למד לישראל יעקב בן פרץ ז"ל (Rabbi Israel Dissen Z"L)
שלושים / יארצייט

For the 3rd Yohrtzeit finish by Shabbos 6 Shvat 5782, Jan. 8, 2022

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 6 Shevat 5782 (Saturday, January 08, 2022) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(109.5%)
(1 הרשמה מלאה + 6 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
4אהרן ווכטלמעילה, עוקצים, טהרות, תמיד
1Chaimתענית
2Dan Dissenעבודה זרה, סוטה
3Eliyahu Richקידושין, חלה, אבות
1Aviראש השנה
3Peretz Dissenפרה, תרומות, נגעים
1Meir dissenסנהדרין
1Menachemשבועות
3Mishpachat Rothפסחים, יומא, ברכות
1ד.י.דסוכה
2אהרון רוטכלים, קינים
1Yisroel Meirמידות
1s.dיבמות
1Shlomo Zalmanמכשירין
1Shuaידיים
1Tzviבבא קמא
1YDטבול יום
3Yehudaכתובות, זבים, נידה
6Yitzchok Dissenחולין, נזיר, ערכין
4Yitzchok BL"Nערכין, חולין, נזיר, נדרים
2Yitzyבכורות, אהלות
1Yonah Dissenבבא מציעא
2Shlomo Rביכורים, ערלה
2Akivaחגיגה, מועד קטן
7Yossi Rכלאיים, מעשר שני, כריתות, דמאי, מעשרות, מקוואות, פיאה
5Moishy Rשבת, עירובין, ביצה, שקלים, מגילה
3Hillelגיטין, מנחות, זבחים
1Baruchמכות
1יוסי ווכטלבבא בתרא
2בנימין דיסיןתמורה, שביעית
1משה ברושהוריות
1חיים צביעדויות
      32 אנשים נרשמו ל 69 מסכתות   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.