עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד לR' Chaim Naftali B"r Yaakov Shlomo, Z"l (Nathan Neuman, z"l)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 1 Nisan 5778 (Saturday, March 17, 2018) שקיעה.

משנה סיום הוא 92.9% נרשם
(488/525 פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
√ פרק 1 - Steven Sommer
√ פרק 2 - Steven Sommer
√ פרק 3 - Steven Sommer
√ פרק 4 - Steven Sommer
√ פרק 5 - Steven Sommer
√ פרק 6 - Steven Sommer
√ פרק 7 - Steven Sommer
√ פרק 8 - Steven Sommer
√ פרק 9 - Steven Sommer
פיאה
הוקצו
√ פרק 1 - Binyomin Pam
√ פרק 2 - Binyomin Pam
√ פרק 3 - Binyomin Pam
√ פרק 4 - Binyomin Pam
√ פרק 5 - Binyomin Pam
√ פרק 6 - Binyomin Pam
√ פרק 7 - Binyomin Pam
√ פרק 8 - Binyomin Pam
דמאי
הוקצו
√ פרק 1 - Sol Friedman
√ פרק 2 - Sol Friedman
√ פרק 3 - Sol Friedman
√ פרק 4 - Sol Friedman
√ פרק 5 - Sol Friedman
√ פרק 6 - Sol Friedman
√ פרק 7 - Sol Friedman
כלאיים
הוקצו
√ פרק 1 - Avishai Neuman
√ פרק 2 - Avishai Neuman
√ פרק 3 - Avishai Neuman
√ פרק 4 - Avishai Neuman
√ פרק 5 - Avishai Neuman
√ פרק 6 - Avishai Neuman
√ פרק 7 - Avishai Neuman
√ פרק 8 - Avishai Neuman
√ פרק 9 - Avishai Neuman
שביעית
הוקצו
√ פרק 1 - DAVID SCHATTNER
√ פרק 2 - DAVID SCHATTNER
√ פרק 3 - DAVID SCHATTNER
√ פרק 4 - DAVID SCHATTNER
√ פרק 5 - DAVID SCHATTNER
√ פרק 6 - DAVID SCHATTNER
√ פרק 7 - DAVID SCHATTNER
√ פרק 8 - DAVID SCHATTNER
√ פרק 9 - DAVID SCHATTNER
√ פרק 10 - DAVID SCHATTNER
תרומות
הוקצו
√ פרק 1 - Yigal Deutscher
√ פרק 2 - Yigal Deutscher
√ פרק 3 - Yigal Deutscher
√ פרק 4 - Yigal Deutscher
√ פרק 5 - Yigal Deutscher
√ פרק 6 - Yigal Deutscher
√ פרק 7 - Yigal Deutscher
√ פרק 8 - Yigal Deutscher
√ פרק 9 - Yigal Deutscher
√ פרק 10 - Yigal Deutscher
√ פרק 11 - Yigal Deutscher
מעשרות
הוקצו
√ פרק 1 - Chaim Meyer
√ פרק 2 - Chaim Meyer
√ פרק 3 - Chaim Meyer
√ פרק 4 - Chaim Meyer
√ פרק 5 - Chaim Meyer
מעשר שני
הוקצו
√ פרק 1 - Daniel Fialkoff
√ פרק 2 - Daniel Fialkoff
√ פרק 3 - Daniel Fialkoff
√ פרק 4 - Daniel Fialkoff
√ פרק 5 - Daniel Fialkoff
חלה
הוקצו
√ פרק 1 - S. Solomon
√ פרק 2 - S. Solomon
√ פרק 3 - S. Solomon
√ פרק 4 - S. Solomon
ערלה
הוקצו
√ פרק 1 - Chesky Moser
√ פרק 2 - Chesky Moser
√ פרק 3 - Chesky Moser
ביכורים
הוקצו
√ פרק 1 - Gavri Butler
√ פרק 2 - Gavri Butler
√ פרק 3 - Gavri Butler
√ פרק 4 - Gavri Butler
 

מועד

שבת
הוקצו
√ פרק 1 - Benjy Arbesfeld
√ פרק 2 - Benjy Arbesfeld
√ פרק 3 - Benjy Arbesfeld
√ פרק 4 - Benjy Arbesfeld
√ פרק 5 - Benjy Arbesfeld
√ פרק 6 - Benjy Arbesfeld
√ פרק 7 - Eitan Zerykier
√ פרק 8 - Eitan Zerykier
√ פרק 9 - Eitan Zerykier
√ פרק 10 - Eitan Zerykier
√ פרק 11 - Eitan Zerykier
√ פרק 12 - Eitan Zerykier
√ פרק 13 - Eitan Zerykier
√ פרק 14 - Eitan Zerykier
√ פרק 15 - Eitan Zerykier
√ פרק 16 - Eitan Zerykier
√ פרק 17 - Eitan Zerykier
√ פרק 18 - Eitan Zerykier
√ פרק 19 - Eitan Zerykier
√ פרק 20 - Eitan Zerykier
√ פרק 21 - Eitan Zerykier
√ פרק 22 - Eitan Zerykier
√ פרק 23 - Eitan Zerykier
√ פרק 24 - Eitan Zerykier
עירובין
הוקצו
√ פרק 1 - Nissan Goldberg
√ פרק 2 - Nissan Goldberg
√ פרק 3 - Nissan Goldberg
√ פרק 4 - Nissan Goldberg
√ פרק 5 - Nissan Goldberg
√ פרק 6 - Nissan Goldberg
√ פרק 7 - Nissan Goldberg
√ פרק 8 - Nissan Goldberg
√ פרק 9 - Nissan Goldberg
√ פרק 10 - Nissan Goldberg
פסחים
הוקצו
√ פרק 1 - Shlomo Hochberg
√ פרק 2 - Shlomo Hochberg
√ פרק 3 - Shlomo Hochberg
√ פרק 4 - Shlomo Hochberg
√ פרק 5 - Shlomo Hochberg
√ פרק 6 - Shlomo Hochberg
√ פרק 7 - Shlomo Hochberg
√ פרק 8 - Shlomo Hochberg
√ פרק 9 - Shlomo Hochberg
√ פרק 10 - Shlomo Hochberg
שקלים
הוקצו
√ פרק 1 - Dovid Lasky
√ פרק 2 - Dovid Lasky
√ פרק 3 - Dovid Lasky
√ פרק 4 - Dovid Lasky
√ פרק 5 - Dovid Lasky
√ פרק 6 - Dovid Lasky
√ פרק 7 - Dovid Lasky
√ פרק 8 - Dovid Lasky
יומא
הוקצו
√ פרק 1 - Yaakov Fireworker
√ פרק 2 - Yaakov Fireworker
√ פרק 3 - Yaakov Fireworker
√ פרק 4 - Yaakov Fireworker
√ פרק 5 - Yaakov Fireworker
√ פרק 6 - Yaakov Fireworker
√ פרק 7 - Yaakov Fireworker
√ פרק 8 - Yaakov Fireworker
סוכה
הוקצו
√ פרק 1 - Ari Burns
√ פרק 2 - Ari Burns
√ פרק 3 - Ari Burns
√ פרק 4 - Ari Burns
√ פרק 5 - Ari Burns
ביצה
הוקצו
√ פרק 1 - Noam Mishkoff
√ פרק 2 - Noam Mishkoff
√ פרק 3 - Noam Mishkoff
√ פרק 4 - Noam Mishkoff
√ פרק 5 - Noam Mishkoff
ראש השנה
הוקצו
√ פרק 1 - John Loike
√ פרק 2 - John Loike
√ פרק 3 - John Loike
√ פרק 4 - John Loike
תענית
הוקצו
√ פרק 1 - Mark Bienstock
√ פרק 2 - Mark Bienstock
√ פרק 3 - Mark Bienstock
√ פרק 4 - Mark Bienstock
מגילה
הוקצו
√ פרק 1 - Mordy Brandwein, Chip Cohn
√ פרק 2 - Mordy Brandwein, Chip Cohn
√ פרק 3 - Mordy Brandwein, Chip Cohn
√ פרק 4 - Mordy Brandwein, Chip Cohn
מועד קטן
הוקצו
√ פרק 1 - Howard Sipzner
√ פרק 2 - Howard Sipzner
√ פרק 3 - Howard Sipzner
חגיגה
הוקצו
√ פרק 1 - Avi Kahn
√ פרק 2 - Avi Kahn
√ פרק 3 - Avi Kahn

נשים

יבמות
הוקצו
√ פרק 1 - Jane Schulman
√ פרק 2 - Jane Schulman
√ פרק 3 - Jane Schulman
√ פרק 4 - Jane Schulman
√ פרק 5 - Jane Schulman
√ פרק 6 - Jane Schulman
√ פרק 7 - Avishai Neuman
√ פרק 8 - Avishai Neuman
√ פרק 9 - Avishai Neuman
√ פרק 10 - Avishai Neuman
√ פרק 11 - Avishai Neuman
√ פרק 12 - Avishai Neuman
√ פרק 13 - Avishai Neuman
√ פרק 14 - Avishai Neuman
√ פרק 15 - Avishai Neuman
√ פרק 16 - Avishai Neuman
כתובות
הוקצו
√ פרק 1 - Jacques Rothschild
√ פרק 2 - Jacques Rothschild
√ פרק 3 - Jacques Rothschild
√ פרק 4 - Jacques Rothschild
√ פרק 5 - Jacques Rothschild
√ פרק 6 - Jacques Rothschild
√ פרק 7 - HAROLD OBSTFELD
√ פרק 8 - HAROLD OBSTFELD
√ פרק 9 - HAROLD OBSTFELD
√ פרק 10 - HAROLD OBSTFELD
√ פרק 11 - HAROLD OBSTFELD
√ פרק 12 - HAROLD OBSTFELD
√ פרק 13 - HAROLD OBSTFELD
נדרים
הוקצו
√ פרק 1 - Scott Farrell
√ פרק 2 - Scott Farrell
√ פרק 3 - Scott Farrell
√ פרק 4 - Scott Farrell
√ פרק 5 - Scott Farrell
√ פרק 6 - Shuie Shloush
√ פרק 7 - Shuie Shloush
√ פרק 8 - Shuie Shloush
√ פרק 9 - Shuie Shloush
√ פרק 10 - Shuie Shloush
√ פרק 11 - Shuie Shloush
נזיר
הוקצו
√ פרק 1 - Heshy Brooks
√ פרק 2 - Heshy Brooks
√ פרק 3 - Heshy Brooks
√ פרק 4 - Heshy Brooks
√ פרק 5 - Heshy Brooks
√ פרק 6 - Heshy Brooks
√ פרק 7 - Heshy Brooks
√ פרק 8 - Heshy Brooks
√ פרק 9 - Heshy Brooks
סוטה
הוקצו
√ פרק 1 - Yisroel Freeman
√ פרק 2 - Yisroel Freeman
√ פרק 3 - Yisroel Freeman
√ פרק 4 - Yisroel Freeman
√ פרק 5 - Yisroel Freeman
√ פרק 6 - Yisroel Freeman
√ פרק 7 - Yisroel Freeman
√ פרק 8 - Yisroel Freeman
√ פרק 9 - Yisroel Freeman
גיטין
הוקצו
√ פרק 1 - David Herman
√ פרק 2 - David Herman
√ פרק 3 - David Herman
√ פרק 4 - David Herman
√ פרק 5 - David Herman
√ פרק 6 - David Herman
√ פרק 7 - David Herman
√ פרק 8 - David Herman
√ פרק 9 - David Herman
קידושין
הוקצו
√ פרק 1 - Jesse Rosenbaum
√ פרק 2 - Jesse Rosenbaum
√ פרק 3 - Jesse Rosenbaum
√ פרק 4 - Jesse Rosenbaum
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
√ פרק 1 - Joseph Etra
√ פרק 2 - Joseph Etra
√ פרק 3 - Joseph Etra
√ פרק 4 - Joseph Etra
√ פרק 5 - Joseph Etra
√ פרק 6 - Joseph Etra
√ פרק 7 - Joseph Etra
√ פרק 8 - Joseph Etra
√ פרק 9 - Joseph Etra
√ פרק 10 - Joseph Etra
בבא מציעא
הוקצו
√ פרק 1 - Zev Belsky
√ פרק 2 - Zev Belsky
√ פרק 3 - Zev Belsky
√ פרק 4 - Zev Belsky
√ פרק 5 - Zev Belsky
√ פרק 6 - Zev Belsky
√ פרק 7 - Zev Belsky
√ פרק 8 - Zev Belsky
√ פרק 9 - Zev Belsky
√ פרק 10 - Zev Belsky
בבא בתרא
הוקצו
√ פרק 1 - Zvi Lampert
√ פרק 2 - Zvi Lampert
√ פרק 3 - Zvi Lampert
√ פרק 4 - Zvi Lampert
√ פרק 5 - Zvi Lampert
√ פרק 6 - Zvi Lampert
√ פרק 7 - Zvi Lampert
√ פרק 8 - Zvi Lampert
√ פרק 9 - Zvi Lampert
√ פרק 10 - Zvi Lampert
סנהדרין
הוקצו
√ פרק 1 - Elliot Ganchrow
√ פרק 2 - Elliot Ganchrow
√ פרק 3 - Elliot Ganchrow
√ פרק 4 - Elliot Ganchrow
√ פרק 5 - Elliot Ganchrow
√ פרק 6 - Elliot Ganchrow
√ פרק 7 - Jeff Ganeles
√ פרק 8 - Jeff Ganeles
√ פרק 9 - Jeff Ganeles
√ פרק 10 - Jeff Ganeles
√ פרק 11 - Jeff Ganeles
מכות
הוקצו
√ פרק 1 - Michael Gewirtz
√ פרק 2 - Michael Gewirtz
√ פרק 3 - Michael Gewirtz
שבועות
הוקצו
√ פרק 1 - Chaim Meyer
√ פרק 2 - Chaim Meyer
√ פרק 3 - Chaim Meyer
√ פרק 4 - Shamshi Szlafrok
√ פרק 5 - Shamshi Szlafrok
√ פרק 6 - Shamshi Szlafrok
√ פרק 7 - Shamshi Szlafrok
√ פרק 8 - Shamshi Szlafrok
עדויות
הוקצו
√ פרק 1 - Elie Freilich
√ פרק 2 - Elie Freilich
√ פרק 3 - Elie Freilich
√ פרק 4 - Elie Freilich
√ פרק 5 - Elie Freilich
√ פרק 6 - Elie Freilich
√ פרק 7 - Elie Freilich
√ פרק 8 - Elie Freilich
עבודה זרה
הוקצו
√ פרק 1 - Howard Sipzner
√ פרק 2 - Howard Sipzner
√ פרק 3 - Howard Sipzner
√ פרק 4 - Howard Sipzner
√ פרק 5 - Howard Sipzner
אבות
הוקצו
√ פרק 1 - Daniel Rosenbaum
√ פרק 2 - Daniel Rosenbaum
√ פרק 3 - Daniel Rosenbaum
√ פרק 4 - Daniel Rosenbaum
√ פרק 5 - Daniel Rosenbaum
√ פרק 6 - Daniel Rosenbaum
הוריות
הוקצו
√ פרק 1 - Ben Kurzer
√ פרק 2 - Ben Kurzer
√ פרק 3 - Ben Kurzer
  

קדשים

זבחים
הוקצו
√ פרק 1 - Alter Korf
√ פרק 2 - Alter Korf
√ פרק 3 - Alter Korf
√ פרק 4 - Alter Korf
√ פרק 5 - Alter Korf
√ פרק 6 - David Moskowitz
√ פרק 7 - David Moskowitz
√ פרק 8 - David Moskowitz
√ פרק 9 - David Moskowitz
√ פרק 10 - Ephraim Friedman, David Moskowitz
√ פרק 11 - Ephraim Friedman
√ פרק 12 - Ephraim Friedman
√ פרק 13 - Ephraim Friedman
√ פרק 14 - Ephraim Friedman
מנחות
הוקצו
√ פרק 1 - David Moskowitz
√ פרק 2 - David Moskowitz
√ פרק 3 - David Moskowitz
√ פרק 4 - David Moskowitz
√ פרק 5 - David Moskowitz
√ פרק 6 - David Moskowitz
√ פרק 7 - David Moskowitz
√ פרק 8 - David Moskowitz
√ פרק 9 - Joseph Etra
√ פרק 10 - Joseph Etra
√ פרק 11 - Joseph Etra
√ פרק 12 - Joseph Etra
√ פרק 13 - Joseph Etra
חולין
הוקצו
√ פרק 1 - Uriel Sussman
√ פרק 2 - Uriel Sussman
√ פרק 3 - Uriel Sussman
√ פרק 4 - Uriel Sussman
√ פרק 5 - Uriel Sussman
√ פרק 6 - Uriel Sussman
√ פרק 7 - Uri Sprecher
√ פרק 8 - Uri Sprecher
√ פרק 9 - Uri Sprecher
√ פרק 10 - Uri Sprecher
√ פרק 11 - Uri Sprecher
√ פרק 12 - Uri Sprecher
בכורות
הוקצו
√ פרק 1 - Yussi Mosak
√ פרק 2 - Yussi Mosak
√ פרק 3 - Yussi Mosak
√ פרק 4 - Yussi Mosak
√ פרק 5 - Yussi Mosak
√ פרק 6 - Yussi Mosak
√ פרק 7 - Yussi Mosak
√ פרק 8 - Yussi Mosak
√ פרק 9 - Yussi Mosak
ערכין
הוקצו
√ פרק 1 - Eli Weisfeld
√ פרק 2 - Eli Weisfeld
√ פרק 3 - Eli Weisfeld
√ פרק 4 - Eli Weisfeld
√ פרק 5 - Eli Weisfeld
√ פרק 6 - Eli Weisfeld
√ פרק 7 - Eli Weisfeld
√ פרק 8 - Eli Weisfeld
√ פרק 9 - Eli Weisfeld
תמורה
הוקצו
√ פרק 1 - Yoni Weiner
√ פרק 2 - Yoni Weiner
√ פרק 3 - Yoni Weiner
√ פרק 4 - Yoni Weiner
√ פרק 5 - Yoni Weiner
√ פרק 6 - Yoni Weiner
√ פרק 7 - Yoni Weiner
כריתות
הוקצו
√ פרק 1 - Michael Buchbinder
√ פרק 2 - Michael Buchbinder
√ פרק 3 - Michael Buchbinder
√ פרק 4 - Michael Buchbinder
√ פרק 5 - Michael Buchbinder
√ פרק 6 - Michael Buchbinder
מעילה
הוקצו
√ פרק 1 - Gerald Zahtz
√ פרק 2 - Gerald Zahtz
√ פרק 3 - Gerald Zahtz
√ פרק 4 - Gerald Zahtz
√ פרק 5 - Gerald Zahtz
√ פרק 6 - Gerald Zahtz
תמיד
הוקצו
√ פרק 1 - Avi Freilich
√ פרק 2 - Avi Freilich
√ פרק 3 - Avi Freilich
√ פרק 4 - Avi Freilich
√ פרק 5 - Avi Freilich
√ פרק 6 - Avi Freilich
√ פרק 7 - Avi Freilich
מידות
הוקצו
√ פרק 1 - Bentzy Chill
√ פרק 2 - Bentzy Chill
√ פרק 3 - Bentzy Chill
√ פרק 4 - Bentzy Chill
√ פרק 5 - Bentzy Chill
קינים
הוקצו
√ פרק 1 - Dovid Pinter
√ פרק 2 - Dovid Pinter
√ פרק 3 - Dovid Pinter
 

טהרות

כלים
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Yitzchak Smith
√ פרק 2 - Yitzchak Smith
√ פרק 3 - Yitzchak Smith
√ פרק 4 - Yitzchak Smith
√ פרק 5 - Yitzchak Smith
√ פרק 6 - Yitzchak Smith
√ פרק 7 - Yitzchak Smith
√ פרק 8 - Yitzchak Smith
√ פרק 9 - Yitzchak Smith
√ פרק 10 - Yitzchak Smith
√ פרק 11 - Yitzchak Smith
√ פרק 12 - Yitzchak Smith
√ פרק 13 - Yitzchak Smith
√ פרק 14 - Yitzchak Smith
√ פרק 15 - Sam Deutscher
√ פרק 16 - Sam Deutscher
√ פרק 17 - Sam Deutscher
√ פרק 18 - Sam Deutscher
פרק 19 (10)
פרק 20 (7)
פרק 21 (3)
פרק 22 (9)
פרק 23 (6)
פרק 24 (17)
פרק 25 (8)
פרק 26 (9)
פרק 27 (13)
√ פרק 28 - Gedaliah Wielgus
√ פרק 29 - Gedaliah Wielgus
√ פרק 30 - Gedaliah Wielgus
אהלות
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - David Moskowitz
פרק 2 (7)
פרק 3 (7)
פרק 4 (3)
פרק 5 (7)
פרק 6 (7)
פרק 7 (6)
פרק 8 (6)
פרק 9 (16)
פרק 10 (7)
פרק 11 (9)
פרק 12 (8)
פרק 13 (6)
פרק 14 (7)
פרק 15 (10)
פרק 16 (5)
פרק 17 (5)
פרק 18 (10)
נגעים
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Josh Prero
√ פרק 2 - Josh Prero
√ פרק 3 - Josh Prero
פרק 4 (11)
פרק 5 (5)
פרק 6 (8)
פרק 7 (5)
פרק 8 (10)
פרק 9 (3)
פרק 10 (10)
פרק 11 (12)
פרק 12 (7)
פרק 13 (12)
פרק 14 (13)
פרה
הוקצו
√ פרק 1 - Elly Rosman
√ פרק 2 - Elly Rosman
√ פרק 3 - Elly Rosman
√ פרק 4 - Elly Rosman
√ פרק 5 - Elly Rosman
√ פרק 6 - Elly Rosman
√ פרק 7 - Elly Rosman
√ פרק 8 - Elly Rosman
√ פרק 9 - Elly Rosman
√ פרק 10 - Elly Rosman
√ פרק 11 - Elly Rosman
√ פרק 12 - Elly Rosman
טהרות
הוקצו
√ פרק 1 - Seth Rabe
√ פרק 2 - Seth Rabe
√ פרק 3 - Seth Rabe
√ פרק 4 - Seth Rabe
√ פרק 5 - Seth Rabe
√ פרק 6 - Seth Rabe
√ פרק 7 - Seth Rabe
√ פרק 8 - Seth Rabe
√ פרק 9 - Seth Rabe
√ פרק 10 - Seth Rabe
מקוואות
הוקצו
√ פרק 1 - Yosef/Jeremy Feinerman
√ פרק 2 - Yosef/Jeremy Feinerman
√ פרק 3 - Yosef/Jeremy Feinerman
√ פרק 4 - Yosef/Jeremy Feinerman
√ פרק 5 - Yosef/Jeremy Feinerman
√ פרק 6 - Yosef/Jeremy Feinerman
√ פרק 7 - Yosef/Jeremy Feinerman
√ פרק 8 - Yosef/Jeremy Feinerman
√ פרק 9 - Yosef/Jeremy Feinerman
√ פרק 10 - Yosef/Jeremy Feinerman
נידה
הוקצו
√ פרק 1 - Dov Brenner
√ פרק 2 - Dov Brenner
√ פרק 3 - Dov Brenner
√ פרק 4 - Dov Brenner
√ פרק 5 - Ari Klein
√ פרק 6 - Ari Klein
√ פרק 7 - Ari Klein
√ פרק 8 - Ari Klein
√ פרק 9 - Ari Klein
√ פרק 10 - Ari Klein
מכשירין
הוקצו
√ פרק 1 - Josh Berman
√ פרק 2 - Josh Berman
√ פרק 3 - Josh Berman
√ פרק 4 - Josh Berman
√ פרק 5 - Josh Berman
√ פרק 6 - Josh Berman
זבים
הוקצו
√ פרק 1 - Uri Sprecher
√ פרק 2 - Uri Sprecher
√ פרק 3 - Uri Sprecher
√ פרק 4 - Uri Sprecher
√ פרק 5 - Uri Sprecher
טבול יום
הוקצו
√ פרק 1 - Josh Englard
√ פרק 2 - Josh Englard
√ פרק 3 - Josh Englard
√ פרק 4 - Josh Englard
ידיים
הוקצו
√ פרק 1 - Simcha Schick
√ פרק 2 - Simcha Schick
√ פרק 3 - Simcha Schick
√ פרק 4 - Simcha Schick
עוקצים
הוקצו
√ פרק 1 - Heshy Blachorsky
√ פרק 2 - Heshy Blachorsky
√ פרק 3 - Heshy Blachorsky

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
5Alter KorfZevahim פרקים 1-5
5Ari BurnsSukkah פרקים 1-5
6Ari KleinNiddah פרקים 5-10
7Avi FreilichTamid פרקים 1-7
3Avi kahnChagigah פרקים 1-3
19Avishai NeumanKilaim פרקים 1-9; Yevamos פרקים 7-16
3Ben KurzerHorayos פרקים 1-3
6Benjy ArbesfeldShabbos פרקים 1-6
5Bentzy ChillMiddos פרקים 1-5
8Binyomin PamPeah פרקים 1-8
8Chaim MeyerMaasros פרקים 1-5; Shevuos פרקים 1-3
3Chesky moserOrlah פרקים 1-3
4Chip CohnMegillah פרקים 1-4
5Daniel FialkoffMaaser Sheini פרקים 1-5
6Daniel RosenbaumAvot פרקים 1-6
9David HermanGittin פרקים 1-9
14David MoskowitzMenahos פרקים 1-8; Zevahim פרקים 6-10; Ohalos פרק 1
10DAVID SCHATTNERSheviis פרקים 1-10
4Sam DeutscherKeilim פרקים 15-18
4Dov BrennerNiddah פרקים 1-4
8Dovid LaskyShekalim פרקים 1-8
3Dovid PinterKinnim פרקים 1-3
18Eitan ZerykierShabbos פרקים 7-24
9Eli WeisfeldArakhin פרקים 1-9
8Elie FreilichEdyos פרקים 1-8
6Elliot GanchrowSanhedrin פרקים 1-6
12Elly rosmanParah פרקים 1-12
5Ephraim FriedmanZevahim פרקים 10-14
4gavri butlerBikkurim פרקים 1-4
6Gerald ZahtzMeilah פרקים 1-6
3Gedaliah WielgusKeilim פרקים 28-30
7HAROLD OBSTFELDKetubos פרקים 7-13
3Heshy BlachorskyUktzin פרקים 1-3
9Heshy BrooksNazir פרקים 1-9
8Howard SipznerMoed Katan פרקים 1-3; Avodah Zarah פרקים 1-5
6Jacques RothschildKetubos פרקים 1-6
6Jane SchulmanYevamos פרקים 1-6
5Jeff GanelesSanhedrin פרקים 7-11
4Jesse RosenbaumKiddushin פרקים 1-4
4john LoikeRosh Hashanah פרקים 1-4
15joseph etraBava Kamma פרקים 1-10; Menahos פרקים 9-13
6Josh BermanMachshirin פרקים 1-6
4Josh EnglardTevul Yom פרקים 1-4
3Josh PreroNegaim פרקים 1-3
4Mark BienstockTaanis פרקים 1-4
6Michael BuchbinderKerisos פרקים 1-6
3Michael GewirtzMakkos פרקים 1-3
4Mordy BrandweinMegillah פרקים 1-4
10Nissan GoldbergEruvin פרקים 1-10
5Noam MishkoffBeitzah פרקים 1-5
5Scott FarrellNedarim פרקים 1-5
10Seth RabeTaharos פרקים 1-10
5Shamshi SzlafrokShevuos פרקים 4-8
10Shlomo HochbergPesachim פרקים 1-10
6Shuie ShloushNedarim פרקים 6-11
4Simcha SchickYadayim פרקים 1-4
7Sol friedmanDemai פרקים 1-7
4S. SolomonChallah פרקים 1-4
9Steven SommerBerachos פרקים 1-9
11Uri SprecherZavim פרקים 1-5; Hullin פרקים 7-12
6Uriel SussmanHullin פרקים 1-6
8Yaakov FireworkerYoma פרקים 1-8
11Yigal DeutscherTerumos פרקים 1-11
9Yisroel FreemanSotah פרקים 1-9
14Yitzchak SmithKeilim פרקים 1-14
7Yoni WeinerTemurah פרקים 1-7
10Yosef/Jeremy feinermanMikvaos פרקים 1-10
9Yussi MosakBechoros פרקים 1-9
10Zev BelskyBava Metzia פרקים 1-10
10Zvi LampertBava Batra פרקים 1-10
      70 אנשים נרשמו ל 493 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.