עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד לבתיה רוחמה בת יצחק זאב הכהן (Barbara Brown)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא בדוק את פרקים היחידות שאתה רוצה ללמוד, להזין את שמך ודוא"ל ולחץ על שליחה.

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 22 Nisan 5778 (Saturday, April 07, 2018) שקיעה.

1 הערה

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(104.5%)
(1 הרשמה מלאה + 24 נוסף משנה פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yitzchak Zeev Silverstein
פרק 2 - Yitzchak Zeev Silverstein
פרק 3 - Yitzchak Zeev Silverstein
פרק 4 - Yitzchak Zeev Silverstein
פרק 5 - Yitzchak Zeev Silverstein
פרק 6 - Yitzchak Zeev Silverstein
פרק 7 - Yitzchak Zeev Silverstein
פרק 8 - Yitzchak Zeev Silverstein
פרק 9 - Yitzchak Zeev Silverstein
פיאה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Stu Friedman
פרק 2 - Stu Friedman
פרק 3 - Stu Friedman
פרק 4 - Stu Friedman
פרק 5 - Stu Friedman
פרק 6 - Stu Friedman
פרק 7 - Stu Friedman
פרק 8 - Stu Friedman
דמאי
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yitzchak Mandelcorn
פרק 2 - Yitzchak Mandelcorn
פרק 3 - Yitzchak Mandelcorn
פרק 4 - Yitzchak Mandelcorn
פרק 5 - Yitzchak Mandelcorn
פרק 6 - Yitzchak Mandelcorn
פרק 7 - Yitzchak Mandelcorn
כלאיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Talli Rosenbaum
פרק 2 - Talli Rosenbaum
פרק 3 - Talli Rosenbaum
פרק 4 - Talli Rosenbaum
פרק 5 - Talli Rosenbaum
פרק 6 - Talli Rosenbaum
פרק 7 - Talli Rosenbaum
פרק 8 - Talli Rosenbaum
פרק 9 - Talli Rosenbaum
שביעית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yitzchak Mandelcorn
פרק 2 - Yitzchak Mandelcorn
פרק 3 - Yitzchak Mandelcorn
פרק 4 - Yitzchak Mandelcorn
פרק 5 - Yitzchak Mandelcorn
פרק 6 - Yitzchak Mandelcorn
פרק 7 - Yitzchak Mandelcorn
פרק 8 - Yitzchak Mandelcorn
פרק 9 - Yitzchak Mandelcorn
פרק 10 - Yitzchak Mandelcorn
תרומות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 2 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 3 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 4 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 5 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 6 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 7 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 8 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 9 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 10 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 11 - Rachel And David Kirshenbaum
מעשרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 2 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 3 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 4 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 5 - Rachel And David Kirshenbaum
מעשר שני
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tzvi Mandelcorn
פרק 2 - Tzvi Mandelcorn
פרק 3 - Tzvi Mandelcorn
פרק 4 - Tzvi Mandelcorn
פרק 5 - Tzvi Mandelcorn
חלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 2 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 3 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 4 - Rachel And David Kirshenbaum
ערלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avi Hexter
פרק 2 - Avi Hexter
פרק 3 - Avi Hexter
ביכורים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Bracha Shoshan
פרק 2 - Bracha Shoshan
פרק 3 - Bracha Shoshan
פרק 4 - Bracha Shoshan
 

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 2 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 3 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 4 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 5 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 6 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 7 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 8 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 9 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 10 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 11 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 12 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 13 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 14 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 15 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 16 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 17 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 18 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 19 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 20 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 21 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 22 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 23 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 24 - Yehuda Leib Finkelman
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mindy Gerstman
פרק 2 - Mindy Gerstman
פרק 3 - Mindy Gerstman
פרק 4 - Mindy Gerstman
פרק 5 - Mindy Gerstman
פרק 6 - Daniella Kirshenbaum
פרק 7 - Lior Trink
פרק 8 - Lior Trink
פרק 9 - Lior Trink
פרק 10 - Lior Trink
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yitzchok Zev Solomon
פרק 2 - Yitzchok Zev Solomon
פרק 3 - Yitzchok Zev Solomon
פרק 4 - Yitzchok Zev Solomon
פרק 5 - Yitzchok Zev Solomon
פרק 6 - Yitzchok Zev Solomon
פרק 7 - Yitzchok Zev Solomon
פרק 8 - Yitzchok Zev Solomon
פרק 9 - Yitzchok Zev Solomon
פרק 10 - Yitzchok Zev Solomon
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yair
פרק 2 - Yair
פרק 3 - Yair
פרק 4 - Yair
פרק 5 - Yair
פרק 6 - Yair
פרק 7 - Yair
פרק 8 - Yair
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chaim Friedman
פרק 2 - Chaim Friedman
פרק 3 - Chaim Friedman
פרק 4 - Chaim Friedman
פרק 5 - Chaim Friedman
פרק 6 - Chaim Friedman
פרק 7 - Chaim Friedman
פרק 8 - Chaim Friedman
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Amichai
פרק 2 - Amichai
פרק 3 - Amichai
פרק 4 - Amichai
פרק 5 - Amichai
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Danny Farkas
פרק 2 - Danny Farkas
פרק 3 - Danny Farkas
פרק 4 - Danny Farkas
פרק 5 - Danny Farkas
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yitzchok
פרק 2 - Yitzchok
פרק 3 - Yitzchok
פרק 4 - Yitzchok
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yaakov Silverstein
פרק 2 - Yaakov Silverstein
פרק 3 - Yaakov Silverstein
פרק 4 - Yaakov Silverstein
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mark Tobin
פרק 2 - Mark Tobin
פרק 3 - Mark Tobin
פרק 4 - Mark Tobin
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tzvi Klien
פרק 2 - Tzvi Klien
פרק 3 - Tzvi Klien
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Raphael Solomon
פרק 2 - Raphael Solomon
פרק 3 - Raphael Solomon

נשים

יבמות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shimon Solnica
פרק 2 - Shimon Solnica
פרק 3 - Shimon Solnica
פרק 4 - Shimon Solnica
פרק 5 - Shimon Solnica
פרק 6 - Shimon Solnica
פרק 7 - Shimon Solnica
פרק 8 - Shimon Solnica
פרק 9 - Shimon Solnica
פרק 10 - Shimon Solnica
פרק 11 - Shimon Solnica
פרק 12 - Shimon Solnica
פרק 13 - Shimon Solnica
פרק 14 - Shimon Solnica
פרק 15 - Shimon Solnica
פרק 16 - Shimon Solnica
כתובות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Zvi Shoshan
פרק 2 - Zvi Shoshan
פרק 3 - Zvi Shoshan
פרק 4 - Zvi Shoshan
פרק 5 - Zvi Shoshan
פרק 6 - Zvi Shoshan
פרק 7 - Zvi Shoshan
פרק 8 - Zvi Shoshan
פרק 9 - Zvi Shoshan
פרק 10 - Zvi Shoshan
פרק 11 - Zvi Shoshan
פרק 12 - Zvi Shoshan
פרק 13 - Zvi Shoshan
נדרים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aviezer Silverman
פרק 2 - Aviezer Silverman
פרק 3 - Aviezer Silverman
פרק 4 - Aviezer Silverman
פרק 5 - Aviezer Silverman
פרק 6 - Aviezer Silverman
פרק 7 - Aviezer Silverman
פרק 8 - Aviezer Silverman
פרק 9 - Aviezer Silverman
פרק 10 - Aviezer Silverman
פרק 11 - Aviezer Silverman
נזיר
הוקצו
הכל

פרק 1 - Zvi Shoshan
פרק 2 - Zvi Shoshan
פרק 3 - Zvi Shoshan
פרק 4 - Zvi Shoshan
פרק 5 - Zvi Shoshan
פרק 6 - Zvi Shoshan
פרק 7 - Zvi Shoshan
פרק 8 - Zvi Shoshan
פרק 9 - Zvi Shoshan
סוטה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yonah Kasovitz
פרק 2 - Yonah Kasovitz
פרק 3 - Yonah Kasovitz
פרק 4 - Yonah Kasovitz
פרק 5 - Yonah Kasovitz
פרק 6 - Yonah Kasovitz
פרק 7 - Yonah Kasovitz
פרק 8 - Yonah Kasovitz
פרק 9 - Yonah Kasovitz
גיטין
הוקצו
הכל

פרק 1 - ישראל סילברסטין
פרק 2 - ישראל סילברסטין
פרק 3 - ישראל סילברסטין
פרק 4 - ישראל סילברסטין
פרק 5 - ישראל סילברסטין
פרק 6 - ישראל סילברסטין
פרק 7 - ישראל סילברסטין
פרק 8 - ישראל סילברסטין
פרק 9 - ישראל סילברסטין
קידושין
הוקצו
הכל

פרק 1 - LB
פרק 2 - LB
פרק 3 - LB
פרק 4 - LB
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 2 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 3 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 4 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 5 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 6 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 7 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 8 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 9 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 10 - Shmuel Zev Mandelcorn
בבא מציעא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chaim Meir Mandelcorn
פרק 2 - Chaim Meir Mandelcorn
פרק 3 - Chaim Meir Mandelcorn
פרק 4 - Chaim Meir Mandelcorn
פרק 5 - Chaim Meir Mandelcorn
פרק 6 - Chaim Meir Mandelcorn
פרק 7 - Chaim Meir Mandelcorn
פרק 8 - Chaim Meir Mandelcorn
פרק 9 - Chaim Meir Mandelcorn
פרק 10 - Chaim Meir Mandelcorn
בבא בתרא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 2 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 3 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 4 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 5 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 6 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 7 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 8 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 9 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 10 - Shmuel Zev Mandelcorn
סנהדרין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Daniel Arnheim, Yakov Hammer
פרק 2 - Daniel Arnheim, Yakov Hammer
פרק 3 - Daniel Arnheim, Yakov Hammer
פרק 4 - Daniel Arnheim, Yakov Hammer
פרק 5 - Daniel Arnheim, Yakov Hammer
פרק 6 - Daniel Arnheim, Yakov Hammer
פרק 7 - Daniel Arnheim, Yakov Hammer
פרק 8 - Daniel Arnheim, Yakov Hammer
פרק 9 - Daniel Arnheim, Yakov Hammer
פרק 10 - Daniel Arnheim, Yakov Hammer
פרק 11 - Daniel Arnheim, Yakov Hammer
מכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Daniel And Elimelech Solomon
פרק 2 - Daniel And Elimelech Solomon
פרק 3 - Daniel And Elimelech Solomon
שבועות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eitan Brown
פרק 2 - Eitan Brown
פרק 3 - Eitan Brown
פרק 4 - Eitan Brown
פרק 5 - Eitan Brown
פרק 6 - Eitan Brown
פרק 7 - Eitan Brown
פרק 8 - Eitan Brown
עדויות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ezra Darshan
פרק 2 - Ezra Darshan
פרק 3 - Ezra Darshan
פרק 4 - Ezra Darshan
פרק 5 - Ezra Darshan
פרק 6 - Ezra Darshan
פרק 7 - Ezra Darshan
פרק 8 - Ezra Darshan
עבודה זרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yaakov Silverstein
פרק 2 - Yaakov Silverstein
פרק 3 - Yaakov Silverstein
פרק 4 - Yaakov Silverstein
פרק 5 - Yaakov Silverstein
אבות
הוקצו
הכל

פרק 1 - חיים והלל ולצר
פרק 2 - חיים והלל ולצר
פרק 3 - חיים והלל ולצר
פרק 4 - חיים והלל ולצר
פרק 5 - חיים והלל ולצר
פרק 6 - חיים והלל ולצר
הוריות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ofir Chernin, Steve Solomon
פרק 2 - Ofir Chernin, Steve Solomon
פרק 3 - Ofir Chernin, Steve Solomon
  

קדשים

זבחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - אביעזר
פרק 2 - אביעזר
פרק 3 - אביעזר
פרק 4 - אביעזר
פרק 5 - אביעזר
פרק 6 - אביעזר
פרק 7 - אביעזר
פרק 8 - אביעזר
פרק 9 - אביעזר
פרק 10 - אביעזר
פרק 11 - אביעזר
פרק 12 - אביעזר
פרק 13 - אביעזר
פרק 14 - אביעזר
מנחות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Benny Treiger
פרק 2 - Benny Treiger
פרק 3 - Benny Treiger
פרק 4 - Benny Treiger
פרק 5 - Benny Treiger
פרק 6 - Amichai Segal
פרק 7 - Amichai Segal
פרק 8 - Amichai Segal
פרק 9 - Amichai Segal
פרק 10 - Amichai Segal
פרק 11 - Amichai Segal
פרק 12 - Amichai Segal
פרק 13 - Amichai Segal
חולין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe Farkas
פרק 2 - Moshe Farkas
פרק 3 - Moshe Farkas
פרק 4 - Moshe Farkas
פרק 5 - Moshe Farkas
פרק 6 - Moshe Farkas
פרק 7 - Moshe Farkas
פרק 8 - Moshe Farkas
פרק 9 - Moshe Farkas
פרק 10 - Moshe Farkas
פרק 11 - Moshe Farkas
פרק 12 - Moshe Farkas
בכורות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe Shoshan
פרק 2 - Moshe Shoshan
פרק 3 - Moshe Shoshan
פרק 4 - Moshe Shoshan
פרק 5 - Moshe Shoshan
פרק 6 - Moshe Shoshan
פרק 7 - Moshe Shoshan
פרק 8 - Moshe Shoshan
פרק 9 - Moshe Shoshan
ערכין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yedidya Darshan
פרק 2 - Yedidya Darshan
פרק 3 - Yedidya Darshan
פרק 4 - Yedidya Darshan
פרק 5 - Yedidya Darshan
פרק 6 - Yedidya Darshan
פרק 7 - Yedidya Darshan
פרק 8 - Yedidya Darshan
פרק 9 - Yedidya Darshan
תמורה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Barry Trink
פרק 2 - Barry Trink
פרק 3 - Barry Trink
פרק 4 - Barry Trink
פרק 5 - Barry Trink
פרק 6 - Barry Trink
פרק 7 - Barry Trink
כריתות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Craig Eagle
פרק 2 - Craig Eagle
פרק 3 - Craig Eagle
פרק 4 - Craig Eagle
פרק 5 - Craig Eagle
פרק 6 - Craig Eagle
מעילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - JD
פרק 2 - JD
פרק 3 - JD
פרק 4 - JD
פרק 5 - JD
פרק 6 - JD
תמיד
הוקצו
הכל

פרק 1 - Naomi And Ari Zivotofsky
פרק 2 - Naomi And Ari Zivotofsky
פרק 3 - Naomi And Ari Zivotofsky
פרק 4 - Naomi And Ari Zivotofsky
פרק 5 - Naomi And Ari Zivotofsky
פרק 6 - Naomi And Ari Zivotofsky
פרק 7 - Naomi And Ari Zivotofsky
מידות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Heshy
פרק 2 - Heshy
פרק 3 - Heshy
פרק 4 - Heshy
פרק 5 - Heshy
קינים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Walter Zalcman
פרק 2 - Walter Zalcman
פרק 3 - Walter Zalcman
 

טהרות

כלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yair And Howard Silverman
פרק 2 - Yair And Howard Silverman
פרק 3 - Yair And Howard Silverman
פרק 4 - Yair And Howard Silverman
פרק 5 - Yair And Howard Silverman
פרק 6 - Yair And Howard Silverman
פרק 7 - Yair And Howard Silverman
פרק 8 - Yair And Howard Silverman
פרק 9 - Yair And Howard Silverman
פרק 10 - Yair And Howard Silverman
פרק 11 - Tzvi Mandelcorn
פרק 12 - Tzvi Mandelcorn
פרק 13 - Tzvi Mandelcorn
פרק 14 - Tzvi Mandelcorn
פרק 15 - Tzvi Mandelcorn
פרק 16 - Tzvi Mandelcorn
פרק 17 - Tzvi Mandelcorn
פרק 18 - Tzvi Mandelcorn
פרק 19 - Tzvi Mandelcorn
פרק 20 - Tzvi Mandelcorn
פרק 21 - Tzvi Mandelcorn
פרק 22 - Tzvi Mandelcorn
פרק 23 - Tzvi Mandelcorn
פרק 24 - Tzvi Mandelcorn
פרק 25 - Tzvi Mandelcorn
פרק 26 - Tzvi Mandelcorn
פרק 27 - Tzvi Mandelcorn
פרק 28 - Tzvi Mandelcorn
פרק 29 - Tzvi Mandelcorn
פרק 30 - Tzvi Mandelcorn
אהלות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yair Gerstman
פרק 2 - Yair Gerstman
פרק 3 - Yair Gerstman
פרק 4 - Yair Gerstman
פרק 5 - Yair Gerstman
פרק 6 - Yair Gerstman
פרק 7 - Yair Gerstman
פרק 8 - Yair Gerstman
פרק 9 - Yair Gerstman
פרק 10 - Yair Gerstman
פרק 11 - Yair Gerstman
פרק 12 - Yair Gerstman
פרק 13 - Yair Gerstman
פרק 14 - Yair Gerstman
פרק 15 - Yair Gerstman
פרק 16 - Yair Gerstman
פרק 17 - Yair Gerstman
פרק 18 - Yair Gerstman
נגעים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shmuel Samuel
פרק 2 - Shmuel Samuel
פרק 3 - Shmuel Samuel
פרק 4 - Shmuel Samuel
פרק 5 - Shmuel Samuel
פרק 6 - Shmuel Samuel
פרק 7 - Shmuel Samuel
פרק 8 - Shmuel Samuel
פרק 9 - Shmuel Samuel
פרק 10 - Shmuel Samuel
פרק 11 - Shmuel Samuel
פרק 12 - Shmuel Samuel
פרק 13 - Shmuel Samuel
פרק 14 - Shmuel Samuel
פרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Laurence Berkowitz
פרק 2 - Laurence Berkowitz
פרק 3 - Laurence Berkowitz
פרק 4 - Laurence Berkowitz
פרק 5 - Laurence Berkowitz
פרק 6 - Laurence Berkowitz
פרק 7 - Laurence Berkowitz
פרק 8 - Laurence Berkowitz
פרק 9 - Laurence Berkowitz
פרק 10 - Laurence Berkowitz
פרק 11 - Laurence Berkowitz
פרק 12 - Laurence Berkowitz
טהרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Gershon Tokayer
פרק 2 - Gershon Tokayer
פרק 3 - Gershon Tokayer
פרק 4 - Gershon Tokayer
פרק 5 - Gershon Tokayer
פרק 6 - Gershon Tokayer
פרק 7 - Gershon Tokayer
פרק 8 - Gershon Tokayer
פרק 9 - Gershon Tokayer
פרק 10 - Gershon Tokayer
מקוואות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Renee Halpert, Arez Rozen
פרק 2 - Renee Halpert, Arez Rozen
פרק 3 - Eliana Brown, Arez Rozen
פרק 4 - Eliana Brown, Arez Rozen
פרק 5 - Eliana Brown, Arez Rozen
פרק 6 - Eliana Brown, Arez Rozen
פרק 7 - Eliana Brown, Arez Rozen
פרק 8 - Eliana Brown, Arez Rozen
פרק 9 - Eliana Brown, Arez Rozen
פרק 10 - Eliana Brown, Arez Rozen
נידה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Area Kasovitch
פרק 2 - Area Kasovitch
פרק 3 - Area Kasovitch
פרק 4 - Area Kasovitch
פרק 5 - Area Kasovitch
פרק 6 - Area Kasovitch
פרק 7 - Area Kasovitch
פרק 8 - Area Kasovitch
פרק 9 - Area Kasovitch
פרק 10 - Area Kasovitch
מכשירין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Hillel Darshan
פרק 2 - Hillel Darshan
פרק 3 - Hillel Darshan
פרק 4 - Hillel Darshan
פרק 5 - Hillel Darshan
פרק 6 - Hillel Darshan
זבים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Hillel Darshan
פרק 2 - Hillel Darshan
פרק 3 - Hillel Darshan
פרק 4 - Hillel Darshan
פרק 5 - Hillel Darshan
טבול יום
הוקצו
הכל

פרק 1 - Daniel And Elimelech Solomon
פרק 2 - Daniel And Elimelech Solomon
פרק 3 - Daniel And Elimelech Solomon
פרק 4 - Daniel And Elimelech Solomon
ידיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tova Shoshan
פרק 2 - Tova Shoshan
פרק 3 - Tova Shoshan
פרק 4 - Tova Shoshan
עוקצים
הוקצו
הכל

פרק 1 - אבישי קטן
פרק 2 - אבישי קטן
פרק 3 - אבישי קטן

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)הערות שהוגשו

1 הערות
Siyum will be at 10:30 Friday April 20th at the Browns house. Before that we will meet at 9:30 at the cemetery.
Yaacov Silverstein, 4 weeks ago

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
8Amichai Segalמנחות (8 פרקים)
10Arez RozenMikvaos פרקים 1-10
3Avi HexterOrlah פרקים 1-3
7Barry TrinkTemurah פרקים 1-7
5Benny TreigerMenahos פרקים 1-5
11Aviezer SilvermanNedarim פרקים 1-11
10Gershon TokayerTaharos פרקים 1-10
4Tova ShoshanYadayim פרקים 1-4
9Yitzchak Zeev SilversteinBerachos פרקים 1-9
11Daniel ArnheimSanhedrin פרקים 1-11
24Yehuda Leib FinkelmanShabbos פרקים 1-24
9Yaakov SilversteinAvodah Zarah פרקים 1-5; Taanis פרקים 1-4
4Bracha ShoshanBikkurim פרקים 1-4
22Zvi ShoshanKetubos פרקים 1-13; Nazir פרקים 1-9
3Ofir CherninHorayos פרקים 1-3
14Shmuel SamuelNegaim פרקים 1-14
16Shimon SolnicaYevamos פרקים 1-16
3Walter ZalcmanKinnim פרקים 1-3
9Moshe ShoshanBechoros פרקים 1-9
8Stu FriedmanPeah פרקים 1-8
8Ezra DarshanEdyos פרקים 1-8
6חיים והלל ולצרAvot פרקים 1-6
10Yair And Howard Silvermanכלים (10 פרקים)
5AmichaiSukkah פרקים 1-5
4Mark TobinMegillah פרקים 1-4
10Area KasovitchNiddah פרקים 1-10
8Chaim FriedmanYoma פרקים 1-8
4YitzchokRosh Hashanah פרקים 1-4
3Tzvi KlienMoed Katan פרקים 1-3
6Craig EagleKerisos פרקים 1-6
7Daniel And Elimelech Solomonטבול יום (4 פרקים), מכות (3 פרקים)
1Daniella KirshenbaumEruvin פרק 6
5Danny FarkasBeitzah פרקים 1-5
8Eitan BrownShevuos פרקים 1-8
8Eliana BrownMikvaos פרקים 3-10
5HeshyMiddos פרקים 1-5
11Hillel DarshanMachshirin פרקים 1-6; Zavim פרקים 1-5
6Jdמעילה (6 פרקים)
12Laurence BerkowitzParah פרקים 1-12
4Lbקידושין (4 פרקים)
4Lior TrinkEruvin פרקים 7-10
5Mindy GerstmanEruvin פרקים 1-5
12Moshe Farkasחולין (12 פרקים)
7Naomi And Ari Zivotofskyתמיד (7 פרקים)
20Rachel And David Kirshenbaumחלה (4 פרקים), מעשרות (5 פרקים), תרומות (11 פרקים)
10Yitzchok Zev SolomonPesachim פרקים 1-10
3Raphael SolomonChagigah פרקים 1-3
2Renee Halpertמקוואות (2 פרקים)
3Steve SolomonHorayos פרקים 1-3
9Talli RosenbaumKilaim פרקים 1-9
8YairShekalim פרקים 1-8
11Yakov Hammerסנהדרין (11 פרקים)
9Yedidya DarshanArakhin פרקים 1-9
25Tzvi MandelcornMaaser Sheini פרקים 1-5; Keilim פרקים 11-30
17Yitzchak MandelcornDemai פרקים 1-7; Sheviis פרקים 1-10
20Shmuel Zev MandelcornBava Batra פרקים 1-10; Bava Kamma פרקים 1-10
10Chaim Meir MandelcornBava Metzia פרקים 1-10
9Yonah KasovitzSotah פרקים 1-9
18Yair GerstmanOhalos פרקים 1-18
14אביעזרZevahim פרקים 1-14
3אבישי קטןUktzin פרקים 1-3
9ישראל סילברסטיןGittin פרקים 1-9
      62 אנשים נרשמו ל 549 פרקים   יצוא

 

 Powered by: