שלושים

Siyum Mishnayot in memory of Monty Broza z"l

Finish learning by Sunday 30.8.2020

סיום משניות לעילוי נשמת שרגא מנחם בן בנימין זאב ז"ל

יש לסיים עד יום ראשון י' אלול 30.8.20

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 10 Elul 5780 (Sunday, August 30, 2020) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(104.7%)
(1 הרשמה מלאה + 3 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Abi Keeneחלה
2Anthony Brozaתרומות, שביעית
1Ari Noimarkטבול יום
1Avi Spiegelmanבבא בתרא
1Avital Brozaאבות
1Avram Bernigerעירובין
1Ben Noimarkעוקצים
1Gerald Nachshonנידה
2Liora & Ilanידיים, טהרות
2Danny Koorסוטה, סנהדרין
1David Fagelstonמידות
1Freddy Brozaחולין
1Dean Noimarkבבא קמא
3Dina & Nadavמכות, תענית, מועד קטן
2Graham Morrison-Woodעדויות
1J caplinתמורה
1Janet Bermanקינים
1Jonathan Goldbergזבים
1Jonty Zwebnerנזיר
2Josh Brozaברכות, פיאה
1Marc Leveneמעשר שני
1Melvyn Smulovitchפסחים
1Michelle and Danראש השנה
1Mordechai (Mark) Horeshכלים
1משה חורששבת
1Sharon and Efratביכורים
1Renaברכות
1Riseהוריות
1Neil Ferberמעילה
2נתנאל חורשכלאיים, כתובות
1Philip Borsekofskyמקוואות
1Phillip Ullmannכריתות
1Rafi and Dan Keeneמגילה
1Rafi Dembovksyזבחים
2Rivka & Zachערלה, חגיגה
1שלום כהןעבודה זרה
1גדעוןנדרים
2Shlomo Bendahanשקלים
1Simon Stuartשבועות
1Sue Brozaקידושין
1Tich Cohenתמיד
1Tony Nachshonגיטין
1Yair Hadaryערכין
1Z'ev Grossבבא מציעא
1אהרן זמירידמאי
1בעז מלמדבכורות
1דוד הרסטביצה
1זאב כהןפרה
2מוטי פרברמעשרות, יבמות
1Markנגעים
1מנחם לנדאומנחות
1Davidסוכה
1רפאל שיףאהלות
1איתן זמירימכשירין
1‫David Nymanיומא
      55 אנשים נרשמו ל 66 מסכתות   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.