עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד לShlomo Zalman Z"L Ben Yblc"t Harav Mordechai Yisroel Tzvi (Shlomo Zalman Rindenow A"H)
שלושים / יארצייט

Signup for learning Mishnayos l'zecher nishmas Shlomo Zalman z"l ben yblc"t Harav Mordechai Yisroel Tzvi (Rindenow)

להצטרף לסיום זה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 11 Tammuz 5777 (Wednesday, July 05, 2017) שקיעה.
2 סיומים

משנה סיום הוא 77.7% נרשם
(49/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
קוד אבטחה: קוד אבטחה
שלח (בלי נדר)הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

למידה אחרת לסיום זה:

2 סיומים
 

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Aharon Cohenקידושין
1Al Farrellברכות
3Alexander Levyסוכה, מגילה, שקלים
1Moshe D.תענית
5Pesach Novichenokגיטין, בבא בתרא, קידושין, בבא בתרא, קידושין
1Rothenbergשבת
1Avraham Millerסוטה
1Barry Steinדמאי
2Chaim Loblכריתות, מידות
1Daniel Goodmanפסחים
2Daniel Gutloveבבא מציעא, בבא קמא
1Dovid Brunovאבות
1M. Guelfgautידיים
1M. Weinraubביצה
1Mickey Lebovicקידושין
1Mordechai Schlagerראש השנה
1Moshe Jackninתענית
1Moshe Yaakov Ledereichיבמות
1Nachman Levyמועד קטן
2R' A. Goldharנזיר, נדרים
5R. Broadאבות, שבועות, עבודה זרה, הוריות, עדויות
1Rabbi Baruch Bodenheimנידה
1Reuven, Yakov and Tuvi Elsonחגיגה
2Schneider/Gutloveמכות, סנהדרין
5shmuly reeceעירובין, כתובות, אהלות, יומא, כלים
1Yaakov Levineשביעית
3Yerachmiel Landyפרה, טבול יום, נידה
10A.K.מעשרות, ערלה, תרומות, דמאי, שביעית, מעשר שני, ביכורים, פיאה, חלה, כלאיים
1Rabbi Shlomo Singerברכות
1Z'ev Schermanקינים
      30 אנשים נרשמו ל 59 מסכתות   יצוא

 

 Powered by: