למד ל Communal Siyum - סיום קהילתי

קהילת ניצנים - סיום משניות קהילתי לזכר הנשמות הקדושות שנספו בשואה

Kehillat Nitzanim - Communal Siyum Mishnayot in memory of the victims who were murdered during the Shoah
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 25 Nisan 5778 (Tuesday, April 10, 2018) שקיעה.

משנה סיום הוא 68.1% נרשם
(358/525 פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
√ פרק 1 - David I. Bernstein
√ פרק 2 - David I. Bernstein
√ פרק 3 - David I. Bernstein
√ פרק 4 - David I. Bernstein
√ פרק 5 - David I. Bernstein
√ פרק 6 - Zvi Israel
√ פרק 7 - Zvi Israel
√ פרק 8 - Zvi Israel
√ פרק 9 - Zvi Israel
פיאה
הוקצו
√ פרק 1 - Shlomo Marcus
√ פרק 2 - Shlomo Marcus
√ פרק 3 - Shlomo Marcus
√ פרק 4 - Shlomo Marcus
√ פרק 5 - Shlomo Marcus
√ פרק 6 - Shlomo Marcus
√ פרק 7 - Shlomo Marcus
√ פרק 8 - Shlomo Marcus
דמאי
הוקצו
√ פרק 1 - יונה פולג
√ פרק 2 - יונה פולג
√ פרק 3 - יונה פולג
√ פרק 4 - יונה פולג
√ פרק 5 - יונה פולג
√ פרק 6 - יונה פולג
√ פרק 7 - יונה פולג
כלאיים
הוקצו
√ פרק 1 - עמית שחר
√ פרק 2 - עמית שחר
√ פרק 3 - עמית שחר
√ פרק 4 - עמית שחר
√ פרק 5 - עמית שחר
√ פרק 6 - עמית שחר
√ פרק 7 - עמית שחר
√ פרק 8 - עמית שחר
√ פרק 9 - עמית שחר
שביעית
כולם לא מסומנים
פרק 1 (8)
פרק 2 (10)
פרק 3 (10)
פרק 4 (10)
פרק 5 (9)
פרק 6 (6)
פרק 7 (7)
פרק 8 (11)
פרק 9 (9)
פרק 10 (9)
תרומות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (10)
פרק 2 (6)
פרק 3 (9)
פרק 4 (13)
פרק 5 (9)
פרק 6 (6)
פרק 7 (7)
פרק 8 (12)
פרק 9 (7)
פרק 10 (12)
פרק 11 (10)
מעשרות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (8)
פרק 2 (8)
פרק 3 (10)
פרק 4 (6)
פרק 5 (8)
מעשר שני
הוקצו
√ פרק 1 - Alvin Warshaviak
√ פרק 2 - Alvin Warshaviak
√ פרק 3 - Alvin Warshaviak
√ פרק 4 - Alvin Warshaviak
√ פרק 5 - Alvin Warshaviak
חלה
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Elisheva Leibler
√ פרק 2 - Elisheva Leibler
√ פרק 3 - Elisheva Leibler
פרק 4 (11)
ערלה
הוקצו
√ פרק 1 - Moshe Levin
√ פרק 2 - Moshe Levin
√ פרק 3 - Moshe Levin
ביכורים
הוקצו
√ פרק 1 - אריה רחלין
√ פרק 2 - אריה רחלין
√ פרק 3 - אריה רחלין
√ פרק 4 - אריה רחלין
 

מועד

שבת
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Yossi And Jose Benarroch
√ פרק 2 - Yossi And Jose Benarroch
√ פרק 3 - Yossi And Jose Benarroch
√ פרק 4 - Yossi And Jose Benarroch
√ פרק 5 - Yossi And Jose Benarroch
√ פרק 6 - Yossi And Jose Benarroch
√ פרק 7 - ש יעקובוביץ
√ פרק 8 - ש יעקובוביץ
√ פרק 9 - ש יעקובוביץ
√ פרק 10 - ש יעקובוביץ
√ פרק 11 - Moshe Bodner
√ פרק 12 - Moshe Bodner
√ פרק 13 - Moshe Bodner
פרק 14 (4)
פרק 15 (3)
פרק 16 (8)
פרק 17 (8)
פרק 18 (3)
פרק 19 (6)
פרק 20 (5)
פרק 21 (3)
פרק 22 (6)
פרק 23 (5)
פרק 24 (5)
עירובין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (10)
פרק 2 (6)
פרק 3 (9)
פרק 4 (11)
פרק 5 (9)
פרק 6 (10)
פרק 7 (11)
פרק 8 (11)
פרק 9 (4)
פרק 10 (15)
פסחים
הוקצו
√ פרק 1 - Phil Field
√ פרק 2 - Phil Field
√ פרק 3 - Phil Field
√ פרק 4 - Phil Field
√ פרק 5 - Phil Field
√ פרק 6 - Phil Field
√ פרק 7 - Phil Field
√ פרק 8 - Phil Field
√ פרק 9 - Phil Field
√ פרק 10 - Phil Field
שקלים
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Joel Cohen
√ פרק 2 - Joel Cohen
√ פרק 3 - Joel Cohen
√ פרק 4 - Joel Cohen
פרק 5 (6)
פרק 6 (6)
פרק 7 (7)
פרק 8 (8)
יומא
הוקצו
√ פרק 1 - Karyn Gellman
√ פרק 2 - Karyn Gellman
√ פרק 3 - Karyn Gellman
√ פרק 4 - Karyn Gellman
√ פרק 5 - Joe Gellman
√ פרק 6 - Joe Gellman
√ פרק 7 - Joe Gellman
√ פרק 8 - Joe Gellman
סוכה
הוקצו
√ פרק 1 - Gary Or Dudi
√ פרק 2 - Gary Or Dudi
√ פרק 3 - Gary Or Dudi
√ פרק 4 - Gary Or Dudi
√ פרק 5 - Gary Or Dudi
ביצה
הוקצו
√ פרק 1 - Israel Igra
√ פרק 2 - Israel Igra
√ פרק 3 - Israel Igra
√ פרק 4 - Israel Igra
√ פרק 5 - Israel Igra
ראש השנה
הוקצו
√ פרק 1 - Hadas Finkelstein
√ פרק 2 - Hadas Finkelstein
√ פרק 3 - Hadas Finkelstein
√ פרק 4 - Hadas Finkelstein
תענית
הוקצו
√ פרק 1 - Jeremy Berkovits
√ פרק 2 - Jeremy Berkovits
√ פרק 3 - Jeremy Berkovits
√ פרק 4 - Jeremy Berkovits
מגילה
הוקצו
√ פרק 1 - נתן מלניק
√ פרק 2 - נתן מלניק
√ פרק 3 - נתן מלניק
√ פרק 4 - נתן מלניק
מועד קטן
הוקצו
√ פרק 1 - Joël Kociolek
√ פרק 2 - Joël Kociolek
√ פרק 3 - Joël Kociolek
חגיגה
הוקצו
√ פרק 1 - Elliot Prince
√ פרק 2 - Elliot Prince
√ פרק 3 - Elliot Prince

נשים

יבמות
הוקצו
√ פרק 1 - Yaacov Lorberbaum
√ פרק 2 - Yaacov Lorberbaum
√ פרק 3 - Yaacov Lorberbaum
√ פרק 4 - Yaacov Lorberbaum
√ פרק 5 - Yaacov Lorberbaum
√ פרק 6 - Yaacov Lorberbaum
√ פרק 7 - Yaacov Lorberbaum
√ פרק 8 - Yaacov Lorberbaum
√ פרק 9 - Yaacov Lorberbaum
√ פרק 10 - Yaacov Lorberbaum
√ פרק 11 - Yaacov Lorberbaum
√ פרק 12 - Yaacov Lorberbaum
√ פרק 13 - Yaacov Lorberbaum
√ פרק 14 - Yaacov Lorberbaum
√ פרק 15 - Yaacov Lorberbaum
√ פרק 16 - Yaacov Lorberbaum
כתובות
הוקצו
√ פרק 1 - Phil Field
√ פרק 2 - Phil Field
√ פרק 3 - Phil Field
√ פרק 4 - Phil Field
√ פרק 5 - Phil Field
√ פרק 6 - Phil Field
√ פרק 7 - Phil Field
√ פרק 8 - Phil Field
√ פרק 9 - Phil Field
√ פרק 10 - Phil Field
√ פרק 11 - Phil Field
√ פרק 12 - Phil Field
√ פרק 13 - Phil Field
נדרים
הוקצו
√ פרק 1 - יהודה סלמון
√ פרק 2 - יהודה סלמון
√ פרק 3 - יהודה סלמון
√ פרק 4 - יהודה סלמון
√ פרק 5 - יהודה סלמון
√ פרק 6 - יהודה סלמון
√ פרק 7 - יהודה סלמון
√ פרק 8 - יהודה סלמון
√ פרק 9 - יהודה סלמון
√ פרק 10 - יהודה סלמון
√ פרק 11 - יהודה סלמון
נזיר
הוקצו
√ פרק 1 - Chamudot
√ פרק 2 - Chamudot
√ פרק 3 - Chamudot
√ פרק 4 - Chamudot
√ פרק 5 - Chamudot
√ פרק 6 - Chamudot
√ פרק 7 - Chamudot
√ פרק 8 - Chamudot
√ פרק 9 - Chamudot
סוטה
הוקצו
√ פרק 1 - יצחק מלניק
√ פרק 2 - יצחק מלניק
√ פרק 3 - יצחק מלניק
√ פרק 4 - יצחק מלניק
√ פרק 5 - יצחק מלניק
√ פרק 6 - יצחק מלניק
√ פרק 7 - יצחק מלניק
√ פרק 8 - יצחק מלניק
√ פרק 9 - יצחק מלניק
גיטין
הוקצו
√ פרק 1 - Esther Berger
√ פרק 2 - Esther Berger
√ פרק 3 - Esther Berger
√ פרק 4 - Esther Berger
√ פרק 5 - Esther Berger
√ פרק 6 - Esther Berger
√ פרק 7 - Esther Berger
√ פרק 8 - Esther Berger
√ פרק 9 - Esther Berger
קידושין
הוקצו
√ פרק 1 - רעות מלניק
√ פרק 2 - רעות מלניק
√ פרק 3 - רעות מלניק
√ פרק 4 - רעות מלניק
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
√ פרק 1 - בני פרבר
√ פרק 2 - בני פרבר
√ פרק 3 - בני פרבר
√ פרק 4 - בני פרבר
√ פרק 5 - בני פרבר
√ פרק 6 - Moshe Schecter
√ פרק 7 - Moshe Schecter
√ פרק 8 - Moshe Schecter
√ פרק 9 - Moshe Schecter
√ פרק 10 - Moshe Schecter
בבא מציעא
הוקצו
√ פרק 1 - Ari Gershon
√ פרק 2 - Ari Gershon
√ פרק 3 - Ari Gershon
√ פרק 4 - Ari Gershon
√ פרק 5 - Ari Gershon
√ פרק 6 - Ari Gershon
√ פרק 7 - Ari Gershon
√ פרק 8 - Ari Gershon
√ פרק 9 - Ari Gershon
√ פרק 10 - Ari Gershon
בבא בתרא
הוקצו
√ פרק 1 - Naftali Fish
√ פרק 2 - Naftali Fish
√ פרק 3 - Naftali Fish
√ פרק 4 - Naftali Fish
√ פרק 5 - Naftali Fish
√ פרק 6 - Naftali Fish
√ פרק 7 - Naftali Fish
√ פרק 8 - Naftali Fish
√ פרק 9 - Naftali Fish
√ פרק 10 - Naftali Fish
סנהדרין
הוקצו
√ פרק 1 - David Cohen
√ פרק 2 - David Cohen
√ פרק 3 - David Cohen
√ פרק 4 - David Cohen
√ פרק 5 - David Cohen
√ פרק 6 - David Cohen
√ פרק 7 - David Cohen
√ פרק 8 - David Cohen
√ פרק 9 - David Cohen
√ פרק 10 - David Cohen
√ פרק 11 - David Cohen
מכות
הוקצו
√ פרק 1 - צבי מוסקוביץ
√ פרק 2 - צבי מוסקוביץ
√ פרק 3 - צבי מוסקוביץ
שבועות
הוקצו
√ פרק 1 - אלי קדוש
√ פרק 2 - אלי קדוש
√ פרק 3 - אלי קדוש
√ פרק 4 - אלי קדוש
√ פרק 5 - אלי קדוש
√ פרק 6 - אלי קדוש
√ פרק 7 - אלי קדוש
√ פרק 8 - אלי קדוש
עדויות
הוקצו
√ פרק 1 - נילי ריבלין
√ פרק 2 - נילי ריבלין
√ פרק 3 - נילי ריבלין
√ פרק 4 - נילי ריבלין
√ פרק 5 - נילי ריבלין
√ פרק 6 - נילי ריבלין
√ פרק 7 - נילי ריבלין
√ פרק 8 - נילי ריבלין
עבודה זרה
הוקצו
√ פרק 1 - Joseph Shmidman
√ פרק 2 - Joseph Shmidman
√ פרק 3 - Joseph Shmidman
√ פרק 4 - Joseph Shmidman
√ פרק 5 - Joseph Shmidman
אבות
הוקצו
√ פרק 1 - David Deitcher
√ פרק 2 - David Deitcher
√ פרק 3 - David Deitcher
√ פרק 4 - David Deitcher
√ פרק 5 - David Deitcher
√ פרק 6 - David Deitcher
הוריות
הוקצו
√ פרק 1 - David Deitcher
√ פרק 2 - David Deitcher
√ פרק 3 - David Deitcher
  

קדשים

זבחים
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - David Deitcher
√ פרק 2 - David Deitcher
√ פרק 3 - David Deitcher
√ פרק 4 - David Deitcher
√ פרק 5 - David Deitcher
√ פרק 6 - David Deitcher
√ פרק 7 - David Deitcher
√ פרק 8 - David Deitcher
√ פרק 9 - David Deitcher
√ פרק 10 - David Deitcher
פרק 11 (8)
פרק 12 (6)
פרק 13 (8)
פרק 14 (10)
מנחות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (7)
פרק 4 (5)
פרק 5 (9)
פרק 6 (7)
פרק 7 (6)
פרק 8 (7)
פרק 9 (9)
פרק 10 (9)
פרק 11 (9)
פרק 12 (5)
פרק 13 (11)
חולין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (10)
פרק 3 (7)
פרק 4 (7)
פרק 5 (5)
פרק 6 (7)
פרק 7 (6)
פרק 8 (6)
פרק 9 (8)
פרק 10 (4)
פרק 11 (2)
פרק 12 (5)
בכורות
הוקצו
√ פרק 1 - Shai Finkelstein
√ פרק 2 - Shai Finkelstein
√ פרק 3 - Shai Finkelstein
√ פרק 4 - Shai Finkelstein
√ פרק 5 - Shai Finkelstein
√ פרק 6 - Shai Finkelstein
√ פרק 7 - Shai Finkelstein
√ פרק 8 - Shai Finkelstein
√ פרק 9 - Shai Finkelstein
ערכין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (6)
פרק 3 (5)
פרק 4 (4)
פרק 5 (6)
פרק 6 (5)
פרק 7 (5)
פרק 8 (7)
פרק 9 (8)
תמורה
הוקצו
√ פרק 1 - אשר גרוסברג
√ פרק 2 - אשר גרוסברג
√ פרק 3 - אשר גרוסברג
√ פרק 4 - אשר גרוסברג
√ פרק 5 - אשר גרוסברג
√ פרק 6 - אשר גרוסברג
√ פרק 7 - אשר גרוסברג
כריתות
הוקצו
√ פרק 1 - אשר גרוסברג
√ פרק 2 - אשר גרוסברג
√ פרק 3 - אשר גרוסברג
√ פרק 4 - אשר גרוסברג
√ פרק 5 - אשר גרוסברג
√ פרק 6 - אשר גרוסברג
מעילה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (9)
פרק 3 (8)
פרק 4 (6)
פרק 5 (5)
פרק 6 (6)
תמיד
הוקצו
√ פרק 1 - אשר גרוסברג
√ פרק 2 - אשר גרוסברג
√ פרק 3 - אשר גרוסברג
√ פרק 4 - אשר גרוסברג
√ פרק 5 - אשר גרוסברג
√ פרק 6 - אשר גרוסברג
√ פרק 7 - אשר גרוסברג
מידות
הוקצו
√ פרק 1 - אשר גרוסברג
√ פרק 2 - אשר גרוסברג
√ פרק 3 - אשר גרוסברג
√ פרק 4 - אשר גרוסברג
√ פרק 5 - אשר גרוסברג
קינים
הוקצו
√ פרק 1 - דני יעקובוביץ
√ פרק 2 - דני יעקובוביץ
√ פרק 3 - דני יעקובוביץ
 

טהרות

כלים
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Daniel Chertoff
פרק 2 (8)
פרק 3 (8)
פרק 4 (4)
פרק 5 (11)
פרק 6 (4)
פרק 7 (6)
פרק 8 (11)
פרק 9 (8)
פרק 10 (8)
פרק 11 (9)
פרק 12 (8)
פרק 13 (8)
פרק 14 (8)
פרק 15 (6)
פרק 16 (8)
פרק 17 (17)
פרק 18 (9)
פרק 19 (10)
פרק 20 (7)
פרק 21 (3)
פרק 22 (9)
פרק 23 (6)
פרק 24 (17)
פרק 25 (8)
פרק 26 (9)
פרק 27 (13)
פרק 28 (10)
פרק 29 (8)
פרק 30 (4)
אהלות
הוקצו
√ פרק 1 - י. ישראל
√ פרק 2 - י. ישראל
√ פרק 3 - י. ישראל
√ פרק 4 - י. ישראל
√ פרק 5 - י. ישראל
√ פרק 6 - י. ישראל
√ פרק 7 - י. ישראל
√ פרק 8 - י. ישראל
√ פרק 9 - י. ישראל
√ פרק 10 - י. ישראל
√ פרק 11 - י. ישראל
√ פרק 12 - י. ישראל
√ פרק 13 - י. ישראל
√ פרק 14 - י. ישראל
√ פרק 15 - י. ישראל
√ פרק 16 - י. ישראל
√ פרק 17 - י. ישראל
√ פרק 18 - י. ישראל
נגעים
הוקצו
√ פרק 1 - Massye Kestenbaum
√ פרק 2 - Massye Kestenbaum
√ פרק 3 - Massye Kestenbaum
√ פרק 4 - Massye Kestenbaum
√ פרק 5 - Massye Kestenbaum
√ פרק 6 - Massye Kestenbaum
√ פרק 7 - Massye Kestenbaum
√ פרק 8 - Massye Kestenbaum
√ פרק 9 - Massye Kestenbaum
√ פרק 10 - Massye Kestenbaum
√ פרק 11 - Massye Kestenbaum
√ פרק 12 - Massye Kestenbaum
√ פרק 13 - Massye Kestenbaum
√ פרק 14 - Massye Kestenbaum
פרה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (11)
פרק 4 (4)
פרק 5 (9)
פרק 6 (5)
פרק 7 (12)
פרק 8 (11)
פרק 9 (9)
פרק 10 (6)
פרק 11 (9)
פרק 12 (11)
טהרות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (8)
פרק 3 (8)
פרק 4 (13)
פרק 5 (9)
פרק 6 (10)
פרק 7 (9)
פרק 8 (9)
פרק 9 (9)
פרק 10 (8)
מקוואות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (8)
פרק 2 (10)
פרק 3 (4)
פרק 4 (5)
פרק 5 (6)
פרק 6 (11)
פרק 7 (7)
פרק 8 (5)
פרק 9 (7)
פרק 10 (8)
נידה
הוקצו
√ פרק 1 - Shayna Abramson
√ פרק 2 - Shayna Abramson
√ פרק 3 - Shayna Abramson
√ פרק 4 - Shayna Abramson
√ פרק 5 - Shayna Abramson
√ פרק 6 - Shayna Abramson
√ פרק 7 - Shayna Abramson
√ פרק 8 - Shayna Abramson
√ פרק 9 - Shayna Abramson
√ פרק 10 - Shayna Abramson
מכשירין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (11)
פרק 3 (8)
פרק 4 (10)
פרק 5 (11)
פרק 6 (8)
זבים
הוקצו
√ פרק 1 - Hillel Davis
√ פרק 2 - Hillel Davis
√ פרק 3 - Hillel Davis
√ פרק 4 - Hillel Davis
√ פרק 5 - Hillel Davis
טבול יום
הוקצו
√ פרק 1 - Hillel Davis
√ פרק 2 - Hillel Davis
√ פרק 3 - Hillel Davis
√ פרק 4 - Hillel Davis
ידיים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (5)
פרק 2 (4)
פרק 3 (5)
פרק 4 (8)
עוקצים
הוקצו
√ פרק 1 - שלמה ריבלין
√ פרק 2 - שלמה ריבלין
√ פרק 3 - שלמה ריבלין

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
9עמית שחרכלאיים פרקים 1-9
5Alvin Warshaviakמעשר שני פרקים 1-5
10Ari Gershonבבא מציעא פרקים 1-10
9Chamudotנזיר פרקים 1-9
1Daniel Chertoffכלים פרק 1
19David Deitcherאבות פרקים 1-6; הוריות פרקים 1-3; זבחים פרקים 1-10
5David I. Bernsteinברכות פרקים 1-5
3Elisheva Leiblerחלה פרקים 1-3
3Elliot Princeחגיגה פרקים 1-3
9Esther Bergerגיטין פרקים 1-9
4hadas finkelsteinראש השנה פרקים 1-4
4Jeremy Berkovitsתענית פרקים 1-4
4Joel Cohenשקלים פרקים 1-4
5Joseph Shmidmanעבודה זרה פרקים 1-5
4Karyn Gellmanיומא פרקים 1-4
14massye kestenbaumנגעים פרקים 1-14
3Moshe Bodnerשבת פרקים 11-13
3Moshe Levinערלה פרקים 1-3
5Moshe Schecterבבא קמא פרקים 6-10
10Naftali Fishבבא בתרא פרקים 1-10
23phil fieldפסחים פרקים 1-10; כתובות פרקים 1-13
9shai finkelsteinבכורות פרקים 1-9
10Shayna Abramsonנידה פרקים 1-10
8shlomo marcusפיאה פרקים 1-8
6Yossi and Jose Benarrochשבת פרקים 1-6
5בני פרברבבא קמא פרקים 1-5
8אלי קדוששבועות פרקים 1-8
4אריה רחליןביכורים פרקים 1-4
25אשר גרוסברגתמורה פרקים 1-7; כריתות פרקים 1-6; תמיד פרקים 1-7; מידות פרקים 1-5
11David Cohenסנהדרין פרקים 1-11
3דני יעקובוביץקינים פרקים 1-3
9Hillel Davisזבים פרקים 1-5; טבול יום פרקים 1-4
5Gary or Dudiסוכה פרקים 1-5
18י. ישראלאהלות פרקים 1-18
11יהודה סלמוןנדרים פרקים 1-11
3Joël Kociolekמועד קטן פרקים 1-3
7יונה פולגדמאי פרקים 1-7
4Joe Gellmanיומא פרקים 5-8
9יצחק מלניקסוטה פרקים 1-9
5Israel Igraביצה פרקים 1-5
16yaacov lorberbaumיבמות פרקים 1-16
4נתן מלניקמגילה פרקים 1-4
4Zvi Israelברכות פרקים 6-9
3צבי מוסקוביץמכות פרקים 1-3
4רעות מלניקקידושין פרקים 1-4
4ש יעקובוביץשבת פרקים 7-10
3שלמה ריבליןעוקצים פרקים 1-3
8נילי ריבליןעדויות פרקים 1-8
      48 אנשים נרשמו ל 358 פרקים   יצוא

 

 

Français |עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.