למד לRachel Bat Riphael (Roslyn Nitkin)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 6 Sivan 5775 (Sunday, May 24, 2015) שקיעה.

משנה סיום הוא 69.8% נרשם
(37/53 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) לא מופעל√פיאה (8) √דמאי (7)
כלאיים (9) לא מופעל√שביעית (10) √תרומות (11)
מעשרות (5) לא מופעלמעשר שני (5) לא מופעלחלה (4) לא מופעל
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) עירובין (10) לא מופעלפסחים (10) לא מופעל
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) לא מופעלשבועות (8)
עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
הוריות (3) לא מופעל  

קדשים

זבחים (14) √מנחות (13) √חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) √תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7) לא מופעל
מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) √אהלות (18) √נגעים (14)
√פרה (12) טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) √ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
2Aaron Dikelעבודה זרה, ביצה
2Aharon Nitkinתענית, קינים
1Nachum Carmenתרומות
3Moshe Lewy-Neumanכתובות, חולין, נדרים
1Ari Israelבבא מציעא
1Ari Zeltzerמגילה
1Elli Fischerיבמות
2Hillel Rosensweigאבות, שביעית
2Joshua Weisbergסוטה, נזיר
1Kletzערלה
1Meshulam Howittסוכה
2Nathan Feinדמאי, פיאה
1Ozerידיים
5shmuly reeceכלים, נגעים, מנחות, תמורה, אהלות
1Simcha Margolisחגיגה
2Tzvi Silverפרה, מקוואות
1Yaakov Binyamin Beckerשקלים
1Yaakov Cantorמועד קטן
2Yihezkel Schoenbrunראש השנה, יומא
1yishay lifshitzנידה
1Yosef Bronfeldקידושין
1אברי נוילנדרשבת
1דודי קופרמןביכורים
1שי מוסטובגיטין
      24 אנשים נרשמו ל 37 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.