עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד לRachel Bat Moshe V’ Rivka V’Moshe Avigdor HaMegadlah, Yehudit Bat Miryam, Gittel Bat Moshe VeKayla (Rosalie Samuels, Edith Katcoff, Margot Jeremias)
שלושים / יארצייט

To honor the memories of

Rachel bat Moshe v'Rivka v'Moshe Avigdor haMegadlah, a"h, Rosalie Samuels, - Rabbi Benjamin Samuels's mother,

Yehudit bat Moshe v'Miryam, a"h, Edith Katcoff - Don Katcoff's mother and

Gittel bat Moshe v'Kayla, a"h - Margot Jeremias, Paulette Korn's mother,

the kahal will share in learning toward a Siyum Mishnayot by 13 Iyyar 5778 (Saturday, April 28, 2018) sundown.

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא בדוק את פרקים היחידות שאתה רוצה ללמוד, להזין את שמך ודוא"ל ולחץ על שליחה.

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 13 Iyyar 5778 (Saturday, April 28, 2018) שקיעה.

משנה סיום הוא 96.7% נרשם
(508/525 פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
√ פרק 1 - Tibor
√ פרק 2 - Tibor
√ פרק 3 - Tibor
√ פרק 4 - Tibor
√ פרק 5 - Tibor
√ פרק 6 - Deb Kram
√ פרק 7 - Deb Kram
√ פרק 8 - Deb Kram
√ פרק 9 - Deb Kram
פיאה
הוקצו
√ פרק 1 - Judi Roth
√ פרק 2 - Judi Roth
√ פרק 3 - Judi Roth
√ פרק 4 - Lucy Lorin
√ פרק 5 - Lucy Lorin
√ פרק 6 - Lucy Lorin
√ פרק 7 - Kfir Ankori, Donna Goldberg
√ פרק 8 - Kfir Ankori, Donna Goldberg
דמאי
הוקצו
√ פרק 1 - Keith Osher
√ פרק 2 - Keith Osher
√ פרק 3 - Keith Osher
√ פרק 4 - Keith Osher
√ פרק 5 - Keith Osher
√ פרק 6 - Keith Osher
√ פרק 7 - Keith Osher
כלאיים
הוקצו
√ פרק 1 - Tibor Vais
√ פרק 2 - Tibor Vais
√ פרק 3 - Tibor Vais
√ פרק 4 - Tibor Vais
√ פרק 5 - Tibor Vais
√ פרק 6 - Tibor Vais
√ פרק 7 - Tibor Vais
√ פרק 8 - Tibor Vais
√ פרק 9 - Tibor Vais
שביעית
הוקצו
√ פרק 1 - Yaakov
√ פרק 2 - Yaakov
√ פרק 3 - Yaakov
√ פרק 4 - Yaakov
√ פרק 5 - Yaakov
√ פרק 6 - Yaakov
√ פרק 7 - Yaakov
√ פרק 8 - Yaakov
√ פרק 9 - Yaakov
√ פרק 10 - Yaakov
תרומות
הוקצו
√ פרק 1 - Shaye Cohen
√ פרק 2 - Shaye Cohen
√ פרק 3 - Shaye Cohen
√ פרק 4 - Shaye Cohen
√ פרק 5 - Shaye Cohen
√ פרק 6 - Shaye Cohen
√ פרק 7 - Shaye Cohen
√ פרק 8 - Shaye Cohen
√ פרק 9 - Shaye Cohen
√ פרק 10 - Shaye Cohen
√ פרק 11 - Shaye Cohen
מעשרות
הוקצו
√ פרק 1 - Richard Shore
√ פרק 2 - Richard Shore
√ פרק 3 - Richard Shore
√ פרק 4 - Richard Shore
√ פרק 5 - Richard Shore
מעשר שני
הוקצו
√ פרק 1 - Phyllis Hammer
√ פרק 2 - Phyllis Hammer
√ פרק 3 - Arlene Bernstein
√ פרק 4 - Arlene Bernstein
√ פרק 5 - Arlene Bernstein
חלה
הוקצו
√ פרק 1 - Barbara Lapidas-Brown
√ פרק 2 - Barbara Lapidas-Brown
√ פרק 3 - Barbara Lapidas-Brown
√ פרק 4 - Barbara Lapidas-Brown
ערלה
הוקצו
√ פרק 1 - Daniel Loew
√ פרק 2 - Daniel Loew
√ פרק 3 - Daniel Loew
ביכורים
הוקצו
√ פרק 1 - Avi Rockoff
√ פרק 2 - Avi Rockoff
√ פרק 3 - Avi Rockoff
√ פרק 4 - Avi Rockoff
 

מועד

שבת
הוקצו
√ פרק 1 - Rebecca Kaplan
√ פרק 2 - Pam Scheinman
√ פרק 3 - Pam Scheinman
√ פרק 4 - Pam Scheinman
√ פרק 5 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
√ פרק 6 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
√ פרק 7 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
√ פרק 8 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
√ פרק 9 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
√ פרק 10 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
√ פרק 11 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
√ פרק 12 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
√ פרק 13 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
√ פרק 14 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
√ פרק 15 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
√ פרק 16 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
√ פרק 17 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
√ פרק 18 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
√ פרק 19 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
√ פרק 20 - Leah Sarna
√ פרק 21 - Leah Sarna
√ פרק 22 - Leah Sarna
√ פרק 23 - Leah Sarna
√ פרק 24 - Leah Sarna
עירובין
הוקצו
√ פרק 1 - Robert Morgan
√ פרק 2 - Robert Morgan
√ פרק 3 - Robert Morgan
√ פרק 4 - Robert Morgan
√ פרק 5 - Robert Morgan
√ פרק 6 - Robert Morgan
√ פרק 7 - Robert Morgan
√ פרק 8 - Robert Morgan
√ פרק 9 - Robert Morgan
√ פרק 10 - Robert Morgan
פסחים
הוקצו
√ פרק 1 - Avishai Cohen And Or-El Ankori
√ פרק 2 - Avishai Cohen And Or-El Ankori
√ פרק 3 - Avishai Cohen And Or-El Ankori
√ פרק 4 - Avishai Cohen And Or-El Ankori
√ פרק 5 - Avishai Cohen And Or-El Ankori
√ פרק 6 - Avishai Cohen And Or-El Ankori
√ פרק 7 - Avishai Cohen And Or-El Ankori
√ פרק 8 - Avishai Cohen And Or-El Ankori
√ פרק 9 - Avishai Cohen And Or-El Ankori
√ פרק 10 - Avishai Cohen And Or-El Ankori
שקלים
הוקצו
√ פרק 1 - Sue Goldman
√ פרק 2 - Sue Goldman
√ פרק 3 - Sue Goldman
√ פרק 4 - Sue Goldman
√ פרק 5 - Sue Goldman
√ פרק 6 - Sue Goldman
√ פרק 7 - Sue Goldman
√ פרק 8 - Sue Goldman
יומא
הוקצו
√ פרק 1 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
√ פרק 2 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
√ פרק 3 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
√ פרק 4 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
√ פרק 5 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
√ פרק 6 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
√ פרק 7 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
√ פרק 8 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
סוכה
הוקצו
√ פרק 1 - Moshe
√ פרק 2 - Moshe
√ פרק 3 - Moshe
√ פרק 4 - Moshe
√ פרק 5 - Moshe
ביצה
הוקצו
√ פרק 1 - Dahlia And Nate Chertok
√ פרק 2 - Dahlia And Nate Chertok
√ פרק 3 - Dahlia And Nate Chertok
√ פרק 4 - Dahlia And Nate Chertok
√ פרק 5 - Dahlia And Nate Chertok
ראש השנה
הוקצו
√ פרק 1 - Jonathan
√ פרק 2 - Jonathan
√ פרק 3 - Jonathan
√ פרק 4 - Jonathan
תענית
הוקצו
√ פרק 1 - S. Kovacs
√ פרק 2 - S. Kovacs
√ פרק 3 - S. Kovacs
√ פרק 4 - S. Kovacs
מגילה
הוקצו
√ פרק 1 - Esther And Elliot Israel
√ פרק 2 - Esther And Elliot Israel
√ פרק 3 - Esther And Elliot Israel
√ פרק 4 - Esther And Elliot Israel
מועד קטן
הוקצו
√ פרק 1 - Judy Arazi
√ פרק 2 - Judy Arazi
√ פרק 3 - Judy Arazi
חגיגה
הוקצו
√ פרק 1 - Jeremy Wanderer
√ פרק 2 - Jeremy Wanderer
√ פרק 3 - Jeremy Wanderer

נשים

יבמות
הוקצו
√ פרק 1 - Shoshie Lockshin
√ פרק 2 - Shoshie Lockshin
√ פרק 3 - Shoshie Lockshin
√ פרק 4 - Rebecca
√ פרק 5 - Jonah And Ziva Hassenfeld
√ פרק 6 - Jonah And Ziva Hassenfeld
√ פרק 7 - Gary Elovitz
√ פרק 8 - Gary Elovitz
√ פרק 9 - Gary Elovitz
√ פרק 10 - Donna Goldberg
√ פרק 11 - Donna Goldberg
√ פרק 12 - Donna Goldberg
√ פרק 13 - Aaron Katchen
√ פרק 14 - Aaron Katchen
√ פרק 15 - Aaron Katchen
√ פרק 16 - Aaron Katchen
כתובות
הוקצו
√ פרק 1 - Deanna Mirsky
√ פרק 2 - Deanna Mirsky
√ פרק 3 - Deanna Mirsky
√ פרק 4 - Helen And Les Loew
√ פרק 5 - Helen And Les Loew
√ פרק 6 - Helen And Les Loew
√ פרק 7 - Helen And Les Loew
√ פרק 8 - Helen And Les Loew
√ פרק 9 - Helen And Les Loew
√ פרק 10 - Alan Zaitchik
√ פרק 11 - Alan Zaitchik
√ פרק 12 - Alan Zaitchik
√ פרק 13 - Alan Zaitchik
נדרים
הוקצו
√ פרק 1 - Lewis Glinert
√ פרק 2 - Lewis Glinert
√ פרק 3 - Lewis Glinert
√ פרק 4 - Lewis Glinert
√ פרק 5 - Dan Gruen
√ פרק 6 - Dan Gruen
√ פרק 7 - Dan Gruen
√ פרק 8 - Dan Gruen
√ פרק 9 - Dan Gruen
√ פרק 10 - Dan Gruen
√ פרק 11 - Dan Gruen
נזיר
הוקצו
√ פרק 1 - Yoseph Feld
√ פרק 2 - Yoseph Feld
√ פרק 3 - Yoseph Feld
√ פרק 4 - Yoseph Feld
√ פרק 5 - Yoseph Feld
√ פרק 6 - Yoseph Feld
√ פרק 7 - Yoseph Feld
√ פרק 8 - Yoseph Feld
√ פרק 9 - Yoseph Feld
סוטה
הוקצו
√ פרק 1 - Shlomo Chertok
√ פרק 2 - Shlomo Chertok
√ פרק 3 - Shlomo Chertok
√ פרק 4 - Shlomo Chertok
√ פרק 5 - Michael Savitz
√ פרק 6 - Michael Savitz
√ פרק 7 - Michael Savitz
√ פרק 8 - Michael Savitz
√ פרק 9 - Michael Savitz
גיטין
הוקצו
√ פרק 1 - Kfir Ankori
√ פרק 2 - Kfir Ankori
√ פרק 3 - Kfir Ankori
√ פרק 4 - Kfir Ankori
√ פרק 5 - Kfir Ankori
√ פרק 6 - Kfir Ankori
√ פרק 7 - Kfir Ankori
√ פרק 8 - Kfir Ankori
√ פרק 9 - Kfir Ankori
קידושין
הוקצו
√ פרק 1 - Hershel Lutch
√ פרק 2 - Hershel Lutch
√ פרק 3 - Hershel Lutch
√ פרק 4 - Hershel Lutch
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
√ פרק 1 - David Stanhill
√ פרק 2 - David Stanhill
√ פרק 3 - David Stanhill
√ פרק 4 - David Stanhill
√ פרק 5 - David Stanhill
√ פרק 6 - Marissa And Ari Schaffer
√ פרק 7 - Marissa And Ari Schaffer
√ פרק 8 - Marissa And Ari Schaffer
√ פרק 9 - Marissa And Ari Schaffer
√ פרק 10 - Marissa And Ari Schaffer
בבא מציעא
הוקצו
√ פרק 1 - J. Berkovitz
√ פרק 2 - J. Berkovitz
√ פרק 3 - J. Berkovitz
√ פרק 4 - J. Berkovitz
√ פרק 5 - J. Berkovitz
√ פרק 6 - J. Berkovitz
√ פרק 7 - J. Berkovitz
√ פרק 8 - J. Berkovitz
√ פרק 9 - J. Berkovitz
√ פרק 10 - J. Berkovitz
בבא בתרא
הוקצו
√ פרק 1 - Mandel Family
√ פרק 2 - Mandel Family
√ פרק 3 - Mandel Family
√ פרק 4 - Mandel Family
√ פרק 5 - Mandel Family
√ פרק 6 - Mandel Family
√ פרק 7 - Mandel Family
√ פרק 8 - Mandel Family
√ פרק 9 - Mandel Family
√ פרק 10 - Mandel Family
סנהדרין
הוקצו
√ פרק 1 - Rebecca Kaplan
√ פרק 2 - Rebecca Kaplan
√ פרק 3 - Rebecca Kaplan
√ פרק 4 - Dan Gruen
√ פרק 5 - Dan Gruen
√ פרק 6 - Earl Newman
√ פרק 7 - Earl Newman
√ פרק 8 - Earl Newman
√ פרק 9 - Dan Gruen
√ פרק 10 - Dan Gruen
√ פרק 11 - Dan Gruen
מכות
הוקצו
√ פרק 1 - Dan Gruen
√ פרק 2 - Dan Gruen
√ פרק 3 - Dan Gruen
שבועות
הוקצו
√ פרק 1 - Daniel
√ פרק 2 - Daniel
√ פרק 3 - Daniel
√ פרק 4 - Daniel
√ פרק 5 - Daniel
√ פרק 6 - Daniel
√ פרק 7 - Daniel
√ פרק 8 - Daniel
עדויות
הוקצו
√ פרק 1 - Nachi Loew
√ פרק 2 - Nachi Loew
√ פרק 3 - Nachi Loew
√ פרק 4 - Nachi Loew
√ פרק 5 - Nachi Loew
√ פרק 6 - Nachi Loew
√ פרק 7 - Nachi Loew
√ פרק 8 - Nachi Loew
עבודה זרה
הוקצו
√ פרק 1 - Larry Brown
√ פרק 2 - Larry Brown
√ פרק 3 - Larry Brown
√ פרק 4 - Larry Brown
√ פרק 5 - Larry Brown
אבות
הוקצו
√ פרק 1 - Kfir
√ פרק 2 - Kfir
√ פרק 3 - Kfir
√ פרק 4 - Kfir
√ פרק 5 - Kfir
√ פרק 6 - Kfir
הוריות
הוקצו
√ פרק 1 - Dan Gruen
√ פרק 2 - Dan Gruen
√ פרק 3 - Dan Gruen
  

קדשים

זבחים
הוקצו
√ פרק 1 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 2 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 3 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 4 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 5 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 6 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 7 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 8 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 9 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 10 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 11 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 12 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 13 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 14 - Rabbi Benjamin Samuels
מנחות
הוקצו
√ פרק 1 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 2 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 3 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 4 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 5 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 6 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 7 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 8 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 9 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 10 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 11 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 12 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 13 - Rabbi Benjamin Samuels
חולין
הוקצו
√ פרק 1 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 2 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 3 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 4 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 5 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 6 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 7 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 8 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 9 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 10 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 11 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 12 - Rabbi Benjamin Samuels
בכורות
הוקצו
√ פרק 1 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 2 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 3 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 4 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 5 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 6 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 7 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 8 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 9 - Rabbi Benjamin Samuels
ערכין
הוקצו
√ פרק 1 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 2 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 3 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 4 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 5 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 6 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 7 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 8 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 9 - Rabbi Benjamin Samuels
תמורה
הוקצו
√ פרק 1 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 2 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 3 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 4 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 5 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 6 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 7 - Rabbi Benjamin Samuels
כריתות
הוקצו
√ פרק 1 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 2 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 3 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 4 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 5 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 6 - Rabbi Benjamin Samuels
מעילה
הוקצו
√ פרק 1 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 2 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 3 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 4 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 5 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 6 - Rabbi Benjamin Samuels
תמיד
הוקצו
√ פרק 1 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 2 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 3 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 4 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 5 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 6 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 7 - Rabbi Benjamin Samuels
מידות
הוקצו
√ פרק 1 - Ruth Langer
√ פרק 2 - Ruth Langer
√ פרק 3 - Ruth Langer
√ פרק 4 - Ruth Langer
√ פרק 5 - Ruth Langer
קינים
הוקצו
√ פרק 1 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 2 - Rabbi Benjamin Samuels
√ פרק 3 - Rabbi Benjamin Samuels
 

טהרות

כלים
הוקצו
√ פרק 1 - Moti Freiman
√ פרק 2 - Moti Freiman
√ פרק 3 - Moti Freiman
√ פרק 4 - Moti Freiman
√ פרק 5 - Moti Freiman
√ פרק 6 - Moti Freiman
√ פרק 7 - Moti Freiman
√ פרק 8 - Moti Freiman
√ פרק 9 - Moti Freiman
√ פרק 10 - Moti Freiman
√ פרק 11 - Moti Freiman
√ פרק 12 - Moti Freiman
√ פרק 13 - Moti Freiman
√ פרק 14 - Moti Freiman
√ פרק 15 - Moti Freiman
√ פרק 16 - Moti Freiman
√ פרק 17 - Moti Freiman
√ פרק 18 - Moti Freiman
√ פרק 19 - Moti Freiman
√ פרק 20 - Moti Freiman
√ פרק 21 - Moti Freiman
√ פרק 22 - Moti Freiman
√ פרק 23 - Moti Freiman
√ פרק 24 - Moti Freiman
√ פרק 25 - Moti Freiman
√ פרק 26 - Moti Freiman
√ פרק 27 - Moti Freiman
√ פרק 28 - Moti Freiman
√ פרק 29 - Moti Freiman
√ פרק 30 - Moti Freiman
אהלות
הוקצו
√ פרק 1 - Claudia Marbach
√ פרק 2 - Claudia Marbach
√ פרק 3 - Claudia Marbach
√ פרק 4 - Claudia Marbach
√ פרק 5 - Claudia Marbach
√ פרק 6 - Claudia Marbach
√ פרק 7 - Claudia Marbach
√ פרק 8 - Claudia Marbach
√ פרק 9 - Claudia Marbach
√ פרק 10 - Claudia Marbach
√ פרק 11 - Claudia Marbach
√ פרק 12 - Claudia Marbach
√ פרק 13 - Claudia Marbach
√ פרק 14 - Claudia Marbach
√ פרק 15 - Claudia Marbach
√ פרק 16 - Claudia Marbach
√ פרק 17 - Claudia Marbach
√ פרק 18 - Claudia Marbach
נגעים
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Ari And Benni Trachtenberg
פרק 2 (5)
פרק 3 (8)
פרק 4 (11)
פרק 5 (5)
פרק 6 (8)
פרק 7 (5)
פרק 8 (10)
פרק 9 (3)
פרק 10 (10)
פרק 11 (12)
פרק 12 (7)
פרק 13 (12)
פרק 14 (13)
פרה
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Ezra Robison
√ פרק 2 - Ezra Robison
√ פרק 3 - Ezra Robison
√ פרק 4 - Donna Goldberg
√ פרק 5 - Donna Goldberg
√ פרק 6 - Donna Goldberg
√ פרק 7 - Donna Goldberg
√ פרק 8 - Donna Goldberg
פרק 9 (9)
פרק 10 (6)
פרק 11 (9)
פרק 12 (11)
טהרות
הוקצו
√ פרק 1 - Don Katcoff
√ פרק 2 - Don Katcoff
√ פרק 3 - Don Katcoff
√ פרק 4 - Don Katcoff
√ פרק 5 - Don Katcoff
√ פרק 6 - Don Katcoff
√ פרק 7 - Don Katcoff
√ פרק 8 - Don Katcoff
√ פרק 9 - Don Katcoff
√ פרק 10 - Don Katcoff
מקוואות
הוקצו
√ פרק 1 - Dov Kram
√ פרק 2 - Dov Kram
√ פרק 3 - Dov Kram
√ פרק 4 - Dov Kram
√ פרק 5 - Dov Kram
√ פרק 6 - Dov Kram
√ פרק 7 - Dov Kram
√ פרק 8 - Dov Kram
√ פרק 9 - Dov Kram
√ פרק 10 - Dov Kram
נידה
הוקצו
√ פרק 1 - Bill Feld
√ פרק 2 - Bill Feld
√ פרק 3 - Bill Feld
√ פרק 4 - Bill Feld
√ פרק 5 - Bill Feld
√ פרק 6 - Bill Feld
√ פרק 7 - Bill Feld
√ פרק 8 - Bill Feld
√ פרק 9 - Bill Feld
√ פרק 10 - Bill Feld
מכשירין
הוקצו
√ פרק 1 - Jeff Swartz
√ פרק 2 - Jeff Swartz
√ פרק 3 - Jeff Swartz
√ פרק 4 - Jeff Swartz
√ פרק 5 - Jeff Swartz
√ פרק 6 - Jeff Swartz
זבים
הוקצו
√ פרק 1 - Jeff Swartz
√ פרק 2 - Jeff Swartz
√ פרק 3 - Jeff Swartz
√ פרק 4 - Jeff Swartz
√ פרק 5 - Jeff Swartz
טבול יום
הוקצו
√ פרק 1 - Jeff Swartz
√ פרק 2 - Jeff Swartz
√ פרק 3 - Jeff Swartz
√ פרק 4 - Jeff Swartz
ידיים
הוקצו
√ פרק 1 - Jeff Swartz
√ פרק 2 - Jeff Swartz
√ פרק 3 - Jeff Swartz
√ פרק 4 - Jeff Swartz
עוקצים
הוקצו
√ פרק 1 - Jeff Swartz
√ פרק 2 - Jeff Swartz
√ פרק 3 - Jeff Swartz

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
קוד אבטחה: קוד אבטחה
שלח (בלי נדר)הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
4Aaron KatchenYevamos פרקים 13-16
4Alan ZaitchikKetubos פרקים 10-13
3Arlene BernsteinMaaser Sheini פרקים 3-5
4Avi RockoffBikkurim פרקים 1-4
10Avishai Cohen and Or-El AnkoriPesachim פרקים 1-10
4Barbara Lapidas-BrownChallah פרקים 1-4
10Bill FeldNiddah פרקים 1-10
18Claudia MarbachOhalos פרקים 1-18
18Dan GruenHorayos פרקים 1-3; Makkos פרקים 1-3; Nedarim פרקים 5-11; Sanhedrin פרקים 4-5, 9-11
8DanielShevuos פרקים 1-8
3Daniel LoewOrlah פרקים 1-3
3Deanna MirskyKetubos פרקים 1-3
4Deb KramBerachos פרקים 6-9
10Don KatcoffTaharos פרקים 1-10
10Donna GoldbergParah פרקים 4-8; Peah פרקים 7-8; Yevamos פרקים 10-12
10Dov KramMikvaos פרקים 1-10
4Esther and Elliot IsraelMegillah פרקים 1-4
3Ezra RobisonParah פרקים 1-3
3Earl NewmanSanhedrin פרקים 6-8
6Helen and Les LoewKetubos פרקים 4-9
4Hershel LutchKiddushin פרקים 1-4
11jeff swartzMachshirin פרקים 1-6; Zavim פרקים 1-5
11Jeff SwartzTevul Yom פרקים 1-4; Uktzin פרקים 1-3; Yadayim פרקים 1-4
3Jeremy WandererChagigah פרקים 1-3
4JonathanRosh Hashanah פרקים 1-4
3Judi RothPeah פרקים 1-3
3Judy AraziMoed Katan פרקים 1-3
7Keith OsherDemai פרקים 1-7
6KfirAvot פרקים 1-6
11Kfir AnkoriGittin פרקים 1-9; Peah פרקים 7-8
5Larry BrownAvodah Zarah פרקים 1-5
5Leah SarnaShabbos פרקים 20-24
4Lewis GlinertNedarim פרקים 1-4
3Lucy LorinPeah פרקים 4-6
10Mandel FamilyBava Batra פרקים 1-10
5Marissa and Ari SchafferBava Kamma פרקים 6-10
23Micah Newberger and Jeremy NewbergerYoma פרקים 1-8; Shabbos פרקים 5-19
5Michael SavitzSotah פרקים 5-9
5MosheSukkah פרקים 1-5
30Moti FreimanKeilim פרקים 1-30
8Nachi LoewEdyos פרקים 1-8
5Dahlia and Nate ChertokBeitzah פרקים 1-5
3Pam ScheinmanShabbos פרקים 2-4
2Phyllis HammerMaaser Sheini פרקים 1-2
86Rabbi Benjamin SamuelsArakhin פרקים 1-9; Bechoros פרקים 1-9; Hullin פרקים 1-12; Kerisos פרקים 1-6; Kinnim פרקים 1-3; Meilah פרקים 1-6; Menahos פרקים 1-13; Tamid פרקים 1-7; Temurah פרקים 1-7; Zevahim פרקים 1-14
4Rebecca KaplanSanhedrin פרקים 1-3; Shabbos פרק 1
1RebeccaYevamos פרק 4
5Richard ShoreMaasros פרקים 1-5
10Robert MorganEruvin פרקים 1-10
5Ruth LangerMiddos פרקים 1-5
4S. KovacsTaanis פרקים 1-4
10J. BerkovitzBava Metzia פרקים 1-10
11Shaye cohenTerumos פרקים 1-11
4Shlomo ChertokSotah פרקים 1-4
3Shoshie LockshinYevamos פרקים 1-3
5David StanhillBava Kamma פרקים 1-5
8Sue GoldmanShekalim פרקים 1-8
3Gary ElovitzYevamos פרקים 7-9
5TiborBerachos פרקים 1-5
9Tibor VaisKilaim פרקים 1-9
1Ari and Benni TrachtenbergNegaim פרק 1
10YaakovSheviis פרקים 1-10
9Yoseph FeldNazir פרקים 1-9
2Jonah and Ziva HassenfeldYevamos פרקים 5-6
      64 אנשים נרשמו ל 510 פרקים   יצוא

 

 Powered by: