למד לYeshaya Dovid Ben Chaim Tzvi (David "Uncle Dundi" Ross)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

משנה סיום הוא 18.2% נרשם
(96/525 פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
√ פרק 1 - Tuli Weiss
√ פרק 2 - Tuli Weiss
√ פרק 3 - Tuli Weiss
√ פרק 4 - Tuli Weiss
√ פרק 5 - Tuli Weiss
√ פרק 6 - Tuli Weiss
√ פרק 7 - Tuli Weiss
√ פרק 8 - Tuli Weiss
√ פרק 9 - Tuli Weiss
פיאה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (8)
פרק 3 (8)
פרק 4 (11)
פרק 5 (8)
פרק 6 (11)
פרק 7 (8)
פרק 8 (9)
דמאי
הוקצו
√ פרק 1 - Pinny Brachfeld
√ פרק 2 - Pinny Brachfeld
√ פרק 3 - Pinny Brachfeld
√ פרק 4 - Pinny Brachfeld
√ פרק 5 - Pinny Brachfeld
√ פרק 6 - Pinny Brachfeld
√ פרק 7 - Pinny Brachfeld
כלאיים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (11)
פרק 3 (7)
פרק 4 (9)
פרק 5 (8)
פרק 6 (9)
פרק 7 (8)
פרק 8 (6)
פרק 9 (10)
שביעית
כולם לא מסומנים
פרק 1 (8)
פרק 2 (10)
פרק 3 (10)
פרק 4 (10)
פרק 5 (9)
פרק 6 (6)
פרק 7 (7)
פרק 8 (11)
פרק 9 (9)
פרק 10 (9)
תרומות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (10)
פרק 2 (6)
פרק 3 (9)
פרק 4 (13)
פרק 5 (9)
פרק 6 (6)
פרק 7 (7)
פרק 8 (12)
פרק 9 (7)
פרק 10 (12)
פרק 11 (10)
מעשרות
הוקצו
√ פרק 1 - Mendy Brachfeld
√ פרק 2 - Mendy Brachfeld
√ פרק 3 - Mendy Brachfeld
√ פרק 4 - Mendy Brachfeld
√ פרק 5 - Mendy Brachfeld
מעשר שני
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (10)
פרק 3 (13)
פרק 4 (12)
פרק 5 (15)
חלה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (8)
פרק 3 (10)
פרק 4 (11)
ערלה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (17)
פרק 3 (9)
ביכורים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (11)
פרק 2 (11)
פרק 3 (12)
פרק 4 (5)
 

מועד

שבת
כולם לא מסומנים
פרק 1 (11)
פרק 2 (7)
פרק 3 (6)
פרק 4 (2)
פרק 5 (4)
פרק 6 (10)
פרק 7 (4)
פרק 8 (7)
פרק 9 (7)
פרק 10 (6)
פרק 11 (6)
פרק 12 (6)
פרק 13 (7)
פרק 14 (4)
פרק 15 (3)
פרק 16 (8)
פרק 17 (8)
פרק 18 (3)
פרק 19 (6)
פרק 20 (5)
פרק 21 (3)
פרק 22 (6)
פרק 23 (5)
פרק 24 (5)
עירובין
הוקצו
√ פרק 1 - AB And Yossi Brachfeld
√ פרק 2 - AB And Yossi Brachfeld
√ פרק 3 - AB And Yossi Brachfeld
√ פרק 4 - AB And Yossi Brachfeld
√ פרק 5 - AB And Yossi Brachfeld
√ פרק 6 - AB And Yossi Brachfeld
√ פרק 7 - AB And Yossi Brachfeld
√ פרק 8 - AB And Yossi Brachfeld
√ פרק 9 - AB And Yossi Brachfeld
√ פרק 10 - AB And Yossi Brachfeld
פסחים
הוקצו
√ פרק 1 - Henoch Brachfeld
√ פרק 2 - Henoch Brachfeld
√ פרק 3 - Henoch Brachfeld
√ פרק 4 - Henoch Brachfeld
√ פרק 5 - Henoch Brachfeld
√ פרק 6 - Henoch Brachfeld
√ פרק 7 - Henoch Brachfeld
√ פרק 8 - Henoch Brachfeld
√ פרק 9 - Henoch Brachfeld
√ פרק 10 - Henoch Brachfeld
שקלים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (5)
פרק 3 (4)
פרק 4 (9)
פרק 5 (6)
פרק 6 (6)
פרק 7 (7)
פרק 8 (8)
יומא
כולם לא מסומנים
פרק 1 (8)
פרק 2 (7)
פרק 3 (11)
פרק 4 (6)
פרק 5 (7)
פרק 6 (8)
פרק 7 (5)
פרק 8 (9)
סוכה
הוקצו
√ פרק 1 - Ushi Klein
√ פרק 2 - Ushi Klein
√ פרק 3 - Ushi Klein
√ פרק 4 - Ushi Klein
√ פרק 5 - Ushi Klein
ביצה
הוקצו
√ פרק 1 - Morchele Brachfeld
√ פרק 2 - Morchele Brachfeld
√ פרק 3 - Morchele Brachfeld
√ פרק 4 - Morchele Brachfeld
√ פרק 5 - Morchele Brachfeld
ראש השנה
הוקצו
√ פרק 1 - Ushi Klein
√ פרק 2 - Ushi Klein
√ פרק 3 - Ushi Klein
√ פרק 4 - Ushi Klein
תענית
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (10)
פרק 3 (9)
פרק 4 (8)
מגילה
הוקצו
√ פרק 1 - Shaya Eluzer Brachfeld
√ פרק 2 - Shaya Eluzer Brachfeld
√ פרק 3 - Shaya Eluzer Brachfeld
√ פרק 4 - Shaya Eluzer Brachfeld
מועד קטן
הוקצו
√ פרק 1 - Livia Halberstam
√ פרק 2 - Livia Halberstam
√ פרק 3 - Livia Halberstam
חגיגה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (8)
פרק 2 (7)
פרק 3 (8)

נשים

יבמות
הוקצו
√ פרק 1 - Shlomo Brachfeld
√ פרק 2 - Shlomo Brachfeld
√ פרק 3 - Shlomo Brachfeld
√ פרק 4 - Shlomo Brachfeld
√ פרק 5 - Shlomo Brachfeld
√ פרק 6 - Shlomo Brachfeld
√ פרק 7 - Shlomo Brachfeld
√ פרק 8 - Shlomo Brachfeld
√ פרק 9 - Shlomo Brachfeld
√ פרק 10 - Shlomo Brachfeld
√ פרק 11 - Shlomo Brachfeld
√ פרק 12 - Shlomo Brachfeld
√ פרק 13 - Shlomo Brachfeld
√ פרק 14 - Shlomo Brachfeld
√ פרק 15 - Shlomo Brachfeld
√ פרק 16 - Shlomo Brachfeld
כתובות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (10)
פרק 2 (10)
פרק 3 (9)
פרק 4 (12)
פרק 5 (9)
פרק 6 (7)
פרק 7 (10)
פרק 8 (8)
פרק 9 (9)
פרק 10 (6)
פרק 11 (6)
פרק 12 (4)
פרק 13 (11)
נדרים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (11)
פרק 4 (8)
פרק 5 (6)
פרק 6 (10)
פרק 7 (9)
פרק 8 (7)
פרק 9 (10)
פרק 10 (8)
פרק 11 (12)
נזיר
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (10)
פרק 3 (7)
פרק 4 (7)
פרק 5 (7)
פרק 6 (11)
פרק 7 (4)
פרק 8 (2)
פרק 9 (5)
סוטה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (6)
פרק 3 (8)
פרק 4 (5)
פרק 5 (5)
פרק 6 (4)
פרק 7 (8)
פרק 8 (7)
פרק 9 (15)
גיטין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (7)
פרק 3 (8)
פרק 4 (9)
פרק 5 (9)
פרק 6 (7)
פרק 7 (9)
פרק 8 (10)
פרק 9 (10)
קידושין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (10)
פרק 2 (10)
פרק 3 (13)
פרק 4 (14)
  

נזיקין

בבא קמא
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (6)
פרק 3 (11)
פרק 4 (9)
פרק 5 (7)
פרק 6 (6)
פרק 7 (7)
פרק 8 (7)
פרק 9 (12)
פרק 10 (10)
בבא מציעא
כולם לא מסומנים
פרק 1 (8)
פרק 2 (11)
פרק 3 (12)
פרק 4 (12)
פרק 5 (11)
פרק 6 (8)
פרק 7 (11)
פרק 8 (9)
פרק 9 (13)
פרק 10 (6)
בבא בתרא
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (14)
פרק 3 (8)
פרק 4 (9)
פרק 5 (11)
פרק 6 (8)
פרק 7 (4)
פרק 8 (8)
פרק 9 (10)
פרק 10 (8)
סנהדרין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (5)
פרק 3 (8)
פרק 4 (5)
פרק 5 (5)
פרק 6 (6)
פרק 7 (11)
פרק 8 (7)
פרק 9 (6)
פרק 10 (6)
פרק 11 (6)
מכות
הוקצו
√ פרק 1 - Yitzhak And Chaya Halberstam
√ פרק 2 - Yitzhak And Chaya Halberstam
√ פרק 3 - Yitzhak And Chaya Halberstam
שבועות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (5)
פרק 3 (11)
פרק 4 (13)
פרק 5 (5)
פרק 6 (7)
פרק 7 (8)
פרק 8 (6)
עדויות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (14)
פרק 2 (10)
פרק 3 (12)
פרק 4 (12)
פרק 5 (7)
פרק 6 (3)
פרק 7 (9)
פרק 8 (7)
עבודה זרה
הוקצו
√ פרק 1 - Simon
√ פרק 2 - Simon
√ פרק 3 - Simon
√ פרק 4 - Simon
√ פרק 5 - Simon
אבות
הוקצו
√ פרק 1 - Livia Halberstam
√ פרק 2 - Livia Halberstam
√ פרק 3 - Livia Halberstam
√ פרק 4 - Livia Halberstam
√ פרק 5 - Livia Halberstam
√ פרק 6 - Livia Halberstam
הוריות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (5)
פרק 2 (7)
פרק 3 (8)
  

קדשים

זבחים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (6)
פרק 4 (6)
פרק 5 (8)
פרק 6 (7)
פרק 7 (6)
פרק 8 (12)
פרק 9 (7)
פרק 10 (8)
פרק 11 (8)
פרק 12 (6)
פרק 13 (8)
פרק 14 (10)
מנחות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (7)
פרק 4 (5)
פרק 5 (9)
פרק 6 (7)
פרק 7 (6)
פרק 8 (7)
פרק 9 (9)
פרק 10 (9)
פרק 11 (9)
פרק 12 (5)
פרק 13 (11)
חולין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (10)
פרק 3 (7)
פרק 4 (7)
פרק 5 (5)
פרק 6 (7)
פרק 7 (6)
פרק 8 (6)
פרק 9 (8)
פרק 10 (4)
פרק 11 (2)
פרק 12 (5)
בכורות
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Tommy Azman
√ פרק 2 - Tommy Azman
√ פרק 3 - Tommy Azman
√ פרק 4 - Tommy Azman
פרק 5 (6)
פרק 6 (12)
פרק 7 (7)
פרק 8 (10)
פרק 9 (8)
ערכין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (6)
פרק 3 (5)
פרק 4 (4)
פרק 5 (6)
פרק 6 (5)
פרק 7 (5)
פרק 8 (7)
פרק 9 (8)
תמורה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (3)
פרק 3 (5)
פרק 4 (4)
פרק 5 (6)
פרק 6 (5)
פרק 7 (6)
כריתות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (6)
פרק 3 (10)
פרק 4 (3)
פרק 5 (8)
פרק 6 (9)
מעילה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (9)
פרק 3 (8)
פרק 4 (6)
פרק 5 (5)
פרק 6 (6)
תמיד
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (9)
פרק 4 (3)
פרק 5 (6)
פרק 6 (3)
פרק 7 (4)
מידות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (6)
פרק 3 (8)
פרק 4 (7)
פרק 5 (4)
קינים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (6)
 

טהרות

כלים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (8)
פרק 3 (8)
פרק 4 (4)
פרק 5 (11)
פרק 6 (4)
פרק 7 (6)
פרק 8 (11)
פרק 9 (8)
פרק 10 (8)
פרק 11 (9)
פרק 12 (8)
פרק 13 (8)
פרק 14 (8)
פרק 15 (6)
פרק 16 (8)
פרק 17 (17)
פרק 18 (9)
פרק 19 (10)
פרק 20 (7)
פרק 21 (3)
פרק 22 (9)
פרק 23 (6)
פרק 24 (17)
פרק 25 (8)
פרק 26 (9)
פרק 27 (13)
פרק 28 (10)
פרק 29 (8)
פרק 30 (4)
אהלות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (8)
פרק 2 (7)
פרק 3 (7)
פרק 4 (3)
פרק 5 (7)
פרק 6 (7)
פרק 7 (6)
פרק 8 (6)
פרק 9 (16)
פרק 10 (7)
פרק 11 (9)
פרק 12 (8)
פרק 13 (6)
פרק 14 (7)
פרק 15 (10)
פרק 16 (5)
פרק 17 (5)
פרק 18 (10)
נגעים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (5)
פרק 3 (8)
פרק 4 (11)
פרק 5 (5)
פרק 6 (8)
פרק 7 (5)
פרק 8 (10)
פרק 9 (3)
פרק 10 (10)
פרק 11 (12)
פרק 12 (7)
פרק 13 (12)
פרק 14 (13)
פרה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (11)
פרק 4 (4)
פרק 5 (9)
פרק 6 (5)
פרק 7 (12)
פרק 8 (11)
פרק 9 (9)
פרק 10 (6)
פרק 11 (9)
פרק 12 (11)
טהרות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (8)
פרק 3 (8)
פרק 4 (13)
פרק 5 (9)
פרק 6 (10)
פרק 7 (9)
פרק 8 (9)
פרק 9 (9)
פרק 10 (8)
מקוואות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (8)
פרק 2 (10)
פרק 3 (4)
פרק 4 (5)
פרק 5 (6)
פרק 6 (11)
פרק 7 (7)
פרק 8 (5)
פרק 9 (7)
פרק 10 (8)
נידה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (7)
פרק 3 (7)
פרק 4 (7)
פרק 5 (9)
פרק 6 (14)
פרק 7 (5)
פרק 8 (4)
פרק 9 (11)
פרק 10 (8)
מכשירין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (11)
פרק 3 (8)
פרק 4 (10)
פרק 5 (11)
פרק 6 (8)
זבים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (4)
פרק 3 (3)
פרק 4 (7)
פרק 5 (12)
טבול יום
כולם לא מסומנים
פרק 1 (5)
פרק 2 (8)
פרק 3 (6)
פרק 4 (7)
ידיים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (5)
פרק 2 (4)
פרק 3 (5)
פרק 4 (8)
עוקצים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (10)
פרק 3 (12)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
10AB and Yossi Brachfeldעירובין פרקים 1-10
9Tuli weissברכות פרקים 1-9
10Henoch Brachfeldפסחים פרקים 1-10
9Livia Halberstamמועד קטן פרקים 1-3; אבות פרקים 1-6
5Mendy Brachfeldמעשרות פרקים 1-5
5Morchele brachfeldביצה פרקים 1-5
7Pinny Brachfeldדמאי פרקים 1-7
4Shaya Eluzer Brachfeldמגילה פרקים 1-4
16Shlomo Brachfeldיבמות פרקים 1-16
5Simonעבודה זרה פרקים 1-5
4Tommy Azmanבכורות פרקים 1-4
9ushi kleinסוכה פרקים 1-5; ראש השנה פרקים 1-4
3Yitzhak and Chaya Halberstamמכות פרקים 1-3
      13 אנשים נרשמו ל 96 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.