למד לפלטיאל בן שמעון (Paltiel Roodyn)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 7 Tammuz 5775 (Wednesday, June 24, 2015) שקיעה.

1 הערה

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

1 הערות
Unbelievable! So many signed up.
Such achdus and caring.
Thank you very much.
Yehoshua Friedberg, 9 months ago

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1sholem and tzvi schleiderעירובין
1Aryeh Schleiderשקלים
1Avi hollanderאבות
1avrohom schleiderתענית
3b schleiderביצה, מגילה, ראש השנה
1Ben Zion Sobelמקוואות
2Benny Katzכתובות, קידושין
1Boruch Schleiderבבא בתרא
1Daniel M Schleiderמידות
2Danny Schleiderחגיגה, שביעית
1Doniel Magidשבועות
4eliezer roodynיבמות, נזיר, נדרים, סוטה
1Elya Schleiderברכות
1Hillelיומא
1Dovid Roodynמועד קטן
2Jonny Roodynמכשירין, זבים
2Simcha Roodynמעילה, כריתות
3Mo Shenbergerכלאיים, דמאי, גיטין
1Moshe Schleiderחלה
2Shiya Berkoviceפסחים, סוכה
2Uriel Roodynנידה, חולין
1yaakovתרומות
3Yanky Heimannבכורות, מנחות, זבחים
3takenאהלות, כלים, טהרות
1Yakovתמורה
1Takenפרה
2Nossi Friedbergבבא קמא, עבודה זרה
1Yehoshua Friedbergעוקצים
1Shimony Friedbergטבול יום
2Yerachmiel Kleinfeldביכורים, ערלה
2yeshaya Pearlmanהוריות, מכות
2Yishai Roodynסנהדרין, בבא מציעא
1yitzchok wolfשבת
1Yoini Apterידיים
1Yoshi Falberעדויות
1Yossef Schleiderתמיד
1Zeev Frielichפיאה
1Zevi Glejserערכין
1אהרון סובלמעשרות
1יוסי מילרקינים
1ישראל באךנגעים
1נתי קדרמעשר שני
      42 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.