למד לEdith Bas Yedidyah.
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 30 Tishri 5778 (Friday, October 20, 2017) שקיעה.

משנה סיום הוא 90.9% נרשם
(30/33 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
√כלאיים (9) שביעית (10) לא מופעלתרומות (11) לא מופעל
מעשרות (5) לא מופעלמעשר שני (5) לא מופעל√חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

סדר מועד (לא מופעל)

סדר נשים (לא מופעל)

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) בבא בתרא (10) לא מופעל
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
עדויות (8) לא מופעל√עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) √מנחות (13) √חולין (12)
√בכורות (9) √ערכין (9) תמורה (7) לא מופעל
כריתות (6) לא מופעל√מעילה (6) תמיד (7) לא מופעל
מידות (5) לא מופעל√קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) √אהלות (18) נגעים (14)
√פרה (12) √טהרות (10) מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) זבים (5)
√טבול יום (4) ידיים (4) לא מופעל√עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Aharon Herskovitzדמאי
1Anonymousערלה
1Batsheva Haberכלאיים
3Dovi Muchnickאהלות, כלים, ביכורים
1Erik Gutmanקינים
1Evan Craneברכות
2Ezra Sandersהוריות, עבודה זרה
1Ezra-Shimon Rosenfeldפיאה
1Jason Zaerבבא קמא
1Jonathan Druckmanמעילה
1Josh Goldבכורות
5Shmuly Reeceעוקצים, זבחים, חולין, טהרות, מנחות
1Max Gruberחלה
1Michael Felsenthalסנהדרין
2Rosensteinמכות, שבועות
1Seth Rothenbergטבול יום
2shmuly reeceפרה, נידה
1Yakov Smithאבות
1Yisrael Herczegערכין
1Yitzchak Ruderמכשירין
1ישי פרידמןבבא מציעא
      21 אנשים נרשמו ל 30 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.