למד לגבריאלה צביה בת אשר זעליג ויוכבד חיה קרסנה (Gavriella Tzvia Krasna)
שלושים / יארצייט

Please sign up to learn Mishnayot for Gavriella

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 7 Av 5780 (Tuesday, July 28, 2020) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(109.5%)
(1 הרשמה מלאה + 6 נוסף משנה מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות (9) פיאה (8) דמאי (7)
כלאיים (9) שביעית (10) תרומות (11)
מעשרות (5) מעשר שני (5) חלה (4)
ערלה (3) ביכורים (4)  

מועד

שבת (24) עירובין (10) פסחים (10)
שקלים (8) יומא (8) סוכה (5)
ביצה (5) ראש השנה (4) תענית (4)
מגילה (4) מועד קטן (3) חגיגה (3)

נשים

יבמות (16) כתובות (13) נדרים (11)
נזיר (9) סוטה (9) גיטין (9)
קידושין (4)   

נזיקין

בבא קמא (10) בבא מציעא (10) בבא בתרא (10)
סנהדרין (11) מכות (3) שבועות (8)
עדויות (8) עבודה זרה (5) אבות (6)
הוריות (3)   

קדשים

זבחים (14) מנחות (13) חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
כריתות (6) מעילה (6) תמיד (7)
מידות (5) קינים (3)  

טהרות

כלים (30) אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) מקוואות (10)
נידה (10) מכשירין (6) זבים (5)
טבול יום (4) ידיים (4) עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Ari Marcusשבועות
1Adam Schwartzיבמות
1Adina Schwartzסוכה
1Adrian Wohlfarthראש השנה
1Alan jotkowitzשבת
1Izzy Brombergביצה
1Ari Gershonנגעים
1Ari Zivotofskyנזיר
1arlene keehnמידות
1Avi Davidowitzחולין
1avraham deutschטבול יום
2Azrielחגיגה, ראש השנה
1benjy broderעוקצים
1Benzi Denkbergבכורות
1Binyamin skriloffערכין
1Brian Goldfarbטהרות
1Chanoch Schwartzכלים
1Chaviva Moshaviתענית
1Craig Eagleפרה
1Daniel Barronסנהדרין
1David Eisenגיטין
1David Glattזבים
1Rosenstarkקינים
2David Spolterעדויות
1Elisheva Elazarתענית
2Heshy Summerעבודה זרה, הוריות
1Pnina Schechterקידושין
1Jacob Jacksonפיאה
1Jay Hershkowitzמקוואות
1jay denkbergנדרים
1Jeff Buechlerתרומות
1Jerry Morgensternמעשרות
1Join Bergמועד קטן
1Josh wolffשקלים
1Lenny Solomonכתובות
1Marc Tobinעירובין
1Mark Chassבבא מציעא
1Leah Weissערלה
1Ezra Darshanדמאי
1Michi Kossowskyעוקצים
1Mimi Yeresביכורים
1Minna Lipnerשביעית
1Mitchell Burgמעילה
1Marc Weissמעשר שני
1Nava Finkelmanמכשירין
1noam novickידיים
1offir dorאהלות
1פנינה פרקשאבות
1David Kirshenbaumבבא קמא
1Rachel Kirshenbaumמגילה
1Rachel seligerיומא
1Rebecca Darshanבבא בתרא
1Rebecca Linzerנידה
1Reuven Harowסוטה
1Ruchie Brombergאבות
1Jon Schecterפסחים
1Shmuתמורה
2Simon solnicaמכות
1Yaakov Simonתמיד
1Yamin Goldsmithמנחות
1Yitz Cornברכות
1zvi kleinכריתות
1אבישי קטןחלה
1טורםזבחים
1שיזגלכלאיים
      65 אנשים נרשמו ל 69 מסכתות   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.