למד ל Shloshim

We will be completing Sha's Mishnayot for Bruce Weinrib's shloshim. ברוך צבי בן אברהם מנחם. His nashama should have an Aliyah.

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 8 Shevat 5778 (Wednesday, January 24, 2018) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(102.8%)
(1 הרשמה מלאה + 15 נוסף משנה פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Friend
פרק 2 - Friend
פרק 3 - Friend
פרק 4 - Friend
פרק 5 - Friend
פרק 6 - Friend
פרק 7 - Friend
פרק 8 - Friend
פרק 9 - Friend
פיאה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Benjamin Barth
פרק 2 - Benjamin Barth
פרק 3 - Benjamin Barth
פרק 4 - Benjamin Barth
פרק 5 - Benjamin Barth
פרק 6 - Benjamin Barth
פרק 7 - Benjamin Barth
פרק 8 - Benjamin Barth
דמאי
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jonah Chill
פרק 2 - Jonah Chill
פרק 3 - Jonah Chill
פרק 4 - Jonah Chill
פרק 5 - Jonah Chill
פרק 6 - Jonah Chill
פרק 7 - Jonah Chill
כלאיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Benjamin Barth
פרק 2 - Benjamin Barth
פרק 3 - Benjamin Barth
פרק 4 - Benjamin Barth
פרק 5 - Benjamin Barth
פרק 6 - Benjamin Barth
פרק 7 - Benjamin Barth
פרק 8 - Benjamin Barth
פרק 9 - Benjamin Barth
שביעית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Hadassah Stanhill
פרק 2 - Hadassah Stanhill
פרק 3 - Hadassah Stanhill
פרק 4 - Hadassah Stanhill
פרק 5 - Hadassah Stanhill
פרק 6 - Hadassah Stanhill
פרק 7 - Hadassah Stanhill
פרק 8 - Hadassah Stanhill
פרק 9 - Hadassah Stanhill
פרק 10 - Hadassah Stanhill
תרומות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yael Stochel
פרק 2 - Yael Stochel
פרק 3 - Yael Stochel
פרק 4 - Yael Stochel
פרק 5 - Yael Stochel
פרק 6 - Sara Teitelman
פרק 7 - Sara Teitelman
פרק 8 - Sara Teitelman
פרק 9 - Sara Teitelman
פרק 10 - Sara Teitelman
פרק 11 - Sara Teitelman
מעשרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Abby Soclof
פרק 2 - Abby Soclof
פרק 3 - Abby Soclof
פרק 4 - Abby Soclof
פרק 5 - Abby Soclof
מעשר שני
הוקצו
הכל

פרק 1 - Miriam Radinsky
פרק 2 - Miriam Radinsky
פרק 3 - Miriam Radinsky
פרק 4 - Miriam Radinsky
פרק 5 - Miriam Radinsky
חלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Katie Matofsky
פרק 2 - Katie Matofsky
פרק 3 - Katie Matofsky
פרק 4 - Katie Matofsky
ערלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Julie Sohnen
פרק 2 - Julie Sohnen
פרק 3 - Julie Sohnen
ביכורים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Noa Ferziger
פרק 2 - Noa Ferziger
פרק 3 - Noa Ferziger
פרק 4 - Noa Ferziger
 

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tamara Kahn, Judah Adler
פרק 2 - Tamara Kahn
פרק 3 - Nechama Levie
פרק 4 - Judah Adler
פרק 5 - Judah Adler
פרק 6 - Judah Adler
פרק 7 - Chemda
פרק 8 - Chemda
פרק 9 - Chemda
פרק 10 - Judah Adler
פרק 11 - Judah Adler
פרק 12 - Nina Siegel
פרק 13 - Nechama Levie
פרק 14 - Judah Adler
פרק 15 - Nina Siegel
פרק 16 - Judah Adler
פרק 17 - Judah Adler
פרק 18 - Judah Adler
פרק 19 - Aliza Schneider
פרק 20 - Aliza Schneider
פרק 21 - Aliza Schneider
פרק 22 - Aliza Schneider
פרק 23 - Avery Penn
פרק 24 - Avery Penn
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Adam Auerbach
פרק 2 - Adam Auerbach
פרק 3 - Adam Auerbach
פרק 4 - Adam Auerbach
פרק 5 - Adam Auerbach
פרק 6 - Adam Auerbach
פרק 7 - Adam Auerbach
פרק 8 - Adam Auerbach
פרק 9 - Adam Auerbach
פרק 10 - Adam Auerbach
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - David Lifschitz, Ayala Stone
פרק 2 - David Lifschitz, Ayala Stone
פרק 3 - David Lifschitz, Ayala Stone
פרק 4 - David Lifschitz, Ayala Stone
פרק 5 - David Lifschitz
פרק 6 - David Lifschitz
פרק 7 - David Lifschitz
פרק 8 - David Lifschitz
פרק 9 - David Lifschitz
פרק 10 - David Lifschitz
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chana T. Fisch
פרק 2 - Chana T. Fisch
פרק 3 - Chana T. Fisch
פרק 4 - Chana T. Fisch
פרק 5 - Chana T. Fisch
פרק 6 - Chana T. Fisch
פרק 7 - Chana T. Fisch
פרק 8 - Chana T. Fisch
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Alyssa Semmelman
פרק 2 - Alyssa Semmelman
פרק 3 - Alyssa Semmelman
פרק 4 - Alyssa Semmelman
פרק 5 - Alyssa Semmelman
פרק 6 - Alyssa Semmelman
פרק 7 - Alyssa Semmelman
פרק 8 - Alyssa Semmelman
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Noah Greenblatt
פרק 2 - Noah Greenblatt
פרק 3 - Noah Greenblatt
פרק 4 - Noah Greenblatt
פרק 5 - Noah Greenblatt
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Danielle Kinches
פרק 2 - Danielle Kinches
פרק 3 - Danielle Kinches
פרק 4 - Danielle Kinches
פרק 5 - Danielle Kinches
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Elie Kern
פרק 2 - Elie Kern
פרק 3 - Elie Kern
פרק 4 - Elie Kern
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Maya Greenbaum
פרק 2 - Maya Greenbaum
פרק 3 - Maya Greenbaum
פרק 4 - Maya Greenbaum
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Julie Sohnen
פרק 2 - Julie Sohnen
פרק 3 - Julie Sohnen
פרק 4 - Julie Sohnen
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Robin Tassler
פרק 2 - Robin Tassler
פרק 3 - Robin Tassler
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shoshana Lehman
פרק 2 - Shoshana Lehman
פרק 3 - Shoshana Lehman

נשים

יבמות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Miriam
פרק 2 - Miriam
פרק 3 - Miriam
פרק 4 - Avia Levy
פרק 5 - Avia Levy
פרק 6 - Avia Levy
פרק 7 - Avia Levy
פרק 8 - Avia Levy
פרק 9 - Julie Sohnen
פרק 10 - Julie Sohnen
פרק 11 - Julie Sohnen
פרק 12 - Julie Sohnen
פרק 13 - Julie Sohnen
פרק 14 - Anonymous
פרק 15 - Anonymous
פרק 16 - Anonymous
כתובות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Elie Shapiro
פרק 2 - Elie Shapiro
פרק 3 - Elie Shapiro
פרק 4 - Elie Shapiro
פרק 5 - Elie Shapiro
פרק 6 - Elie Shapiro
פרק 7 - Elie Shapiro
פרק 8 - Elie Shapiro
פרק 9 - Elie Shapiro
פרק 10 - Elie Shapiro
פרק 11 - Elie Shapiro
פרק 12 - Elie Shapiro
פרק 13 - Elie Shapiro
נדרים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Michael Appel
פרק 2 - Michael Appel
פרק 3 - Michael Appel
פרק 4 - Michael Appel
פרק 5 - Michael Appel
פרק 6 - Michael Appel
פרק 7 - Michael Appel
פרק 8 - Michael Appel
פרק 9 - Michael Appel
פרק 10 - Michael Appel
פרק 11 - Michael Appel
נזיר
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ayelet Klahr
פרק 2 - Ayelet Klahr
פרק 3 - Ayelet Klahr
פרק 4 - Ayelet Klahr
פרק 5 - Ayelet Klahr
פרק 6 - Sara Knoll
פרק 7 - Sara Knoll
פרק 8 - Sara Knoll
פרק 9 - Sara Knoll
סוטה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Max Muss
פרק 2 - Max Muss
פרק 3 - Max Muss
פרק 4 - Rosie Bernstein
פרק 5 - Rosie Bernstein
פרק 6 - Rosie Bernstein
פרק 7 - Rosie Bernstein
פרק 8 - Rosie Bernstein
פרק 9 - Rosie Bernstein
גיטין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aili Lafer
פרק 2 - Aili Lafer
פרק 3 - Aili Lafer
פרק 4 - Aili Lafer
פרק 5 - Aili Lafer
פרק 6 - Aili Lafer
פרק 7 - Aili Lafer
פרק 8 - Aili Lafer
פרק 9 - Aili Lafer
קידושין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avigayil Keiser
פרק 2 - Avigayil Keiser
פרק 3 - Avigayil Keiser
פרק 4 - Avigayil Keiser
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Gabe Schorr
פרק 2 - Gabe Schorr
פרק 3 - Gabe Schorr
פרק 4 - Gabe Schorr
פרק 5 - Gabe Schorr
פרק 6 - Gabe Schorr
פרק 7 - Gabe Schorr
פרק 8 - Gabe Schorr
פרק 9 - Gabe Schorr
פרק 10 - Gabe Schorr
בבא מציעא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Leora Moskowitz
פרק 2 - Leora Moskowitz
פרק 3 - Leora Moskowitz
פרק 4 - Leora Moskowitz
פרק 5 - Leora Moskowitz
פרק 6 - Meira Levine
פרק 7 - Meira Levine
פרק 8 - Meira Levine
פרק 9 - Meira Levine
פרק 10 - Meira Levine
בבא בתרא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anonymous
פרק 2 - Anonymous
פרק 3 - Anonymous
פרק 4 - Anonymous
פרק 5 - Anonymous
פרק 6 - Anonymous
פרק 7 - Anonymous
פרק 8 - Anonymous
פרק 9 - Anonymous
פרק 10 - Anonymous
סנהדרין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Josh Appel
פרק 2 - Josh Appel
פרק 3 - Josh Appel
פרק 4 - Josh Appel
פרק 5 - Josh Appel
פרק 6 - Josh Appel
פרק 7 - Josh Appel
פרק 8 - Josh Appel
פרק 9 - Josh Appel
פרק 10 - Josh Appel
פרק 11 - Josh Appel
מכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Julia Greenblatt
פרק 2 - Julia Greenblatt
פרק 3 - Julia Greenblatt
שבועות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shira Schneider
פרק 2 - Shira Schneider
פרק 3 - Shira Schneider
פרק 4 - Shira Schneider
פרק 5 - Shira Schneider
פרק 6 - Shira Schneider
פרק 7 - Shira Schneider
פרק 8 - Shira Schneider
עדויות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rose Ginsberg
פרק 2 - Rose Ginsberg
פרק 3 - Rose Ginsberg
פרק 4 - Rose Ginsberg
פרק 5 - Rose Ginsberg
פרק 6 - Rose Ginsberg
פרק 7 - Rose Ginsberg
פרק 8 - Rose Ginsberg
עבודה זרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ayelet Spira, Nechama Levie, Nina Siegel
פרק 2 - Ayelet Spira, Nechama Levie, Nina Siegel
פרק 3 - Ayelet Spira, Nechama Levie, Nina Siegel
פרק 4 - Ayelet Spira, Nechama Levie, Nina Siegel
פרק 5 - Ayelet Spira, Nechama Levie, Nina Siegel
אבות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avery Penn
פרק 2 - Avery Penn
פרק 3 - Avery Penn
פרק 4 - Avery Penn
פרק 5 - Avery Penn
פרק 6 - Avery Penn
הוריות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tamara Kahn
פרק 2 - Tamara Kahn
פרק 3 - Tamara Kahn
  

קדשים

זבחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jonah Chill
פרק 2 - Jonah Chill
פרק 3 - Jonah Chill
פרק 4 - Jonah Chill
פרק 5 - Jonah Chill
פרק 6 - Jonah Chill
פרק 7 - Jonah Chill
פרק 8 - Jonah Chill
פרק 9 - Jonah Chill
פרק 10 - Jonah Chill
פרק 11 - Jonah Chill
פרק 12 - Jonah Chill
פרק 13 - Jonah Chill
פרק 14 - Jonah Chill
מנחות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Simcha Feldman
פרק 2 - Simcha Feldman
פרק 3 - Simcha Feldman
פרק 4 - Simcha Feldman
פרק 5 - Simcha Feldman
פרק 6 - Simcha Feldman
פרק 7 - Simcha Feldman
פרק 8 - Simcha Feldman
פרק 9 - Simcha Feldman
פרק 10 - Simcha Feldman
פרק 11 - Simcha Feldman
פרק 12 - Simcha Feldman
פרק 13 - Simcha Feldman
חולין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Simcha Feldman
פרק 2 - Simcha Feldman
פרק 3 - Simcha Feldman
פרק 4 - Simcha Feldman
פרק 5 - Simcha Feldman
פרק 6 - Simcha Feldman
פרק 7 - Simcha Feldman
פרק 8 - Simcha Feldman
פרק 9 - Simcha Feldman
פרק 10 - Simcha Feldman
פרק 11 - Simcha Feldman
פרק 12 - Simcha Feldman
בכורות
הוקצו
הכל

פרק 1 - זהבה גולדברג
פרק 2 - Sophia Oster
פרק 3 - Sophia Oster
פרק 4 - Sophia Oster
פרק 5 - Dina Cohn
פרק 6 - Dina Cohn
פרק 7 - Dina Cohn
פרק 8 - Dina Cohn
פרק 9 - Dina Cohn
ערכין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Adina Falk
פרק 2 - Adina Falk
פרק 3 - Adina Falk
פרק 4 - Adina Falk
פרק 5 - Adina Falk
פרק 6 - Aliza Greenberg
פרק 7 - Aliza Greenberg
פרק 8 - Aliza Greenberg
פרק 9 - Aliza Greenberg
תמורה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Atira Zeitchik
פרק 2 - Atira Zeitchik
פרק 3 - Atira Zeitchik
פרק 4 - Atira Zeitchik
פרק 5 - Atira Zeitchik
פרק 6 - Atira Zeitchik
פרק 7 - Atira Zeitchik
כריתות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Neti Linzer
פרק 2 - Neti Linzer
פרק 3 - Neti Linzer
פרק 4 - Neti Linzer
פרק 5 - Neti Linzer
פרק 6 - Neti Linzer
מעילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aleeza Berkowitz
פרק 2 - Aleeza Berkowitz
פרק 3 - Aleeza Berkowitz
פרק 4 - Aleeza Berkowitz
פרק 5 - Aleeza Berkowitz
פרק 6 - Aleeza Berkowitz
תמיד
הוקצו
הכל

פרק 1 - Liana Katz
פרק 2 - Liana Katz
פרק 3 - Liana Katz
פרק 4 - Liana Katz
פרק 5 - Liana Katz
פרק 6 - Liana Katz
פרק 7 - Liana Katz
מידות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jodi Fishbein
פרק 2 - Jodi Fishbein
פרק 3 - Jodi Fishbein
פרק 4 - Jodi Fishbein
פרק 5 - Jodi Fishbein
קינים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Devora Goldstein
פרק 2 - Devora Goldstein
פרק 3 - Devora Goldstein
 

טהרות

כלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - -
פרק 2 - -
פרק 3 - -
פרק 4 - -
פרק 5 - -
פרק 6 - -
פרק 7 - -
פרק 8 - -
פרק 9 - -
פרק 10 - -
פרק 11 - -
פרק 12 - -
פרק 13 - -
פרק 14 - -
פרק 15 - -
פרק 16 - -
פרק 17 - -
פרק 18 - -
פרק 19 - -
פרק 20 - -
פרק 21 - Julie Sohnen
פרק 22 - Julie Sohnen
פרק 23 - Julie Sohnen
פרק 24 - Julie Sohnen
פרק 25 - Julie Sohnen
פרק 26 - Julie Sohnen
פרק 27 - Julie Sohnen
פרק 28 - Julie Sohnen
פרק 29 - Julie Sohnen
פרק 30 - Julie Sohnen
אהלות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yaacov Davidowitz
פרק 2 - Yaacov Davidowitz
פרק 3 - Yaacov Davidowitz
פרק 4 - Yaacov Davidowitz
פרק 5 - Yaacov Davidowitz
פרק 6 - Yaacov Davidowitz
פרק 7 - Yaacov Davidowitz
פרק 8 - Yaacov Davidowitz
פרק 9 - Yaacov Davidowitz
פרק 10 - Yaacov Davidowitz
פרק 11 - Yaacov Davidowitz
פרק 12 - Yaacov Davidowitz
פרק 13 - Yaacov Davidowitz
פרק 14 - Yaacov Davidowitz
פרק 15 - Yaacov Davidowitz
פרק 16 - Yaacov Davidowitz
פרק 17 - Yaacov Davidowitz
פרק 18 - Yaacov Davidowitz
נגעים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Elliot Meyers
פרק 2 - Julie Sohnen
פרק 3 - Julie Sohnen
פרק 4 - Anonymous
פרק 5 - Anonymous
פרק 6 - Anonymous
פרק 7 - Anonymous
פרק 8 - Anonymous
פרק 9 - Anonymous
פרק 10 - Anonymous
פרק 11 - Anonymous
פרק 12 - Anonymous
פרק 13 - Anonymous
פרק 14 - Anonymous
פרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jordan Cohen
פרק 2 - Jordan Cohen
פרק 3 - Jordan Cohen
פרק 4 - Jordan Cohen
פרק 5 - Jordan Cohen
פרק 6 - Jordan Cohen
פרק 7 - Jordan Cohen
פרק 8 - Jordan Cohen
פרק 9 - Jordan Cohen
פרק 10 - Jordan Cohen
פרק 11 - Jordan Cohen
פרק 12 - Jordan Cohen
טהרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Simone Tassler
פרק 2 - Simone Tassler
פרק 3 - Simone Tassler
פרק 4 - Simone Tassler
פרק 5 - Simone Tassler
פרק 6 - Ronit L
פרק 7 - Ronit L
פרק 8 - Ronit L
פרק 9 - Ronit L
פרק 10 - Ronit L
מקוואות
הוקצו
הכל

פרק 1 - הודיה אביטל
פרק 2 - הודיה אביטל
פרק 3 - הודיה אביטל
פרק 4 - הודיה אביטל
פרק 5 - Isabelle Selter
פרק 6 - Isabelle Selter
פרק 7 - Lizzy Gdanski
פרק 8 - Lizzy Gdanski
פרק 9 - Emily Farbowitz And Eliana Krinitz
פרק 10 - Emily Farbowitz And Eliana Krinitz
נידה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Amira Felsenthal
פרק 2 - Amira Felsenthal
פרק 3 - Amira Felsenthal
פרק 4 - Amira Felsenthal
פרק 5 - Rachel Kellner
פרק 6 - Rachel Kellner
פרק 7 - Rachel Kellner
פרק 8 - Rachel Kellner
פרק 9 - Michal Karben
פרק 10 - Michal Karben
מכשירין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jacob Rosenfeld
פרק 2 - Jacob Rosenfeld
פרק 3 - Jacob Rosenfeld
פרק 4 - Jacob Rosenfeld
פרק 5 - Jacob Rosenfeld
פרק 6 - Jacob Rosenfeld
זבים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yonatan Berner
פרק 2 - Yonatan Berner
פרק 3 - Yonatan Berner
פרק 4 - Yonatan Berner
פרק 5 - Yonatan Berner
טבול יום
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aili Lafer
פרק 2 - Aili Lafer
פרק 3 - Aili Lafer
פרק 4 - Aili Lafer
ידיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Maya Greenbaum
פרק 2 - Maya Greenbaum
פרק 3 - Maya Greenbaum
פרק 4 - Maya Greenbaum
עוקצים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aili Lafer
פרק 2 - Aili Lafer
פרק 3 - Aili Lafer

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
20-כלים פרקים 1-20
5Abby Soclofמעשרות פרקים 1-5
10Adam Auerbachעירובין פרקים 1-10
5Adina Falkערכין פרקים 1-5
16Aili Laferגיטין פרקים 1-9; טבול יום פרקים 1-4; עוקצים פרקים 1-3
6Aleeza Berkowitzמעילה פרקים 1-6
4Aliza Greenbergערכין פרקים 6-9
4Aliza Schneiderשבת פרקים 19-22
8Alyssa Semmelmanיומא פרקים 1-8
4Amira Felsenthalנידה פרקים 1-4
8Rose ginsbergעדויות פרקים 1-8
7Atira Zeitchikתמורה פרקים 1-7
8Avery Pennשבת פרקים 23-24; אבות פרקים 1-6
1Elliot meyersנגעים פרק 1
5Avia Levyיבמות פרקים 4-8
4Avigayil Keiserקידושין פרקים 1-4
4Ayala Stoneפסחים פרקים 1-4
5Ayelet Klahrנזיר פרקים 1-5
5Ayelet Spiraעבודה זרה פרקים 1-5
17Benjamin Barthפיאה פרקים 1-8; כלאיים פרקים 1-9
8Chana T. Fischשקלים פרקים 1-8
3Chemdaשבת פרקים 7-9
5Danielle Kinchesביצה פרקים 1-5
10David Lifschitzפסחים פרקים 1-10
3Devora Goldsteinקינים פרקים 1-3
5Dina Cohnבכורות פרקים 5-9
4Elie Kernראש השנה פרקים 1-4
13Elie Shapiroכתובות פרקים 1-13
2Emily Farbowitz and Eliana Krinitzמקוואות פרקים 9-10
24Anonymousיבמות פרקים 14-16; בבא בתרא פרקים 1-10; נגעים פרקים 4-14
9Friendברכות פרקים 1-9
10Gabe Schorrבבא קמא פרקים 1-10
2Isabelle Selterמקוואות פרקים 5-6
6Jacob Rosenfeldמכשירין פרקים 1-6
5Jodi Fishbeinמידות פרקים 1-5
21Jonah Chillדמאי פרקים 1-7; זבחים פרקים 1-14
12Jordan Cohenפרה פרקים 1-12
11Josh Appelסנהדרין פרקים 1-11
10Judah adlerשבת פרקים 1, 4-6, 10-11, 14, 16-18
3Julia Greenblattמכות פרקים 1-3
24Julie Sohnenערלה פרקים 1-3; מגילה פרקים 1-4; יבמות פרקים 9-13; כלים פרקים 21-30; נגעים פרקים 2-3
4Katie Matofskyחלה פרקים 1-4
5Leora Moskowitzבבא מציעא פרקים 1-5
7Liana Katzתמיד פרקים 1-7
2Lizzy Gdanskiמקוואות פרקים 7-8
3Max Mussסוטה פרקים 1-3
8Maya Greenbaumתענית פרקים 1-4; ידיים פרקים 1-4
5Meira levineבבא מציעא פרקים 6-10
11Michael Appelנדרים פרקים 1-11
2Michal Karbenנידה פרקים 9-10
3Miriamיבמות פרקים 1-3
5Miriam Radinskyמעשר שני פרקים 1-5
7Nechama Levieשבת פרקים 3, 13; עבודה זרה פרקים 1-5
6Neti Linzerכריתות פרקים 1-6
7Nina Siegelשבת פרקים 12, 15; עבודה זרה פרקים 1-5
4Noa Ferzigerביכורים פרקים 1-4
5Noah Greenblattסוכה פרקים 1-5
4Rachel Kellnerנידה פרקים 5-8
3Robin Tasslerמועד קטן פרקים 1-3
5Ronit Lטהרות פרקים 6-10
6Rosie Bernsteinסוטה פרקים 4-9
4Sara Knollנזיר פרקים 6-9
6Sara Teitelmanתרומות פרקים 6-11
8Shira Schneiderשבועות פרקים 1-8
3Shoshana Lehmanחגיגה פרקים 1-3
25Simcha Feldmanמנחות פרקים 1-13; חולין פרקים 1-12
5Simone tasslerטהרות פרקים 1-5
3Sophia Osterבכורות פרקים 2-4
10Hadassah Stanhillשביעית פרקים 1-10
5Tamara Kahnשבת פרקים 1-2; הוריות פרקים 1-3
18Yaacov Davidowitzאהלות פרקים 1-18
5Yael Stochelתרומות פרקים 1-5
5Yonatan Bernerזבים פרקים 1-5
4הודיה אביטלמקוואות פרקים 1-4
1זהבה גולדברגבכורות פרק 1
      75 אנשים נרשמו ל 540 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.