למד לZilpa Bat Yaffa
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Abe Bitton
פרק 2 - Abe Bitton
פרק 3 - Abe Bitton
פרק 4 - Abe Bitton
פרק 5 - Abe Bitton
פרק 6 - Abe Bitton
פרק 7 - Abe Bitton
פרק 8 - Abe Bitton
פרק 9 - Abe Bitton
פיאה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Abe Bitton
פרק 2 - Abe Bitton
פרק 3 - Abe Bitton
פרק 4 - Abe Bitton
פרק 5 - Abe Bitton
פרק 6 - Abe Bitton
פרק 7 - Abe Bitton
פרק 8 - Abe Bitton
דמאי
הוקצו
הכל

פרק 1 - Abe Bitton
פרק 2 - Abe Bitton
פרק 3 - Abe Bitton
פרק 4 - Abe Bitton
פרק 5 - Abe Bitton
פרק 6 - Abe Bitton
פרק 7 - Abe Bitton
כלאיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shlomo Itshakov
פרק 2 - Shlomo Itshakov
פרק 3 - Shlomo Itshakov
פרק 4 - Shlomo Itshakov
פרק 5 - Shlomo Itshakov
פרק 6 - Shlomo Itshakov
פרק 7 - Shlomo Itshakov
פרק 8 - Shlomo Itshakov
פרק 9 - Shlomo Itshakov
שביעית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Reuven Ytshakov
פרק 2 - Reuven Ytshakov
פרק 3 - Reuven Ytshakov
פרק 4 - Reuven Ytshakov
פרק 5 - Reuven Ytshakov
פרק 6 - Reuven Ytshakov
פרק 7 - Reuven Ytshakov
פרק 8 - Reuven Ytshakov
פרק 9 - Reuven Ytshakov
פרק 10 - Reuven Ytshakov
תרומות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Reuven Ytshakov
פרק 2 - Reuven Ytshakov
פרק 3 - Reuven Ytshakov
פרק 4 - Reuven Ytshakov
פרק 5 - Reuven Ytshakov
פרק 6 - Reuven Ytshakov
פרק 7 - Reuven Ytshakov
פרק 8 - Reuven Ytshakov
פרק 9 - Reuven Ytshakov
פרק 10 - Reuven Ytshakov
פרק 11 - Reuven Ytshakov
מעשרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Reuven Ytshakov
פרק 2 - Reuven Ytshakov
פרק 3 - Reuven Ytshakov
פרק 4 - Reuven Ytshakov
פרק 5 - Reuven Ytshakov
מעשר שני
הוקצו
הכל

פרק 1 - Reuven Ytshakov
פרק 2 - Reuven Ytshakov
פרק 3 - Reuven Ytshakov
פרק 4 - Reuven Ytshakov
פרק 5 - Reuven Ytshakov
חלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Reuven Ytshakov
פרק 2 - Reuven Ytshakov
פרק 3 - Reuven Ytshakov
פרק 4 - Reuven Ytshakov
ערלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rabbi Allal
פרק 2 - Rabbi Allal
פרק 3 - Rabbi Allal
ביכורים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Reuven Ytshakov
פרק 2 - Reuven Ytshakov
פרק 3 - Reuven Ytshakov
פרק 4 - Reuven Ytshakov
 

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shlomo Itshakov
פרק 2 - Shlomo Itshakov
פרק 3 - Shlomo Itshakov
פרק 4 - Shlomo Itshakov
פרק 5 - Shlomo Itshakov
פרק 6 - Shlomo Itshakov
פרק 7 - Shlomo Itshakov
פרק 8 - Shlomo Itshakov
פרק 9 - Shlomo Itshakov
פרק 10 - Shlomo Itshakov
פרק 11 - Shlomo Itshakov
פרק 12 - Shlomo Itshakov
פרק 13 - Shlomo Itshakov
פרק 14 - Shlomo Itshakov
פרק 15 - Shlomo Itshakov
פרק 16 - Shlomo Itshakov
פרק 17 - Shlomo Itshakov
פרק 18 - Shlomo Itshakov
פרק 19 - Shlomo Itshakov
פרק 20 - Shlomo Itshakov
פרק 21 - Shlomo Itshakov
פרק 22 - Shlomo Itshakov
פרק 23 - Shlomo Itshakov
פרק 24 - Shlomo Itshakov
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shlomo Itshakov
פרק 2 - Shlomo Itshakov
פרק 3 - Shlomo Itshakov
פרק 4 - Shlomo Itshakov
פרק 5 - Shlomo Itshakov
פרק 6 - Shlomo Itshakov
פרק 7 - Shlomo Itshakov
פרק 8 - Shlomo Itshakov
פרק 9 - Shlomo Itshakov
פרק 10 - Shlomo Itshakov
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Daniel Itshakov
פרק 2 - Daniel Itshakov
פרק 3 - Daniel Itshakov
פרק 4 - Daniel Itshakov
פרק 5 - Daniel Itshakov
פרק 6 - Daniel Itshakov
פרק 7 - Daniel Itshakov
פרק 8 - Daniel Itshakov
פרק 9 - Daniel Itshakov
פרק 10 - Daniel Itshakov
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shlomo Itshakov
פרק 2 - Shlomo Itshakov
פרק 3 - Shlomo Itshakov
פרק 4 - Shlomo Itshakov
פרק 5 - Shlomo Itshakov
פרק 6 - Shlomo Itshakov
פרק 7 - Shlomo Itshakov
פרק 8 - Shlomo Itshakov
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rabbi G
פרק 2 - Rabbi G
פרק 3 - Rabbi G
פרק 4 - Rabbi G
פרק 5 - Rabbi G
פרק 6 - Rabbi G
פרק 7 - Rabbi G
פרק 8 - Rabbi G
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Hertzel Yitzhak
פרק 2 - Hertzel Yitzhak
פרק 3 - Hertzel Yitzhak
פרק 4 - Hertzel Yitzhak
פרק 5 - Hertzel Yitzhak
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Israel Niazov
פרק 2 - Israel Niazov
פרק 3 - Israel Niazov
פרק 4 - Israel Niazov
פרק 5 - Israel Niazov
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Netanel Ytshakov
פרק 2 - Netanel Ytshakov
פרק 3 - Netanel Ytshakov
פרק 4 - Netanel Ytshakov
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ezra's Faks
פרק 2 - Ezra's Faks
פרק 3 - Ezra's Faks
פרק 4 - Ezra's Faks
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Michael Moor
פרק 2 - Rabbi Yellin
פרק 3 - Rabbi Yellin
פרק 4 - Rabbi Yellin
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Reuven Ytshakov
פרק 2 - Reuven Ytshakov
פרק 3 - Reuven Ytshakov
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ezra's Faks
פרק 2 - Ezra's Faks
פרק 3 - Ezra's Faks

נשים

יבמות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Michael Itshakov
פרק 2 - Michael Itshakov
פרק 3 - Michael Itshakov
פרק 4 - Michael Itshakov
פרק 5 - Michael Itshakov
פרק 6 - Michael Itshakov
פרק 7 - Michael Itshakov
פרק 8 - Michael Itshakov
פרק 9 - Michael Itshakov
פרק 10 - Michael Itshakov
פרק 11 - Michael Itshakov
פרק 12 - Michael Itshakov
פרק 13 - Michael Itshakov
פרק 14 - Michael Itshakov
פרק 15 - Michael Itshakov
פרק 16 - Michael Itshakov
כתובות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Michael Itshakov
פרק 2 - Michael Itshakov
פרק 3 - Michael Itshakov
פרק 4 - Michael Itshakov
פרק 5 - Michael Itshakov
פרק 6 - Michael Itshakov
פרק 7 - Michael Itshakov
פרק 8 - Michael Itshakov
פרק 9 - Michael Itshakov
פרק 10 - Michael Itshakov
פרק 11 - Michael Itshakov
פרק 12 - Michael Itshakov
פרק 13 - Michael Itshakov
נדרים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shlomo Itshakov
פרק 2 - Shlomo Itshakov
פרק 3 - Shlomo Itshakov
פרק 4 - Shlomo Itshakov
פרק 5 - Shlomo Itshakov
פרק 6 - Shlomo Itshakov
פרק 7 - Shlomo Itshakov
פרק 8 - Shlomo Itshakov
פרק 9 - Shlomo Itshakov
פרק 10 - Shlomo Itshakov
פרק 11 - Shlomo Itshakov
נזיר
הוקצו
הכל

פרק 1 - Noam Yitzhak
פרק 2 - Noam Yitzhak
פרק 3 - Noam Yitzhak
פרק 4 - Noam Yitzhak
פרק 5 - Noam Yitzhak
פרק 6 - Noam Yitzhak
פרק 7 - Noam Yitzhak
פרק 8 - Noam Yitzhak
פרק 9 - Noam Yitzhak
סוטה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Noam Yitzhak
פרק 2 - Noam Yitzhak
פרק 3 - Noam Yitzhak
פרק 4 - Noam Yitzhak
פרק 5 - Noam Yitzhak
פרק 6 - Noam Yitzhak
פרק 7 - Noam Yitzhak
פרק 8 - Noam Yitzhak
פרק 9 - Noam Yitzhak
גיטין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Noam Yitzhak
פרק 2 - Noam Yitzhak
פרק 3 - Noam Yitzhak
פרק 4 - Noam Yitzhak
פרק 5 - Noam Yitzhak
פרק 6 - Noam Yitzhak
פרק 7 - Noam Yitzhak
פרק 8 - Noam Yitzhak
פרק 9 - Noam Yitzhak
קידושין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Michael Itshakov
פרק 2 - Michael Itshakov
פרק 3 - Michael Itshakov
פרק 4 - Michael Itshakov
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Reuven Niazov
פרק 2 - Reuven Niazov
פרק 3 - Reuven Niazov
פרק 4 - Reuven Niazov
פרק 5 - Reuven Niazov
פרק 6 - Reuven Niazov
פרק 7 - Reuven Niazov
פרק 8 - Reuven Niazov
פרק 9 - Reuven Niazov
פרק 10 - Reuven Niazov
בבא מציעא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Noam Yitzhak
פרק 2 - Noam Yitzhak
פרק 3 - Noam Yitzhak
פרק 4 - Noam Yitzhak
פרק 5 - Noam Yitzhak
פרק 6 - Noam Yitzhak
פרק 7 - Noam Yitzhak
פרק 8 - Noam Yitzhak
פרק 9 - Noam Yitzhak
פרק 10 - Noam Yitzhak
בבא בתרא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Noam Yitzhak
פרק 2 - Noam Yitzhak
פרק 3 - Noam Yitzhak
פרק 4 - Noam Yitzhak
פרק 5 - Noam Yitzhak
פרק 6 - Noam Yitzhak
פרק 7 - Noam Yitzhak
פרק 8 - Noam Yitzhak
פרק 9 - Noam Yitzhak
פרק 10 - Noam Yitzhak
סנהדרין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Hertzel Yitzhak
פרק 2 - Hertzel Yitzhak
פרק 3 - Hertzel Yitzhak
פרק 4 - Hertzel Yitzhak
פרק 5 - Hertzel Yitzhak
פרק 6 - Hertzel Yitzhak
פרק 7 - Hertzel Yitzhak
פרק 8 - Hertzel Yitzhak
פרק 9 - Hertzel Yitzhak
פרק 10 - Hertzel Yitzhak
פרק 11 - Hertzel Yitzhak
מכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aron Kakuriev
פרק 2 - Aron Kakuriev
פרק 3 - Aron Kakuriev
שבועות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aron Kakuriev
פרק 2 - Aron Kakuriev
פרק 3 - Aron Kakuriev
פרק 4 - Aron Kakuriev
פרק 5 - Aron Kakuriev
פרק 6 - Aron Kakuriev
פרק 7 - Aron Kakuriev
פרק 8 - Aron Kakuriev
עדויות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Noam Yitzhak
פרק 2 - Noam Yitzhak
פרק 3 - Noam Yitzhak
פרק 4 - Noam Yitzhak
פרק 5 - Noam Yitzhak
פרק 6 - Noam Yitzhak
פרק 7 - Noam Yitzhak
פרק 8 - Noam Yitzhak
עבודה זרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Reuven Ytshakov
פרק 2 - Reuven Ytshakov
פרק 3 - Reuven Ytshakov
פרק 4 - Reuven Ytshakov
פרק 5 - Reuven Ytshakov
אבות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Netanel Ytshakov
פרק 2 - Netanel Ytshakov
פרק 3 - Netanel Ytshakov
פרק 4 - Netanel Ytshakov
פרק 5 - Netanel Ytshakov
פרק 6 - Netanel Ytshakov
הוריות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Meir Eliyahu
פרק 2 - Meir Eliyahu
פרק 3 - Meir Eliyahu
  

קדשים

זבחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Harav Saadon
פרק 2 - Harav Saadon
פרק 3 - Harav Saadon
פרק 4 - Harav Saadon
פרק 5 - Harav Saadon
פרק 6 - Harav Saadon
פרק 7 - Harav Saadon
פרק 8 - Harav Saadon
פרק 9 - Harav Saadon
פרק 10 - Harav Saadon
פרק 11 - Harav Saadon
פרק 12 - Harav Saadon
פרק 13 - Harav Saadon
פרק 14 - Harav Saadon
מנחות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Harav Saadon
פרק 2 - Harav Saadon
פרק 3 - Harav Saadon
פרק 4 - Harav Saadon
פרק 5 - Harav Saadon
פרק 6 - Harav Saadon
פרק 7 - Harav Saadon
פרק 8 - Harav Saadon
פרק 9 - Harav Saadon
פרק 10 - Harav Saadon
פרק 11 - Harav Saadon
פרק 12 - Harav Saadon
פרק 13 - Harav Saadon
חולין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Noam Yitzhak
פרק 2 - Noam Yitzhak
פרק 3 - Noam Yitzhak
פרק 4 - Noam Yitzhak
פרק 5 - Noam Yitzhak
פרק 6 - Noam Yitzhak
פרק 7 - Noam Yitzhak
פרק 8 - Noam Yitzhak
פרק 9 - Noam Yitzhak
פרק 10 - Noam Yitzhak
פרק 11 - Noam Yitzhak
פרק 12 - Noam Yitzhak
בכורות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shlomo Itshakov
פרק 2 - Shlomo Itshakov
פרק 3 - Shlomo Itshakov
פרק 4 - Shlomo Itshakov
פרק 5 - Shlomo Itshakov
פרק 6 - Shlomo Itshakov
פרק 7 - Shlomo Itshakov
פרק 8 - Shlomo Itshakov
פרק 9 - Shlomo Itshakov
ערכין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Harav Saadon
פרק 2 - Harav Saadon
פרק 3 - Harav Saadon
פרק 4 - Harav Saadon
פרק 5 - Harav Saadon
פרק 6 - Harav Saadon
פרק 7 - Harav Saadon
פרק 8 - Harav Saadon
פרק 9 - Harav Saadon
תמורה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Harav Saadon
פרק 2 - Harav Saadon
פרק 3 - Harav Saadon
פרק 4 - Harav Saadon
פרק 5 - Harav Saadon
פרק 6 - Harav Saadon
פרק 7 - Harav Saadon
כריתות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Noam Yitzhak
פרק 2 - Noam Yitzhak
פרק 3 - Noam Yitzhak
פרק 4 - Noam Yitzhak
פרק 5 - Noam Yitzhak
פרק 6 - Noam Yitzhak
מעילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shlomo Itshakov
פרק 2 - Shlomo Itshakov
פרק 3 - Shlomo Itshakov
פרק 4 - Shlomo Itshakov
פרק 5 - Shlomo Itshakov
פרק 6 - Shlomo Itshakov
תמיד
הוקצו
הכל

פרק 1 - Harav Saadon
פרק 2 - Harav Saadon
פרק 3 - Harav Saadon
פרק 4 - Harav Saadon
פרק 5 - Harav Saadon
פרק 6 - Harav Saadon
פרק 7 - Harav Saadon
מידות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Harav Saadon
פרק 2 - Harav Saadon
פרק 3 - Harav Saadon
פרק 4 - Harav Saadon
פרק 5 - Harav Saadon
קינים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Noam Yitzhak
פרק 2 - Noam Yitzhak
פרק 3 - Noam Yitzhak
 

טהרות

כלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - R Avraham Fayazi
פרק 2 - R Avraham Fayazi
פרק 3 - R Avraham Fayazi
פרק 4 - R Avraham Fayazi
פרק 5 - R Avraham Fayazi
פרק 6 - R Avraham Fayazi
פרק 7 - R Avraham Fayazi
פרק 8 - R Avraham Fayazi
פרק 9 - R Avraham Fayazi
פרק 10 - R Avraham Fayazi
פרק 11 - R Avraham Fayazi
פרק 12 - R Avraham Fayazi
פרק 13 - R Avraham Fayazi
פרק 14 - R Avraham Fayazi
פרק 15 - R Avraham Fayazi
פרק 16 - R Avraham Fayazi
פרק 17 - R Avraham Fayazi
פרק 18 - R Avraham Fayazi
פרק 19 - R Avraham Fayazi
פרק 20 - R Avraham Fayazi
פרק 21 - R Avraham Fayazi
פרק 22 - R Avraham Fayazi
פרק 23 - R Avraham Fayazi
פרק 24 - R Avraham Fayazi
פרק 25 - R Avraham Fayazi
פרק 26 - R Avraham Fayazi
פרק 27 - R Avraham Fayazi
פרק 28 - R Avraham Fayazi
פרק 29 - R Avraham Fayazi
פרק 30 - R Avraham Fayazi
אהלות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shlomo Itshakov
פרק 2 - Shlomo Itshakov
פרק 3 - Shlomo Itshakov
פרק 4 - Shlomo Itshakov
פרק 5 - Shlomo Itshakov
פרק 6 - Shlomo Itshakov
פרק 7 - Shlomo Itshakov
פרק 8 - Shlomo Itshakov
פרק 9 - Shlomo Itshakov
פרק 10 - Shlomo Itshakov
פרק 11 - Shlomo Itshakov
פרק 12 - Shlomo Itshakov
פרק 13 - Shlomo Itshakov
פרק 14 - Shlomo Itshakov
פרק 15 - Shlomo Itshakov
פרק 16 - Shlomo Itshakov
פרק 17 - Shlomo Itshakov
פרק 18 - Shlomo Itshakov
נגעים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Netanel Ytshakov
פרק 2 - Netanel Ytshakov
פרק 3 - Netanel Ytshakov
פרק 4 - Netanel Ytshakov
פרק 5 - Netanel Ytshakov
פרק 6 - Netanel Ytshakov
פרק 7 - Netanel Ytshakov
פרק 8 - Netanel Ytshakov
פרק 9 - Netanel Ytshakov
פרק 10 - Netanel Ytshakov
פרק 11 - Netanel Ytshakov
פרק 12 - Netanel Ytshakov
פרק 13 - Netanel Ytshakov
פרק 14 - Netanel Ytshakov
פרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shlomo Itshakov
פרק 2 - Shlomo Itshakov
פרק 3 - Shlomo Itshakov
פרק 4 - Shlomo Itshakov
פרק 5 - Shlomo Itshakov
פרק 6 - Shlomo Itshakov
פרק 7 - Shlomo Itshakov
פרק 8 - Shlomo Itshakov
פרק 9 - Shlomo Itshakov
פרק 10 - Shlomo Itshakov
פרק 11 - Shlomo Itshakov
פרק 12 - Shlomo Itshakov
טהרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shlomo Itshakov
פרק 2 - Shlomo Itshakov
פרק 3 - Shlomo Itshakov
פרק 4 - Shlomo Itshakov
פרק 5 - Shlomo Itshakov
פרק 6 - Shlomo Itshakov
פרק 7 - Shlomo Itshakov
פרק 8 - Shlomo Itshakov
פרק 9 - Shlomo Itshakov
פרק 10 - Shlomo Itshakov
מקוואות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Noam Yitzhak
פרק 2 - Noam Yitzhak
פרק 3 - Noam Yitzhak
פרק 4 - Noam Yitzhak
פרק 5 - Noam Yitzhak
פרק 6 - Noam Yitzhak
פרק 7 - Noam Yitzhak
פרק 8 - Noam Yitzhak
פרק 9 - Noam Yitzhak
פרק 10 - Noam Yitzhak
נידה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Noam Yitzhak
פרק 2 - Noam Yitzhak
פרק 3 - Noam Yitzhak
פרק 4 - Noam Yitzhak
פרק 5 - Noam Yitzhak
פרק 6 - Noam Yitzhak
פרק 7 - Noam Yitzhak
פרק 8 - Noam Yitzhak
פרק 9 - Noam Yitzhak
פרק 10 - Noam Yitzhak
מכשירין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Noam Yitzhak
פרק 2 - Noam Yitzhak
פרק 3 - Noam Yitzhak
פרק 4 - Noam Yitzhak
פרק 5 - Noam Yitzhak
פרק 6 - Noam Yitzhak
זבים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shlomo Itshakov
פרק 2 - Shlomo Itshakov
פרק 3 - Shlomo Itshakov
פרק 4 - Shlomo Itshakov
פרק 5 - Shlomo Itshakov
טבול יום
הוקצו
הכל

פרק 1 - Noam Yitzhak
פרק 2 - Noam Yitzhak
פרק 3 - Noam Yitzhak
פרק 4 - Noam Yitzhak
ידיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shlomo Itshakov
פרק 2 - Shlomo Itshakov
פרק 3 - Shlomo Itshakov
פרק 4 - Shlomo Itshakov
עוקצים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Noam Yitzhak
פרק 2 - Noam Yitzhak
פרק 3 - Noam Yitzhak

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
24Abe Bittonברכות פרקים 1-9; פיאה פרקים 1-8; דמאי פרקים 1-7
11Aron Kakurievמכות פרקים 1-3; שבועות פרקים 1-8
10Daniel Itshakovפסחים פרקים 1-10
16Hertzel Yitzhakסוכה פרקים 1-5; סנהדרין פרקים 1-11
5Israel Niazovביצה פרקים 1-5
3Meir Eliyahuהוריות פרקים 1-3
33Michael Itshakovיבמות פרקים 1-16; כתובות פרקים 1-13; קידושין פרקים 1-4
14Netanel Ytshakovנגעים פרקים 1-14
3Rabbi Yellinמגילה פרקים 2-4
55Harav saadonזבחים פרקים 1-14; מנחות פרקים 1-13; ערכין פרקים 1-9; תמורה פרקים 1-7; תמיד פרקים 1-7; מידות פרקים 1-5
30R avraham fayaziכלים פרקים 1-30
8Rabbi Gיומא פרקים 1-8
7Ezra's faksתענית פרקים 1-4; חגיגה פרקים 1-3
3Rabbi allalערלה פרקים 1-3
1Michael Moorמגילה פרק 1
10Netanel ytshakovראש השנה פרקים 1-4; אבות פרקים 1-6
109Noam yitzhakנזיר פרקים 1-9; סוטה פרקים 1-9; גיטין פרקים 1-9; בבא מציעא פרקים 1-10; בבא בתרא פרקים 1-10; עדויות פרקים 1-8; חולין פרקים 1-12; כריתות פרקים 1-6; קינים פרקים 1-3; מקוואות פרקים 1-10; נידה פרקים 1-10; מכשירין פרקים 1-6; טבול יום פרקים 1-4; עוקצים פרקים 1-3
10Reuven Niazovבבא קמא פרקים 1-10
47Reuven Ytshakovשביעית פרקים 1-10; תרומות פרקים 1-11; מעשרות פרקים 1-5; מעשר שני פרקים 1-5; חלה פרקים 1-4; ביכורים פרקים 1-4; מועד קטן פרקים 1-3; עבודה זרה פרקים 1-5
126Shlomo Itshakovכלאיים פרקים 1-9; שבת פרקים 1-24; עירובין פרקים 1-10; שקלים פרקים 1-8; נדרים פרקים 1-11; בכורות פרקים 1-9; מעילה פרקים 1-6; אהלות פרקים 1-18; פרה פרקים 1-12; טהרות פרקים 1-10; זבים פרקים 1-5; ידיים פרקים 1-4
      20 אנשים נרשמו ל 525 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.