למד לפרומה גיטל בת משה בער (Florence Lappin)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 11 Nisan 5781 (Wednesday, March 24, 2021) שקיעה.

משנה סיום הוא 66.6% נרשם
(42/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
3משה לובנשטייןחלה, זבים, טבול יום
2מייקל זוסמןידיים, אהלות
2נדיבה ביוקלרכלאיים, ברכות
1שלמה צוקרמןעבודה זרה
2שרל זוסמןמועד קטן, חגיגה
2יעקב פיההאבות, סנהדרין
2Pia and Stu Pollackתענית, ראש השנה
4איציק דהןבבא קמא, פיאה, בבא בתרא, בבא מציעא
3אלישבע דהןמכות, קידושין, גיטין
5דןטהרות, מכשירין, כלים, מקוואות, עוקצים
3אליהו קלגסברןערכין, בכורות, תמורה
2גדליה וולפיןשקלים, תמיד
1אליעזר לובנשטייןעירובין
2שלמה לובנשטייןנידה, שביעית
2צבי קלסקונגעים, פרה
3נעמה זוסמןביכורים, הוריות, מגילה
3צוריאל אדרייומא, פסחים, סוכה
      17 אנשים נרשמו ל 42 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.