עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד לEitan Ben Nisan A"H (Eitan Holtzman)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 29 Tammuz 5778 (Thursday, July 12, 2018) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(101.5%)
(1 הרשמה מלאה + 1 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Aaron Kopstickבבא בתרא
1Avi Shafranעדויות
1Avraham cohenנידה
1Avraham Cohenמקוואות
1Gary Menchelאהלות
1Binyamin Levinsonסוטה
1David Rubinמגילה
1Dovid Weisbergerתרומות
1Erez Schreiberיבמות
2EZRA ZUCKERMAN SIVANמעילה, עירובין
1Ezra Neumannשבועות
1Yitzchak Belnickזבחים
1Zevi Kleinהוריות
1Yonatan Lindellמעשר שני
1Aharon Cohenדמאי
1Gavriel Kleinגיטין
1Hillel Holtzmanשביעית
1Yoni Castelשקלים
1Yudi Zuckerbergמכשירין
1Avi Creightonפסחים
1Ari Kleinפיאה
1J Brafmanשבת
1jerry joszefבבא מציעא
1Joshua Beiserתמיד
1Kenneth Steinbergבבא קמא
1Kevin Schreiberפרה
1Lenny Glassכריתות
4Lenny Moiseכלים, קינים, מידות, יומא
1Moisesכלים
1Lenny Rothעבודה זרה
1Levinson Herbקידושין
1Marshall Stormנזיר
1Martin Arkingסנהדרין
1Gordon/Holtzmanנגעים
1Michael Gordonידיים
1Michael Greenfieldתענית
1Michael Halpertעוקצים
1Yosef Leib Buselבכורות
1Naftuli zaksמנחות
1Gershon Zaksתמורה
1Neil Shapiroחלה
2Paul Gevertzmanראש השנה, סוכה
2Peretz Hochbaumאבות, מכות
1Rabbi Greerביצה
1Rob Levinsonטבול יום
1Steven Aumanברכות
1ya'acov & rachel chishlevitzכתובות
7Yair Holtzmanטהרות, חולין, מעשרות, ערכין, ערלה, זבים, כלאיים
1Yechiel Ben Mosheביכורים
1yoni kleinנדרים
2Zvi kahnחגיגה, מועד קטן
      51 אנשים נרשמו ל 64 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.