למד לMeir Ben Avraham (Warren Kramer)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 14 Kislev 5780 (Thursday, December 12, 2019) שקיעה.

משנה סיום הוא 82.5% נרשם
(52/63 מסכתות)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

√ברכות (9) √פיאה (8) √דמאי (7)
√כלאיים (9) √שביעית (10) √תרומות (11)
מעשרות (5) √מעשר שני (5) √חלה (4)
√ערלה (3) √ביכורים (4)  

מועד

√שבת (24) √עירובין (10) √פסחים (10)
√שקלים (8) √יומא (8) √סוכה (5)
√ביצה (5) √ראש השנה (4) √תענית (4)
√מגילה (4) √מועד קטן (3) √חגיגה (3)

נשים

√יבמות (16) √כתובות (13) √נדרים (11)
√נזיר (9) √סוטה (9) √גיטין (9)
√קידושין (4)   

נזיקין

√בבא קמא (10) √בבא מציעא (10) √בבא בתרא (10)
√סנהדרין (11) √מכות (3) √שבועות (8)
√עדויות (8) √עבודה זרה (5) √אבות (6)
√הוריות (3)   

קדשים

√זבחים (14) √מנחות (13) √חולין (12)
בכורות (9) ערכין (9) תמורה (7)
√כריתות (6) מעילה (6) √תמיד (7)
מידות (5) √קינים (3)  

טהרות

√כלים (30) √אהלות (18) נגעים (14)
פרה (12) טהרות (10) √מקוואות (10)
√נידה (10) מכשירין (6) √זבים (5)
√טבול יום (4) ידיים (4) √עוקצים (3)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםמסכתות
1Alex Vainerבבא מציעא
1Eli Moskowitzקידושין
1Sholom Steinigקינים
2Eliezer Tzvi Kernביצה, מגילה
1Yonah Gewirtzסנהדרין
2Rabbi Finkelsteinזבים, טבול יום
1Robert Moskowitzתענית
1Moshe Moskowitzשבועות
1M. Silberbergעוקצים
1Mordechai Kramerמועד קטן
1Menashe Bassousאבות
1Yaakov Samberg/Yaakov Goldmanפיאה
1Ben Berlinגיטין
1Abe Newmanזבחים
1Yaakov Meir Weinsteinסוכה
1Aryeh Moskowitzבבא קמא
1Raanan Shamesנידה
1Grossbergראש השנה
1Meir Sambergמכות
1Sheah Greenעבודה זרה
1דניאל ניועמאןברכות
1Aryeh Sambergיומא
1David Ceilerחגיגה
1Effy Levinהוריות
1Neuwirthפסחים
1bart ehrenkranzמקוואות
1David Schlesingerכלים
1Jacob Moskowitzנדרים
1Scott Lסוטה
1David Merzelתמיד
3Mordechai Chanoch Kramerשביעית, כלאיים, תרומות
1Naftali Zionsמעשר שני
3Dovi Kernחלה, ביכורים, ערלה
1Bergman, Moskowitzשבת
1Avrumi Strouseמנחות
1Rabbi Ettingerדמאי
1Chaim Bergmanשקלים
1Rob Golderאהלות
1Shimmy Moskowitzעירובין
1Shmuel Fromowitzחולין
1Steven Schwartzbergכריתות
1xכתובות
1Yaakov gelbעדויות
1Yaakov Sambergנזיר
1Yehoshua LEVINEבבא בתרא
1Yosef Brahaיבמות
      46 אנשים נרשמו ל 52 מסכתות   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.