למד לRachel Bat Moshe V’ Rivka V’Moshe Avigdor HaMegadlah, Yehudit Bat Miryam, Gittel Bat Moshe VeKayla (Rosalie Samuels, Edith Katcoff, Margot Jeremias)
שלושים / יארצייט

To honor the memories of

Rachel bat Moshe v'Rivka v'Moshe Avigdor haMegadlah, a"h, Rosalie Samuels, - Rabbi Benjamin Samuels's mother,

Yehudit bat Moshe v'Miryam, a"h, Edith Katcoff - Don Katcoff's mother and

Gittel bat Moshe v'Kayla, a"h - Margot Jeremias, Paulette Korn's mother,

the kahal will share in learning toward a Siyum Mishnayot by 13 Iyyar 5778 (Saturday, April 28, 2018) sundown.

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 13 Iyyar 5778 (Saturday, April 28, 2018) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(100.9%)
(1 הרשמה מלאה + 5 נוסף משנה פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tibor
פרק 2 - Tibor
פרק 3 - Tibor
פרק 4 - Tibor
פרק 5 - Tibor
פרק 6 - Deb Kram
פרק 7 - Deb Kram
פרק 8 - Deb Kram
פרק 9 - Deb Kram
פיאה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Judi Roth
פרק 2 - Judi Roth
פרק 3 - Judi Roth
פרק 4 - Lucy Lorin
פרק 5 - Lucy Lorin
פרק 6 - Lucy Lorin
פרק 7 - Kfir Ankori, Donna Goldberg
פרק 8 - Kfir Ankori, Donna Goldberg
דמאי
הוקצו
הכל

פרק 1 - Keith Osher
פרק 2 - Keith Osher
פרק 3 - Keith Osher
פרק 4 - Keith Osher
פרק 5 - Keith Osher
פרק 6 - Keith Osher
פרק 7 - Keith Osher
כלאיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tibor Vais
פרק 2 - Tibor Vais
פרק 3 - Tibor Vais
פרק 4 - Tibor Vais
פרק 5 - Tibor Vais
פרק 6 - Tibor Vais
פרק 7 - Tibor Vais
פרק 8 - Tibor Vais
פרק 9 - Tibor Vais
שביעית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yaakov
פרק 2 - Yaakov
פרק 3 - Yaakov
פרק 4 - Yaakov
פרק 5 - Yaakov
פרק 6 - Yaakov
פרק 7 - Yaakov
פרק 8 - Yaakov
פרק 9 - Yaakov
פרק 10 - Yaakov
תרומות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shaye Cohen
פרק 2 - Shaye Cohen
פרק 3 - Shaye Cohen
פרק 4 - Shaye Cohen
פרק 5 - Shaye Cohen
פרק 6 - Shaye Cohen
פרק 7 - Shaye Cohen
פרק 8 - Shaye Cohen
פרק 9 - Shaye Cohen
פרק 10 - Shaye Cohen
פרק 11 - Shaye Cohen
מעשרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Richard Shore
פרק 2 - Richard Shore
פרק 3 - Richard Shore
פרק 4 - Richard Shore
פרק 5 - Richard Shore
מעשר שני
הוקצו
הכל

פרק 1 - Phyllis Hammer
פרק 2 - Phyllis Hammer
פרק 3 - Arlene Bernstein
פרק 4 - Arlene Bernstein
פרק 5 - Arlene Bernstein
חלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Barbara Lapidas-Brown
פרק 2 - Barbara Lapidas-Brown
פרק 3 - Barbara Lapidas-Brown
פרק 4 - Barbara Lapidas-Brown
ערלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Daniel Loew
פרק 2 - Daniel Loew
פרק 3 - Daniel Loew
ביכורים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avi Rockoff
פרק 2 - Avi Rockoff
פרק 3 - Avi Rockoff
פרק 4 - Avi Rockoff
 

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rebecca Kaplan
פרק 2 - Pam Scheinman
פרק 3 - Pam Scheinman
פרק 4 - Pam Scheinman
פרק 5 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
פרק 6 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
פרק 7 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
פרק 8 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
פרק 9 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
פרק 10 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
פרק 11 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
פרק 12 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
פרק 13 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
פרק 14 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
פרק 15 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
פרק 16 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
פרק 17 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
פרק 18 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
פרק 19 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
פרק 20 - Leah Sarna
פרק 21 - Leah Sarna
פרק 22 - Leah Sarna
פרק 23 - Leah Sarna
פרק 24 - Leah Sarna
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Robert Morgan
פרק 2 - Robert Morgan
פרק 3 - Robert Morgan
פרק 4 - Robert Morgan
פרק 5 - Robert Morgan
פרק 6 - Robert Morgan
פרק 7 - Robert Morgan
פרק 8 - Robert Morgan
פרק 9 - Robert Morgan
פרק 10 - Robert Morgan
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avishai Cohen And Or-El Ankori
פרק 2 - Avishai Cohen And Or-El Ankori
פרק 3 - Avishai Cohen And Or-El Ankori
פרק 4 - Avishai Cohen And Or-El Ankori
פרק 5 - Avishai Cohen And Or-El Ankori
פרק 6 - Avishai Cohen And Or-El Ankori
פרק 7 - Avishai Cohen And Or-El Ankori
פרק 8 - Avishai Cohen And Or-El Ankori
פרק 9 - Avishai Cohen And Or-El Ankori
פרק 10 - Avishai Cohen And Or-El Ankori
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sue Goldman
פרק 2 - Sue Goldman
פרק 3 - Sue Goldman
פרק 4 - Sue Goldman
פרק 5 - Sue Goldman
פרק 6 - Sue Goldman
פרק 7 - Sue Goldman
פרק 8 - Sue Goldman
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
פרק 2 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
פרק 3 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
פרק 4 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
פרק 5 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
פרק 6 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
פרק 7 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
פרק 8 - Micah Newberger And Jeremy Newberger
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe
פרק 2 - Moshe
פרק 3 - Moshe
פרק 4 - Moshe
פרק 5 - Moshe
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dahlia And Nate Chertok
פרק 2 - Dahlia And Nate Chertok
פרק 3 - Dahlia And Nate Chertok
פרק 4 - Dahlia And Nate Chertok
פרק 5 - Dahlia And Nate Chertok
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jonathan
פרק 2 - Jonathan
פרק 3 - Jonathan
פרק 4 - Jonathan
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - S. Kovacs
פרק 2 - S. Kovacs
פרק 3 - S. Kovacs
פרק 4 - S. Kovacs
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Esther And Elliot Israel
פרק 2 - Esther And Elliot Israel
פרק 3 - Esther And Elliot Israel
פרק 4 - Esther And Elliot Israel
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Judy Arazi
פרק 2 - Judy Arazi
פרק 3 - Judy Arazi
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jeremy Wanderer
פרק 2 - Jeremy Wanderer
פרק 3 - Jeremy Wanderer

נשים

יבמות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shoshie Lockshin
פרק 2 - Shoshie Lockshin
פרק 3 - Shoshie Lockshin
פרק 4 - Rebecca
פרק 5 - Jonah And Ziva Hassenfeld
פרק 6 - Jonah And Ziva Hassenfeld
פרק 7 - Gary Elovitz
פרק 8 - Gary Elovitz
פרק 9 - Gary Elovitz
פרק 10 - Donna Goldberg
פרק 11 - Donna Goldberg
פרק 12 - Donna Goldberg
פרק 13 - Aaron Katchen
פרק 14 - Aaron Katchen
פרק 15 - Aaron Katchen
פרק 16 - Aaron Katchen
כתובות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Deanna Mirsky
פרק 2 - Deanna Mirsky
פרק 3 - Deanna Mirsky
פרק 4 - Helen And Les Loew
פרק 5 - Helen And Les Loew
פרק 6 - Helen And Les Loew
פרק 7 - Helen And Les Loew
פרק 8 - Helen And Les Loew
פרק 9 - Helen And Les Loew
פרק 10 - Alan Zaitchik
פרק 11 - Alan Zaitchik
פרק 12 - Alan Zaitchik
פרק 13 - Alan Zaitchik
נדרים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Lewis Glinert
פרק 2 - Lewis Glinert
פרק 3 - Lewis Glinert
פרק 4 - Lewis Glinert
פרק 5 - Dan Gruen
פרק 6 - Dan Gruen
פרק 7 - Dan Gruen
פרק 8 - Dan Gruen
פרק 9 - Dan Gruen
פרק 10 - Dan Gruen
פרק 11 - Dan Gruen
נזיר
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yoseph Feld
פרק 2 - Yoseph Feld
פרק 3 - Yoseph Feld
פרק 4 - Yoseph Feld
פרק 5 - Yoseph Feld
פרק 6 - Yoseph Feld
פרק 7 - Yoseph Feld
פרק 8 - Yoseph Feld
פרק 9 - Yoseph Feld
סוטה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shlomo Chertok
פרק 2 - Shlomo Chertok
פרק 3 - Shlomo Chertok
פרק 4 - Shlomo Chertok
פרק 5 - Michael Savitz
פרק 6 - Michael Savitz
פרק 7 - Michael Savitz
פרק 8 - Michael Savitz
פרק 9 - Michael Savitz
גיטין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Kfir Ankori
פרק 2 - Kfir Ankori
פרק 3 - Kfir Ankori
פרק 4 - Kfir Ankori
פרק 5 - Kfir Ankori
פרק 6 - Kfir Ankori
פרק 7 - Kfir Ankori
פרק 8 - Kfir Ankori
פרק 9 - Kfir Ankori
קידושין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Hershel Lutch
פרק 2 - Hershel Lutch
פרק 3 - Hershel Lutch
פרק 4 - Hershel Lutch
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
הכל

פרק 1 - David Stanhill
פרק 2 - David Stanhill
פרק 3 - David Stanhill
פרק 4 - David Stanhill
פרק 5 - David Stanhill
פרק 6 - Marissa And Ari Schaffer
פרק 7 - Marissa And Ari Schaffer
פרק 8 - Marissa And Ari Schaffer
פרק 9 - Marissa And Ari Schaffer
פרק 10 - Marissa And Ari Schaffer
בבא מציעא
הוקצו
הכל

פרק 1 - J. Berkovitz
פרק 2 - J. Berkovitz
פרק 3 - J. Berkovitz
פרק 4 - J. Berkovitz
פרק 5 - J. Berkovitz
פרק 6 - J. Berkovitz
פרק 7 - J. Berkovitz
פרק 8 - J. Berkovitz
פרק 9 - J. Berkovitz
פרק 10 - J. Berkovitz
בבא בתרא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mandel Family
פרק 2 - Mandel Family
פרק 3 - Mandel Family
פרק 4 - Mandel Family
פרק 5 - Mandel Family
פרק 6 - Mandel Family
פרק 7 - Mandel Family
פרק 8 - Mandel Family
פרק 9 - Mandel Family
פרק 10 - Mandel Family
סנהדרין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rebecca Kaplan
פרק 2 - Rebecca Kaplan
פרק 3 - Rebecca Kaplan
פרק 4 - Dan Gruen
פרק 5 - Dan Gruen
פרק 6 - Earl Newman
פרק 7 - Earl Newman
פרק 8 - Earl Newman
פרק 9 - Dan Gruen
פרק 10 - Dan Gruen
פרק 11 - Dan Gruen
מכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dan Gruen
פרק 2 - Dan Gruen
פרק 3 - Dan Gruen
שבועות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Daniel, Nechama & Aryeh Cheses
פרק 2 - Daniel, Nechama & Aryeh Cheses
פרק 3 - Daniel, Nechama & Aryeh Cheses
פרק 4 - Daniel
פרק 5 - Daniel
פרק 6 - Daniel
פרק 7 - Daniel
פרק 8 - Daniel
עדויות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Nachi Loew
פרק 2 - Nachi Loew
פרק 3 - Nachi Loew
פרק 4 - Nachi Loew
פרק 5 - Nachi Loew
פרק 6 - Nachi Loew
פרק 7 - Nachi Loew
פרק 8 - Nachi Loew
עבודה זרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Larry Brown
פרק 2 - Larry Brown
פרק 3 - Larry Brown
פרק 4 - Larry Brown
פרק 5 - Larry Brown
אבות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Kfir
פרק 2 - Kfir
פרק 3 - Kfir
פרק 4 - Kfir
פרק 5 - Kfir
פרק 6 - Kfir
הוריות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dan Gruen
פרק 2 - Dan Gruen
פרק 3 - Dan Gruen
  

קדשים

זבחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 2 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 3 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 4 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 5 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 6 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 7 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 8 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 9 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 10 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 11 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 12 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 13 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 14 - Rabbi Benjamin Samuels
מנחות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 2 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 3 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 4 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 5 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 6 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 7 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 8 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 9 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 10 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 11 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 12 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 13 - Rabbi Benjamin Samuels
חולין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 2 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 3 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 4 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 5 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 6 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 7 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 8 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 9 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 10 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 11 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 12 - Rabbi Benjamin Samuels
בכורות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 2 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 3 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 4 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 5 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 6 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 7 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 8 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 9 - Rabbi Benjamin Samuels
ערכין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 2 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 3 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 4 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 5 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 6 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 7 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 8 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 9 - Rabbi Benjamin Samuels
תמורה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 2 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 3 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 4 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 5 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 6 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 7 - Rabbi Benjamin Samuels
כריתות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 2 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 3 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 4 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 5 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 6 - Rabbi Benjamin Samuels
מעילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 2 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 3 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 4 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 5 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 6 - Rabbi Benjamin Samuels
תמיד
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 2 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 3 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 4 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 5 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 6 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 7 - Rabbi Benjamin Samuels
מידות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ruth Langer
פרק 2 - Ruth Langer
פרק 3 - Ruth Langer
פרק 4 - Ruth Langer
פרק 5 - Ruth Langer
קינים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 2 - Rabbi Benjamin Samuels
פרק 3 - Rabbi Benjamin Samuels
 

טהרות

כלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moti Freiman
פרק 2 - Moti Freiman
פרק 3 - Moti Freiman
פרק 4 - Moti Freiman
פרק 5 - Moti Freiman
פרק 6 - Moti Freiman
פרק 7 - Moti Freiman
פרק 8 - Moti Freiman
פרק 9 - Moti Freiman
פרק 10 - Moti Freiman
פרק 11 - Moti Freiman
פרק 12 - Moti Freiman
פרק 13 - Moti Freiman
פרק 14 - Moti Freiman
פרק 15 - Moti Freiman
פרק 16 - Moti Freiman
פרק 17 - Moti Freiman
פרק 18 - Moti Freiman
פרק 19 - Moti Freiman
פרק 20 - Moti Freiman
פרק 21 - Moti Freiman
פרק 22 - Moti Freiman
פרק 23 - Moti Freiman
פרק 24 - Moti Freiman
פרק 25 - Moti Freiman
פרק 26 - Moti Freiman
פרק 27 - Moti Freiman
פרק 28 - Moti Freiman
פרק 29 - Moti Freiman
פרק 30 - Moti Freiman
אהלות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Claudia Marbach
פרק 2 - Claudia Marbach
פרק 3 - Claudia Marbach
פרק 4 - Claudia Marbach
פרק 5 - Claudia Marbach
פרק 6 - Claudia Marbach
פרק 7 - Claudia Marbach
פרק 8 - Claudia Marbach
פרק 9 - Claudia Marbach
פרק 10 - Claudia Marbach
פרק 11 - Claudia Marbach
פרק 12 - Claudia Marbach
פרק 13 - Claudia Marbach
פרק 14 - Claudia Marbach
פרק 15 - Claudia Marbach
פרק 16 - Claudia Marbach
פרק 17 - Claudia Marbach
פרק 18 - Claudia Marbach
נגעים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ari And Benni Trachtenberg
פרק 2 - Anonymous
פרק 3 - Anonymous
פרק 4 - Anonymous
פרק 5 - Bill Feld
פרק 6 - Bill Feld
פרק 7 - Bill Feld
פרק 8 - Bill Feld
פרק 9 - Bill Feld
פרק 10 - Bill Feld
פרק 11 - Bill Feld
פרק 12 - Bill Feld
פרק 13 - Bill Feld
פרק 14 - Bill Feld
פרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ezra Robison
פרק 2 - Ezra Robison
פרק 3 - Ezra Robison
פרק 4 - Donna Goldberg
פרק 5 - Donna Goldberg
פרק 6 - Donna Goldberg
פרק 7 - Donna Goldberg
פרק 8 - Donna Goldberg
פרק 9 - DAVID J BERLOVE
פרק 10 - DAVID J BERLOVE
פרק 11 - DAVID J BERLOVE
פרק 12 - DAVID J BERLOVE
טהרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Don Katcoff
פרק 2 - Don Katcoff
פרק 3 - Don Katcoff
פרק 4 - Don Katcoff
פרק 5 - Don Katcoff
פרק 6 - Don Katcoff
פרק 7 - Don Katcoff
פרק 8 - Don Katcoff
פרק 9 - Don Katcoff
פרק 10 - Don Katcoff
מקוואות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dov Kram
פרק 2 - Dov Kram
פרק 3 - Dov Kram
פרק 4 - Dov Kram
פרק 5 - Dov Kram
פרק 6 - Dov Kram
פרק 7 - Dov Kram
פרק 8 - Dov Kram
פרק 9 - Dov Kram
פרק 10 - Dov Kram
נידה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Bill Feld
פרק 2 - Bill Feld
פרק 3 - Bill Feld
פרק 4 - Bill Feld
פרק 5 - Bill Feld
פרק 6 - Bill Feld
פרק 7 - Bill Feld
פרק 8 - Bill Feld
פרק 9 - Bill Feld
פרק 10 - Bill Feld
מכשירין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jeff Swartz
פרק 2 - Jeff Swartz
פרק 3 - Jeff Swartz
פרק 4 - Jeff Swartz
פרק 5 - Jeff Swartz
פרק 6 - Jeff Swartz
זבים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jeff Swartz
פרק 2 - Jeff Swartz
פרק 3 - Jeff Swartz
פרק 4 - Jeff Swartz
פרק 5 - Jeff Swartz
טבול יום
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jeff Swartz
פרק 2 - Jeff Swartz
פרק 3 - Jeff Swartz
פרק 4 - Jeff Swartz
ידיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jeff Swartz
פרק 2 - Jeff Swartz
פרק 3 - Jeff Swartz
פרק 4 - Jeff Swartz
עוקצים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jeff Swartz
פרק 2 - Jeff Swartz
פרק 3 - Jeff Swartz

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
4Aaron Katchenיבמות פרקים 13-16
4Alan Zaitchikכתובות פרקים 10-13
3Anonymousנגעים פרקים 2-4
3Arlene Bernsteinמעשר שני פרקים 3-5
4Avi Rockoffביכורים פרקים 1-4
10Avishai Cohen and Or-El Ankoriפסחים פרקים 1-10
4Barbara Lapidas-Brownחלה פרקים 1-4
20Bill Feldנגעים פרקים 5-14; נידה פרקים 1-10
3Nechama & Aryeh Chesesשבועות פרקים 1-3
18Claudia Marbachאהלות פרקים 1-18
18Dan Gruenנדרים פרקים 5-11; סנהדרין פרקים 4-5, 9-11; מכות פרקים 1-3; הוריות פרקים 1-3
8Danielשבועות פרקים 1-8
3Daniel Loewערלה פרקים 1-3
4DAVID J BERLOVEפרה פרקים 9-12
3Deanna Mirskyכתובות פרקים 1-3
4Deb Kramברכות פרקים 6-9
10Don Katcoffטהרות פרקים 1-10
10Donna Goldbergפיאה פרקים 7-8; יבמות פרקים 10-12; פרה פרקים 4-8
10Dov Kramמקוואות פרקים 1-10
4Esther and Elliot Israelמגילה פרקים 1-4
3Ezra Robisonפרה פרקים 1-3
3Earl Newmanסנהדרין פרקים 6-8
6Helen and Les Loewכתובות פרקים 4-9
4Hershel Lutchקידושין פרקים 1-4
11jeff swartzמכשירין פרקים 1-6; זבים פרקים 1-5
11Jeff Swartzטבול יום פרקים 1-4; ידיים פרקים 1-4; עוקצים פרקים 1-3
3Jeremy Wandererחגיגה פרקים 1-3
4Jonathanראש השנה פרקים 1-4
3Judi Rothפיאה פרקים 1-3
3Judy Araziמועד קטן פרקים 1-3
7Keith Osherדמאי פרקים 1-7
11Kfir Ankoriפיאה פרקים 7-8; גיטין פרקים 1-9
6Kfirאבות פרקים 1-6
5Larry Brownעבודה זרה פרקים 1-5
5Leah Sarnaשבת פרקים 20-24
4Lewis Glinertנדרים פרקים 1-4
3Lucy Lorinפיאה פרקים 4-6
10Mandel Familyבבא בתרא פרקים 1-10
5Marissa and Ari Schafferבבא קמא פרקים 6-10
23Micah Newberger and Jeremy Newbergerשבת פרקים 5-19; יומא פרקים 1-8
5Michael Savitzסוטה פרקים 5-9
5Mosheסוכה פרקים 1-5
30Moti Freimanכלים פרקים 1-30
8Nachi Loewעדויות פרקים 1-8
5Dahlia and Nate Chertokביצה פרקים 1-5
3Pam Scheinmanשבת פרקים 2-4
2Phyllis Hammerמעשר שני פרקים 1-2
86Rabbi Benjamin Samuelsזבחים פרקים 1-14; מנחות פרקים 1-13; חולין פרקים 1-12; בכורות פרקים 1-9; ערכין פרקים 1-9; תמורה פרקים 1-7; כריתות פרקים 1-6; מעילה פרקים 1-6; תמיד פרקים 1-7; קינים פרקים 1-3
4Rebecca Kaplanשבת פרק 1; סנהדרין פרקים 1-3
1Rebeccaיבמות פרק 4
5Richard Shoreמעשרות פרקים 1-5
10Robert Morganעירובין פרקים 1-10
5Ruth Langerמידות פרקים 1-5
4S. Kovacsתענית פרקים 1-4
10J. Berkovitzבבא מציעא פרקים 1-10
11Shaye cohenתרומות פרקים 1-11
4Shlomo Chertokסוטה פרקים 1-4
3Shoshie Lockshinיבמות פרקים 1-3
5David Stanhillבבא קמא פרקים 1-5
8Sue Goldmanשקלים פרקים 1-8
3Gary Elovitzיבמות פרקים 7-9
9Tibor Vaisכלאיים פרקים 1-9
5Tiborברכות פרקים 1-5
1Ari and Benni Trachtenbergנגעים פרק 1
10Yaakovשביעית פרקים 1-10
9Yoseph Feldנזיר פרקים 1-9
2Jonah and Ziva Hassenfeldיבמות פרקים 5-6
      67 אנשים נרשמו ל 530 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.