למד ל 13th Yartzheit of Ari, Noah, Natan and Adira Seidenfeld

I feel so blessed and grateful to all of you that will be learning in the children's memory for this 13th Yartzheit. I'YH there will be much joy in Eretz Yisrael as we celebrate the completion of studies on Sunday night Feb 25th, 2018 ( siyum info to follow as the details evolve) ! Please be sure that your portion is finished by Friday Feb 23rd. There are no words to describe the comfort that this gesture brings me, and in return, may Hashem smile down on each one of of you in the merit of participating. The neshamot of Aryeh Lev Ben Avraham, Noach Simcha Ben Avraham, Natan Yekutiael Ben Avraham, and Adira Emunah Bat Avraham should all have aliyot to the highest level in the heavens. All the best, Philyss Seidenfeld.

Please signup for two or more Perakim (chapters)

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 8 Adar 5778 (Friday, February 23, 2018) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(103.2%)
(1 הרשמה מלאה + 17 נוסף משנה פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - David E Schwartz
פרק 2 - David E Schwartz
פרק 3 - David E Schwartz
פרק 4 - David E Schwartz
פרק 5 - Leora Moskowitz
פרק 6 - Leora Moskowitz
פרק 7 - Leora Moskowitz
פרק 8 - Josh Hosseinof
פרק 9 - Josh Hosseinof
פיאה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe Underweiser
פרק 2 - Moshe Underweiser
פרק 3 - Moshe Underweiser
פרק 4 - Moshe Underweiser
פרק 5 - Yitz Corn
פרק 6 - Yitz Corn
פרק 7 - Yitz Corn
פרק 8 - Yitz Corn
דמאי
הוקצו
הכל

פרק 1 - CD Bauer
פרק 2 - CD Bauer
פרק 3 - CD Bauer
פרק 4 - CD Bauer
פרק 5 - CD Bauer
פרק 6 - CD Bauer
פרק 7 - CD Bauer
כלאיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - S Friedman
פרק 2 - S Friedman
פרק 3 - S Friedman
פרק 4 - S Friedman
פרק 5 - S Friedman
פרק 6 - S Friedman
פרק 7 - S Friedman
פרק 8 - S Friedman
פרק 9 - S Friedman
שביעית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ora Mischel
פרק 2 - Ora Mischel
פרק 3 - Ora Mischel
פרק 4 - Doni Katz And Alex Estrugo
פרק 5 - Doni Katz And Alex Estrugo
פרק 6 - Doni Katz And Alex Estrugo
פרק 7 - Doni Katz And Alex Estrugo
פרק 8 - Doni Katz And Alex Estrugo
פרק 9 - Doni Katz And Alex Estrugo
פרק 10 - Doni Katz And Alex Estrugo
תרומות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ian Schwartz
פרק 2 - Ian Schwartz
פרק 3 - Ian Schwartz
פרק 4 - Ian Schwartz
פרק 5 - Ian Schwartz
פרק 6 - Ian Schwartz
פרק 7 - Ian Schwartz
פרק 8 - Ian Schwartz
פרק 9 - Ian Schwartz
פרק 10 - Ian Schwartz
פרק 11 - Ian Schwartz
מעשרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shai Ross
פרק 2 - Shai Ross
פרק 3 - Shai Ross
פרק 4 - Shai Ross
פרק 5 - Shai Ross
מעשר שני
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eli Fenyes
פרק 2 - Eli Fenyes
פרק 3 - Eli Fenyes
פרק 4 - Eli Fenyes
פרק 5 - Eli Fenyes
חלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Joyce Reichenberg
פרק 2 - Joyce Reichenberg
פרק 3 - Joyce Reichenberg
פרק 4 - Joyce Reichenberg
ערלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Zvi Kahn
פרק 2 - Zvi Kahn
פרק 3 - Zvi Kahn
ביכורים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eden Wofsey
פרק 2 - Eden Wofsey
פרק 3 - Eden Wofsey
פרק 4 - Eden Wofsey
 

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - SN
פרק 2 - SN
פרק 3 - SN
פרק 4 - SN
פרק 5 - SN
פרק 6 - SN
פרק 7 - SN
פרק 8 - SN
פרק 9 - SN
פרק 10 - SN
פרק 11 - SN
פרק 12 - SN
פרק 13 - SN
פרק 14 - SN
פרק 15 - SN
פרק 16 - SN
פרק 17 - SN
פרק 18 - SN
פרק 19 - SN
פרק 20 - SN
פרק 21 - SN
פרק 22 - SN
פרק 23 - SN
פרק 24 - SN
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chayim Lando
פרק 2 - Chayim Lando
פרק 3 - Chayim Lando
פרק 4 - Chayim Lando
פרק 5 - Chayim Lando
פרק 6 - Chayim Lando
פרק 7 - Chayim Lando
פרק 8 - Chayim Lando
פרק 9 - Chayim Lando
פרק 10 - Chayim Lando
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Wieder Family
פרק 2 - Wieder Family
פרק 3 - Wieder Family
פרק 4 - Wieder Family
פרק 5 - Wieder Family
פרק 6 - Wieder Family
פרק 7 - Wieder Family
פרק 8 - Wieder Family
פרק 9 - Wieder Family
פרק 10 - Wieder Family
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shmuly Reece
פרק 2 - Shmuly Reece
פרק 3 - Shmuly Reece
פרק 4 - Shmuly Reece
פרק 5 - Shmuly Reece
פרק 6 - Shmuly Reece
פרק 7 - Shmuly Reece
פרק 8 - Shmuly Reece
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Becky Troodler
פרק 2 - Becky Troodler
פרק 3 - Adam
פרק 4 - Adam
פרק 5 - Lydia Sultanik
פרק 6 - Lydia Sultanik
פרק 7 - Zach Rothenberg
פרק 8 - Zach Rothenberg
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chayim Lando
פרק 2 - Chayim Lando
פרק 3 - Chayim Lando
פרק 4 - Chayim Lando
פרק 5 - Chayim Lando
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avi Muller
פרק 2 - Avi Muller
פרק 3 - Avi Muller
פרק 4 - Avi Muller
פרק 5 - Avi Muller
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Seth Jacobs, Howard Reece
פרק 2 - Seth Jacobs, Howard Reece
פרק 3 - Seth Jacobs, Howard Reece
פרק 4 - Seth Jacobs, Howard Reece
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avi Muller, Eli Szafranski
פרק 2 - Avi Muller, Eli Szafranski
פרק 3 - Avi Muller, Eli Szafranski
פרק 4 - Avi Muller, Eli Szafranski
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Melissa Rayman, Eli Szafranski
פרק 2 - Melissa Rayman, Eli Szafranski
פרק 3 - Aharon Traurig, Eli Szafranski
פרק 4 - Aharon Traurig, Eli Szafranski
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Howard Lerner
פרק 2 - Howard Lerner
פרק 3 - Howard Lerner
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Howard Lerner
פרק 2 - Howard Lerner
פרק 3 - Howard Lerner

נשים

יבמות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rafi Duskis
פרק 2 - Rafi Duskis
פרק 3 - Rafi Duskis
פרק 4 - Chava
פרק 5 - Chava
פרק 6 - Ephraim Hofffman
פרק 7 - Ephraim Hofffman
פרק 8 - Ephraim Hofffman
פרק 9 - Ephraim Hofffman
פרק 10 - Ernie Levi
פרק 11 - Ernie Levi
פרק 12 - Ernie Levi
פרק 13 - Ernie Levi
פרק 14 - Shabbos Kestenbaum
פרק 15 - Shabbos Kestenbaum
פרק 16 - Shabbos Kestenbaum
כתובות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sruli Baum
פרק 2 - Sruli Baum
פרק 3 - Sruli Baum
פרק 4 - Sruli Baum
פרק 5 - Sruli Baum
פרק 6 - Sruli Baum
פרק 7 - Sruli Baum
פרק 8 - Sruli Baum
פרק 9 - Sruli Baum
פרק 10 - Sruli Baum
פרק 11 - Sruli Baum
פרק 12 - Sruli Baum
פרק 13 - Sruli Baum
נדרים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Zz
פרק 2 - Zz
פרק 3 - Zz
פרק 4 - Zz
פרק 5 - Avi Fischer
פרק 6 - Avi Fischer
פרק 7 - Marvin Schnee
פרק 8 - Marvin Schnee
פרק 9 - Marvin Schnee
פרק 10 - Marvin Schnee
פרק 11 - Marvin Schnee
נזיר
הוקצו
הכל

פרק 1 - Binyamin Erlbaum
פרק 2 - Binyamin Erlbaum
פרק 3 - Binyamin Erlbaum
פרק 4 - Binyamin Erlbaum
פרק 5 - Binyamin Erlbaum
פרק 6 - Binyamin Erlbaum
פרק 7 - Binyamin Erlbaum
פרק 8 - Binyamin Erlbaum
פרק 9 - Binyamin Erlbaum
סוטה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Wendy Shindler
פרק 2 - Wendy Shindler
פרק 3 - Wendy Shindler
פרק 4 - Wendy Shindler
פרק 5 - Wendy Shindler
פרק 6 - Wendy Shindler
פרק 7 - Wendy Shindler
פרק 8 - Wendy Shindler
פרק 9 - Wendy Shindler
גיטין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yehuda Feman
פרק 2 - Yehuda Feman
פרק 3 - Yehuda Feman
פרק 4 - Yehuda Feman
פרק 5 - Yehuda Feman
פרק 6 - Yehuda Feman
פרק 7 - Yehuda Feman
פרק 8 - Yehuda Feman
פרק 9 - Yehuda Feman
קידושין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yonatan Berner
פרק 2 - Yonatan Berner
פרק 3 - Yonatan Berner
פרק 4 - Yonatan Berner
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shlomo Seidenfeld
פרק 2 - Shlomo Seidenfeld
פרק 3 - Shlomo Seidenfeld
פרק 4 - Shlomo Seidenfeld
פרק 5 - Richard Wolpoe
פרק 6 - Richard Wolpoe
פרק 7 - Richard Wolpoe
פרק 8 - Richard Wolpoe
פרק 9 - Richard Wolpoe
פרק 10 - Richard Wolpoe
בבא מציעא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Benny Berlin
פרק 2 - Benny Berlin
פרק 3 - Benny Berlin
פרק 4 - Benny Berlin
פרק 5 - Benny Berlin
פרק 6 - Benny Berlin
פרק 7 - Benny Berlin
פרק 8 - Benny Berlin
פרק 9 - Benny Berlin
פרק 10 - Benny Berlin
בבא בתרא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dovid Mirsky
פרק 2 - Dovid Mirsky
פרק 3 - Dovid Mirsky
פרק 4 - Dovid Mirsky
פרק 5 - Dovid Mirsky
פרק 6 - Dovid Mirsky
פרק 7 - Dovid Mirsky
פרק 8 - Dovid Mirsky
פרק 9 - Dovid Mirsky
פרק 10 - Dovid Mirsky
סנהדרין
הוקצו
הכל

פרק 1 - YW
פרק 2 - YW
פרק 3 - YW
פרק 4 - Yudy Weiner
פרק 5 - Yudy Weiner
פרק 6 - Yudy Weiner
פרק 7 - Yudy Weiner
פרק 8 - Yudy Weiner
פרק 9 - Yudy Weiner
פרק 10 - Yudy Weiner
פרק 11 - Yudy Weiner
מכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - David E Schwartz
פרק 2 - David E Schwartz
פרק 3 - David E Schwartz
שבועות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sruly Rothwachs
פרק 2 - Sruly Rothwachs
פרק 3 - Sruly Rothwachs
פרק 4 - Sruly Rothwachs
פרק 5 - Sruly Rothwachs
פרק 6 - Sruly Rothwachs
פרק 7 - Sruly Rothwachs
פרק 8 - Sruly Rothwachs
עדויות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sarah Klibanoff
פרק 2 - Sarah Klibanoff
פרק 3 - Sarah Klibanoff
פרק 4 - Sarah Klibanoff
פרק 5 - Sarah Klibanoff
פרק 6 - Sarah Klibanoff
פרק 7 - Sarah Klibanoff
פרק 8 - Sarah Klibanoff
עבודה זרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Noach Rabovsky
פרק 2 - Noach Rabovsky
פרק 3 - Rj Fischer And Rav Dovi
פרק 4 - Rj Fischer And Rav Dovi
פרק 5 - Rj Fischer And Rav Dovi
אבות
הוקצו
הכל

פרק 1 - JAS / Chana
פרק 2 - JAS / Chana
פרק 3 - JAS / Chana
פרק 4 - JAS / Chana
פרק 5 - JAS / Chana
פרק 6 - JAS / Chana
הוריות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Bob Carroll, Micha Zwick
פרק 2 - Bob Carroll, Micha Zwick
פרק 3 - Bob Carroll, Micha Zwick
  

קדשים

זבחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eytan Goldstein
פרק 2 - Eytan Goldstein
פרק 3 - Eytan Goldstein
פרק 4 - Eytan Goldstein
פרק 5 - Jo Kranzler
פרק 6 - Jo Kranzler
פרק 7 - Jo Kranzler
פרק 8 - Jo Kranzler
פרק 9 - Jo Kranzler
פרק 10 - Jo Kranzler
פרק 11 - Jo Kranzler
פרק 12 - Jo Kranzler
פרק 13 - Jo Kranzler
פרק 14 - Jo Kranzler
מנחות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Noah Adler
פרק 2 - Noah Adler
פרק 3 - Noah Adler
פרק 4 - Noah Adler
פרק 5 - Noah Adler
פרק 6 - Noah Adler
פרק 7 - Noah Adler
פרק 8 - Noah Adler
פרק 9 - Noah Adler
פרק 10 - Noah Adler
פרק 11 - Noah Adler
פרק 12 - Noah Adler
פרק 13 - Noah Adler
חולין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Akiva Dovid Gaffin
פרק 2 - Akiva Dovid Gaffin
פרק 3 - Akiva Dovid Gaffin
פרק 4 - Akiva Dovid Gaffin
פרק 5 - Yonatan Apfel
פרק 6 - Yonatan Apfel
פרק 7 - Yonatan Apfel
פרק 8 - Yonatan Apfel
פרק 9 - Joey Selesny
פרק 10 - Joey Selesny
פרק 11 - Joey Selesny
פרק 12 - Joey Selesny
בכורות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe Rosenbaum
פרק 2 - Moshe Rosenbaum
פרק 3 - Moshe Rosenbaum
פרק 4 - Moshe Rosenbaum
פרק 5 - Yitzi Rothschild
פרק 6 - Yitzi Rothschild
פרק 7 - Yitzi Rothschild
פרק 8 - Yitzi Rothschild
פרק 9 - Yitzi Rothschild
ערכין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yona Benscher
פרק 2 - Yona Benscher
פרק 3 - Yona Benscher
פרק 4 - Yona Benscher
פרק 5 - Yona Benscher
פרק 6 - Yona Benscher
פרק 7 - Yona Benscher
פרק 8 - Yona Benscher
פרק 9 - Yona Benscher
תמורה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jeffrey M Aftel
פרק 2 - Jeffrey M Aftel
פרק 3 - Jeffrey M Aftel
פרק 4 - Jeffrey M Aftel
פרק 5 - Jeffrey M Aftel
פרק 6 - Jeffrey M Aftel
פרק 7 - Jeffrey M Aftel
כריתות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Micha Zwick
פרק 2 - Micha Zwick
פרק 3 - Micha Zwick
פרק 4 - Sue Harri & Rabbi Emily Barton
פרק 5 - Sue Harri & Rabbi Emily Barton
פרק 6 - Sue Harri & Rabbi Emily Barton
מעילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shaya Rosen And Rav Weiss
פרק 2 - Shaya Rosen And Rav Weiss
פרק 3 - Shaya Rosen And Rav Weiss
פרק 4 - Malka Kahn
פרק 5 - Malka Kahn
פרק 6 - Malka Kahn
תמיד
הוקצו
הכל

פרק 1 - Howard Lerner
פרק 2 - Howard Lerner
פרק 3 - Howard Lerner
פרק 4 - Howard Lerner
פרק 5 - Howard Lerner
פרק 6 - Howard Lerner
פרק 7 - Howard Lerner
מידות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Howard Lerner
פרק 2 - Howard Lerner
פרק 3 - Howard Lerner
פרק 4 - Howard Lerner
פרק 5 - Howard Lerner
קינים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Howard Lerner
פרק 2 - Howard Lerner
פרק 3 - Howard Lerner
 

טהרות

כלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Phil Machlin
פרק 2 - Phil Machlin
פרק 3 - Phil Machlin
פרק 4 - J Friedman
פרק 5 - J Friedman
פרק 6 - J Friedman
פרק 7 - J Friedman
פרק 8 - Sruli Baum
פרק 9 - Sruli Baum
פרק 10 - Sruli Baum
פרק 11 - Sruli Baum
פרק 12 - Sruli Baum
פרק 13 - Sruli Baum
פרק 14 - Sruli Baum
פרק 15 - Sruli Baum
פרק 16 - Sruli Baum
פרק 17 - Sruli Baum
פרק 18 - Sruli Baum
פרק 19 - Sruli Baum
פרק 20 - Sruli Baum
פרק 21 - Sruli Baum
פרק 22 - Sruli Baum
פרק 23 - Sruli Baum
פרק 24 - Sruli Baum, PC Hein
פרק 25 - Sruli Baum
פרק 26 - Sruli Baum
פרק 27 - Sruli Baum
פרק 28 - Sruli Baum
פרק 29 - Sruli Baum
פרק 30 - Sruli Baum
אהלות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Torry London
פרק 2 - Torry London
פרק 3 - Torry London
פרק 4 - Torry London
פרק 5 - Torry London
פרק 6 - Torry London
פרק 7 - Torry London
פרק 8 - Torry London
פרק 9 - Torry London
פרק 10 - Torry London
פרק 11 - Torry London
פרק 12 - Torry London
פרק 13 - Torry London
פרק 14 - Torry London
פרק 15 - Torry London
פרק 16 - Torry London
פרק 17 - Torry London
פרק 18 - Torry London
נגעים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Daniel Berlin
פרק 2 - Daniel Berlin
פרק 3 - Daniel Berlin
פרק 4 - Daniel Berlin
פרק 5 - Daniel Berlin
פרק 6 - Daniel Berlin
פרק 7 - Daniel Berlin
פרק 8 - Daniel Berlin
פרק 9 - Daniel Berlin
פרק 10 - Daniel Berlin
פרק 11 - Daniel Berlin
פרק 12 - Daniel Berlin
פרק 13 - Daniel Berlin
פרק 14 - Daniel Berlin
פרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jerry Schneider
פרק 2 - Jerry Schneider
פרק 3 - Jerry Schneider
פרק 4 - Jerry Schneider
פרק 5 - Jerry Schneider
פרק 6 - Shai Gutfreund
פרק 7 - Shai Gutfreund
פרק 8 - Shai Gutfreund
פרק 9 - Shai Gutfreund
פרק 10 - Shai Gutfreund
פרק 11 - Shai Gutfreund
פרק 12 - Shai Gutfreund
טהרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shabbos Kestenbaum
פרק 2 - Shabbos Kestenbaum
פרק 3 - Shabbos Kestenbaum
פרק 4 - Shabbos Kestenbaum
פרק 5 - Shabbos Kestenbaum
פרק 6 - Shabbos Kestenbaum
פרק 7 - Shabbos Kestenbaum
פרק 8 - Shabbos Kestenbaum
פרק 9 - Shabbos Kestenbaum
פרק 10 - Shabbos Kestenbaum
מקוואות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Lesley Lipsitz
פרק 2 - Lesley Lipsitz
פרק 3 - Lesley Lipsitz
פרק 4 - Meir Yakov Sobolofsky
פרק 5 - Meir Yakov Sobolofsky
פרק 6 - Meir Yakov Sobolofsky
פרק 7 - Meir Yakov Sobolofsky, PC Hein
פרק 8 - Meir Yakov Sobolofsky
פרק 9 - Marvin Schnee
פרק 10 - Marvin Schnee
נידה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Gene Gorman
פרק 2 - Gene Gorman
פרק 3 - Gotch Yudin
פרק 4 - Gotch Yudin
פרק 5 - Gotch Yudin
פרק 6 - Gotch Yudin
פרק 7 - Gotch Yudin
פרק 8 - Gotch Yudin
פרק 9 - Gotch Yudin
פרק 10 - Gotch Yudin
מכשירין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Matan Bauman
פרק 2 - Matan Bauman
פרק 3 - Matan Bauman
פרק 4 - Matan Bauman
פרק 5 - Matan Bauman
פרק 6 - Matan Bauman
זבים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yitzchak Hollander
פרק 2 - Yitzchak Hollander
פרק 3 - Yitzchak Hollander
פרק 4 - Yitzchak Hollander
פרק 5 - Yitzchak Hollander
טבול יום
הוקצו
הכל

פרק 1 - S Friedman
פרק 2 - S Friedman
פרק 3 - S Friedman
פרק 4 - S Friedman
ידיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eitan Weiss
פרק 2 - Eitan Weiss
פרק 3 - Eitan Weiss
פרק 4 - Eitan Weiss
עוקצים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yisroel Schwab
פרק 2 - Yisroel Schwab
פרק 3 - Yisroel Schwab

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
2Adamיומא פרקים 3-4
2Aharon Traurigמגילה פרקים 3-4
10Wieder Familyפסחים פרקים 1-10
4eytan goldsteinזבחים פרקים 1-4
3shaya rosen and rav weissמעילה פרקים 1-3
8gotch yudinנידה פרקים 3-10
3rj fischer and Rav doviעבודה זרה פרקים 3-5
4akiva dovid gaffinחולין פרקים 1-4
18torry londonאהלות פרקים 1-18
2avi fischerנדרים פרקים 5-6
9Avi Mullerביצה פרקים 1-5; תענית פרקים 1-4
2Becky Troodlerיומא פרקים 1-2
10Benny Berlinבבא מציעא פרקים 1-10
9Binyamin Erlbaumנזיר פרקים 1-9
3Bob Carrollהוריות פרקים 1-3
7CD Bauerדמאי פרקים 1-7
2Chavaיבמות פרקים 4-5
15Chayim Landoעירובין פרקים 1-10; סוכה פרקים 1-5
14Daniel Berlinנגעים פרקים 1-14
7David E Schwartzברכות פרקים 1-4; מכות פרקים 1-3
3rafi duskisיבמות פרקים 1-3
7doni katz and alex estrugoשביעית פרקים 4-10
10Dovid Mirskyבבא בתרא פרקים 1-10
4Eden Wofseyביכורים פרקים 1-4
4Eitan weissידיים פרקים 1-4
5Eli Fenyesמעשר שני פרקים 1-5
8Eli Szafranskiתענית פרקים 1-4; מגילה פרקים 1-4
4Ephraim Hofffmanיבמות פרקים 6-9
4Ernie Leviיבמות פרקים 10-13
2Gene Gormanנידה פרקים 1-2
21Howard Lernerמועד קטן פרקים 1-3; חגיגה פרקים 1-3; תמיד פרקים 1-7; מידות פרקים 1-5; קינים פרקים 1-3
4howard Reeceראש השנה פרקים 1-4
11Ian Schwartzתרומות פרקים 1-11
4J Friedmanכלים פרקים 4-7
6JAS / Chanaאבות פרקים 1-6
7Jeffrey M Aftelתמורה פרקים 1-7
5Jerry Schneiderפרה פרקים 1-5
10Jo Kranzlerזבחים פרקים 5-14
4Joey Selesnyחולין פרקים 9-12
2Josh Hosseinofברכות פרקים 8-9
4Joyce Reichenbergחלה פרקים 1-4
3Leora Moskowitzברכות פרקים 5-7
3Lesley Lipsitzמקוואות פרקים 1-3
2lydia sultanikיומא פרקים 5-6
3Malka Kahnמעילה פרקים 4-6
7Marvin schneeנדרים פרקים 7-11; מקוואות פרקים 9-10
6Matan Baumanמכשירין פרקים 1-6
8Shmuly Reeceשקלים פרקים 1-8
5Meir Yakov Sobolofskyמקוואות פרקים 4-8
2Melissa Raymanמגילה פרקים 1-2
6Micha Zwickהוריות פרקים 1-3; כריתות פרקים 1-3
4Moshe Rosenbaumבכורות פרקים 1-4
4Moshe Underweiserפיאה פרקים 1-4
2Noach Rabovskyעבודה זרה פרקים 1-2
13Noah Adlerמנחות פרקים 1-13
3Ora mischelשביעית פרקים 1-3
2PC Heinכלים פרק 24; מקוואות פרק 7
3Phil Machlinכלים פרקים 1-3
6richard wolpoeבבא קמא פרקים 5-10
13S Friedmanכלאיים פרקים 1-9; טבול יום פרקים 1-4
8Sarah klibanoffעדויות פרקים 1-8
4Seth Jacobsראש השנה פרקים 1-4
13Shabbos Kestenbaumיבמות פרקים 14-16; טהרות פרקים 1-10
7Shai Gutfreundפרה פרקים 6-12
5Shai Rossמעשרות פרקים 1-5
4Shlomo Seidenfeldבבא קמא פרקים 1-4
13Sruli Baumכתובות פרקים 1-13
23Sruli baumכלים פרקים 8-30
8Sruly Rothwachsשבועות פרקים 1-8
3Sue Harri & Rabbi Emily Bartonכריתות פרקים 4-6
9Wendy Shindlerסוטה פרקים 1-9
9Yehuda Femanגיטין פרקים 1-9
3Yisroel Schwabעוקצים פרקים 1-3
5Yitzchak Hollanderזבים פרקים 1-5
5Yitzi Rothschildבכורות פרקים 5-9
4Yitz Cornפיאה פרקים 5-8
9Yona Benscherערכין פרקים 1-9
4yonatan apfelחולין פרקים 5-8
4Yonatan Bernerקידושין פרקים 1-4
8Yudy weinerסנהדרין פרקים 4-11
3YWסנהדרין פרקים 1-3
2Zach Rothenbergיומא פרקים 7-8
4zzנדרים פרקים 1-4
3Zvi Kahnערלה פרקים 1-3
24SNשבת פרקים 1-24
      85 אנשים נרשמו ל 542 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.