למד לעטא לאה בת יעקב (Lois Levey)
שלושים / יארצייט

Please try to complete by the end of Sheloshim 5 August 2020 or yahrzeit 20 June 2021

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 15 Av 5780 (Wednesday, August 05, 2020) שקיעה.

משנה סיום הוא 36.5% נרשם
(23/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) √חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) √מכות (3) שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) √אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
2Bentsion Rubinכלים, אהלות
1David Bienenfeldכתובות
3Dan Weissמכות, ברכות, עבודה זרה
1David A Felsenthalפיאה
2David Schwartzעדויות, הוריות
2Dovid Lewinנידה, מקוואות
1Ira Meislikחלה
1ira Somersנדרים
5Tzvi Silvermanגיטין, בבא קמא, סוטה, קידושין, נזיר
1Aviראש השנה
2Yakov Leveyשבת, יבמות
1yitzi kaltmannבבא מציעא
1Yochanan Sapirביצה
      13 אנשים נרשמו ל 23 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.