עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד לLili Bas Leibel (Lili Bahat)
שלושים / יארצייט

Please learn the remaining mishnayos for my (Daniel Rozen's) beloved great Aunt Lili's Yartzeit which falls on 18 Elul, which is after shkia on Tuesday August 28 # of perakim are next to each masechta in brackets.

I have a full set of pocket Kehati Mishnayos and also Artscroll Moed if anyone needs to borrow.

You can also learn Mishnayos online at:

http://emishnah.com/

and on Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nocker.kehati&hl=en

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 18 Elul 5778 (Wednesday, August 29, 2018) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Alan Richterחולין
1Ari Karonערלה
1Arieh Kadochמועד קטן
1Benyamin Rubinoffביכורים
1Berel Schulmanביצה
11Menashe Basserעוקצים, שביעית, מעשר שני, נזיר, בבא בתרא, מעילה, כלאיים, מעשרות, עירובין, סוטה, עדויות
1Jay Karonדמאי
1Shmuel Dovid Weissעבודה זרה
2Josh Hertzאהלות, כלים
1E Slomeשקלים
3Nesanel Cafazzoבכורות, ערכין, תמיד
1Y Goldreichמנחות
1Isaac Cohenזבחים
1Yonatan Zauritzתענית
2Yossi Rabinowitzתמורה, נדרים
3Dunn Kaufmanברכות, אבות, ראש השנה
1David Fineקינים
4Harley Goldמכשירין, טבול יום, נידה, זבים
1Ben Tzion Goldbergerתרומות
1Shea Millerמגילה
2Daniel Basserיבמות, נגעים
1Yisrael Landerמקוואות
1Yehudah Dubinskyידיים
1Baruch Fastenסנהדרין
4Daniel Rozenבבא קמא, כתובות, טהרות, פסחים
1Y Lipshitzמכות
2Yissachar Dov HaLevi Glickשבועות, גיטין
1Yehuda Basserפיאה
1Avraham Friedיומא
1Y Zauritzחגיגה
1Y Landerמידות
1Zev Singerקידושין
1R Goldreichסוכה
1Gotliebחלה
1Kyle Taylorהוריות
1Chaim Isaacsכריתות
1Daniel Wisemanבבא מציעא
1MONTE TATORפרה
1yehudaשבת
      39 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.