עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד לReuven Malach Ben Shmuel (Dr. Ronald Pritikin)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 2 Elul 5777 (Thursday, August 24, 2017) שקיעה.

משנה סיום הוא 90.9% נרשם
(20/22 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

סדר זרעים (לא מופעל)

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

סדר נשים (לא מופעל)

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

סדר קדשים (לא מופעל)

סדר טהרות (לא מופעל)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
2Ahron Beckerחגיגה, תענית
1AYסנהדרין
1Benjamin Taylorיומא
1Bill Grossשקלים
2Chanoch Pfeifferהוריות, בבא קמא
1David Zarmiשבת
1Eli Bloomפסחים
1Mark Shmaginמגילה
3Marty Pritikinמכות, ביצה, סוכה
1Michael Malkעירובין
1moshe cohenראש השנה
1Robbie Wizenfeldמועד קטן
2Tzvi Rubinבבא מציעא, עדויות
1Yoni Sosnikעבודה זרה
1Yoni Tuchmanאבות
      15 אנשים נרשמו ל 20 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.