למד לבתיה רוחמה בת יצחק זאב הכהן (Barbara Brown)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 22 Nisan 5778 (Saturday, April 07, 2018) שקיעה.

1 הערה

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(104.5%)
(1 הרשמה מלאה + 24 נוסף משנה פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yitzchak Zeev Silverstein
פרק 2 - Yitzchak Zeev Silverstein
פרק 3 - Yitzchak Zeev Silverstein
פרק 4 - Yitzchak Zeev Silverstein
פרק 5 - Yitzchak Zeev Silverstein
פרק 6 - Yitzchak Zeev Silverstein
פרק 7 - Yitzchak Zeev Silverstein
פרק 8 - Yitzchak Zeev Silverstein
פרק 9 - Yitzchak Zeev Silverstein
פיאה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Stu Friedman
פרק 2 - Stu Friedman
פרק 3 - Stu Friedman
פרק 4 - Stu Friedman
פרק 5 - Stu Friedman
פרק 6 - Stu Friedman
פרק 7 - Stu Friedman
פרק 8 - Stu Friedman
דמאי
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yitzchak Mandelcorn
פרק 2 - Yitzchak Mandelcorn
פרק 3 - Yitzchak Mandelcorn
פרק 4 - Yitzchak Mandelcorn
פרק 5 - Yitzchak Mandelcorn
פרק 6 - Yitzchak Mandelcorn
פרק 7 - Yitzchak Mandelcorn
כלאיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Talli Rosenbaum
פרק 2 - Talli Rosenbaum
פרק 3 - Talli Rosenbaum
פרק 4 - Talli Rosenbaum
פרק 5 - Talli Rosenbaum
פרק 6 - Talli Rosenbaum
פרק 7 - Talli Rosenbaum
פרק 8 - Talli Rosenbaum
פרק 9 - Talli Rosenbaum
שביעית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yitzchak Mandelcorn
פרק 2 - Yitzchak Mandelcorn
פרק 3 - Yitzchak Mandelcorn
פרק 4 - Yitzchak Mandelcorn
פרק 5 - Yitzchak Mandelcorn
פרק 6 - Yitzchak Mandelcorn
פרק 7 - Yitzchak Mandelcorn
פרק 8 - Yitzchak Mandelcorn
פרק 9 - Yitzchak Mandelcorn
פרק 10 - Yitzchak Mandelcorn
תרומות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 2 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 3 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 4 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 5 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 6 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 7 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 8 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 9 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 10 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 11 - Rachel And David Kirshenbaum
מעשרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 2 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 3 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 4 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 5 - Rachel And David Kirshenbaum
מעשר שני
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tzvi Mandelcorn
פרק 2 - Tzvi Mandelcorn
פרק 3 - Tzvi Mandelcorn
פרק 4 - Tzvi Mandelcorn
פרק 5 - Tzvi Mandelcorn
חלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 2 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 3 - Rachel And David Kirshenbaum
פרק 4 - Rachel And David Kirshenbaum
ערלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avi Hexter
פרק 2 - Avi Hexter
פרק 3 - Avi Hexter
ביכורים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Bracha Shoshan
פרק 2 - Bracha Shoshan
פרק 3 - Bracha Shoshan
פרק 4 - Bracha Shoshan
 

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 2 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 3 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 4 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 5 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 6 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 7 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 8 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 9 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 10 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 11 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 12 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 13 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 14 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 15 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 16 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 17 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 18 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 19 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 20 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 21 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 22 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 23 - Yehuda Leib Finkelman
פרק 24 - Yehuda Leib Finkelman
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mindy Gerstman
פרק 2 - Mindy Gerstman
פרק 3 - Mindy Gerstman
פרק 4 - Mindy Gerstman
פרק 5 - Mindy Gerstman
פרק 6 - Daniella Kirshenbaum
פרק 7 - Lior Trink
פרק 8 - Lior Trink
פרק 9 - Lior Trink
פרק 10 - Lior Trink
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yitzchok Zev Solomon
פרק 2 - Yitzchok Zev Solomon
פרק 3 - Yitzchok Zev Solomon
פרק 4 - Yitzchok Zev Solomon
פרק 5 - Yitzchok Zev Solomon
פרק 6 - Yitzchok Zev Solomon
פרק 7 - Yitzchok Zev Solomon
פרק 8 - Yitzchok Zev Solomon
פרק 9 - Yitzchok Zev Solomon
פרק 10 - Yitzchok Zev Solomon
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yair
פרק 2 - Yair
פרק 3 - Yair
פרק 4 - Yair
פרק 5 - Yair
פרק 6 - Yair
פרק 7 - Yair
פרק 8 - Yair
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chaim Friedman
פרק 2 - Chaim Friedman
פרק 3 - Chaim Friedman
פרק 4 - Chaim Friedman
פרק 5 - Chaim Friedman
פרק 6 - Chaim Friedman
פרק 7 - Chaim Friedman
פרק 8 - Chaim Friedman
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Amichai
פרק 2 - Amichai
פרק 3 - Amichai
פרק 4 - Amichai
פרק 5 - Amichai
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Danny Farkas
פרק 2 - Danny Farkas
פרק 3 - Danny Farkas
פרק 4 - Danny Farkas
פרק 5 - Danny Farkas
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yitzchok
פרק 2 - Yitzchok
פרק 3 - Yitzchok
פרק 4 - Yitzchok
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yaakov Silverstein
פרק 2 - Yaakov Silverstein
פרק 3 - Yaakov Silverstein
פרק 4 - Yaakov Silverstein
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mark Tobin
פרק 2 - Mark Tobin
פרק 3 - Mark Tobin
פרק 4 - Mark Tobin
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tzvi Klien
פרק 2 - Tzvi Klien
פרק 3 - Tzvi Klien
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Raphael Solomon
פרק 2 - Raphael Solomon
פרק 3 - Raphael Solomon

נשים

יבמות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shimon Solnica
פרק 2 - Shimon Solnica
פרק 3 - Shimon Solnica
פרק 4 - Shimon Solnica
פרק 5 - Shimon Solnica
פרק 6 - Shimon Solnica
פרק 7 - Shimon Solnica
פרק 8 - Shimon Solnica
פרק 9 - Shimon Solnica
פרק 10 - Shimon Solnica
פרק 11 - Shimon Solnica
פרק 12 - Shimon Solnica
פרק 13 - Shimon Solnica
פרק 14 - Shimon Solnica
פרק 15 - Shimon Solnica
פרק 16 - Shimon Solnica
כתובות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Zvi Shoshan
פרק 2 - Zvi Shoshan
פרק 3 - Zvi Shoshan
פרק 4 - Zvi Shoshan
פרק 5 - Zvi Shoshan
פרק 6 - Zvi Shoshan
פרק 7 - Zvi Shoshan
פרק 8 - Zvi Shoshan
פרק 9 - Zvi Shoshan
פרק 10 - Zvi Shoshan
פרק 11 - Zvi Shoshan
פרק 12 - Zvi Shoshan
פרק 13 - Zvi Shoshan
נדרים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aviezer Silverman
פרק 2 - Aviezer Silverman
פרק 3 - Aviezer Silverman
פרק 4 - Aviezer Silverman
פרק 5 - Aviezer Silverman
פרק 6 - Aviezer Silverman
פרק 7 - Aviezer Silverman
פרק 8 - Aviezer Silverman
פרק 9 - Aviezer Silverman
פרק 10 - Aviezer Silverman
פרק 11 - Aviezer Silverman
נזיר
הוקצו
הכל

פרק 1 - Zvi Shoshan
פרק 2 - Zvi Shoshan
פרק 3 - Zvi Shoshan
פרק 4 - Zvi Shoshan
פרק 5 - Zvi Shoshan
פרק 6 - Zvi Shoshan
פרק 7 - Zvi Shoshan
פרק 8 - Zvi Shoshan
פרק 9 - Zvi Shoshan
סוטה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yonah Kasovitz
פרק 2 - Yonah Kasovitz
פרק 3 - Yonah Kasovitz
פרק 4 - Yonah Kasovitz
פרק 5 - Yonah Kasovitz
פרק 6 - Yonah Kasovitz
פרק 7 - Yonah Kasovitz
פרק 8 - Yonah Kasovitz
פרק 9 - Yonah Kasovitz
גיטין
הוקצו
הכל

פרק 1 - ישראל סילברסטין
פרק 2 - ישראל סילברסטין
פרק 3 - ישראל סילברסטין
פרק 4 - ישראל סילברסטין
פרק 5 - ישראל סילברסטין
פרק 6 - ישראל סילברסטין
פרק 7 - ישראל סילברסטין
פרק 8 - ישראל סילברסטין
פרק 9 - ישראל סילברסטין
קידושין
הוקצו
הכל

פרק 1 - LB
פרק 2 - LB
פרק 3 - LB
פרק 4 - LB
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 2 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 3 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 4 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 5 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 6 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 7 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 8 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 9 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 10 - Shmuel Zev Mandelcorn
בבא מציעא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chaim Meir Mandelcorn
פרק 2 - Chaim Meir Mandelcorn
פרק 3 - Chaim Meir Mandelcorn
פרק 4 - Chaim Meir Mandelcorn
פרק 5 - Chaim Meir Mandelcorn
פרק 6 - Chaim Meir Mandelcorn
פרק 7 - Chaim Meir Mandelcorn
פרק 8 - Chaim Meir Mandelcorn
פרק 9 - Chaim Meir Mandelcorn
פרק 10 - Chaim Meir Mandelcorn
בבא בתרא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 2 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 3 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 4 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 5 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 6 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 7 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 8 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 9 - Shmuel Zev Mandelcorn
פרק 10 - Shmuel Zev Mandelcorn
סנהדרין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Daniel Arnheim, Yakov Hammer
פרק 2 - Daniel Arnheim, Yakov Hammer
פרק 3 - Daniel Arnheim, Yakov Hammer
פרק 4 - Daniel Arnheim, Yakov Hammer
פרק 5 - Daniel Arnheim, Yakov Hammer
פרק 6 - Daniel Arnheim, Yakov Hammer
פרק 7 - Daniel Arnheim, Yakov Hammer
פרק 8 - Daniel Arnheim, Yakov Hammer
פרק 9 - Daniel Arnheim, Yakov Hammer
פרק 10 - Daniel Arnheim, Yakov Hammer
פרק 11 - Daniel Arnheim, Yakov Hammer
מכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Daniel And Elimelech Solomon
פרק 2 - Daniel And Elimelech Solomon
פרק 3 - Daniel And Elimelech Solomon
שבועות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eitan Brown
פרק 2 - Eitan Brown
פרק 3 - Eitan Brown
פרק 4 - Eitan Brown
פרק 5 - Eitan Brown
פרק 6 - Eitan Brown
פרק 7 - Eitan Brown
פרק 8 - Eitan Brown
עדויות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ezra Darshan
פרק 2 - Ezra Darshan
פרק 3 - Ezra Darshan
פרק 4 - Ezra Darshan
פרק 5 - Ezra Darshan
פרק 6 - Ezra Darshan
פרק 7 - Ezra Darshan
פרק 8 - Ezra Darshan
עבודה זרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yaakov Silverstein
פרק 2 - Yaakov Silverstein
פרק 3 - Yaakov Silverstein
פרק 4 - Yaakov Silverstein
פרק 5 - Yaakov Silverstein
אבות
הוקצו
הכל

פרק 1 - חיים והלל ולצר
פרק 2 - חיים והלל ולצר
פרק 3 - חיים והלל ולצר
פרק 4 - חיים והלל ולצר
פרק 5 - חיים והלל ולצר
פרק 6 - חיים והלל ולצר
הוריות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ofir Chernin, Steve Solomon
פרק 2 - Ofir Chernin, Steve Solomon
פרק 3 - Ofir Chernin, Steve Solomon
  

קדשים

זבחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - אביעזר
פרק 2 - אביעזר
פרק 3 - אביעזר
פרק 4 - אביעזר
פרק 5 - אביעזר
פרק 6 - אביעזר
פרק 7 - אביעזר
פרק 8 - אביעזר
פרק 9 - אביעזר
פרק 10 - אביעזר
פרק 11 - אביעזר
פרק 12 - אביעזר
פרק 13 - אביעזר
פרק 14 - אביעזר
מנחות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Benny Treiger
פרק 2 - Benny Treiger
פרק 3 - Benny Treiger
פרק 4 - Benny Treiger
פרק 5 - Benny Treiger
פרק 6 - Amichai Segal
פרק 7 - Amichai Segal
פרק 8 - Amichai Segal
פרק 9 - Amichai Segal
פרק 10 - Amichai Segal
פרק 11 - Amichai Segal
פרק 12 - Amichai Segal
פרק 13 - Amichai Segal
חולין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe Farkas
פרק 2 - Moshe Farkas
פרק 3 - Moshe Farkas
פרק 4 - Moshe Farkas
פרק 5 - Moshe Farkas
פרק 6 - Moshe Farkas
פרק 7 - Moshe Farkas
פרק 8 - Moshe Farkas
פרק 9 - Moshe Farkas
פרק 10 - Moshe Farkas
פרק 11 - Moshe Farkas
פרק 12 - Moshe Farkas
בכורות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe Shoshan
פרק 2 - Moshe Shoshan
פרק 3 - Moshe Shoshan
פרק 4 - Moshe Shoshan
פרק 5 - Moshe Shoshan
פרק 6 - Moshe Shoshan
פרק 7 - Moshe Shoshan
פרק 8 - Moshe Shoshan
פרק 9 - Moshe Shoshan
ערכין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yedidya Darshan
פרק 2 - Yedidya Darshan
פרק 3 - Yedidya Darshan
פרק 4 - Yedidya Darshan
פרק 5 - Yedidya Darshan
פרק 6 - Yedidya Darshan
פרק 7 - Yedidya Darshan
פרק 8 - Yedidya Darshan
פרק 9 - Yedidya Darshan
תמורה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Barry Trink
פרק 2 - Barry Trink
פרק 3 - Barry Trink
פרק 4 - Barry Trink
פרק 5 - Barry Trink
פרק 6 - Barry Trink
פרק 7 - Barry Trink
כריתות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Craig Eagle
פרק 2 - Craig Eagle
פרק 3 - Craig Eagle
פרק 4 - Craig Eagle
פרק 5 - Craig Eagle
פרק 6 - Craig Eagle
מעילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - JD
פרק 2 - JD
פרק 3 - JD
פרק 4 - JD
פרק 5 - JD
פרק 6 - JD
תמיד
הוקצו
הכל

פרק 1 - Naomi And Ari Zivotofsky
פרק 2 - Naomi And Ari Zivotofsky
פרק 3 - Naomi And Ari Zivotofsky
פרק 4 - Naomi And Ari Zivotofsky
פרק 5 - Naomi And Ari Zivotofsky
פרק 6 - Naomi And Ari Zivotofsky
פרק 7 - Naomi And Ari Zivotofsky
מידות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Heshy
פרק 2 - Heshy
פרק 3 - Heshy
פרק 4 - Heshy
פרק 5 - Heshy
קינים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Walter Zalcman
פרק 2 - Walter Zalcman
פרק 3 - Walter Zalcman
 

טהרות

כלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yair And Howard Silverman
פרק 2 - Yair And Howard Silverman
פרק 3 - Yair And Howard Silverman
פרק 4 - Yair And Howard Silverman
פרק 5 - Yair And Howard Silverman
פרק 6 - Yair And Howard Silverman
פרק 7 - Yair And Howard Silverman
פרק 8 - Yair And Howard Silverman
פרק 9 - Yair And Howard Silverman
פרק 10 - Yair And Howard Silverman
פרק 11 - Tzvi Mandelcorn
פרק 12 - Tzvi Mandelcorn
פרק 13 - Tzvi Mandelcorn
פרק 14 - Tzvi Mandelcorn
פרק 15 - Tzvi Mandelcorn
פרק 16 - Tzvi Mandelcorn
פרק 17 - Tzvi Mandelcorn
פרק 18 - Tzvi Mandelcorn
פרק 19 - Tzvi Mandelcorn
פרק 20 - Tzvi Mandelcorn
פרק 21 - Tzvi Mandelcorn
פרק 22 - Tzvi Mandelcorn
פרק 23 - Tzvi Mandelcorn
פרק 24 - Tzvi Mandelcorn
פרק 25 - Tzvi Mandelcorn
פרק 26 - Tzvi Mandelcorn
פרק 27 - Tzvi Mandelcorn
פרק 28 - Tzvi Mandelcorn
פרק 29 - Tzvi Mandelcorn
פרק 30 - Tzvi Mandelcorn
אהלות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yair Gerstman
פרק 2 - Yair Gerstman
פרק 3 - Yair Gerstman
פרק 4 - Yair Gerstman
פרק 5 - Yair Gerstman
פרק 6 - Yair Gerstman
פרק 7 - Yair Gerstman
פרק 8 - Yair Gerstman
פרק 9 - Yair Gerstman
פרק 10 - Yair Gerstman
פרק 11 - Yair Gerstman
פרק 12 - Yair Gerstman
פרק 13 - Yair Gerstman
פרק 14 - Yair Gerstman
פרק 15 - Yair Gerstman
פרק 16 - Yair Gerstman
פרק 17 - Yair Gerstman
פרק 18 - Yair Gerstman
נגעים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shmuel Samuel
פרק 2 - Shmuel Samuel
פרק 3 - Shmuel Samuel
פרק 4 - Shmuel Samuel
פרק 5 - Shmuel Samuel
פרק 6 - Shmuel Samuel
פרק 7 - Shmuel Samuel
פרק 8 - Shmuel Samuel
פרק 9 - Shmuel Samuel
פרק 10 - Shmuel Samuel
פרק 11 - Shmuel Samuel
פרק 12 - Shmuel Samuel
פרק 13 - Shmuel Samuel
פרק 14 - Shmuel Samuel
פרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Laurence Berkowitz
פרק 2 - Laurence Berkowitz
פרק 3 - Laurence Berkowitz
פרק 4 - Laurence Berkowitz
פרק 5 - Laurence Berkowitz
פרק 6 - Laurence Berkowitz
פרק 7 - Laurence Berkowitz
פרק 8 - Laurence Berkowitz
פרק 9 - Laurence Berkowitz
פרק 10 - Laurence Berkowitz
פרק 11 - Laurence Berkowitz
פרק 12 - Laurence Berkowitz
טהרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Gershon Tokayer
פרק 2 - Gershon Tokayer
פרק 3 - Gershon Tokayer
פרק 4 - Gershon Tokayer
פרק 5 - Gershon Tokayer
פרק 6 - Gershon Tokayer
פרק 7 - Gershon Tokayer
פרק 8 - Gershon Tokayer
פרק 9 - Gershon Tokayer
פרק 10 - Gershon Tokayer
מקוואות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Renee Halpert, Arez Rozen
פרק 2 - Renee Halpert, Arez Rozen
פרק 3 - Eliana Brown, Arez Rozen
פרק 4 - Eliana Brown, Arez Rozen
פרק 5 - Eliana Brown, Arez Rozen
פרק 6 - Eliana Brown, Arez Rozen
פרק 7 - Eliana Brown, Arez Rozen
פרק 8 - Eliana Brown, Arez Rozen
פרק 9 - Eliana Brown, Arez Rozen
פרק 10 - Eliana Brown, Arez Rozen
נידה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Area Kasovitch
פרק 2 - Area Kasovitch
פרק 3 - Area Kasovitch
פרק 4 - Area Kasovitch
פרק 5 - Area Kasovitch
פרק 6 - Area Kasovitch
פרק 7 - Area Kasovitch
פרק 8 - Area Kasovitch
פרק 9 - Area Kasovitch
פרק 10 - Area Kasovitch
מכשירין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Hillel Darshan
פרק 2 - Hillel Darshan
פרק 3 - Hillel Darshan
פרק 4 - Hillel Darshan
פרק 5 - Hillel Darshan
פרק 6 - Hillel Darshan
זבים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Hillel Darshan
פרק 2 - Hillel Darshan
פרק 3 - Hillel Darshan
פרק 4 - Hillel Darshan
פרק 5 - Hillel Darshan
טבול יום
הוקצו
הכל

פרק 1 - Daniel And Elimelech Solomon
פרק 2 - Daniel And Elimelech Solomon
פרק 3 - Daniel And Elimelech Solomon
פרק 4 - Daniel And Elimelech Solomon
ידיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tova Shoshan
פרק 2 - Tova Shoshan
פרק 3 - Tova Shoshan
פרק 4 - Tova Shoshan
עוקצים
הוקצו
הכל

פרק 1 - אבישי קטן
פרק 2 - אבישי קטן
פרק 3 - אבישי קטן

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

1 הערות
Siyum will be at 10:30 Friday April 20th at the Browns house. Before that we will meet at 9:30 at the cemetery.
Yaacov Silverstein, 1 month ago

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
8Amichai segalמנחות פרקים 6-13
10Arez Rozenמקוואות פרקים 1-10
3Avi Hexterערלה פרקים 1-3
7Barry Trinkתמורה פרקים 1-7
5Benny Treigerמנחות פרקים 1-5
8Stu Friedmanפיאה פרקים 1-8
8Ezra Darshanעדויות פרקים 1-8
9Yaakov Silversteinתענית פרקים 1-4; עבודה זרה פרקים 1-5
6חיים והלל ולצראבות פרקים 1-6
22Zvi Shoshanכתובות פרקים 1-13; נזיר פרקים 1-9
10Yair and Howard Silvermanכלים פרקים 1-10
11Aviezer Silvermanנדרים פרקים 1-11
4Tova Shoshanידיים פרקים 1-4
10Gershon Tokayerטהרות פרקים 1-10
9Yitzchak Zeev Silversteinברכות פרקים 1-9
11Daniel Arnheimסנהדרין פרקים 1-11
24Yehuda Leib Finkelmanשבת פרקים 1-24
4Bracha Shoshanביכורים פרקים 1-4
3Ofir Cherninהוריות פרקים 1-3
14Shmuel Samuelנגעים פרקים 1-14
16Shimon Solnicaיבמות פרקים 1-16
3Walter Zalcmanקינים פרקים 1-3
9Moshe Shoshanבכורות פרקים 1-9
4Yitzchokראש השנה פרקים 1-4
3Tzvi Klienמועד קטן פרקים 1-3
5Amichaiסוכה פרקים 1-5
4Mark Tobinמגילה פרקים 1-4
10Area Kasovitchנידה פרקים 1-10
8Chaim Friedmanיומא פרקים 1-8
6Craig Eagleכריתות פרקים 1-6
7Daniel and Elimelech Solomonמכות פרקים 1-3; טבול יום פרקים 1-4
1Daniella Kirshenbaumעירובין פרק 6
5Danny Farkasביצה פרקים 1-5
8Eitan Brownשבועות פרקים 1-8
8Eliana Brownמקוואות פרקים 3-10
5Heshyמידות פרקים 1-5
11Hillel Darshanמכשירין פרקים 1-6; זבים פרקים 1-5
6JDמעילה פרקים 1-6
12Laurence Berkowitzפרה פרקים 1-12
4LBקידושין פרקים 1-4
4Lior Trinkעירובין פרקים 7-10
5Mindy Gerstmanעירובין פרקים 1-5
12Moshe farkasחולין פרקים 1-12
7Naomi and Ari Zivotofskyתמיד פרקים 1-7
20Rachel and David Kirshenbaumתרומות פרקים 1-11; מעשרות פרקים 1-5; חלה פרקים 1-4
3Raphael Solomonחגיגה פרקים 1-3
10Yitzchok Zev Solomonפסחים פרקים 1-10
2renee halpertמקוואות פרקים 1-2
3Steve Solomonהוריות פרקים 1-3
9Talli Rosenbaumכלאיים פרקים 1-9
8Yairשקלים פרקים 1-8
11Yakov hammerסנהדרין פרקים 1-11
9Yedidya Darshanערכין פרקים 1-9
25Tzvi Mandelcornמעשר שני פרקים 1-5; כלים פרקים 11-30
10Chaim Meir Mandelcornבבא מציעא פרקים 1-10
20Shmuel Zev Mandelcornבבא קמא פרקים 1-10; בבא בתרא פרקים 1-10
17Yitzchak Mandelcornדמאי פרקים 1-7; שביעית פרקים 1-10
18Yair Gerstmanאהלות פרקים 1-18
9Yonah Kasovitzסוטה פרקים 1-9
14אביעזרזבחים פרקים 1-14
3אבישי קטןעוקצים פרקים 1-3
9ישראל סילברסטיןגיטין פרקים 1-9
      62 אנשים נרשמו ל 549 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.