למד לChaya Pessa Bas Moshe Leib (Booby)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 21 Shevat 5778 (Tuesday, February 06, 2018) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

סדר זרעים (לא מופעל)

סדר מועד (לא מופעל)

נשים

יבמות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yisroel Pick
פרק 2 - Yisroel Pick
פרק 3 - Yisroel Pick
פרק 4 - Yisroel Pick
פרק 5 - Marc Kober
פרק 6 - Marc Kober
פרק 7 - Marc Kober
פרק 8 - Marc Kober
פרק 9 - Marc Kober
פרק 10 - Marc Kober
פרק 11 - Marc Kober
פרק 12 - Marc Kober
פרק 13 - Y.T. Biderman
פרק 14 - Y.T. Biderman
פרק 15 - Y.T. Biderman
פרק 16 - Y.T. Biderman
כתובות
הוקצו
הכל

פרק 1 - A.L. Lasker & Family
פרק 2 - A.L. Lasker & Family
פרק 3 - A.L. Lasker & Family
פרק 4 - A.L. Lasker & Family
פרק 5 - A.L. Lasker & Family
פרק 6 - A.L. Lasker & Family
פרק 7 - A.L. Lasker & Family
פרק 8 - A.L. Lasker & Family
פרק 9 - A.L. Lasker & Family
פרק 10 - A.L. Lasker & Family
פרק 11 - A.L. Lasker & Family
פרק 12 - A.L. Lasker & Family
פרק 13 - A.L. Lasker & Family
נדרים
הוקצו
הכל

פרק 1 - E Klein
פרק 2 - E Klein
פרק 3 - E Klein
פרק 4 - E Klein
פרק 5 - E Klein
פרק 6 - Sruly Plonczak
פרק 7 - Lazer Sommer
פרק 8 - Lazer Sommer
פרק 9 - Sruly Plonczak
פרק 10 - Yisroel Pick
פרק 11 - Yisroel Pick
נזיר
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sruly Plonczak
פרק 2 - Yitzy Koslowitz
פרק 3 - Yitzy Koslowitz
פרק 4 - Sruly Plonczak
פרק 5 - Sruly Plonczak
פרק 6 - Levy Goldberg
פרק 7 - Shasi Briller
פרק 8 - Shasi Briller
פרק 9 - Shasi Briller
סוטה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mordechai Klein
פרק 2 - Mordechai Klein
פרק 3 - Mordechai Klein
פרק 4 - Mordechai Klein
פרק 5 - Levi Goldberg
פרק 6 - Levi Goldberg
פרק 7 - Levi Goldberg
פרק 8 - Levi Goldberg
פרק 9 - Levi Goldberg
גיטין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shmuel Lasker
פרק 2 - Shmuel Lasker
פרק 3 - Shmuel Lasker
פרק 4 - Shmuel Lasker
פרק 5 - Shmuel Lasker
פרק 6 - Moshe Lasker
פרק 7 - Moshe Lasker
פרק 8 - Moshe Lasker
פרק 9 - Moshe Lasker
קידושין
הוקצו
הכל

פרק 1 - A.L. Lasker & Family
פרק 2 - A.L. Lasker & Family
פרק 3 - A.L. Lasker & Family
פרק 4 - A.L. Lasker & Family
  

סדר נזיקין (לא מופעל)

סדר קדשים (לא מופעל)

סדר טהרות (לא מופעל)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
17A.L. Lasker & Familyכתובות פרקים 1-13; קידושין פרקים 1-4
5E Kleinנדרים פרקים 1-5
6Yisroel Pickיבמות פרקים 1-4; נדרים פרקים 10-11
3Sruly Plonczakנדרים פרק 9; נזיר פרקים 1, 4-5
2Lazer Sommerנדרים פרקים 7-8
1Levy Goldbergנזיר פרק 6
2sruly plonczakנדרים פרק 6
3shasi brillerנזיר פרקים 7-9
2Yitzy Koslowitzנזיר פרקים 2-3
5levi goldbergסוטה פרקים 5-9
8Marc Koberיבמות פרקים 5-12
4mordechai Kleinסוטה פרקים 1-4
4Moshe Laskerגיטין פרקים 6-9
5Shmuel Laskerגיטין פרקים 1-5
4Y.T. Bidermanיבמות פרקים 13-16
      15 אנשים נרשמו ל 71 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.