למד לAryeh Ben Eliyohu (Dr. Leon Lewis)
שלושים / יארצייט

Shloshim Siyum for Dr. Leon Lewis a"h

We would like to split each Seder by Perek. Please take as many as you can for a siyum to be held Be'H on Sunday evening 7-8 Iyar (22nd April 2018)
Study should be completed bli neder by 7 Iyar 5778 (Sunday, April 22, 2018) sundown.

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(101.3%)
(1 הרשמה מלאה + 7 נוסף משנה פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Marc Lewis
פרק 2 - Marc Lewis
פרק 3 - Marc Lewis
פרק 4 - Marc Lewis
פרק 5 - Marc Lewis
פרק 6 - Marc Lewis
פרק 7 - Marc Lewis
פרק 8 - Marc Lewis
פרק 9 - Marc Lewis
פיאה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Daniel Shaya
פרק 2 - Daniel Shaya
פרק 3 - Daniel Shaya
פרק 4 - Daniel Shaya
פרק 5 - Daniel Shaya
פרק 6 - Daniel Shaya
פרק 7 - Daniel Shaya
פרק 8 - Daniel Shaya
דמאי
הוקצו
הכל

פרק 1 - Amir
פרק 2 - Amir
פרק 3 - Amir
פרק 4 - Amir
פרק 5 - Amir
פרק 6 - Amir
פרק 7 - Amir
כלאיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yoinoson Grosberg
פרק 2 - Yoinoson Grosberg
פרק 3 - Yoinoson Grosberg
פרק 4 - S D
פרק 5 - S D
פרק 6 - S D
פרק 7 - S D
פרק 8 - S D
פרק 9 - S D
שביעית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moishie Meyer
פרק 2 - Daniel/Ivor Marcus
פרק 3 - Daniel/Ivor Marcus
פרק 4 - Daniel/Ivor Marcus
פרק 5 - Daniel/Ivor Marcus
פרק 6 - Daniel/Ivor Marcus
פרק 7 - Daniel/Ivor Marcus
פרק 8 - Daniel/Ivor Marcus
פרק 9 - Daniel/Ivor Marcus
פרק 10 - Daniel/Ivor Marcus
תרומות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Uri Feld
פרק 2 - Uri Feld
פרק 3 - Uri Feld
פרק 4 - Uri Feld
פרק 5 - Uri Feld
פרק 6 - Uri Feld
פרק 7 - Uri Feld
פרק 8 - Uri Feld
פרק 9 - Uri Feld
פרק 10 - Uri Feld
פרק 11 - Uri Feld
מעשרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rafi Simmons
פרק 2 - Rafi Simmons
פרק 3 - Rafi Simmons
פרק 4 - Rafi Simmons
פרק 5 - Rafi Simmons
מעשר שני
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dovid JAcobson
פרק 2 - Dovid JAcobson
פרק 3 - Dovid JAcobson
פרק 4 - Andrew Scher
פרק 5 - Andrew Scher
חלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dov Matzner
פרק 2 - Dov Matzner
פרק 3 - Dov Matzner
פרק 4 - Dov Matzner
ערלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ariel Israel
פרק 2 - Ariel Israel
פרק 3 - Ariel Israel
ביכורים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ariel Israel
פרק 2 - Ariel Israel
פרק 3 - Ariel Israel
פרק 4 - Ariel Israel
 

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Nati Merzbach
פרק 2 - Nati Merzbach
פרק 3 - Nati Merzbach
פרק 4 - Nati Merzbach
פרק 5 - Nati Merzbach
פרק 6 - Nati Merzbach
פרק 7 - Nati Merzbach
פרק 8 - Nati Merzbach
פרק 9 - Nati Merzbach
פרק 10 - Nati Merzbach
פרק 11 - Nati Merzbach
פרק 12 - Nati Merzbach
פרק 13 - Nati Merzbach
פרק 14 - Nati Merzbach
פרק 15 - Nati Merzbach
פרק 16 - Nati Merzbach
פרק 17 - Nati Merzbach
פרק 18 - Nati Merzbach
פרק 19 - Nati Merzbach
פרק 20 - Nati Merzbach
פרק 21 - Nati Merzbach
פרק 22 - Nati Merzbach
פרק 23 - Nati Merzbach
פרק 24 - Nati Merzbach
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Nati Merzbach
פרק 2 - Nati Merzbach
פרק 3 - Nati Merzbach
פרק 4 - Nati Merzbach
פרק 5 - Nati Merzbach
פרק 6 - Nati Merzbach
פרק 7 - Nati Merzbach
פרק 8 - Nati Merzbach
פרק 9 - Nati Merzbach
פרק 10 - Nati Merzbach
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jeff Levinson
פרק 2 - Jeff Levinson
פרק 3 - Jeff Levinson
פרק 4 - Jeff Levinson
פרק 5 - Lawrence Myers
פרק 6 - Lawrence Myers
פרק 7 - Lawrence Myers
פרק 8 - Lawrence Myers
פרק 9 - Lawrence Myers
פרק 10 - Lawrence Myers
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Barry Freedman
פרק 2 - Barry Freedman
פרק 3 - Barry Freedman
פרק 4 - Barry Freedman
פרק 5 - Barry Freedman
פרק 6 - Barry Freedman
פרק 7 - Barry Freedman
פרק 8 - Barry Freedman
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Michael Matzner
פרק 2 - Michael Matzner
פרק 3 - Michael Matzner
פרק 4 - Michael Matzner
פרק 5 - Michael Matzner
פרק 6 - Michael Matzner
פרק 7 - Michael Matzner
פרק 8 - Michael Matzner
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Doron Weil
פרק 2 - Doron Weil
פרק 3 - Doron Weil
פרק 4 - Doron Weil
פרק 5 - Doron Weil
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - David Gabb
פרק 2 - David Gabb
פרק 3 - David Gabb
פרק 4 - David Gabb
פרק 5 - David Gabb
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shmuel Herold
פרק 2 - Shmuel Herold
פרק 3 - Shmuel Herold
פרק 4 - Shmuel Herold
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eli Abeles
פרק 2 - Eli Abeles
פרק 3 - Eli Abeles
פרק 4 - Eli Abeles
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - David Lewis
פרק 2 - David Lewis
פרק 3 - David Lewis
פרק 4 - David Lewis
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eli Abeles
פרק 2 - Eli Abeles
פרק 3 - Eli Abeles
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ben Morris
פרק 2 - Ben Morris
פרק 3 - Ben Morris

נשים

יבמות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avrohom Jacobson
פרק 2 - Avrohom Jacobson
פרק 3 - Avrohom Jacobson
פרק 4 - Avrohom Jacobson
פרק 5 - Avrohom Jacobson
פרק 6 - Shimon Binstock
פרק 7 - Shimon Binstock
פרק 8 - Shimon Binstock
פרק 9 - Shimon Binstock
פרק 10 - Shimon Binstock
פרק 11 - Loz Jacobson
פרק 12 - Loz Jacobson
פרק 13 - Loz Jacobson
פרק 14 - Loz Jacobson
פרק 15 - Loz Jacobson
פרק 16 - Loz Jacobson
כתובות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Steven Berkman
פרק 2 - Steven Berkman
פרק 3 - Steven Berkman
פרק 4 - Steven Berkman
פרק 5 - Steven Berkman
פרק 6 - Steven Berkman
פרק 7 - Steven Berkman
פרק 8 - Steven Berkman
פרק 9 - Steven Berkman
פרק 10 - Steven Berkman
פרק 11 - Steven Berkman
פרק 12 - Steven Berkman
פרק 13 - Steven Berkman
נדרים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Usher Gray
פרק 2 - Usher Gray
פרק 3 - Usher Gray
פרק 4 - Usher Gray
פרק 5 - Usher Gray
פרק 6 - Y Adler
פרק 7 - Malcolm Cooperman
פרק 8 - Malcolm Cooperman
פרק 9 - Malcolm Cooperman
פרק 10 - Malcolm Cooperman
פרק 11 - Malcolm Cooperman
נזיר
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yossi Frenkel
פרק 2 - Yossi Frenkel
פרק 3 - Yossi Frenkel
פרק 4 - Yossi Frenkel
פרק 5 - Yossi Frenkel
פרק 6 - Yossi Frenkel
פרק 7 - Yossi Frenkel
פרק 8 - Yossi Frenkel
פרק 9 - Yossi Frenkel
סוטה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Motty Rabin
פרק 2 - Motty Rabin
פרק 3 - Motty Rabin
פרק 4 - Motty Rabin
פרק 5 - Motty Rabin
פרק 6 - Motty Rabin
פרק 7 - Motty Rabin
פרק 8 - Motty Rabin
פרק 9 - Motty Rabin
גיטין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anthony Hart
פרק 2 - Anthony Hart
פרק 3 - Anthony Hart
פרק 4 - Anthony Hart
פרק 5 - Anthony Hart
פרק 6 - Anthony Hart
פרק 7 - Anthony Hart
פרק 8 - Anthony Hart
פרק 9 - Anthony Hart
קידושין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Warren Braham
פרק 2 - Warren Braham
פרק 3 - Warren Braham
פרק 4 - Warren Braham
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Myron Green
פרק 2 - Myron Green
פרק 3 - Myron Green
פרק 4 - Myron Green
פרק 5 - Myron Green
פרק 6 - Myron Green
פרק 7 - Myron Green
פרק 8 - Myron Green
פרק 9 - Myron Green
פרק 10 - Myron Green
בבא מציעא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aron Gillis
פרק 2 - Aron Gillis
פרק 3 - Aron Gillis
פרק 4 - Aron Gillis
פרק 5 - Aron Gillis
פרק 6 - Aron Gillis
פרק 7 - Aron Gillis
פרק 8 - Aron Gillis
פרק 9 - Aron Gillis
פרק 10 - Aron Gillis
בבא בתרא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Serge Abend
פרק 2 - Serge Abend
פרק 3 - Serge Abend
פרק 4 - Serge Abend
פרק 5 - Serge Abend
פרק 6 - Serge Abend
פרק 7 - Serge Abend
פרק 8 - Serge Abend
פרק 9 - Serge Abend
פרק 10 - Serge Abend
סנהדרין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Michael Gillis
פרק 2 - Michael Gillis
פרק 3 - Michael Gillis
פרק 4 - Michael Gillis
פרק 5 - Michael Gillis
פרק 6 - Michael Gillis
פרק 7 - Michael Gillis
פרק 8 - Michael Gillis
פרק 9 - Michael Gillis
פרק 10 - Michael Gillis
פרק 11 - Michael Gillis
מכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Alain Bornstein
פרק 2 - Alain Bornstein
פרק 3 - Alain Bornstein
שבועות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Gedalya Shindler
פרק 2 - Gedalya Shindler
פרק 3 - Gedalya Shindler
פרק 4 - Gedalya Shindler
פרק 5 - Gedalya Shindler
פרק 6 - Gedalya Shindler
פרק 7 - Gedalya Shindler
פרק 8 - Gedalya Shindler
עדויות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jonny Goldberg
פרק 2 - Jonny Goldberg
פרק 3 - Jonny Goldberg
פרק 4 - Jonny Goldberg
פרק 5 - Jonny Goldberg
פרק 6 - Jonny Goldberg
פרק 7 - Jonny Goldberg
פרק 8 - Jonny Goldberg
עבודה זרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Danny Weil
פרק 2 - Danny Weil
פרק 3 - Danny Weil
פרק 4 - Danny Weil
פרק 5 - Danny Weil
אבות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Bethia
פרק 2 - Jeremy Richards
פרק 3 - Jeremy Richards
פרק 4 - Jeremy Richards
פרק 5 - Jeremy Richards
פרק 6 - Jeremy Richards
הוריות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jeremy Gold
פרק 2 - Jeremy Gold
פרק 3 - Jeremy Gold
  

קדשים

זבחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - DZ Fletcher
פרק 2 - DZ Fletcher
פרק 3 - DZ Fletcher
פרק 4 - DZ Fletcher
פרק 5 - DZ Fletcher
פרק 6 - DZ Fletcher
פרק 7 - DZ Fletcher
פרק 8 - Z Jacobson
פרק 9 - Z Jacobson
פרק 10 - Z Jacobson
פרק 11 - Z Jacobson
פרק 12 - Z Jacobson
פרק 13 - Z Jacobson
פרק 14 - Z Jacobson
מנחות
הוקצו
הכל

פרק 1 - David Kahan
פרק 2 - David Kahan
פרק 3 - Jeremy Richards
פרק 4 - Jeremy Richards
פרק 5 - Jeremy Richards
פרק 6 - Jeremy Richards
פרק 7 - Jeremy Richards
פרק 8 - Jeremy Richards
פרק 9 - Jeremy Richards
פרק 10 - Jeremy Richards
פרק 11 - Jeremy Richards
פרק 12 - Jeremy Richards
פרק 13 - Jeremy Richards
חולין
הוקצו
הכל

פרק 1 - David Prebor
פרק 2 - David Prebor
פרק 3 - David Prebor
פרק 4 - David Prebor
פרק 5 - David Prebor
פרק 6 - David Prebor
פרק 7 - David Prebor
פרק 8 - David Prebor
פרק 9 - David Prebor
פרק 10 - David Prebor
פרק 11 - David Prebor
פרק 12 - David Prebor
בכורות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jason Saunders
פרק 2 - Jason Saunders
פרק 3 - Jason Saunders
פרק 4 - Jason Saunders
פרק 5 - Jason Saunders
פרק 6 - Jason Saunders
פרק 7 - Jason Saunders
פרק 8 - Jason Saunders
פרק 9 - Jason Saunders
ערכין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yaacov Greenebrg
פרק 2 - Yaacov Greenebrg
פרק 3 - Yaacov Greenebrg
פרק 4 - Yaacov Greenebrg
פרק 5 - Danny Weil
פרק 6 - Danny Weil
פרק 7 - Danny Weil
פרק 8 - Danny Weil
פרק 9 - Danny Weil
תמורה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Toli Chesner, Toli Chesner
פרק 2 - Toli Chesner, Toli Chesner
פרק 3 - Toli Chesner, Toli Chesner
פרק 4 - Toli Chesner, Toli Chesner
פרק 5 - Toli Chesner, Toli Chesner
פרק 6 - Toli Chesner, Toli Chesner
פרק 7 - Toli Chesner, Toli Chesner
כריתות
הוקצו
הכל

פרק 1 - AZ Cohen
פרק 2 - AZ Cohen
פרק 3 - AZ Cohen
פרק 4 - AZ Cohen
פרק 5 - AZ Cohen
פרק 6 - AZ Cohen
מעילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - CZ Cohen
פרק 2 - CZ Cohen
פרק 3 - CZ Cohen
פרק 4 - CZ Cohen
פרק 5 - CZ Cohen
פרק 6 - CZ Cohen
תמיד
הוקצו
הכל

פרק 1 - Doron Paluch
פרק 2 - Doron Paluch
פרק 3 - M Stimler
פרק 4 - M Stimler
פרק 5 - Doron Paluch
פרק 6 - Doron Paluch
פרק 7 - Doron Paluch
מידות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Graham Summers
פרק 2 - Graham Summers
פרק 3 - Graham Summers
פרק 4 - Graham Summers
פרק 5 - Graham Summers
קינים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Alex Stanton
פרק 2 - Alex Stanton
פרק 3 - Alex Stanton
 

טהרות

כלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Gabriel Salinger
פרק 2 - Gabriel Salinger
פרק 3 - Gabriel Salinger
פרק 4 - Gabriel Salinger
פרק 5 - Gabriel Salinger
פרק 6 - Gabriel Salinger
פרק 7 - Gabriel Salinger
פרק 8 - Gabriel Salinger
פרק 9 - Gabriel Salinger
פרק 10 - Gabriel Salinger
פרק 11 - Gabriel Salinger
פרק 12 - Gabriel Salinger
פרק 13 - Gabriel Salinger
פרק 14 - Gabriel Salinger
פרק 15 - Gabriel Salinger
פרק 16 - Gabriel Salinger
פרק 17 - Gabriel Salinger
פרק 18 - Gabriel Salinger
פרק 19 - Gabriel Salinger
פרק 20 - Gabriel Salinger
פרק 21 - Gabriel Salinger
פרק 22 - Gabriel Salinger
פרק 23 - Gabriel Salinger
פרק 24 - Gabriel Salinger
פרק 25 - Gabriel Salinger
פרק 26 - Gabriel Salinger
פרק 27 - Gabriel Salinger
פרק 28 - Gabriel Salinger
פרק 29 - Gabriel Salinger
פרק 30 - Gabriel Salinger
אהלות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jeremy Richards
פרק 2 - Jeremy Richards
פרק 3 - Jeremy Richards
פרק 4 - Jeremy Richards
פרק 5 - Jeremy Richards
פרק 6 - Jeremy Richards
פרק 7 - Jeremy Richards
פרק 8 - Jeremy Richards
פרק 9 - Jeremy Richards
פרק 10 - Jeremy Richards
פרק 11 - Jeremy Richards
פרק 12 - Jeremy Richards
פרק 13 - Jeremy Richards
פרק 14 - Jeremy Richards
פרק 15 - Jeremy Richards
פרק 16 - Jeremy Richards
פרק 17 - Jeremy Richards
פרק 18 - Jeremy Richards
נגעים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Russell Donoff
פרק 2 - Russell Donoff
פרק 3 - Russell Donoff
פרק 4 - Russell Donoff
פרק 5 - Russell Donoff
פרק 6 - Russell Donoff
פרק 7 - Russell Donoff
פרק 8 - Russell Donoff
פרק 9 - Russell Donoff
פרק 10 - Russell Donoff
פרק 11 - Russell Donoff
פרק 12 - Russell Donoff
פרק 13 - Russell Donoff
פרק 14 - Russell Donoff
פרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Danny Ginsbury
פרק 2 - Danny Ginsbury
פרק 3 - Danny Ginsbury
פרק 4 - Danny Ginsbury
פרק 5 - Danny Ginsbury
פרק 6 - Danny Ginsbury
פרק 7 - Danny Ginsbury
פרק 8 - Danny Ginsbury
פרק 9 - Danny Ginsbury
פרק 10 - Danny Ginsbury
פרק 11 - Danny Ginsbury
פרק 12 - Danny Ginsbury
טהרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jeremy Richards
פרק 2 - Jeremy Richards
פרק 3 - Jeremy Richards
פרק 4 - Jeremy Richards
פרק 5 - Jeremy Richards
פרק 6 - Jeremy Richards
פרק 7 - Jeremy Richards
פרק 8 - Jeremy Richards
פרק 9 - Jeremy Richards
פרק 10 - Jeremy Richards
מקוואות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe Loewenthal
פרק 2 - Moshe Loewenthal
פרק 3 - Moshe Loewenthal
פרק 4 - Moshe Loewenthal
פרק 5 - Moshe Loewenthal
פרק 6 - Moshe Loewenthal
פרק 7 - Moshe Loewenthal
פרק 8 - Moshe Loewenthal
פרק 9 - Moshe Loewenthal
פרק 10 - Moshe Loewenthal
נידה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Nati Merzbach
פרק 2 - Nati Merzbach
פרק 3 - Nati Merzbach
פרק 4 - Nati Merzbach
פרק 5 - Nati Merzbach
פרק 6 - Nati Merzbach
פרק 7 - Nati Merzbach
פרק 8 - Nati Merzbach
פרק 9 - Nati Merzbach
פרק 10 - Nati Merzbach
מכשירין
הוקצו
הכל

פרק 1 - MC
פרק 2 - MC
פרק 3 - MC
פרק 4 - MC
פרק 5 - MC
פרק 6 - MC
זבים
הוקצו
הכל

פרק 1 - A Sebbag
פרק 2 - A Sebbag
פרק 3 - A Sebbag
פרק 4 - A Sebbag
פרק 5 - A Sebbag
טבול יום
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shimon Kass
פרק 2 - Shimon Kass
פרק 3 - Shimon Kass
פרק 4 - Shimon Kass
ידיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - David Atkins
פרק 2 - David Atkins
פרק 3 - David Atkins
פרק 4 - David Atkins
עוקצים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Laurence Rose
פרק 2 - Laurence Rose
פרק 3 - Laurence Rose

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
12David Preborחולין פרקים 1-12
9Yossi Frenkelנזיר פרקים 1-9
5a sebbagזבים פרקים 1-5
3Alain Bornsteinמכות פרקים 1-3
3Alex Stantonקינים פרקים 1-3
7Amirדמאי פרקים 1-7
2Andrew Scherמעשר שני פרקים 4-5
9Anthony Hartגיטין פרקים 1-9
7Ariel israelערלה פרקים 1-3; ביכורים פרקים 1-4
10Aron Gillisבבא מציעא פרקים 1-10
5Avrohom Jacobsonיבמות פרקים 1-5
6AZ Cohenכריתות פרקים 1-6
8Barry Freedmanשקלים פרקים 1-8
3Ben Morrisחגיגה פרקים 1-3
1Bethiaאבות פרק 1
6CZ Cohenמעילה פרקים 1-6
8Daniel Shayaפיאה פרקים 1-8
9Daniel/Ivor Marcusשביעית פרקים 2-10
12Danny Ginsburyפרה פרקים 1-12
10Danny Weilעבודה זרה פרקים 1-5; ערכין פרקים 5-9
5Doron Weilסוכה פרקים 1-5
4David Atkinsידיים פרקים 1-4
5David Gabbביצה פרקים 1-5
2David Kahanמנחות פרקים 1-2
4David Lewisמגילה פרקים 1-4
5Doron Paluchתמיד פרקים 1-2, 5-7
4Dov Matznerחלה פרקים 1-4
3Dovid JAcobsonמעשר שני פרקים 1-3
7DZ Fletcherזבחים פרקים 1-7
7Eli Abelesתענית פרקים 1-4; מועד קטן פרקים 1-3
30Gabriel Salingerכלים פרקים 1-30
5Graham Summersמידות פרקים 1-5
9Jason Saundersבכורות פרקים 1-9
4Jeff Levinsonפסחים פרקים 1-4
3Jeremy Goldהוריות פרקים 1-3
44Jeremy Richardsאבות פרקים 2-6; מנחות פרקים 3-13; אהלות פרקים 1-18; טהרות פרקים 1-10
8Jonny Goldbergעדויות פרקים 1-8
3Laurence Roseעוקצים פרקים 1-3
6Lawrence Myersפסחים פרקים 5-10
6Loz Jacobsonיבמות פרקים 11-16
2M Stimlerתמיד פרקים 3-4
5malcolm coopermanנדרים פרקים 7-11
9Marc Lewisברכות פרקים 1-9
6MCמכשירין פרקים 1-6
11Michael Gillisסנהדרין פרקים 1-11
8Michael Matznerיומא פרקים 1-8
1Moishie Meyerשביעית פרק 1
10Moshe Loewenthalמקוואות פרקים 1-10
9Motty Rabinסוטה פרקים 1-9
10Myron Greenבבא קמא פרקים 1-10
44Nati merzbachשבת פרקים 1-24; עירובין פרקים 1-10; נידה פרקים 1-10
5Rafi Simmonsמעשרות פרקים 1-5
14Russell Donoffנגעים פרקים 1-14
6S Dכלאיים פרקים 4-9
10Serge Abendבבא בתרא פרקים 1-10
5Shimon Binstockיבמות פרקים 6-10
4Shimon kassטבול יום פרקים 1-4
4Shmuel Heroldראש השנה פרקים 1-4
13Steven Berkmanכתובות פרקים 1-13
14Toli Chesnerתמורה פרקים 1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7
11Uri Feldתרומות פרקים 1-11
5Usher grayנדרים פרקים 1-5
4Warren Brahamקידושין פרקים 1-4
1Y Adlerנדרים פרק 6
4Yaacov Greenebrgערכין פרקים 1-4
3yoinoson grosbergכלאיים פרקים 1-3
7Z Jacobsonזבחים פרקים 8-14
8Gedalya Shindlerשבועות פרקים 1-8
      68 אנשים נרשמו ל 532 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.