עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד לShlomo Zalman Z"L Ben Yblc"t Harav Mordechai Yisroel Tzvi (Shlomo Zalman Rindenow A"H)
שלושים / יארצייט

Signup for learning Mishnayos l'zecher nishmas Shlomo Zalman z"l ben yblc"t Harav Mordechai Yisroel Tzvi (Rindenow)

להצטרף לסיום זה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 11 Tammuz 5777 (Wednesday, July 05, 2017) שקיעה.
2 סיומים

משנה סיום הוא 77.7% נרשם
(49/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

למידה אחרת לסיום זה:

2 סיומים
 

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Aharon Cohenקידושין
1Al Farrellברכות
1Rothenbergשבת
3Alexander Levyמגילה, שקלים, סוכה
5Pesach Novichenokקידושין, גיטין, בבא בתרא, קידושין, בבא בתרא
1Moshe D.תענית
1Avraham Millerסוטה
1Barry Steinדמאי
2Chaim Loblכריתות, מידות
1Daniel Goodmanפסחים
2Daniel Gutloveבבא קמא, בבא מציעא
1Dovid Brunovאבות
1M. Guelfgautידיים
1M. Weinraubביצה
1Mickey Lebovicקידושין
1Mordechai Schlagerראש השנה
1Moshe Jackninתענית
1Moshe Yaakov Ledereichיבמות
1Nachman Levyמועד קטן
2R' A. Goldharנדרים, נזיר
5R. Broadשבועות, עבודה זרה, הוריות, עדויות, אבות
1Rabbi Baruch Bodenheimנידה
1Reuven, Yakov And Tuvi Elsonחגיגה
2Schneider/gutloveסנהדרין, מכות
5Shmuly Reeceעירובין, כתובות, אהלות, יומא, כלים
1Yaakov Levineשביעית
3Yerachmiel Landyנידה, פרה, טבול יום
10A.k.שביעית, מעשר שני, ביכורים, פיאה, חלה, כלאיים, מעשרות, ערלה, תרומות, דמאי
1Rabbi Shlomo Singerברכות
1Z'ev Schermanקינים
      30 אנשים נרשמו ל 59 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.