למד לAvraham Menachem Ben Baruch Tzvi (Abe Weinrib)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 16 Shevat 5775 (Thursday, February 05, 2015) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1abe rappaportחלה
1Areyah Kaltmannנגעים
1Ari Ashkenasעוקצים
1Nava Urkowitzמכות
2Ariel Urkowitzשבת, פסחים
1Avraham Friedmanבבא קמא
1Avram Herzogטבול יום
1Bezalel Baconחולין
1bruce weinribבכורות
1Chev Dinermanאבות
1Dani Halpernחגיגה
1Danny Berlinקינים
1David Clamanסוכה
1Deborah and Adam Karpביצה
1Elad Cnaanערלה
1Eliezer& Adele Wexlerבבא מציעא
1Ely baconעבודה זרה
1Ester Herschmanטהרות
1Henry Schwarzמעשרות
1Ilya Brodskyזבחים
1Irene Wexlerעירובין
1Janusz Legutkoדמאי
1Jay Hirschhornתמיד
1Jonathan Schwabערכין
1Arthur Weinsteinיבמות
1Jonathan Weinsteinנדרים
1Dov Katzמעשר שני
1Joshua Baconתרומות
1Larry Krautמידות
1Leah Herzogידיים
1Mark Urkowitzכלים
1Michael Glassתענית
2Paul Weissפרה, זבים
1Rabbi Joseph Rradinskyקידושין
1Reuven Herzogמכשירין
2Rochell and Davidביכורים, ראש השנה
1Sam Cubacמועד קטן
1shalom kidorfאהלות
1shaya wexlerמקוואות
1Shlomo Wexlerבבא בתרא
1Sid Goldschmidtסוטה
1Stacy & Garyשביעית
3Stephen Baconסנהדרין, הוריות, עדויות
1Noam and Dovid Baconשבועות
1Stuart Fischmanתמורה
1Tani Cohnכתובות
1tehila gimpelגיטין
1tzvi urkowitzנידה
1Wally Greeneפיאה
1Weiner Familyמגילה
1Weinribמנחות
1Yaakov N Applbaumכלאיים
1Yanky Herzמעילה
1Yehuda wexlerברכות
1Yonatan Cantorיומא
1Yoni Halpernשקלים
1Joey Davisנזיר
1Zvi Rosenכריתות
      58 אנשים נרשמו ל 63 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.