עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד ל Shloshim

We will be completing Sha's Mishnayot for Bruce Weinrib's shloshim. ברוך צבי בן אברהם מנחם. His nashama should have an Aliyah.

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 8 Shevat 5778 (Wednesday, January 24, 2018) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(102.8%)
(1 הרשמה מלאה + 15 נוסף משנה פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Friend
פרק 2 - Friend
פרק 3 - Friend
פרק 4 - Friend
פרק 5 - Friend
פרק 6 - Friend
פרק 7 - Friend
פרק 8 - Friend
פרק 9 - Friend
פיאה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Benjamin Barth
פרק 2 - Benjamin Barth
פרק 3 - Benjamin Barth
פרק 4 - Benjamin Barth
פרק 5 - Benjamin Barth
פרק 6 - Benjamin Barth
פרק 7 - Benjamin Barth
פרק 8 - Benjamin Barth
דמאי
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jonah Chill
פרק 2 - Jonah Chill
פרק 3 - Jonah Chill
פרק 4 - Jonah Chill
פרק 5 - Jonah Chill
פרק 6 - Jonah Chill
פרק 7 - Jonah Chill
כלאיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Benjamin Barth
פרק 2 - Benjamin Barth
פרק 3 - Benjamin Barth
פרק 4 - Benjamin Barth
פרק 5 - Benjamin Barth
פרק 6 - Benjamin Barth
פרק 7 - Benjamin Barth
פרק 8 - Benjamin Barth
פרק 9 - Benjamin Barth
שביעית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Hadassah Stanhill
פרק 2 - Hadassah Stanhill
פרק 3 - Hadassah Stanhill
פרק 4 - Hadassah Stanhill
פרק 5 - Hadassah Stanhill
פרק 6 - Hadassah Stanhill
פרק 7 - Hadassah Stanhill
פרק 8 - Hadassah Stanhill
פרק 9 - Hadassah Stanhill
פרק 10 - Hadassah Stanhill
תרומות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yael Stochel
פרק 2 - Yael Stochel
פרק 3 - Yael Stochel
פרק 4 - Yael Stochel
פרק 5 - Yael Stochel
פרק 6 - Sara Teitelman
פרק 7 - Sara Teitelman
פרק 8 - Sara Teitelman
פרק 9 - Sara Teitelman
פרק 10 - Sara Teitelman
פרק 11 - Sara Teitelman
מעשרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Abby Soclof
פרק 2 - Abby Soclof
פרק 3 - Abby Soclof
פרק 4 - Abby Soclof
פרק 5 - Abby Soclof
מעשר שני
הוקצו
הכל

פרק 1 - Miriam Radinsky
פרק 2 - Miriam Radinsky
פרק 3 - Miriam Radinsky
פרק 4 - Miriam Radinsky
פרק 5 - Miriam Radinsky
חלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Katie Matofsky
פרק 2 - Katie Matofsky
פרק 3 - Katie Matofsky
פרק 4 - Katie Matofsky
ערלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Julie Sohnen
פרק 2 - Julie Sohnen
פרק 3 - Julie Sohnen
ביכורים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Noa Ferziger
פרק 2 - Noa Ferziger
פרק 3 - Noa Ferziger
פרק 4 - Noa Ferziger
 

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tamara Kahn, Judah Adler
פרק 2 - Tamara Kahn
פרק 3 - Nechama Levie
פרק 4 - Judah Adler
פרק 5 - Judah Adler
פרק 6 - Judah Adler
פרק 7 - Chemda
פרק 8 - Chemda
פרק 9 - Chemda
פרק 10 - Judah Adler
פרק 11 - Judah Adler
פרק 12 - Nina Siegel
פרק 13 - Nechama Levie
פרק 14 - Judah Adler
פרק 15 - Nina Siegel
פרק 16 - Judah Adler
פרק 17 - Judah Adler
פרק 18 - Judah Adler
פרק 19 - Aliza Schneider
פרק 20 - Aliza Schneider
פרק 21 - Aliza Schneider
פרק 22 - Aliza Schneider
פרק 23 - Avery Penn
פרק 24 - Avery Penn
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Adam Auerbach
פרק 2 - Adam Auerbach
פרק 3 - Adam Auerbach
פרק 4 - Adam Auerbach
פרק 5 - Adam Auerbach
פרק 6 - Adam Auerbach
פרק 7 - Adam Auerbach
פרק 8 - Adam Auerbach
פרק 9 - Adam Auerbach
פרק 10 - Adam Auerbach
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - David Lifschitz, Ayala Stone
פרק 2 - David Lifschitz, Ayala Stone
פרק 3 - David Lifschitz, Ayala Stone
פרק 4 - David Lifschitz, Ayala Stone
פרק 5 - David Lifschitz
פרק 6 - David Lifschitz
פרק 7 - David Lifschitz
פרק 8 - David Lifschitz
פרק 9 - David Lifschitz
פרק 10 - David Lifschitz
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chana T. Fisch
פרק 2 - Chana T. Fisch
פרק 3 - Chana T. Fisch
פרק 4 - Chana T. Fisch
פרק 5 - Chana T. Fisch
פרק 6 - Chana T. Fisch
פרק 7 - Chana T. Fisch
פרק 8 - Chana T. Fisch
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Alyssa Semmelman
פרק 2 - Alyssa Semmelman
פרק 3 - Alyssa Semmelman
פרק 4 - Alyssa Semmelman
פרק 5 - Alyssa Semmelman
פרק 6 - Alyssa Semmelman
פרק 7 - Alyssa Semmelman
פרק 8 - Alyssa Semmelman
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Noah Greenblatt
פרק 2 - Noah Greenblatt
פרק 3 - Noah Greenblatt
פרק 4 - Noah Greenblatt
פרק 5 - Noah Greenblatt
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Danielle Kinches
פרק 2 - Danielle Kinches
פרק 3 - Danielle Kinches
פרק 4 - Danielle Kinches
פרק 5 - Danielle Kinches
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Elie Kern
פרק 2 - Elie Kern
פרק 3 - Elie Kern
פרק 4 - Elie Kern
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Maya Greenbaum
פרק 2 - Maya Greenbaum
פרק 3 - Maya Greenbaum
פרק 4 - Maya Greenbaum
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Julie Sohnen
פרק 2 - Julie Sohnen
פרק 3 - Julie Sohnen
פרק 4 - Julie Sohnen
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Robin Tassler
פרק 2 - Robin Tassler
פרק 3 - Robin Tassler
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shoshana Lehman
פרק 2 - Shoshana Lehman
פרק 3 - Shoshana Lehman

נשים

יבמות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Miriam
פרק 2 - Miriam
פרק 3 - Miriam
פרק 4 - Avia Levy
פרק 5 - Avia Levy
פרק 6 - Avia Levy
פרק 7 - Avia Levy
פרק 8 - Avia Levy
פרק 9 - Julie Sohnen
פרק 10 - Julie Sohnen
פרק 11 - Julie Sohnen
פרק 12 - Julie Sohnen
פרק 13 - Julie Sohnen
פרק 14 - Anonymous
פרק 15 - Anonymous
פרק 16 - Anonymous
כתובות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Elie Shapiro
פרק 2 - Elie Shapiro
פרק 3 - Elie Shapiro
פרק 4 - Elie Shapiro
פרק 5 - Elie Shapiro
פרק 6 - Elie Shapiro
פרק 7 - Elie Shapiro
פרק 8 - Elie Shapiro
פרק 9 - Elie Shapiro
פרק 10 - Elie Shapiro
פרק 11 - Elie Shapiro
פרק 12 - Elie Shapiro
פרק 13 - Elie Shapiro
נדרים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Michael Appel
פרק 2 - Michael Appel
פרק 3 - Michael Appel
פרק 4 - Michael Appel
פרק 5 - Michael Appel
פרק 6 - Michael Appel
פרק 7 - Michael Appel
פרק 8 - Michael Appel
פרק 9 - Michael Appel
פרק 10 - Michael Appel
פרק 11 - Michael Appel
נזיר
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ayelet Klahr
פרק 2 - Ayelet Klahr
פרק 3 - Ayelet Klahr
פרק 4 - Ayelet Klahr
פרק 5 - Ayelet Klahr
פרק 6 - Sara Knoll
פרק 7 - Sara Knoll
פרק 8 - Sara Knoll
פרק 9 - Sara Knoll
סוטה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Max Muss
פרק 2 - Max Muss
פרק 3 - Max Muss
פרק 4 - Rosie Bernstein
פרק 5 - Rosie Bernstein
פרק 6 - Rosie Bernstein
פרק 7 - Rosie Bernstein
פרק 8 - Rosie Bernstein
פרק 9 - Rosie Bernstein
גיטין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aili Lafer
פרק 2 - Aili Lafer
פרק 3 - Aili Lafer
פרק 4 - Aili Lafer
פרק 5 - Aili Lafer
פרק 6 - Aili Lafer
פרק 7 - Aili Lafer
פרק 8 - Aili Lafer
פרק 9 - Aili Lafer
קידושין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avigayil Keiser
פרק 2 - Avigayil Keiser
פרק 3 - Avigayil Keiser
פרק 4 - Avigayil Keiser
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Gabe Schorr
פרק 2 - Gabe Schorr
פרק 3 - Gabe Schorr
פרק 4 - Gabe Schorr
פרק 5 - Gabe Schorr
פרק 6 - Gabe Schorr
פרק 7 - Gabe Schorr
פרק 8 - Gabe Schorr
פרק 9 - Gabe Schorr
פרק 10 - Gabe Schorr
בבא מציעא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Leora Moskowitz
פרק 2 - Leora Moskowitz
פרק 3 - Leora Moskowitz
פרק 4 - Leora Moskowitz
פרק 5 - Leora Moskowitz
פרק 6 - Meira Levine
פרק 7 - Meira Levine
פרק 8 - Meira Levine
פרק 9 - Meira Levine
פרק 10 - Meira Levine
בבא בתרא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anonymous
פרק 2 - Anonymous
פרק 3 - Anonymous
פרק 4 - Anonymous
פרק 5 - Anonymous
פרק 6 - Anonymous
פרק 7 - Anonymous
פרק 8 - Anonymous
פרק 9 - Anonymous
פרק 10 - Anonymous
סנהדרין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Josh Appel
פרק 2 - Josh Appel
פרק 3 - Josh Appel
פרק 4 - Josh Appel
פרק 5 - Josh Appel
פרק 6 - Josh Appel
פרק 7 - Josh Appel
פרק 8 - Josh Appel
פרק 9 - Josh Appel
פרק 10 - Josh Appel
פרק 11 - Josh Appel
מכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Julia Greenblatt
פרק 2 - Julia Greenblatt
פרק 3 - Julia Greenblatt
שבועות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shira Schneider
פרק 2 - Shira Schneider
פרק 3 - Shira Schneider
פרק 4 - Shira Schneider
פרק 5 - Shira Schneider
פרק 6 - Shira Schneider
פרק 7 - Shira Schneider
פרק 8 - Shira Schneider
עדויות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rose Ginsberg
פרק 2 - Rose Ginsberg
פרק 3 - Rose Ginsberg
פרק 4 - Rose Ginsberg
פרק 5 - Rose Ginsberg
פרק 6 - Rose Ginsberg
פרק 7 - Rose Ginsberg
פרק 8 - Rose Ginsberg
עבודה זרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ayelet Spira, Nechama Levie, Nina Siegel
פרק 2 - Ayelet Spira, Nechama Levie, Nina Siegel
פרק 3 - Ayelet Spira, Nechama Levie, Nina Siegel
פרק 4 - Ayelet Spira, Nechama Levie, Nina Siegel
פרק 5 - Ayelet Spira, Nechama Levie, Nina Siegel
אבות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avery Penn
פרק 2 - Avery Penn
פרק 3 - Avery Penn
פרק 4 - Avery Penn
פרק 5 - Avery Penn
פרק 6 - Avery Penn
הוריות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tamara Kahn
פרק 2 - Tamara Kahn
פרק 3 - Tamara Kahn
  

קדשים

זבחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jonah Chill
פרק 2 - Jonah Chill
פרק 3 - Jonah Chill
פרק 4 - Jonah Chill
פרק 5 - Jonah Chill
פרק 6 - Jonah Chill
פרק 7 - Jonah Chill
פרק 8 - Jonah Chill
פרק 9 - Jonah Chill
פרק 10 - Jonah Chill
פרק 11 - Jonah Chill
פרק 12 - Jonah Chill
פרק 13 - Jonah Chill
פרק 14 - Jonah Chill
מנחות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Simcha Feldman
פרק 2 - Simcha Feldman
פרק 3 - Simcha Feldman
פרק 4 - Simcha Feldman
פרק 5 - Simcha Feldman
פרק 6 - Simcha Feldman
פרק 7 - Simcha Feldman
פרק 8 - Simcha Feldman
פרק 9 - Simcha Feldman
פרק 10 - Simcha Feldman
פרק 11 - Simcha Feldman
פרק 12 - Simcha Feldman
פרק 13 - Simcha Feldman
חולין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Simcha Feldman
פרק 2 - Simcha Feldman
פרק 3 - Simcha Feldman
פרק 4 - Simcha Feldman
פרק 5 - Simcha Feldman
פרק 6 - Simcha Feldman
פרק 7 - Simcha Feldman
פרק 8 - Simcha Feldman
פרק 9 - Simcha Feldman
פרק 10 - Simcha Feldman
פרק 11 - Simcha Feldman
פרק 12 - Simcha Feldman
בכורות
הוקצו
הכל

פרק 1 - זהבה גולדברג
פרק 2 - Sophia Oster
פרק 3 - Sophia Oster
פרק 4 - Sophia Oster
פרק 5 - Dina Cohn
פרק 6 - Dina Cohn
פרק 7 - Dina Cohn
פרק 8 - Dina Cohn
פרק 9 - Dina Cohn
ערכין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Adina Falk
פרק 2 - Adina Falk
פרק 3 - Adina Falk
פרק 4 - Adina Falk
פרק 5 - Adina Falk
פרק 6 - Aliza Greenberg
פרק 7 - Aliza Greenberg
פרק 8 - Aliza Greenberg
פרק 9 - Aliza Greenberg
תמורה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Atira Zeitchik
פרק 2 - Atira Zeitchik
פרק 3 - Atira Zeitchik
פרק 4 - Atira Zeitchik
פרק 5 - Atira Zeitchik
פרק 6 - Atira Zeitchik
פרק 7 - Atira Zeitchik
כריתות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Neti Linzer
פרק 2 - Neti Linzer
פרק 3 - Neti Linzer
פרק 4 - Neti Linzer
פרק 5 - Neti Linzer
פרק 6 - Neti Linzer
מעילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aleeza Berkowitz
פרק 2 - Aleeza Berkowitz
פרק 3 - Aleeza Berkowitz
פרק 4 - Aleeza Berkowitz
פרק 5 - Aleeza Berkowitz
פרק 6 - Aleeza Berkowitz
תמיד
הוקצו
הכל

פרק 1 - Liana Katz
פרק 2 - Liana Katz
פרק 3 - Liana Katz
פרק 4 - Liana Katz
פרק 5 - Liana Katz
פרק 6 - Liana Katz
פרק 7 - Liana Katz
מידות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jodi Fishbein
פרק 2 - Jodi Fishbein
פרק 3 - Jodi Fishbein
פרק 4 - Jodi Fishbein
פרק 5 - Jodi Fishbein
קינים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Devora Goldstein
פרק 2 - Devora Goldstein
פרק 3 - Devora Goldstein
 

טהרות

כלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - -
פרק 2 - -
פרק 3 - -
פרק 4 - -
פרק 5 - -
פרק 6 - -
פרק 7 - -
פרק 8 - -
פרק 9 - -
פרק 10 - -
פרק 11 - -
פרק 12 - -
פרק 13 - -
פרק 14 - -
פרק 15 - -
פרק 16 - -
פרק 17 - -
פרק 18 - -
פרק 19 - -
פרק 20 - -
פרק 21 - Julie Sohnen
פרק 22 - Julie Sohnen
פרק 23 - Julie Sohnen
פרק 24 - Julie Sohnen
פרק 25 - Julie Sohnen
פרק 26 - Julie Sohnen
פרק 27 - Julie Sohnen
פרק 28 - Julie Sohnen
פרק 29 - Julie Sohnen
פרק 30 - Julie Sohnen
אהלות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yaacov Davidowitz
פרק 2 - Yaacov Davidowitz
פרק 3 - Yaacov Davidowitz
פרק 4 - Yaacov Davidowitz
פרק 5 - Yaacov Davidowitz
פרק 6 - Yaacov Davidowitz
פרק 7 - Yaacov Davidowitz
פרק 8 - Yaacov Davidowitz
פרק 9 - Yaacov Davidowitz
פרק 10 - Yaacov Davidowitz
פרק 11 - Yaacov Davidowitz
פרק 12 - Yaacov Davidowitz
פרק 13 - Yaacov Davidowitz
פרק 14 - Yaacov Davidowitz
פרק 15 - Yaacov Davidowitz
פרק 16 - Yaacov Davidowitz
פרק 17 - Yaacov Davidowitz
פרק 18 - Yaacov Davidowitz
נגעים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Elliot Meyers
פרק 2 - Julie Sohnen
פרק 3 - Julie Sohnen
פרק 4 - Anonymous
פרק 5 - Anonymous
פרק 6 - Anonymous
פרק 7 - Anonymous
פרק 8 - Anonymous
פרק 9 - Anonymous
פרק 10 - Anonymous
פרק 11 - Anonymous
פרק 12 - Anonymous
פרק 13 - Anonymous
פרק 14 - Anonymous
פרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jordan Cohen
פרק 2 - Jordan Cohen
פרק 3 - Jordan Cohen
פרק 4 - Jordan Cohen
פרק 5 - Jordan Cohen
פרק 6 - Jordan Cohen
פרק 7 - Jordan Cohen
פרק 8 - Jordan Cohen
פרק 9 - Jordan Cohen
פרק 10 - Jordan Cohen
פרק 11 - Jordan Cohen
פרק 12 - Jordan Cohen
טהרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Simone Tassler
פרק 2 - Simone Tassler
פרק 3 - Simone Tassler
פרק 4 - Simone Tassler
פרק 5 - Simone Tassler
פרק 6 - Ronit L
פרק 7 - Ronit L
פרק 8 - Ronit L
פרק 9 - Ronit L
פרק 10 - Ronit L
מקוואות
הוקצו
הכל

פרק 1 - הודיה אביטל
פרק 2 - הודיה אביטל
פרק 3 - הודיה אביטל
פרק 4 - הודיה אביטל
פרק 5 - Isabelle Selter
פרק 6 - Isabelle Selter
פרק 7 - Lizzy Gdanski
פרק 8 - Lizzy Gdanski
פרק 9 - Emily Farbowitz And Eliana Krinitz
פרק 10 - Emily Farbowitz And Eliana Krinitz
נידה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Amira Felsenthal
פרק 2 - Amira Felsenthal
פרק 3 - Amira Felsenthal
פרק 4 - Amira Felsenthal
פרק 5 - Rachel Kellner
פרק 6 - Rachel Kellner
פרק 7 - Rachel Kellner
פרק 8 - Rachel Kellner
פרק 9 - Michal Karben
פרק 10 - Michal Karben
מכשירין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jacob Rosenfeld
פרק 2 - Jacob Rosenfeld
פרק 3 - Jacob Rosenfeld
פרק 4 - Jacob Rosenfeld
פרק 5 - Jacob Rosenfeld
פרק 6 - Jacob Rosenfeld
זבים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yonatan Berner
פרק 2 - Yonatan Berner
פרק 3 - Yonatan Berner
פרק 4 - Yonatan Berner
פרק 5 - Yonatan Berner
טבול יום
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aili Lafer
פרק 2 - Aili Lafer
פרק 3 - Aili Lafer
פרק 4 - Aili Lafer
ידיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Maya Greenbaum
פרק 2 - Maya Greenbaum
פרק 3 - Maya Greenbaum
פרק 4 - Maya Greenbaum
עוקצים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aili Lafer
פרק 2 - Aili Lafer
פרק 3 - Aili Lafer

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
20-Keilim פרקים 1-20
5Abby SoclofMaasros פרקים 1-5
10Adam AuerbachEruvin פרקים 1-10
5Adina FalkArakhin פרקים 1-5
16Aili LaferGittin פרקים 1-9; Tevul Yom פרקים 1-4; Uktzin פרקים 1-3
6Aleeza BerkowitzMeilah פרקים 1-6
4Aliza GreenbergArakhin פרקים 6-9
4Aliza SchneiderShabbos פרקים 19-22
8Alyssa SemmelmanYoma פרקים 1-8
4Amira FelsenthalNiddah פרקים 1-4
8Rose ginsbergEdyos פרקים 1-8
7Atira ZeitchikTemurah פרקים 1-7
8Avery PennShabbos פרקים 23-24; Avot פרקים 1-6
1Elliot meyersNegaim פרק 1
5Avia LevyYevamos פרקים 4-8
4Avigayil KeiserKiddushin פרקים 1-4
4Ayala StonePesachim פרקים 1-4
5Ayelet KlahrNazir פרקים 1-5
5Ayelet SpiraAvodah Zarah פרקים 1-5
17Benjamin BarthPeah פרקים 1-8; Kilaim פרקים 1-9
8Chana T. FischShekalim פרקים 1-8
3ChemdaShabbos פרקים 7-9
5Danielle KinchesBeitzah פרקים 1-5
10David LifschitzPesachim פרקים 1-10
3Devora GoldsteinKinnim פרקים 1-3
5Dina CohnBechoros פרקים 5-9
4Elie KernRosh Hashanah פרקים 1-4
13Elie ShapiroKetubos פרקים 1-13
2Emily Farbowitz and Eliana KrinitzMikvaos פרקים 9-10
24AnonymousYevamos פרקים 14-16; Bava Batra פרקים 1-10; Negaim פרקים 4-14
9FriendBerachos פרקים 1-9
10Gabe SchorrBava Kamma פרקים 1-10
2Isabelle SelterMikvaos פרקים 5-6
6Jacob RosenfeldMachshirin פרקים 1-6
5Jodi FishbeinMiddos פרקים 1-5
21Jonah ChillDemai פרקים 1-7; Zevahim פרקים 1-14
12Jordan CohenParah פרקים 1-12
11Josh AppelSanhedrin פרקים 1-11
10Judah adlerShabbos פרקים 1, 4-6, 10-11, 14, 16-18
3Julia GreenblattMakkos פרקים 1-3
24Julie SohnenMegillah פרקים 1-4; Orlah פרקים 1-3; Yevamos פרקים 9-13; Keilim פרקים 21-30; Negaim פרקים 2-3
4Katie MatofskyChallah פרקים 1-4
5Leora MoskowitzBava Metzia פרקים 1-5
7Liana KatzTamid פרקים 1-7
2Lizzy GdanskiMikvaos פרקים 7-8
3Max MussSotah פרקים 1-3
8Maya GreenbaumTaanis פרקים 1-4; Yadayim פרקים 1-4
5Meira levineBava Metzia פרקים 6-10
11Michael AppelNedarim פרקים 1-11
2Michal KarbenNiddah פרקים 9-10
3MiriamYevamos פרקים 1-3
5Miriam RadinskyMaaser Sheini פרקים 1-5
7Nechama LevieShabbos פרקים 3, 13; Avodah Zarah פרקים 1-5
6Neti LinzerKerisos פרקים 1-6
7Nina SiegelShabbos פרקים 12, 15; Avodah Zarah פרקים 1-5
4Noa FerzigerBikkurim פרקים 1-4
5Noah GreenblattSukkah פרקים 1-5
4Rachel KellnerNiddah פרקים 5-8
3Robin TasslerMoed Katan פרקים 1-3
5Ronit LTaharos פרקים 6-10
6Rosie BernsteinSotah פרקים 4-9
4Sara KnollNazir פרקים 6-9
6Sara TeitelmanTerumos פרקים 6-11
8Shira SchneiderShevuos פרקים 1-8
3Shoshana LehmanChagigah פרקים 1-3
25Simcha FeldmanMenahos פרקים 1-13; Hullin פרקים 1-12
5Simone tasslerTaharos פרקים 1-5
3Sophia OsterBechoros פרקים 2-4
10Hadassah StanhillSheviis פרקים 1-10
5Tamara KahnShabbos פרקים 1-2; Horayos פרקים 1-3
18Yaacov DavidowitzOhalos פרקים 1-18
5Yael StochelTerumos פרקים 1-5
5Yonatan BernerZavim פרקים 1-5
4הודיה אביטלMikvaos פרקים 1-4
1זהבה גולדברגBechoros פרק 1
      75 אנשים נרשמו ל 540 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.