עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד לShneur Zalman Ben Yeshaya (Howard Madris)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 27 Av 5777 (Saturday, August 19, 2017) שקיעה.

משנה סיום הוא 82.5% נרשם
(52/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) √תרומות (11)
√מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) √כתובות (13) נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) √מנחות (13) √חולין (12)
בכורות (9) √ערכין (9) √תמורה (7)
כריתות (6) √מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) √אהלות (18) √נגעים (14)
√פרה (12) √טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) √זבים (5)
√טבול יום (4) √ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)




 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Adiv Pachterתענית
1Ahron Beckerעדויות
1alan greenstoneשבועות
1Ari Zeltzerחגיגה
1AY Mernickסנהדרין
1Chanan Feinmanמנחות
1Charlie Steinקינים
1Conrad Saksבבא בתרא
1Dan Weinreichמועד קטן
1Daniel Margoliesראש השנה
1Daniel Silvermanמכות
1David Notowitzקידושין
1David Waghalterתמיד
1Donny feldmanאבות
1Dovid Harrisonסוכה
1Dovid Revahידיים
1Asher Revahזבחים
1Tuviah SHirkenתמורה
1Moshe Revahערכין
1Gershonטהרות
1Dovid Steinהוריות
2Elazar Shemtovזבים, מידות
3Eli Bloomפרה, אהלות, נגעים
1Eli Snyderנזיר
1Gedaliah Schorrבבא מציעא
1Gil Weinreichערלה
1Howard Reichmanחולין
1Isaac Kleinmanפסחים
1isser elishisגיטין
1Jeff Levinsonמעשר שני
1Joey Goldsteinמעילה
1Jonathan Rovenחלה
1Mark Abrahamפיאה
1Matt Ferryשבת
1Meyer Duvid (Michael) Schwartzשקלים
1Michael Kleinmanטבול יום
1Michael Malkמעשרות
1Michael Sternכתובות
1Noam Casperכלים
1Roy Braidמגילה
2Shimon Abramczikביצה, עירובין
1Steve Kirschenbaumסוטה
1Yaakov Zuberביכורים
1Yehoshua David Raherבבא קמא
1Yisroel Casenעבודה זרה
1Yitzi Kempeתרומות
1Yoni Barzיומא
1Yossi Winterברכות
      48 אנשים נרשמו ל 52 מסכתות   יצוא

 

 



Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.