עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד לReuven Malach Ben Shmuel (Dr. Ronald Pritikin)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא בדוק את מסכתות היחידות שאתה רוצה ללמוד, להזין את שמך ודוא"ל ולחץ על שליחה.

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 2 Elul 5777 (Thursday, August 24, 2017) שקיעה.

משנה סיום הוא 90.9% נרשם
(20/22 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

סדר זרעים (לא מופעל)

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

סדר נשים (לא מופעל)

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

סדר קדשים (לא מופעל)

סדר טהרות (לא מופעל)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
קוד אבטחה: קוד אבטחה
שלח (בלי נדר)הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
2Ahron Beckerתענית, חגיגה
1AYסנהדרין
1Benjamin Taylorיומא
1Bill Grossשקלים
2Chanoch Pfeifferבבא קמא, הוריות
1David Zarmiשבת
1Eli Bloomפסחים
1Mark Shmaginמגילה
3Marty Pritikinסוכה, מכות, ביצה
1Michael Malkעירובין
1moshe cohenראש השנה
1Robbie Wizenfeldמועד קטן
2Tzvi Rubinעדויות, בבא מציעא
1Yoni Sosnikעבודה זרה
1Yoni Tuchmanאבות
      15 אנשים נרשמו ל 20 מסכתות   יצוא

 

 Powered by: