למד לBaila Sara Bat Rivka V'Zeev Dov (Belda Kaufman Lindenbaum)
שלושים / יארצייט

Belda was a revolutionary leader, passionate advocate, knowledgable in Torah and a staunch feminist. It is because of her vision that Torah has flourished and institutions, individuals and communities have grown in knowledge and commitment to Torah. Please join us as we unite as organizations and individuals, to honor Belda's values through learning Torah.

Please choose a portion from the Mishna or Tanakh to study on your own or b'chavruta in her memory. On behalf of Drisha Institute for Jewish Education, JOFA, Midreshet Lindenbaum, Yeshivat Chovevei Torah Rabbinical School and Yeshivat Maharat, thank you for partnering in this holy endeavor.

להצטרף לסיום זה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 23 Sivan 5775 (Wednesday, June 10, 2015) שקיעה.
4 סיומים

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(171.4%)
(1 הרשמה מלאה + 45 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

למידה אחרת לסיום זה:

4 סיומים
 

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Agi Erdosשבת
1Allie Alperovichתענית
1Amy Newmanחגיגה
1Ariella Newbergerמכשירין
1Arlene Agusמנחות
1Atara Lindenbaumנזיר
1Avaביצה
1Avital Kaplanפיאה
1Ben Greenbergידיים
1Ben shefterחולין
1Benj Lunzerקידושין
1Beverly Gribetzחגיגה
1Blu Greenbergברכות
1Bracha Jaffeתמורה
2Chava Evansיבמות, נידה
1Claudia Marbachבכורות
1Dan Marguliesבבא מציעא
1Daniel Braune-Friedmanדמאי
1Daniel Epsteinכריתות
1Danielle Upbinחגיגה
1David Shatzנזיר
1David Fainערכין
1David Fineביצה
1David Fishmanעבודה זרה
1David Kalbביצה
1David Katzעירובין
1Debbie Zimmermanמועד קטן
1Deborah Davidכלאיים
1Devorah Wolfהוריות
1Devorah Zlochowerמנחות
2Dina & Naftali Brawerשקלים, שבועות
2Dov Linzerקידושין, גיטין
1Elana Lubinראש השנה
1Elissa Shay Ordanאבות
2Emma Simonעדויות, עבודה זרה
1Yuri Simonכלים
1Erica Goldmanטהרות
1Esther azarקידושין
1Frayda Gonshor Cohenערלה
1Gabriel And Nina Kretzmer Seedביכורים
1Gail Katzמגילה
1Gila Hochמכות
1Gloria Nusbacherנדרים
1Irwin Majorמעילה
1Jacob Siegelקידושין
1Jacob Sternbergמעשר שני
1Janine Edmée Hakimיבמות
1Jason Hermanפרה
1Judith Hauptmanטהרות
1Judy Heicklenמידות
1Kayla Aronsכתובות
1Kritz Familyטבול יום
1Laura Shaw Frankבכורות
1Lauren Bekritsky Karbenסוכה
1Leah Krakinowskiזבחים
1Leah Sarnaפרה
1Leora Balinskyשביעית
1Lila kagedanנגעים
1Lisa Melilliבבא קמא
1Lisa Schlaffעוקצים
1Lynn Kayeסוטה
1Marianne Novakיומא
1Meytal Blumenthalתענית
1Michael Billetקינים
1Miriam Udelבבא קמא
1Dina Najmanעוקצים
1Naomi and Zvi Grumetסוכה
1Nomi Schneckמעשרות
1Oberstein Familyמעשר שני
1Orly Liebermanחלה
1Pam Scheiningerנדרים
1Pearl Mattensonחלה
2Pessy Katzמקוואות, מגילה
1Phil Kaplanזבים
1Rabi Asher Lopatinחולין
1Rachel Furstביכורים
2Rachel Rosenthalסנהדרין, מכות
1Rahel Berkovitsקידושין
1Rebecca Blockשבת
1Renah & Herb Ausubelמגילה
1Rinaכתובות
1Rita Federגיטין
1Sam Englenderמעשרות
1Sara Labaton and Gabriel Posnerזבחים
1Sarah Gordonבבא בתרא
1Sarah Robinsonנידה
1Sari Steinbergשביעית
1Scott Kalmikoffפיאה
1Seryl Ritter& Buddy Skydellביכורים
1Seth Winbergתמיד
1Sharon Weiss-Greenbergסוטה
1Talya Kagedanנגעים
1Vanessa Ochsברכות
1Victoria Suttonתרומות
1Wendy Amsellemאהלות
1Yael Reismanפסחים
1Yaffa Epsteinמגילה
1Yitz Greenbergגיטין
1Yonatan Najman-Lichtמועד קטן
1Yonina Siegalאבות
1Yotav Eliachיומא
1Zelda R. Sternעירובין
      102 אנשים נרשמו ל 108 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.