למד לShmuel Yisrael HaLevi Ben Shlomo David HaLevi V' Milka Malka HaLeviya (Stanley Rosenzweig)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 15 Sivan 5779 (Tuesday, June 18, 2019) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

סדר זרעים (לא מופעל)

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Livya Weiss
פרק 2 - Goldie Guy
פרק 3 - Goldie Guy
פרק 4 - Goldie Guy
פרק 5 - Marianne Novak
פרק 6 - Marianne Novak
פרק 7 - Marianne Novak
פרק 8 - Erin Leib Smokler
פרק 9 - Erin Leib Smokler
פרק 10 - Claudia Marbach
פרק 11 - Claudia Marbach
פרק 12 - Claudia Marbach
פרק 13 - Claudia Marbach
פרק 14 - Claudia Marbach
פרק 15 - Claudia Marbach
פרק 16 - Claudia Marbach
פרק 17 - Claudia Marbach
פרק 18 - Claudia Marbach
פרק 19 - Claudia Marbach
פרק 20 - Shani Gross
פרק 21 - Shani Gross
פרק 22 - Shani Gross
פרק 23 - Shani Gross
פרק 24 - Shani Gross
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Devorah Zlochower
פרק 2 - Devorah Zlochower
פרק 3 - Devorah Zlochower
פרק 4 - Devorah Zlochower
פרק 5 - Devorah Zlochower
פרק 6 - Victoria Sutton
פרק 7 - Victoria Sutton
פרק 8 - Victoria Sutton
פרק 9 - Victoria Sutton
פרק 10 - Victoria Sutton
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chaim Trachtman
פרק 2 - Chaim Trachtman
פרק 3 - Chaim Trachtman
פרק 4 - Chaim Trachtman
פרק 5 - Chaim Trachtman
פרק 6 - Chaim Trachtman
פרק 7 - Chaim Trachtman
פרק 8 - Chaim Trachtman
פרק 9 - Chaim Trachtman
פרק 10 - Chaim Trachtman
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Leah Sarna
פרק 2 - Leah Sarna
פרק 3 - Leah Sarna
פרק 4 - Leah Sarna
פרק 5 - Leah Sarna
פרק 6 - Leah Sarna
פרק 7 - Leah Sarna
פרק 8 - Leah Sarna
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Lila Kagedan
פרק 2 - Lila Kagedan
פרק 3 - Lila Kagedan
פרק 4 - Lila Kagedan
פרק 5 - Lila Kagedan
פרק 6 - Lila Kagedan
פרק 7 - Lila Kagedan
פרק 8 - Lila Kagedan
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ruth Friedman
פרק 2 - Ruth Friedman
פרק 3 - Bracha Jaffe
פרק 4 - Bracha Jaffe
פרק 5 - Bracha Jaffe
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yaffa Epstein
פרק 2 - Yaffa Epstein
פרק 3 - Yaffa Epstein
פרק 4 - Yaffa Epstein
פרק 5 - Yaffa Epstein
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dina Brawer
פרק 2 - Dina Brawer
פרק 3 - Dina Brawer
פרק 4 - Dina Brawer
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Daniella Pressner
פרק 2 - Daniella Pressner
פרק 3 - Tamar Eisenstat
פרק 4 - Tamar Eisenstat
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Melissa Scholten-Gutierrez
פרק 2 - Melissa Scholten-Gutierrez
פרק 3 - Melissa Scholten-Gutierrez
פרק 4 - Melissa Scholten-Gutierrez
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aliza Sperling
פרק 2 - Aliza Sperling
פרק 3 - Aliza Sperling
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tali Schaum Broder
פרק 2 - Tali Schaum Broder
פרק 3 - Tali Schaum Broder

נשים

יבמות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Carmella Abraham
פרק 2 - Carmella Abraham
פרק 3 - Carmella Abraham
פרק 4 - Eryn London
פרק 5 - Eryn London
פרק 6 - Eryn London
פרק 7 - Wendy Amsellem
פרק 8 - Wendy Amsellem
פרק 9 - Wendy Amsellem
פרק 10 - Wendy Amsellem
פרק 11 - Sharon Herzfeld
פרק 12 - Sharon Herzfeld
פרק 13 - Sharon Herzfeld
פרק 14 - Tova Kleiner
פרק 15 - Dov Kleiner
פרק 16 - Dov Kleiner
כתובות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Michal Kohane
פרק 2 - Michal Kohane
פרק 3 - Michal Kohane
פרק 4 - Michal Kohane
פרק 5 - Michal Kohane
פרק 6 - Michal Kohane
פרק 7 - Michal Kohane
פרק 8 - Michal Kohane
פרק 9 - Michal Kohane
פרק 10 - Michal Kohane
פרק 11 - Michal Kohane
פרק 12 - Michal Kohane
פרק 13 - Michal Kohane
נדרים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Liz Shayne
פרק 2 - Liz Shayne
פרק 3 - Liz Shayne
פרק 4 - Liz Shayne
פרק 5 - Liz Shayne
פרק 6 - Liz Shayne
פרק 7 - Liz Shayne
פרק 8 - Liz Shayne
פרק 9 - Liz Shayne
פרק 10 - Liz Shayne
פרק 11 - Liz Shayne
נזיר
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tamara Charm
פרק 2 - Tamara Charm
פרק 3 - Arnold Franklin
פרק 4 - Arnold Franklin
פרק 5 - Arnold Franklin
פרק 6 - Rose Landowne
פרק 7 - Rose Landowne
פרק 8 - Rachel Rosenthal
פרק 9 - Rachel Rosenthal
סוטה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tali Schaum Broder
פרק 2 - Tali Schaum Broder
פרק 3 - Tali Schaum Broder
פרק 4 - Molly Pollak
פרק 5 - Molly Pollak
פרק 6 - Molly Pollak
פרק 7 - Phil Gassel
פרק 8 - Phil Gassel
פרק 9 - Phil Gassel
גיטין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Adam Mintz
פרק 2 - Adam Mintz
פרק 3 - Adam Mintz
פרק 4 - Adam Mintz
פרק 5 - Adam Mintz
פרק 6 - Adam Mintz
פרק 7 - Adam Mintz
פרק 8 - Adam Mintz
פרק 9 - Adam Mintz
קידושין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tali Schaum Broder
פרק 2 - Tali Schaum Broder
פרק 3 - Tali Schaum Broder
פרק 4 - Tali Schaum Broder
  

סדר נזיקין (לא מופעל)

סדר קדשים (לא מופעל)

סדר טהרות (לא מופעל)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
9adam mintzגיטין פרקים 1-9
3Aliza Sperlingמועד קטן פרקים 1-3
3Arnold Franklinנזיר פרקים 3-5
3Bracha Jaffeסוכה פרקים 3-5
3Carmella Abrahamיבמות פרקים 1-3
10Chaim Trachtmanפסחים פרקים 1-10
10Claudia Marbachשבת פרקים 10-19
2Daniella Pressnerתענית פרקים 1-2
5Devorah Zlochowerעירובין פרקים 1-5
4dina brawerראש השנה פרקים 1-4
2Dov Kleinerיבמות פרקים 15-16
2Erin Leib Smoklerשבת פרקים 8-9
3Eryn Londonיבמות פרקים 4-6
3Goldie Guyשבת פרקים 2-4
8Leah Sarnaשקלים פרקים 1-8
8Lila kagedanיומא פרקים 1-8
1Livya Weissשבת פרק 1
11Liz Shayneנדרים פרקים 1-11
3Marianne Novakשבת פרקים 5-7
4Melissa Scholten-Gutierrezמגילה פרקים 1-4
13Michal Kohaneכתובות פרקים 1-13
3Molly Pollakסוטה פרקים 4-6
3Phil Gasselסוטה פרקים 7-9
2Rachel Rosenthalנזיר פרקים 8-9
2Rose Landowneנזיר פרקים 6-7
2Ruth Friedmanסוכה פרקים 1-2
5Shani grossשבת פרקים 20-24
3Sharon Herzfeldיבמות פרקים 11-13
10Tali Schaum Broderחגיגה פרקים 1-3; סוטה פרקים 1-3; קידושין פרקים 1-4
2Tamar Eisenstatתענית פרקים 3-4
2Tamara Charmנזיר פרקים 1-2
1Tova Kleinerיבמות פרק 14
5Victoria Suttonעירובין פרקים 6-10
4Wendy Amsellemיבמות פרקים 7-10
5Yaffa Epsteinביצה פרקים 1-5
      35 אנשים נרשמו ל 159 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.