למד לYaakov Ben Moshe (Raymond Sachs)
שלושים / יארצייט

please try to finish before the shloshim (Sep 1 2015) or before the Yahrtzeit (Aug 21 2016- 17th Av 5776)

להצטרף לסיום זה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 17 Elul 5775 (Tuesday, September 01, 2015) שקיעה.
3 סיומים + מצוות הרשמה

משנה סיום הוא 69.8% נרשם
(44/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
√כלאיים (9) √שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) √חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
נזיר (9) √סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) √ערכין (9) √תמורה (7)
כריתות (6) √מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) √אהלות (18) √נגעים (14)
√פרה (12) √טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) √מכשירין (6) √זבים (5)
√טבול יום (4) √ידיים (4) √עוקצים (3)

סיום זה סגור לניו הרשמות 


 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

למידה אחרת לסיום זה:

3 סיומים + מצוות הרשמה
 

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Abbaכלאיים
2chaim fishmanנדרים, כתובות
1Devoאבות
1Elishaביצה
1Jerome Kutliroffעדויות
2Moshe Naiditchמקוואות, שביעית
1Motti Wilhelmהוריות
1RCפסחים
2G.Hoffmanנגעים, פרה
2Chaim K.מעילה, ערכין
4Remiברכות, דמאי, חלה, פיאה
2Rabbi Leviטהרות, נידה
2Avraham G.מכשירין, ידיים
1Chai Sebagבבא מציעא
1Amichaiזבים
2Shmuelאהלות, כלים
1Yaakovעוקצים
1Shlomoטבול יום
2Sholom berשקלים, מידות
1Yonah Wahrhaftigסנהדרין
3Yosefקינים, תמורה, תמיד
10Zevתענית, מועד קטן, סוטה, עבודה זרה, יומא, ראש השנה, מגילה, חגיגה, מכות, סוכה
      22 אנשים נרשמו ל 44 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.