עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד לBinyomin Ben Meir Dovid (Benny Meyer )
שלושים / יארצייט

We would like to split Seder Moed, Seder Nashim, and Seder Nezeikin by Perek. Please take as many as you can for a siyum to be held Be'H on Friday night 2nd Adar (16 Feb)

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 1 Adar 5778 (Friday, February 16, 2018) שקיעה.

הרשמה מלאה.

הרשמות הנוכחיות

סדר זרעים (לא מופעל)

מועד

שבת
הוקצו
√ פרק 1 - Shlomo Elijah
√ פרק 2 - Joshua Pearl
√ פרק 3 - Shlomo Elijah
√ פרק 4 - Shlomo Elijah
√ פרק 5 - Shlomo Elijah
√ פרק 6 - Andrew Berman
√ פרק 7 - Andrew Berman
√ פרק 8 - Andrew Berman
√ פרק 9 - Andrew Berman
√ פרק 10 - Andrew Berman
√ פרק 11 - Yehuda Rosenfelder
√ פרק 12 - Yehuda Rosenfelder
√ פרק 13 - Yehuda Rosenfelder
√ פרק 14 - Betzalel Gluck
√ פרק 15 - Betzalel Gluck
√ פרק 16 - Paul Neville
√ פרק 17 - Paul Neville
√ פרק 18 - Paul Neville
√ פרק 19 - Paul Neville
√ פרק 20 - Shlomo Hoffman
√ פרק 21 - Shlomo Hoffman
√ פרק 22 - Shlomo Hoffman
√ פרק 23 - Shlomo Hoffman
√ פרק 24 - Shlomo Hoffman
עירובין
הוקצו
√ פרק 1 - D WULWICK
√ פרק 2 - D WULWICK
√ פרק 3 - D WULWICK
√ פרק 4 - D WULWICK
√ פרק 5 - D WULWICK
√ פרק 6 - Avi Serfaty
√ פרק 7 - Avi Serfaty
√ פרק 8 - Avi Serfaty
√ פרק 9 - Avi Serfaty
√ פרק 10 - Avi Serfaty
פסחים
הוקצו
√ פרק 1 - Eli Meyer
√ פרק 2 - Eli Meyer
√ פרק 3 - Eli Meyer
√ פרק 4 - Eli Meyer
√ פרק 5 - Eli Meyer
√ פרק 6 - Eli Meyer
√ פרק 7 - Eli Meyer
√ פרק 8 - Eli Meyer
√ פרק 9 - Eli Meyer
√ פרק 10 - Eli Meyer
שקלים
הוקצו
√ פרק 1 - Marcel Scheiner
√ פרק 2 - Marcel Scheiner
√ פרק 3 - Marcel Scheiner
√ פרק 4 - Marcel Scheiner
√ פרק 5 - Daniel Epstein
√ פרק 6 - Daniel Epstein
√ פרק 7 - Daniel Epstein
√ פרק 8 - Daniel Epstein
יומא
הוקצו
√ פרק 1 - Uri Schmulian
√ פרק 2 - Uri Schmulian
√ פרק 3 - Uri Schmulian
√ פרק 4 - Uri Schmulian
√ פרק 5 - Daniel Finfer
√ פרק 6 - Daniel Finfer
√ פרק 7 - Daniel Finfer
√ פרק 8 - Daniel Finfer
סוכה
הוקצו
√ פרק 1 - Zev Bloom
√ פרק 2 - Zev Bloom
√ פרק 3 - Zev Bloom
√ פרק 4 - Zev Bloom
√ פרק 5 - Zev Bloom
ביצה
הוקצו
√ פרק 1 - Jake Rosenfield
√ פרק 2 - Jake Rosenfield
√ פרק 3 - Jake Rosenfield
√ פרק 4 - Jake Rosenfield
√ פרק 5 - Jake Rosenfield
ראש השנה
הוקצו
√ פרק 1 - Chaim G / DCB
√ פרק 2 - Chaim G / DCB
√ פרק 3 - Chaim G / DCB
√ פרק 4 - Chaim G / DCB
תענית
הוקצו
√ פרק 1 - Clive Braude, Richi Levy
√ פרק 2 - Clive Braude, Richi Levy
√ פרק 3 - Clive Braude, Richi Levy
√ פרק 4 - Clive Braude, Richi Levy
מגילה
הוקצו
√ פרק 1 - Jonny Wolf
√ פרק 2 - Jonny Wolf
√ פרק 3 - Jonny Wolf
√ פרק 4 - Jonny Wolf
מועד קטן
הוקצו
√ פרק 1 - Richi Levy
√ פרק 2 - Richi Levy
√ פרק 3 - Richi Levy
חגיגה
הוקצו
√ פרק 1 - Chaim G / DCB
√ פרק 2 - Chaim G / DCB
√ פרק 3 - Chaim G / DCB

נשים

יבמות
הוקצו
√ פרק 1 - Anschel Luftig
√ פרק 2 - Anschel Luftig
√ פרק 3 - Anschel Luftig
√ פרק 4 - Anschel Luftig
√ פרק 5 - Meir Simcha Hodges
√ פרק 6 - Meir Simcha Hodges
√ פרק 7 - Meir Simcha Hodges
√ פרק 8 - Meir Simcha Hodges
√ פרק 9 - Meir Simcha Hodges
√ פרק 10 - Harvey Alan
√ פרק 11 - Harvey Alan
√ פרק 12 - Harvey Alan
√ פרק 13 - Harvey Alan
√ פרק 14 - Harvey Alan
√ פרק 15 - Harvey Alan
√ פרק 16 - Harvey Alan
כתובות
הוקצו
√ פרק 1 - Benjamin Sadka
√ פרק 2 - Benjamin Sadka
√ פרק 3 - Benjamin Sadka
√ פרק 4 - Benjamin Sadka
√ פרק 5 - Zevi Silber
√ פרק 6 - Zevi Silber
√ פרק 7 - Zevi Silber
√ פרק 8 - Henry Last
√ פרק 9 - Henry Last
√ פרק 10 - Henry Last
√ פרק 11 - Henry Last
√ פרק 12 - Henry Last
√ פרק 13 - Henry Last
נדרים
הוקצו
√ פרק 1 - Yuri Gutfreund
√ פרק 2 - Yuri Gutfreund
√ פרק 3 - Yuri Gutfreund
√ פרק 4 - Yuri Gutfreund
√ פרק 5 - Yuri Gutfreund
√ פרק 6 - Yuri Gutfreund
√ פרק 7 - Binyomin Weisz
√ פרק 8 - Binyomin Weisz
√ פרק 9 - Samuel Braun
√ פרק 10 - Samuel Braun
√ פרק 11 - Samuel Braun
נזיר
הוקצו
√ פרק 1 - David Garson
√ פרק 2 - David Garson
√ פרק 3 - David Garson
√ פרק 4 - David Meyer
√ פרק 5 - David Meyer
√ פרק 6 - David Meyer
√ פרק 7 - David Meyer
√ פרק 8 - David Meyer
√ פרק 9 - David Meyer
סוטה
הוקצו
√ פרק 1 - Daniel Ickowicz
√ פרק 2 - Daniel Ickowicz
√ פרק 3 - Daniel Ickowicz
√ פרק 4 - Yaacov Luftig
√ פרק 5 - Yaacov Luftig
√ פרק 6 - Yaacov Luftig
√ פרק 7 - Jonny Del Monte
√ פרק 8 - Jonny Del Monte
√ פרק 9 - Jonny Del Monte
גיטין
הוקצו
√ פרק 1 - Z Wulwick
√ פרק 2 - Z Wulwick
√ פרק 3 - Z Wulwick
√ פרק 4 - Benny Tatz, Eli Gutfreund
√ פרק 5 - Eli Gutfreund
√ פרק 6 - Eli Gutfreund
√ פרק 7 - Eli Gutfreund
√ פרק 8 - Eli Gutfreund
√ פרק 9 - Eli Gutfreund
קידושין
הוקצו
√ פרק 1 - Aryeh Hoffman
√ פרק 2 - Aryeh Hoffman
√ פרק 3 - Aryeh Hoffman
√ פרק 4 - Aryeh Hoffman
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
√ פרק 1 - Daniel Wormser
√ פרק 2 - Daniel Wormser
√ פרק 3 - Daniel Wormser
√ פרק 4 - Daniel Hoffman
√ פרק 5 - Daniel Hoffman
√ פרק 6 - Daniel Hoffman
√ פרק 7 - Daniel Hoffman
√ פרק 8 - Daniel Hoffman
√ פרק 9 - Daniel Hoffman
√ פרק 10 - Daniel Hoffman
בבא מציעא
הוקצו
√ פרק 1 - Yossi Fachler
√ פרק 2 - Yossi Fachler
√ פרק 3 - Yossi Fachler
√ פרק 4 - Yossi Fachler
√ פרק 5 - Daniel Hoffman
√ פרק 6 - Daniel Hoffman
√ פרק 7 - Daniel Hoffman
√ פרק 8 - Daniel Hoffman
√ פרק 9 - Daniel Hoffman
√ פרק 10 - Daniel Hoffman
בבא בתרא
הוקצו
√ פרק 1 - Steven Braun
√ פרק 2 - Steven Braun
√ פרק 3 - Steven Braun
√ פרק 4 - Steven Braun
√ פרק 5 - Steven Braun
√ פרק 6 - Shulie Hoffman
√ פרק 7 - Shulie Hoffman
√ פרק 8 - Shulie Hoffman
√ פרק 9 - Shulie Hoffman
√ פרק 10 - Shulie Hoffman
סנהדרין
הוקצו
√ פרק 1 - Joseph Hackenbroch
√ פרק 2 - Joseph Hackenbroch
√ פרק 3 - Joseph Hackenbroch
√ פרק 4 - Joseph Hackenbroch
√ פרק 5 - Joseph Hackenbroch
√ פרק 6 - Joseph Hackenbroch
√ פרק 7 - Joseph Hackenbroch
√ פרק 8 - Joseph Hackenbroch
√ פרק 9 - Joseph Hackenbroch
√ פרק 10 - Joseph Hackenbroch
√ פרק 11 - Joseph Hackenbroch
מכות
הוקצו
√ פרק 1 - Michael Markiewicz
√ פרק 2 - Michael Markiewicz
√ פרק 3 - Michael Markiewicz
שבועות
הוקצו
√ פרק 1 - David Meyer
√ פרק 2 - David Meyer
√ פרק 3 - David Meyer
√ פרק 4 - David Meyer
√ פרק 5 - David Meyer
√ פרק 6 - David Meyer
√ פרק 7 - David Meyer
√ פרק 8 - David Meyer
עדויות
הוקצו
√ פרק 1 - Sam Rothstein
√ פרק 2 - Sam Rothstein
√ פרק 3 - Sam Rothstein
√ פרק 4 - David Meyer
√ פרק 5 - David Meyer
√ פרק 6 - David Meyer
√ פרק 7 - David Meyer
√ פרק 8 - David Meyer
עבודה זרה
הוקצו
√ פרק 1 - Avram Kelman
√ פרק 2 - Avram Kelman
√ פרק 3 - Avram Kelman
√ פרק 4 - Avram Kelman
√ פרק 5 - Avram Kelman
אבות
הוקצו
√ פרק 1 - Daniel Fine
√ פרק 2 - Daniel Fine
√ פרק 3 - Daniel Fine
√ פרק 4 - Daniel Fine
√ פרק 5 - Daniel Fine
√ פרק 6 - Daniel Fine
הוריות
הוקצו
√ פרק 1 - Mickey Chabbat
√ פרק 2 - Mickey Chabbat
√ פרק 3 - Mickey Chabbat
  

סדר קדשים (לא מופעל)

סדר טהרות (לא מופעל)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
5Andrew BermanShabbos פרקים 6-10
4Anschel LuftigYevamos פרקים 1-4
4aryeh hoffmanKiddushin פרקים 1-4
5Avi SerfatyEruvin פרקים 6-10
5Avram kelmanAvodah Zarah פרקים 1-5
4Benjamin SadkaKetubos פרקים 1-4
1Benny TatzGittin פרק 4
2Betzalel GluckShabbos פרקים 14-15
2Binyomin WeiszNedarim פרקים 7-8
7Chaim G / DCBRosh Hashanah פרקים 1-4; Chagigah פרקים 1-3
4Clive BraudeTaanis פרקים 1-4
5D WULWICKEruvin פרקים 1-5
4Daniel EpsteinShekalim פרקים 5-8
6Daniel FineAvot פרקים 1-6
4Daniel FinferYoma פרקים 5-8
7Daniel hoffmanBava Kamma פרקים 4-10
6Daniel hoffmanBava Metzia פרקים 5-10
3Daniel ickowiczSotah פרקים 1-3
3Daniel WormserBava Kamma פרקים 1-3
3David GarsonNazir פרקים 1-3
19David MeyerNazir פרקים 4-9; Shevuos פרקים 1-8; Edyos פרקים 4-8
6Eli GutfreundGittin פרקים 4-9
10Eli MeyerPesachim פרקים 1-10
7Harvey AlanYevamos פרקים 10-16
6Henry LastKetubos פרקים 8-13
5Jake rosenfieldBeitzah פרקים 1-5
3Jonny Del MonteSotah פרקים 7-9
4Jonny WolfMegillah פרקים 1-4
11joseph hackenbrochSanhedrin פרקים 1-11
1Joshua PearlShabbos פרק 2
4Marcel ScheinerShekalim פרקים 1-4
5Meir Simcha HodgesYevamos פרקים 5-9
3Michael MarkiewiczMakkos פרקים 1-3
3Mickey ChabbatHorayos פרקים 1-3
4Paul NevilleShabbos פרקים 16-19
7Richi LevyTaanis פרקים 1-4; Moed Katan פרקים 1-3
3Sam RothsteinEdyos פרקים 1-3
3Samuel braunNedarim פרקים 9-11
4Shlomo ElijahShabbos פרקים 1, 3-5
5Shlomo hoffmanShabbos פרקים 20-24
5Shulie HoffmanBava Batra פרקים 6-10
5Steven BraunBava Batra פרקים 1-5
4Uri SchmulianYoma פרקים 1-4
3Yaacov LuftigSotah פרקים 4-6
3Yehuda RosenfelderShabbos פרקים 11-13
4Yossi FachlerBava Metzia פרקים 1-4
6Yuri GutfreundNedarim פרקים 1-6
3Z WulwickGittin פרקים 1-3
5Zev BloomSukkah פרקים 1-5
3Zevi SilberKetubos פרקים 5-7
      50 אנשים נרשמו ל 238 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.