עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד לYaakov Ben Moshe (Raymond Sachs)
שלושים / יארצייט

please try to finish before the shloshim (Sep 1 2015) or before the Yahrtzeit (Aug 21 2016- 17th Av 5776)

להצטרף לסיום זה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 17 Elul 5775 (Tuesday, September 01, 2015) שקיעה.
3 סיומים

משנה סיום הוא 49.2% נרשם
(31/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
√כלאיים (9) √שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) √חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
נזיר (9) √סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) √תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) √תמיד (7)
√מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) √מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
קוד אבטחה: קוד אבטחה
שלח (בלי נדר)הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

למידה אחרת לסיום זה:

3 סיומים
 

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Abbaכלאיים
2chaim fishmanכתובות, נדרים
1Devoאבות
1Elishaביצה
1Jerome Kutliroffעדויות
2Moshe Naiditchמקוואות, שביעית
1Motti Wilhelmהוריות
1RCפסחים
4Remiברכות, דמאי, חלה, פיאה
1Chai Sebagבבא מציעא
2Sholom berשקלים, מידות
1Yonah Wahrhaftigסנהדרין
3Yosefתמיד, קינים, תמורה
10Zevסוכה, תענית, סוטה, מועד קטן, עבודה זרה, יומא, ראש השנה, מגילה, מכות, חגיגה
      14 אנשים נרשמו ל 31 מסכתות   יצוא

 

 Powered by: