עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד לLili Bas Leibel (Lili Bahat)
שלושים / יארצייט

Please learn mishnayos for my (Daniel Rozen's) beloved great Aunt Lili. # of perakim are next to each masechta in brackets.

I have a full set of pocket Kehati Mishnayos and also Artscroll Moed if anyone needs to borrow.

You can also learn Mishnayos online at:

http://emishnah.com/

and on Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nocker.kehati&hl=en

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא בדוק את מסכתות היחידות שאתה רוצה ללמוד, להזין את שמך ודוא"ל ולחץ על שליחה.

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 19 Tishri 5778 (Monday, October 09, 2017) שקיעה.

משנה סיום הוא 66.6% נרשם
(42/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) √תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) עירובין (10) √פסחים (10)
שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) מנחות (13) √חולין (12)
√בכורות (9) √ערכין (9) √תמורה (7)
√כריתות (6) מעילה (6) √תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) √אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) √זבים (5)
√טבול יום (4) √ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Alan Richterחולין
1Ari Karonערלה
1Arieh Kadochמועד קטן
1Benyamin Rubinoffביכורים
1Berel Schulmanביצה
1Y Lipshitzמכות
2Josh Hertzכלים, אהלות
1Yissachar Dov Halevi Glickגיטין
3Daniel Rozenכתובות, פסחים, בבא קמא
1Yehuda Basserפיאה
3Nesanel Cafazzoתמיד, בכורות, ערכין
1Avraham Friedיומא
1Zev Singerקידושין
4Harley Goldנידה, זבים, מכשירין, טבול יום
2Yossi Rabinowitzנדרים, תמורה
1R Goldreichסוכה
3Dunn Kaufmanראש השנה, ברכות, אבות
1Kyle Taylorהוריות
1Gotliebחלה
1Daniel Wisemanבבא מציעא
1Chaim Isaacsכריתות
1Shmuel Dovid Weissעבודה זרה
1Jay Karonדמאי
1Isaac Cohenזבחים
1Yonatan Zauritzתענית
1Ben Tzion Goldbergerתרומות
1Shea Millerמגילה
1Yisrael Landerמקוואות
1Baruch Fastenסנהדרין
1Yehudah Dubinskyידיים
1Yehudaשבת
      31 אנשים נרשמו ל 42 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.