עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד ל Shloshim

We will be completing Sha's Mishnayot for Bruce Weinrib's shloshim. ברוך צבי בן אברהם מנחם. His nashama should have an Aliyah.

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא בדוק את פרקים היחידות שאתה רוצה ללמוד, להזין את שמך ודוא"ל ולחץ על שליחה.

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 8 Shevat 5778 (Wednesday, January 24, 2018) שקיעה.

משנה סיום הוא 94% נרשם
(494/525 פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
√ פרק 1 - Friend
√ פרק 2 - Friend
√ פרק 3 - Friend
√ פרק 4 - Friend
√ פרק 5 - Friend
√ פרק 6 - Friend
√ פרק 7 - Friend
√ פרק 8 - Friend
√ פרק 9 - Friend
פיאה
הוקצו
√ פרק 1 - Benjamin Barth
√ פרק 2 - Benjamin Barth
√ פרק 3 - Benjamin Barth
√ פרק 4 - Benjamin Barth
√ פרק 5 - Benjamin Barth
√ פרק 6 - Benjamin Barth
√ פרק 7 - Benjamin Barth
√ פרק 8 - Benjamin Barth
דמאי
הוקצו
√ פרק 1 - Jonah Chill
√ פרק 2 - Jonah Chill
√ פרק 3 - Jonah Chill
√ פרק 4 - Jonah Chill
√ פרק 5 - Jonah Chill
√ פרק 6 - Jonah Chill
√ פרק 7 - Jonah Chill
כלאיים
הוקצו
√ פרק 1 - Benjamin Barth
√ פרק 2 - Benjamin Barth
√ פרק 3 - Benjamin Barth
√ פרק 4 - Benjamin Barth
√ פרק 5 - Benjamin Barth
√ פרק 6 - Benjamin Barth
√ פרק 7 - Benjamin Barth
√ פרק 8 - Benjamin Barth
√ פרק 9 - Benjamin Barth
שביעית
הוקצו
√ פרק 1 - Hadassah Stanhill
√ פרק 2 - Hadassah Stanhill
√ פרק 3 - Hadassah Stanhill
√ פרק 4 - Hadassah Stanhill
√ פרק 5 - Hadassah Stanhill
√ פרק 6 - Hadassah Stanhill
√ פרק 7 - Hadassah Stanhill
√ פרק 8 - Hadassah Stanhill
√ פרק 9 - Hadassah Stanhill
√ פרק 10 - Hadassah Stanhill
תרומות
הוקצו
√ פרק 1 - Yael Stochel
√ פרק 2 - Yael Stochel
√ פרק 3 - Yael Stochel
√ פרק 4 - Yael Stochel
√ פרק 5 - Yael Stochel
√ פרק 6 - Sara Teitelman
√ פרק 7 - Sara Teitelman
√ פרק 8 - Sara Teitelman
√ פרק 9 - Sara Teitelman
√ פרק 10 - Sara Teitelman
√ פרק 11 - Sara Teitelman
מעשרות
הוקצו
√ פרק 1 - Abby Soclof
√ פרק 2 - Abby Soclof
√ פרק 3 - Abby Soclof
√ פרק 4 - Abby Soclof
√ פרק 5 - Abby Soclof
מעשר שני
הוקצו
√ פרק 1 - Miriam Radinsky
√ פרק 2 - Miriam Radinsky
√ פרק 3 - Miriam Radinsky
√ פרק 4 - Miriam Radinsky
√ פרק 5 - Miriam Radinsky
חלה
הוקצו
√ פרק 1 - Katie Matofsky
√ פרק 2 - Katie Matofsky
√ פרק 3 - Katie Matofsky
√ פרק 4 - Katie Matofsky
ערלה
הוקצו
√ פרק 1 - Julie Sohnen
√ פרק 2 - Julie Sohnen
√ פרק 3 - Julie Sohnen
ביכורים
הוקצו
√ פרק 1 - Noa Ferziger
√ פרק 2 - Noa Ferziger
√ פרק 3 - Noa Ferziger
√ פרק 4 - Noa Ferziger
 

מועד

שבת
הוקצו
√ פרק 1 - Tamara Kahn, Judah Adler
√ פרק 2 - Tamara Kahn
√ פרק 3 - Nechama Levie
√ פרק 4 - Judah Adler
√ פרק 5 - Judah Adler
√ פרק 6 - Judah Adler
√ פרק 7 - Chemda
√ פרק 8 - Chemda
√ פרק 9 - Chemda
√ פרק 10 - Judah Adler
√ פרק 11 - Judah Adler
√ פרק 12 - Nina Siegel
√ פרק 13 - Nechama Levie
√ פרק 14 - Judah Adler
√ פרק 15 - Nina Siegel
√ פרק 16 - Judah Adler
√ פרק 17 - Judah Adler
√ פרק 18 - Judah Adler
√ פרק 19 - Aliza Schneider
√ פרק 20 - Aliza Schneider
√ פרק 21 - Aliza Schneider
√ פרק 22 - Aliza Schneider
√ פרק 23 - Avery Penn
√ פרק 24 - Avery Penn
עירובין
הוקצו
√ פרק 1 - Adam Auerbach
√ פרק 2 - Adam Auerbach
√ פרק 3 - Adam Auerbach
√ פרק 4 - Adam Auerbach
√ פרק 5 - Adam Auerbach
√ פרק 6 - Adam Auerbach
√ פרק 7 - Adam Auerbach
√ פרק 8 - Adam Auerbach
√ פרק 9 - Adam Auerbach
√ פרק 10 - Adam Auerbach
פסחים
הוקצו
√ פרק 1 - David Lifschitz, Ayala Stone
√ פרק 2 - David Lifschitz, Ayala Stone
√ פרק 3 - David Lifschitz, Ayala Stone
√ פרק 4 - David Lifschitz, Ayala Stone
√ פרק 5 - David Lifschitz
√ פרק 6 - David Lifschitz
√ פרק 7 - David Lifschitz
√ פרק 8 - David Lifschitz
√ פרק 9 - David Lifschitz
√ פרק 10 - David Lifschitz
שקלים
הוקצו
√ פרק 1 - Chana T. Fisch
√ פרק 2 - Chana T. Fisch
√ פרק 3 - Chana T. Fisch
√ פרק 4 - Chana T. Fisch
√ פרק 5 - Chana T. Fisch
√ פרק 6 - Chana T. Fisch
√ פרק 7 - Chana T. Fisch
√ פרק 8 - Chana T. Fisch
יומא
הוקצו
√ פרק 1 - Alyssa Semmelman
√ פרק 2 - Alyssa Semmelman
√ פרק 3 - Alyssa Semmelman
√ פרק 4 - Alyssa Semmelman
√ פרק 5 - Alyssa Semmelman
√ פרק 6 - Alyssa Semmelman
√ פרק 7 - Alyssa Semmelman
√ פרק 8 - Alyssa Semmelman
סוכה
הוקצו
√ פרק 1 - Noah Greenblatt
√ פרק 2 - Noah Greenblatt
√ פרק 3 - Noah Greenblatt
√ פרק 4 - Noah Greenblatt
√ פרק 5 - Noah Greenblatt
ביצה
הוקצו
√ פרק 1 - Danielle Kinches
√ פרק 2 - Danielle Kinches
√ פרק 3 - Danielle Kinches
√ פרק 4 - Danielle Kinches
√ פרק 5 - Danielle Kinches
ראש השנה
הוקצו
√ פרק 1 - Elie Kern
√ פרק 2 - Elie Kern
√ פרק 3 - Elie Kern
√ פרק 4 - Elie Kern
תענית
הוקצו
√ פרק 1 - Maya Greenbaum
√ פרק 2 - Maya Greenbaum
√ פרק 3 - Maya Greenbaum
√ פרק 4 - Maya Greenbaum
מגילה
הוקצו
√ פרק 1 - Julie Sohnen
√ פרק 2 - Julie Sohnen
√ פרק 3 - Julie Sohnen
√ פרק 4 - Julie Sohnen
מועד קטן
הוקצו
√ פרק 1 - Robin Tassler
√ פרק 2 - Robin Tassler
√ פרק 3 - Robin Tassler
חגיגה
הוקצו
√ פרק 1 - Shoshana Lehman
√ פרק 2 - Shoshana Lehman
√ פרק 3 - Shoshana Lehman

נשים

יבמות
הוקצו
√ פרק 1 - Miriam
√ פרק 2 - Miriam
√ פרק 3 - Miriam
√ פרק 4 - Avia Levy
√ פרק 5 - Avia Levy
√ פרק 6 - Avia Levy
√ פרק 7 - Avia Levy
√ פרק 8 - Avia Levy
√ פרק 9 - Julie Sohnen
√ פרק 10 - Julie Sohnen
√ פרק 11 - Julie Sohnen
√ פרק 12 - Julie Sohnen
√ פרק 13 - Julie Sohnen
√ פרק 14 - Anonymous
√ פרק 15 - Anonymous
√ פרק 16 - Anonymous
כתובות
הוקצו
√ פרק 1 - Elie Shapiro
√ פרק 2 - Elie Shapiro
√ פרק 3 - Elie Shapiro
√ פרק 4 - Elie Shapiro
√ פרק 5 - Elie Shapiro
√ פרק 6 - Elie Shapiro
√ פרק 7 - Elie Shapiro
√ פרק 8 - Elie Shapiro
√ פרק 9 - Elie Shapiro
√ פרק 10 - Elie Shapiro
√ פרק 11 - Elie Shapiro
√ פרק 12 - Elie Shapiro
√ פרק 13 - Elie Shapiro
נדרים
הוקצו
√ פרק 1 - Michael Appel
√ פרק 2 - Michael Appel
√ פרק 3 - Michael Appel
√ פרק 4 - Michael Appel
√ פרק 5 - Michael Appel
√ פרק 6 - Michael Appel
√ פרק 7 - Michael Appel
√ פרק 8 - Michael Appel
√ פרק 9 - Michael Appel
√ פרק 10 - Michael Appel
√ פרק 11 - Michael Appel
נזיר
הוקצו
√ פרק 1 - Ayelet Klahr
√ פרק 2 - Ayelet Klahr
√ פרק 3 - Ayelet Klahr
√ פרק 4 - Ayelet Klahr
√ פרק 5 - Ayelet Klahr
√ פרק 6 - Sara Knoll
√ פרק 7 - Sara Knoll
√ פרק 8 - Sara Knoll
√ פרק 9 - Sara Knoll
סוטה
הוקצו
√ פרק 1 - Max Muss
√ פרק 2 - Max Muss
√ פרק 3 - Max Muss
√ פרק 4 - Rosie Bernstein
√ פרק 5 - Rosie Bernstein
√ פרק 6 - Rosie Bernstein
√ פרק 7 - Rosie Bernstein
√ פרק 8 - Rosie Bernstein
√ פרק 9 - Rosie Bernstein
גיטין
הוקצו
√ פרק 1 - Aili Lafer
√ פרק 2 - Aili Lafer
√ פרק 3 - Aili Lafer
√ פרק 4 - Aili Lafer
√ פרק 5 - Aili Lafer
√ פרק 6 - Aili Lafer
√ פרק 7 - Aili Lafer
√ פרק 8 - Aili Lafer
√ פרק 9 - Aili Lafer
קידושין
הוקצו
√ פרק 1 - Avigayil Keiser
√ פרק 2 - Avigayil Keiser
√ פרק 3 - Avigayil Keiser
√ פרק 4 - Avigayil Keiser
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
√ פרק 1 - Gabe Schorr
√ פרק 2 - Gabe Schorr
√ פרק 3 - Gabe Schorr
√ פרק 4 - Gabe Schorr
√ פרק 5 - Gabe Schorr
√ פרק 6 - Gabe Schorr
√ פרק 7 - Gabe Schorr
√ פרק 8 - Gabe Schorr
√ פרק 9 - Gabe Schorr
√ פרק 10 - Gabe Schorr
בבא מציעא
הוקצו
√ פרק 1 - Leora Moskowitz
√ פרק 2 - Leora Moskowitz
√ פרק 3 - Leora Moskowitz
√ פרק 4 - Leora Moskowitz
√ פרק 5 - Leora Moskowitz
√ פרק 6 - Meira Levine
√ פרק 7 - Meira Levine
√ פרק 8 - Meira Levine
√ פרק 9 - Meira Levine
√ פרק 10 - Meira Levine
בבא בתרא
הוקצו
√ פרק 1 - Anonymous
√ פרק 2 - Anonymous
√ פרק 3 - Anonymous
√ פרק 4 - Anonymous
√ פרק 5 - Anonymous
√ פרק 6 - Anonymous
√ פרק 7 - Anonymous
√ פרק 8 - Anonymous
√ פרק 9 - Anonymous
√ פרק 10 - Anonymous
סנהדרין
הוקצו
√ פרק 1 - Josh Appel
√ פרק 2 - Josh Appel
√ פרק 3 - Josh Appel
√ פרק 4 - Josh Appel
√ פרק 5 - Josh Appel
√ פרק 6 - Josh Appel
√ פרק 7 - Josh Appel
√ פרק 8 - Josh Appel
√ פרק 9 - Josh Appel
√ פרק 10 - Josh Appel
√ פרק 11 - Josh Appel
מכות
הוקצו
√ פרק 1 - Julia Greenblatt
√ פרק 2 - Julia Greenblatt
√ פרק 3 - Julia Greenblatt
שבועות
הוקצו
√ פרק 1 - Shira Schneider
√ פרק 2 - Shira Schneider
√ פרק 3 - Shira Schneider
√ פרק 4 - Shira Schneider
√ פרק 5 - Shira Schneider
√ פרק 6 - Shira Schneider
√ פרק 7 - Shira Schneider
√ פרק 8 - Shira Schneider
עדויות
הוקצו
√ פרק 1 - Rose Ginsberg
√ פרק 2 - Rose Ginsberg
√ פרק 3 - Rose Ginsberg
√ פרק 4 - Rose Ginsberg
√ פרק 5 - Rose Ginsberg
√ פרק 6 - Rose Ginsberg
√ פרק 7 - Rose Ginsberg
√ פרק 8 - Rose Ginsberg
עבודה זרה
הוקצו
√ פרק 1 - Ayelet Spira, Nechama Levie, Nina Siegel
√ פרק 2 - Ayelet Spira, Nechama Levie, Nina Siegel
√ פרק 3 - Ayelet Spira, Nechama Levie, Nina Siegel
√ פרק 4 - Ayelet Spira, Nechama Levie, Nina Siegel
√ פרק 5 - Ayelet Spira, Nechama Levie, Nina Siegel
אבות
הוקצו
√ פרק 1 - Avery Penn
√ פרק 2 - Avery Penn
√ פרק 3 - Avery Penn
√ פרק 4 - Avery Penn
√ פרק 5 - Avery Penn
√ פרק 6 - Avery Penn
הוריות
הוקצו
√ פרק 1 - Tamara Kahn
√ פרק 2 - Tamara Kahn
√ פרק 3 - Tamara Kahn
  

קדשים

זבחים
הוקצו
√ פרק 1 - Jonah Chill
√ פרק 2 - Jonah Chill
√ פרק 3 - Jonah Chill
√ פרק 4 - Jonah Chill
√ פרק 5 - Jonah Chill
√ פרק 6 - Jonah Chill
√ פרק 7 - Jonah Chill
√ פרק 8 - Jonah Chill
√ פרק 9 - Jonah Chill
√ פרק 10 - Jonah Chill
√ פרק 11 - Jonah Chill
√ פרק 12 - Jonah Chill
√ פרק 13 - Jonah Chill
√ פרק 14 - Jonah Chill
מנחות
הוקצו
√ פרק 1 - Simcha Feldman
√ פרק 2 - Simcha Feldman
√ פרק 3 - Simcha Feldman
√ פרק 4 - Simcha Feldman
√ פרק 5 - Simcha Feldman
√ פרק 6 - Simcha Feldman
√ פרק 7 - Simcha Feldman
√ פרק 8 - Simcha Feldman
√ פרק 9 - Simcha Feldman
√ פרק 10 - Simcha Feldman
√ פרק 11 - Simcha Feldman
√ פרק 12 - Simcha Feldman
√ פרק 13 - Simcha Feldman
חולין
הוקצו
√ פרק 1 - Simcha Feldman
√ פרק 2 - Simcha Feldman
√ פרק 3 - Simcha Feldman
√ פרק 4 - Simcha Feldman
√ פרק 5 - Simcha Feldman
√ פרק 6 - Simcha Feldman
√ פרק 7 - Simcha Feldman
√ פרק 8 - Simcha Feldman
√ פרק 9 - Simcha Feldman
√ פרק 10 - Simcha Feldman
√ פרק 11 - Simcha Feldman
√ פרק 12 - Simcha Feldman
בכורות
הוקצו
√ פרק 1 - זהבה גולדברג
√ פרק 2 - Sophia Oster
√ פרק 3 - Sophia Oster
√ פרק 4 - Sophia Oster
√ פרק 5 - Dina Cohn
√ פרק 6 - Dina Cohn
√ פרק 7 - Dina Cohn
√ פרק 8 - Dina Cohn
√ פרק 9 - Dina Cohn
ערכין
הוקצו
√ פרק 1 - Adina Falk
√ פרק 2 - Adina Falk
√ פרק 3 - Adina Falk
√ פרק 4 - Adina Falk
√ פרק 5 - Adina Falk
√ פרק 6 - Aliza Greenberg
√ פרק 7 - Aliza Greenberg
√ פרק 8 - Aliza Greenberg
√ פרק 9 - Aliza Greenberg
תמורה
הוקצו
√ פרק 1 - Atira Zeitchik
√ פרק 2 - Atira Zeitchik
√ פרק 3 - Atira Zeitchik
√ פרק 4 - Atira Zeitchik
√ פרק 5 - Atira Zeitchik
√ פרק 6 - Atira Zeitchik
√ פרק 7 - Atira Zeitchik
כריתות
הוקצו
√ פרק 1 - Neti Linzer
√ פרק 2 - Neti Linzer
√ פרק 3 - Neti Linzer
√ פרק 4 - Neti Linzer
√ פרק 5 - Neti Linzer
√ פרק 6 - Neti Linzer
מעילה
הוקצו
√ פרק 1 - Aleeza Berkowitz
√ פרק 2 - Aleeza Berkowitz
√ פרק 3 - Aleeza Berkowitz
√ פרק 4 - Aleeza Berkowitz
√ פרק 5 - Aleeza Berkowitz
√ פרק 6 - Aleeza Berkowitz
תמיד
הוקצו
√ פרק 1 - Liana Katz
√ פרק 2 - Liana Katz
√ פרק 3 - Liana Katz
√ פרק 4 - Liana Katz
√ פרק 5 - Liana Katz
√ פרק 6 - Liana Katz
√ פרק 7 - Liana Katz
מידות
הוקצו
√ פרק 1 - Jodi Fishbein
√ פרק 2 - Jodi Fishbein
√ פרק 3 - Jodi Fishbein
√ פרק 4 - Jodi Fishbein
√ פרק 5 - Jodi Fishbein
קינים
הוקצו
√ פרק 1 - Devora Goldstein
√ פרק 2 - Devora Goldstein
√ פרק 3 - Devora Goldstein
 

טהרות

כלים
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - -
√ פרק 2 - -
√ פרק 3 - -
√ פרק 4 - -
√ פרק 5 - -
√ פרק 6 - -
√ פרק 7 - -
√ פרק 8 - -
√ פרק 9 - -
√ פרק 10 - -
פרק 11 (9)
פרק 12 (8)
פרק 13 (8)
פרק 14 (8)
פרק 15 (6)
פרק 16 (8)
פרק 17 (17)
פרק 18 (9)
פרק 19 (10)
פרק 20 (7)
פרק 21 (3)
פרק 22 (9)
פרק 23 (6)
פרק 24 (17)
פרק 25 (8)
פרק 26 (9)
פרק 27 (13)
פרק 28 (10)
פרק 29 (8)
פרק 30 (4)
אהלות
הוקצו
√ פרק 1 - Yaacov Davidowitz
√ פרק 2 - Yaacov Davidowitz
√ פרק 3 - Yaacov Davidowitz
√ פרק 4 - Yaacov Davidowitz
√ פרק 5 - Yaacov Davidowitz
√ פרק 6 - Yaacov Davidowitz
√ פרק 7 - Yaacov Davidowitz
√ פרק 8 - Yaacov Davidowitz
√ פרק 9 - Yaacov Davidowitz
√ פרק 10 - Yaacov Davidowitz
√ פרק 11 - Yaacov Davidowitz
√ פרק 12 - Yaacov Davidowitz
√ פרק 13 - Yaacov Davidowitz
√ פרק 14 - Yaacov Davidowitz
√ פרק 15 - Yaacov Davidowitz
√ פרק 16 - Yaacov Davidowitz
√ פרק 17 - Yaacov Davidowitz
√ פרק 18 - Yaacov Davidowitz
נגעים
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Elliot Meyers
√ פרק 2 - Julie Sohnen
√ פרק 3 - Julie Sohnen
פרק 4 (11)
פרק 5 (5)
פרק 6 (8)
פרק 7 (5)
פרק 8 (10)
פרק 9 (3)
פרק 10 (10)
פרק 11 (12)
פרק 12 (7)
פרק 13 (12)
פרק 14 (13)
פרה
הוקצו
√ פרק 1 - Jordan Cohen
√ פרק 2 - Jordan Cohen
√ פרק 3 - Jordan Cohen
√ פרק 4 - Jordan Cohen
√ פרק 5 - Jordan Cohen
√ פרק 6 - Jordan Cohen
√ פרק 7 - Jordan Cohen
√ פרק 8 - Jordan Cohen
√ פרק 9 - Jordan Cohen
√ פרק 10 - Jordan Cohen
√ פרק 11 - Jordan Cohen
√ פרק 12 - Jordan Cohen
טהרות
הוקצו
√ פרק 1 - Simone Tassler
√ פרק 2 - Simone Tassler
√ פרק 3 - Simone Tassler
√ פרק 4 - Simone Tassler
√ פרק 5 - Simone Tassler
√ פרק 6 - Ronit L
√ פרק 7 - Ronit L
√ פרק 8 - Ronit L
√ פרק 9 - Ronit L
√ פרק 10 - Ronit L
מקוואות
הוקצו
√ פרק 1 - הודיה אביטל
√ פרק 2 - הודיה אביטל
√ פרק 3 - הודיה אביטל
√ פרק 4 - הודיה אביטל
√ פרק 5 - Isabelle Selter
√ פרק 6 - Isabelle Selter
√ פרק 7 - Lizzy Gdanski
√ פרק 8 - Lizzy Gdanski
√ פרק 9 - Emily Farbowitz And Eliana Krinitz
√ פרק 10 - Emily Farbowitz And Eliana Krinitz
נידה
הוקצו
√ פרק 1 - Amira Felsenthal
√ פרק 2 - Amira Felsenthal
√ פרק 3 - Amira Felsenthal
√ פרק 4 - Amira Felsenthal
√ פרק 5 - Rachel Kellner
√ פרק 6 - Rachel Kellner
√ פרק 7 - Rachel Kellner
√ פרק 8 - Rachel Kellner
√ פרק 9 - Michal Karben
√ פרק 10 - Michal Karben
מכשירין
הוקצו
√ פרק 1 - Jacob Rosenfeld
√ פרק 2 - Jacob Rosenfeld
√ פרק 3 - Jacob Rosenfeld
√ פרק 4 - Jacob Rosenfeld
√ פרק 5 - Jacob Rosenfeld
√ פרק 6 - Jacob Rosenfeld
זבים
הוקצו
√ פרק 1 - Yonatan Berner
√ פרק 2 - Yonatan Berner
√ פרק 3 - Yonatan Berner
√ פרק 4 - Yonatan Berner
√ פרק 5 - Yonatan Berner
טבול יום
הוקצו
√ פרק 1 - Aili Lafer
√ פרק 2 - Aili Lafer
√ פרק 3 - Aili Lafer
√ פרק 4 - Aili Lafer
ידיים
הוקצו
√ פרק 1 - Maya Greenbaum
√ פרק 2 - Maya Greenbaum
√ פרק 3 - Maya Greenbaum
√ פרק 4 - Maya Greenbaum
עוקצים
הוקצו
√ פרק 1 - Aili Lafer
√ פרק 2 - Aili Lafer
√ פרק 3 - Aili Lafer

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
קוד אבטחה: קוד אבטחה
שלח (בלי נדר)הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
10-Keilim פרקים 1-10
5Abby SoclofMaasros פרקים 1-5
10Adam AuerbachEruvin פרקים 1-10
5Adina FalkArakhin פרקים 1-5
16Aili LaferGittin פרקים 1-9; Tevul Yom פרקים 1-4; Uktzin פרקים 1-3
6Aleeza BerkowitzMeilah פרקים 1-6
4Aliza GreenbergArakhin פרקים 6-9
4Aliza SchneiderShabbos פרקים 19-22
8Alyssa SemmelmanYoma פרקים 1-8
4Amira FelsenthalNiddah פרקים 1-4
8Rose ginsbergEdyos פרקים 1-8
7Atira ZeitchikTemurah פרקים 1-7
8Avery PennAvot פרקים 1-6; Shabbos פרקים 23-24
1Elliot meyersNegaim פרק 1
5Avia LevyYevamos פרקים 4-8
4Avigayil KeiserKiddushin פרקים 1-4
4Ayala StonePesachim פרקים 1-4
5Ayelet KlahrNazir פרקים 1-5
5Ayelet SpiraAvodah Zarah פרקים 1-5
17Benjamin BarthKilaim פרקים 1-9; Peah פרקים 1-8
8Chana T. FischShekalim פרקים 1-8
3ChemdaShabbos פרקים 7-9
5Danielle KinchesBeitzah פרקים 1-5
10David LifschitzPesachim פרקים 1-10
3Devora GoldsteinKinnim פרקים 1-3
5Dina CohnBechoros פרקים 5-9
4Elie KernRosh Hashanah פרקים 1-4
13Elie ShapiroKetubos פרקים 1-13
2Emily Farbowitz and Eliana KrinitzMikvaos פרקים 9-10
13AnonymousBava Batra פרקים 1-10; Yevamos פרקים 14-16
9FriendBerachos פרקים 1-9
10Gabe SchorrBava Kamma פרקים 1-10
2Isabelle SelterMikvaos פרקים 5-6
6Jacob RosenfeldMachshirin פרקים 1-6
5Jodi FishbeinMiddos פרקים 1-5
21Jonah ChillDemai פרקים 1-7; Zevahim פרקים 1-14
12Jordan CohenParah פרקים 1-12
11Josh AppelSanhedrin פרקים 1-11
10Judah adlerShabbos פרקים 1, 4-6, 10-11, 14, 16-18
3Julia GreenblattMakkos פרקים 1-3
14Julie SohnenMegillah פרקים 1-4; Negaim פרקים 2-3; Orlah פרקים 1-3; Yevamos פרקים 9-13
4Katie MatofskyChallah פרקים 1-4
5Leora MoskowitzBava Metzia פרקים 1-5
7Liana KatzTamid פרקים 1-7
2Lizzy GdanskiMikvaos פרקים 7-8
3Max MussSotah פרקים 1-3
8Maya GreenbaumTaanis פרקים 1-4; Yadayim פרקים 1-4
5Meira levineBava Metzia פרקים 6-10
11Michael AppelNedarim פרקים 1-11
2Michal KarbenNiddah פרקים 9-10
3MiriamYevamos פרקים 1-3
5Miriam RadinskyMaaser Sheini פרקים 1-5
7Nechama LevieAvodah Zarah פרקים 1-5; Shabbos פרקים 3, 13
6Neti LinzerKerisos פרקים 1-6
7Nina SiegelAvodah Zarah פרקים 1-5; Shabbos פרקים 12, 15
4Noa FerzigerBikkurim פרקים 1-4
5Noah GreenblattSukkah פרקים 1-5
4Rachel KellnerNiddah פרקים 5-8
3Robin TasslerMoed Katan פרקים 1-3
5Ronit LTaharos פרקים 6-10
6Rosie BernsteinSotah פרקים 4-9
4Sara KnollNazir פרקים 6-9
6Sara TeitelmanTerumos פרקים 6-11
8Shira SchneiderShevuos פרקים 1-8
3Shoshana LehmanChagigah פרקים 1-3
25Simcha FeldmanHullin פרקים 1-12; Menahos פרקים 1-13
5Simone tasslerTaharos פרקים 1-5
3Sophia OsterBechoros פרקים 2-4
10Hadassah StanhillSheviis פרקים 1-10
5Tamara KahnHorayos פרקים 1-3; Shabbos פרקים 1-2
18Yaacov DavidowitzOhalos פרקים 1-18
5Yael StochelTerumos פרקים 1-5
5Yonatan BernerZavim פרקים 1-5
4הודיה אביטלMikvaos פרקים 1-4
1זהבה גולדברגBechoros פרק 1
      75 אנשים נרשמו ל 509 פרקים   יצוא

 

 Powered by: