D Bienenfeldחלה, טבול יום
1Kalman Weinribמעשרות
1Kobi Bernsteinסוטה
1Yeshaya Preisבבא מציעא
1Dovi weissbergפיאה
1Nachi Kahnמעשר שני
1Avraham Abba Freedmanבבא קמא
1Levi Schererשבועות
2Dovid Bidnickביצה, מכות
2Eitan Laghaieראש השנה, סוכה
1Eli Polskyמכשירין
1Ezra stettinכלים
4Hanan Balkכלאיים, תרומות, דמאי, שביעית
1Isaac Kahnתענית
1M Scher and S Rosedaleטהרות
1Joe Goldbergבכורות
9Jonathan Goldsteinשקלים, סוכה, מגילה, שבת, פסחים, יומא, ראש השנה, ברכות, עירובין
3Leonard Horwitzמנחות, זבחים, חולין
1Mayer Kahnנגעים
1Mendel kibelערכין
1Micah Holzerקידושין
1Mitch Shapiroחגיגה
1Ned Mehlmanהוריות
1Rabbi Berloveנידה
1Rabbi Shraga Freedmanזבים
1Robert Rosenמקוואות
1Schreiber Garyסנהדרין
1Shmuel Moskowitzמידות
1Steve dubeyמועד קטן
1Y Ottensoserכריתות
1Y Preisעדויות
1Dovid Brotsky/Mayer Kahn/Yisroel Kaufmanאהלות
1Dovid Lustigסוכה
3Yisroel kaufmanידיים, קינים, עוקצים
2Yisroel Shlomo Mehlmanתמורה, מעילה
1Yitz roodmanביכורים
1Yosef Katzmanתמיד
1Yosef Zoimenעבודה זרה
1Zalmy Epsteinנזיר
      47 אנשים נרשמו ל 66 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.