עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד ל 13th Yartzheit of Ari, Noah, Natan and Adira Seidenfeld

I feel so blessed and grateful to all of you that will be learning in the children's memory for this 13th Yartzheit. I'YH there will be much joy in Eretz Yisrael as we celebrate the completion of studies on Sunday night Feb 25th, 2018 ( siyum info to follow as the details evolve) ! Please be sure that your portion is finished by Friday Feb 23rd. There are no words to describe the comfort that this gesture brings me, and in return, may Hashem smile down on each one of of you in the merit of participating. The neshamot of Aryeh Lev Ben Avraham, Noach Simcha Ben Avraham, Natan Yekutiael Ben Avraham, and Adira Emunah Bat Avraham should all have aliyot to the highest level in the heavens. All the best, Philyss Seidenfeld.

Please signup for two or more Perakim (chapters)

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא בדוק את פרקים היחידות שאתה רוצה ללמוד, להזין את שמך ודוא"ל ולחץ על שליחה.

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 8 Adar 5778 (Friday, February 23, 2018) שקיעה.

משנה סיום הוא 79.4% נרשם
(417/525 פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
√ פרק 1 - David E Schwartz
√ פרק 2 - David E Schwartz
√ פרק 3 - David E Schwartz
√ פרק 4 - David E Schwartz
√ פרק 5 - Leora Moskowitz
√ פרק 6 - Leora Moskowitz
√ פרק 7 - Leora Moskowitz
√ פרק 8 - Josh Hosseinof
√ פרק 9 - Josh Hosseinof
פיאה
הוקצו
√ פרק 1 - Moshe Underweiser
√ פרק 2 - Moshe Underweiser
√ פרק 3 - Moshe Underweiser
√ פרק 4 - Moshe Underweiser
√ פרק 5 - Yitz Corn
√ פרק 6 - Yitz Corn
√ פרק 7 - Yitz Corn
√ פרק 8 - Yitz Corn
דמאי
הוקצו
√ פרק 1 - CD Bauer
√ פרק 2 - CD Bauer
√ פרק 3 - CD Bauer
√ פרק 4 - CD Bauer
√ פרק 5 - CD Bauer
√ פרק 6 - CD Bauer
√ פרק 7 - CD Bauer
כלאיים
הוקצו
√ פרק 1 - S Friedman
√ פרק 2 - S Friedman
√ פרק 3 - S Friedman
√ פרק 4 - S Friedman
√ פרק 5 - S Friedman
√ פרק 6 - S Friedman
√ פרק 7 - S Friedman
√ פרק 8 - S Friedman
√ פרק 9 - S Friedman
שביעית
הוקצו
√ פרק 1 - Ora Mischel
√ פרק 2 - Ora Mischel
√ פרק 3 - Ora Mischel
√ פרק 4 - Doni Katz And Alex Estrugo
√ פרק 5 - Doni Katz And Alex Estrugo
√ פרק 6 - Doni Katz And Alex Estrugo
√ פרק 7 - Doni Katz And Alex Estrugo
√ פרק 8 - Doni Katz And Alex Estrugo
√ פרק 9 - Doni Katz And Alex Estrugo
√ פרק 10 - Doni Katz And Alex Estrugo
תרומות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (10)
פרק 2 (6)
פרק 3 (9)
פרק 4 (13)
פרק 5 (9)
פרק 6 (6)
פרק 7 (7)
פרק 8 (12)
פרק 9 (7)
פרק 10 (12)
פרק 11 (10)
מעשרות
הוקצו
√ פרק 1 - Shai Ross
√ פרק 2 - Shai Ross
√ פרק 3 - Shai Ross
√ פרק 4 - Shai Ross
√ פרק 5 - Shai Ross
מעשר שני
הוקצו
√ פרק 1 - Eli Fenyes
√ פרק 2 - Eli Fenyes
√ פרק 3 - Eli Fenyes
√ פרק 4 - Eli Fenyes
√ פרק 5 - Eli Fenyes
חלה
הוקצו
√ פרק 1 - Joyce Reichenberg
√ פרק 2 - Joyce Reichenberg
√ פרק 3 - Joyce Reichenberg
√ פרק 4 - Joyce Reichenberg
ערלה
הוקצו
√ פרק 1 - Zvi Kahn
√ פרק 2 - Zvi Kahn
√ פרק 3 - Zvi Kahn
ביכורים
הוקצו
√ פרק 1 - Eden Wofsey
√ פרק 2 - Eden Wofsey
√ פרק 3 - Eden Wofsey
√ פרק 4 - Eden Wofsey
 

מועד

שבת
הוקצו
√ פרק 1 - SN
√ פרק 2 - SN
√ פרק 3 - SN
√ פרק 4 - SN
√ פרק 5 - SN
√ פרק 6 - SN
√ פרק 7 - SN
√ פרק 8 - SN
√ פרק 9 - SN
√ פרק 10 - SN
√ פרק 11 - SN
√ פרק 12 - SN
√ פרק 13 - SN
√ פרק 14 - SN
√ פרק 15 - SN
√ פרק 16 - SN
√ פרק 17 - SN
√ פרק 18 - SN
√ פרק 19 - SN
√ פרק 20 - SN
√ פרק 21 - SN
√ פרק 22 - SN
√ פרק 23 - SN
√ פרק 24 - SN
עירובין
הוקצו
√ פרק 1 - Chayim Lando
√ פרק 2 - Chayim Lando
√ פרק 3 - Chayim Lando
√ פרק 4 - Chayim Lando
√ פרק 5 - Chayim Lando
√ פרק 6 - Chayim Lando
√ פרק 7 - Chayim Lando
√ פרק 8 - Chayim Lando
√ פרק 9 - Chayim Lando
√ פרק 10 - Chayim Lando
פסחים
הוקצו
√ פרק 1 - Wieder Family
√ פרק 2 - Wieder Family
√ פרק 3 - Wieder Family
√ פרק 4 - Wieder Family
√ פרק 5 - Wieder Family
√ פרק 6 - Wieder Family
√ פרק 7 - Wieder Family
√ פרק 8 - Wieder Family
√ פרק 9 - Wieder Family
√ פרק 10 - Wieder Family
שקלים
הוקצו
√ פרק 1 - Shmuly Reece
√ פרק 2 - Shmuly Reece
√ פרק 3 - Shmuly Reece
√ פרק 4 - Shmuly Reece
√ פרק 5 - Shmuly Reece
√ פרק 6 - Shmuly Reece
√ פרק 7 - Shmuly Reece
√ פרק 8 - Shmuly Reece
יומא
הוקצו
√ פרק 1 - Becky Troodler
√ פרק 2 - Becky Troodler
√ פרק 3 - Adam
√ פרק 4 - Adam
√ פרק 5 - Lydia Sultanik
√ פרק 6 - Lydia Sultanik
√ פרק 7 - Zach Rothenberg
√ פרק 8 - Zach Rothenberg
סוכה
הוקצו
√ פרק 1 - Chayim Lando
√ פרק 2 - Chayim Lando
√ פרק 3 - Chayim Lando
√ פרק 4 - Chayim Lando
√ פרק 5 - Chayim Lando
ביצה
הוקצו
√ פרק 1 - Avi Muller
√ פרק 2 - Avi Muller
√ פרק 3 - Avi Muller
√ פרק 4 - Avi Muller
√ פרק 5 - Avi Muller
ראש השנה
הוקצו
√ פרק 1 - Seth Jacobs, Howard Reece
√ פרק 2 - Seth Jacobs, Howard Reece
√ פרק 3 - Seth Jacobs, Howard Reece
√ פרק 4 - Seth Jacobs, Howard Reece
תענית
הוקצו
√ פרק 1 - Avi Muller, Eli Szafranski
√ פרק 2 - Avi Muller, Eli Szafranski
√ פרק 3 - Avi Muller, Eli Szafranski
√ פרק 4 - Avi Muller, Eli Szafranski
מגילה
הוקצו
√ פרק 1 - Melissa Rayman, Eli Szafranski
√ פרק 2 - Melissa Rayman, Eli Szafranski
√ פרק 3 - Aharon Traurig, Eli Szafranski
√ פרק 4 - Aharon Traurig, Eli Szafranski
מועד קטן
הוקצו
√ פרק 1 - Howard Lerner
√ פרק 2 - Howard Lerner
√ פרק 3 - Howard Lerner
חגיגה
הוקצו
√ פרק 1 - Howard Lerner
√ פרק 2 - Howard Lerner
√ פרק 3 - Howard Lerner

נשים

יבמות
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Rafi Duskis
√ פרק 2 - Rafi Duskis
√ פרק 3 - Rafi Duskis
√ פרק 4 - Chava
√ פרק 5 - Chava
√ פרק 6 - Ephraim Hofffman
√ פרק 7 - Ephraim Hofffman
√ פרק 8 - Ephraim Hofffman
√ פרק 9 - Ephraim Hofffman
פרק 10 (9)
פרק 11 (7)
פרק 12 (6)
פרק 13 (13)
פרק 14 (9)
פרק 15 (10)
פרק 16 (7)
כתובות
הוקצו
√ פרק 1 - Sruli Baum
√ פרק 2 - Sruli Baum
√ פרק 3 - Sruli Baum
√ פרק 4 - Sruli Baum
√ פרק 5 - Sruli Baum
√ פרק 6 - Sruli Baum
√ פרק 7 - Sruli Baum
√ פרק 8 - Sruli Baum
√ פרק 9 - Sruli Baum
√ פרק 10 - Sruli Baum
√ פרק 11 - Sruli Baum
√ פרק 12 - Sruli Baum
√ פרק 13 - Sruli Baum
נדרים
הוקצו
√ פרק 1 - Zz
√ פרק 2 - Zz
√ פרק 3 - Zz
√ פרק 4 - Zz
√ פרק 5 - Avi Fischer
√ פרק 6 - Avi Fischer
√ פרק 7 - Marvin Schnee
√ פרק 8 - Marvin Schnee
√ פרק 9 - Marvin Schnee
√ פרק 10 - Marvin Schnee
√ פרק 11 - Marvin Schnee
נזיר
הוקצו
√ פרק 1 - Binyamin Erlbaum
√ פרק 2 - Binyamin Erlbaum
√ פרק 3 - Binyamin Erlbaum
√ פרק 4 - Binyamin Erlbaum
√ פרק 5 - Binyamin Erlbaum
√ פרק 6 - Binyamin Erlbaum
√ פרק 7 - Binyamin Erlbaum
√ פרק 8 - Binyamin Erlbaum
√ פרק 9 - Binyamin Erlbaum
סוטה
הוקצו
√ פרק 1 - Wendy Shindler
√ פרק 2 - Wendy Shindler
√ פרק 3 - Wendy Shindler
√ פרק 4 - Wendy Shindler
√ פרק 5 - Wendy Shindler
√ פרק 6 - Wendy Shindler
√ פרק 7 - Wendy Shindler
√ פרק 8 - Wendy Shindler
√ פרק 9 - Wendy Shindler
גיטין
הוקצו
√ פרק 1 - Yehuda Feman
√ פרק 2 - Yehuda Feman
√ פרק 3 - Yehuda Feman
√ פרק 4 - Yehuda Feman
√ פרק 5 - Yehuda Feman
√ פרק 6 - Yehuda Feman
√ פרק 7 - Yehuda Feman
√ פרק 8 - Yehuda Feman
√ פרק 9 - Yehuda Feman
קידושין
הוקצו
√ פרק 1 - Yonatan Berner
√ פרק 2 - Yonatan Berner
√ פרק 3 - Yonatan Berner
√ פרק 4 - Yonatan Berner
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
√ פרק 1 - Shlomo Seidenfeld
√ פרק 2 - Shlomo Seidenfeld
√ פרק 3 - Shlomo Seidenfeld
√ פרק 4 - Shlomo Seidenfeld
√ פרק 5 - Richard Wolpoe
√ פרק 6 - Richard Wolpoe
√ פרק 7 - Richard Wolpoe
√ פרק 8 - Richard Wolpoe
√ פרק 9 - Richard Wolpoe
√ פרק 10 - Richard Wolpoe
בבא מציעא
הוקצו
√ פרק 1 - Benny Berlin
√ פרק 2 - Benny Berlin
√ פרק 3 - Benny Berlin
√ פרק 4 - Benny Berlin
√ פרק 5 - Benny Berlin
√ פרק 6 - Benny Berlin
√ פרק 7 - Benny Berlin
√ פרק 8 - Benny Berlin
√ פרק 9 - Benny Berlin
√ פרק 10 - Benny Berlin
בבא בתרא
הוקצו
√ פרק 1 - Dovid Mirsky
√ פרק 2 - Dovid Mirsky
√ פרק 3 - Dovid Mirsky
√ פרק 4 - Dovid Mirsky
√ פרק 5 - Dovid Mirsky
√ פרק 6 - Dovid Mirsky
√ פרק 7 - Dovid Mirsky
√ פרק 8 - Dovid Mirsky
√ פרק 9 - Dovid Mirsky
√ פרק 10 - Dovid Mirsky
סנהדרין
הוקצו
√ פרק 1 - YW
√ פרק 2 - YW
√ פרק 3 - YW
√ פרק 4 - Yudy Weiner
√ פרק 5 - Yudy Weiner
√ פרק 6 - Yudy Weiner
√ פרק 7 - Yudy Weiner
√ פרק 8 - Yudy Weiner
√ פרק 9 - Yudy Weiner
√ פרק 10 - Yudy Weiner
√ פרק 11 - Yudy Weiner
מכות
הוקצו
√ פרק 1 - David E Schwartz
√ פרק 2 - David E Schwartz
√ פרק 3 - David E Schwartz
שבועות
הוקצו
√ פרק 1 - Sruly Rothwachs
√ פרק 2 - Sruly Rothwachs
√ פרק 3 - Sruly Rothwachs
√ פרק 4 - Sruly Rothwachs
√ פרק 5 - Sruly Rothwachs
√ פרק 6 - Sruly Rothwachs
√ פרק 7 - Sruly Rothwachs
√ פרק 8 - Sruly Rothwachs
עדויות
הוקצו
√ פרק 1 - Sarah Klibanoff
√ פרק 2 - Sarah Klibanoff
√ פרק 3 - Sarah Klibanoff
√ פרק 4 - Sarah Klibanoff
√ פרק 5 - Sarah Klibanoff
√ פרק 6 - Sarah Klibanoff
√ פרק 7 - Sarah Klibanoff
√ פרק 8 - Sarah Klibanoff
עבודה זרה
הוקצו
√ פרק 1 - Noach Rabovsky
√ פרק 2 - Noach Rabovsky
√ פרק 3 - Rj Fischer And Rav Dovi
√ פרק 4 - Rj Fischer And Rav Dovi
√ פרק 5 - Rj Fischer And Rav Dovi
אבות
הוקצו
√ פרק 1 - JAS / Chana
√ פרק 2 - JAS / Chana
√ פרק 3 - JAS / Chana
√ פרק 4 - JAS / Chana
√ פרק 5 - JAS / Chana
√ פרק 6 - JAS / Chana
הוריות
הוקצו
√ פרק 1 - Bob Carroll, Micha Zwick
√ פרק 2 - Bob Carroll, Micha Zwick
√ פרק 3 - Bob Carroll, Micha Zwick
  

קדשים

זבחים
הוקצו
√ פרק 1 - Eytan Goldstein
√ פרק 2 - Eytan Goldstein
√ פרק 3 - Eytan Goldstein
√ פרק 4 - Eytan Goldstein
√ פרק 5 - Jo Kranzler
√ פרק 6 - Jo Kranzler
√ פרק 7 - Jo Kranzler
√ פרק 8 - Jo Kranzler
√ פרק 9 - Jo Kranzler
√ פרק 10 - Jo Kranzler
√ פרק 11 - Jo Kranzler
√ פרק 12 - Jo Kranzler
√ פרק 13 - Jo Kranzler
√ פרק 14 - Jo Kranzler
מנחות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (7)
פרק 4 (5)
פרק 5 (9)
פרק 6 (7)
פרק 7 (6)
פרק 8 (7)
פרק 9 (9)
פרק 10 (9)
פרק 11 (9)
פרק 12 (5)
פרק 13 (11)
חולין
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Akiva Dovid Gaffin
√ פרק 2 - Akiva Dovid Gaffin
√ פרק 3 - Akiva Dovid Gaffin
√ פרק 4 - Akiva Dovid Gaffin
√ פרק 5 - Yonatan Apfel
√ פרק 6 - Yonatan Apfel
√ פרק 7 - Yonatan Apfel
√ פרק 8 - Yonatan Apfel
פרק 9 (8)
פרק 10 (4)
פרק 11 (2)
פרק 12 (5)
בכורות
הוקצו
√ פרק 1 - Moshe Rosenbaum
√ פרק 2 - Moshe Rosenbaum
√ פרק 3 - Moshe Rosenbaum
√ פרק 4 - Moshe Rosenbaum
√ פרק 5 - Yitzi Rothschild
√ פרק 6 - Yitzi Rothschild
√ פרק 7 - Yitzi Rothschild
√ פרק 8 - Yitzi Rothschild
√ פרק 9 - Yitzi Rothschild
ערכין
הוקצו
√ פרק 1 - Yona Benscher
√ פרק 2 - Yona Benscher
√ פרק 3 - Yona Benscher
√ פרק 4 - Yona Benscher
√ פרק 5 - Yona Benscher
√ פרק 6 - Yona Benscher
√ פרק 7 - Yona Benscher
√ פרק 8 - Yona Benscher
√ פרק 9 - Yona Benscher
תמורה
הוקצו
√ פרק 1 - Jeffrey M Aftel
√ פרק 2 - Jeffrey M Aftel
√ פרק 3 - Jeffrey M Aftel
√ פרק 4 - Jeffrey M Aftel
√ פרק 5 - Jeffrey M Aftel
√ פרק 6 - Jeffrey M Aftel
√ פרק 7 - Jeffrey M Aftel
כריתות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (6)
פרק 3 (10)
פרק 4 (3)
פרק 5 (8)
פרק 6 (9)
מעילה
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Shaya Rosen And Rav Weiss
√ פרק 2 - Shaya Rosen And Rav Weiss
√ פרק 3 - Shaya Rosen And Rav Weiss
פרק 4 (6)
פרק 5 (5)
פרק 6 (6)
תמיד
הוקצו
√ פרק 1 - Howard Lerner
√ פרק 2 - Howard Lerner
√ פרק 3 - Howard Lerner
√ פרק 4 - Howard Lerner
√ פרק 5 - Howard Lerner
√ פרק 6 - Howard Lerner
√ פרק 7 - Howard Lerner
מידות
הוקצו
√ פרק 1 - Howard Lerner
√ פרק 2 - Howard Lerner
√ פרק 3 - Howard Lerner
√ פרק 4 - Howard Lerner
√ פרק 5 - Howard Lerner
קינים
הוקצו
√ פרק 1 - Howard Lerner
√ פרק 2 - Howard Lerner
√ פרק 3 - Howard Lerner
 

טהרות

כלים
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Phil Machlin
√ פרק 2 - Phil Machlin
√ פרק 3 - Phil Machlin
פרק 4 (4)
פרק 5 (11)
פרק 6 (4)
פרק 7 (6)
פרק 8 (11)
פרק 9 (8)
פרק 10 (8)
פרק 11 (9)
פרק 12 (8)
פרק 13 (8)
פרק 14 (8)
פרק 15 (6)
פרק 16 (8)
פרק 17 (17)
פרק 18 (9)
פרק 19 (10)
פרק 20 (7)
פרק 21 (3)
פרק 22 (9)
פרק 23 (6)
פרק 24 (17)
פרק 25 (8)
פרק 26 (9)
פרק 27 (13)
פרק 28 (10)
פרק 29 (8)
פרק 30 (4)
אהלות
הוקצו
√ פרק 1 - Torry London
√ פרק 2 - Torry London
√ פרק 3 - Torry London
√ פרק 4 - Torry London
√ פרק 5 - Torry London
√ פרק 6 - Torry London
√ פרק 7 - Torry London
√ פרק 8 - Torry London
√ פרק 9 - Torry London
√ פרק 10 - Torry London
√ פרק 11 - Torry London
√ פרק 12 - Torry London
√ פרק 13 - Torry London
√ פרק 14 - Torry London
√ פרק 15 - Torry London
√ פרק 16 - Torry London
√ פרק 17 - Torry London
√ פרק 18 - Torry London
נגעים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (5)
פרק 3 (8)
פרק 4 (11)
פרק 5 (5)
פרק 6 (8)
פרק 7 (5)
פרק 8 (10)
פרק 9 (3)
פרק 10 (10)
פרק 11 (12)
פרק 12 (7)
פרק 13 (12)
פרק 14 (13)
פרה
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Jerry Schneider
√ פרק 2 - Jerry Schneider
√ פרק 3 - Jerry Schneider
√ פרק 4 - Jerry Schneider
√ פרק 5 - Jerry Schneider
פרק 6 (5)
פרק 7 (12)
פרק 8 (11)
פרק 9 (9)
פרק 10 (6)
פרק 11 (9)
פרק 12 (11)
טהרות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (8)
פרק 3 (8)
פרק 4 (13)
פרק 5 (9)
פרק 6 (10)
פרק 7 (9)
פרק 8 (9)
פרק 9 (9)
פרק 10 (8)
מקוואות
הוקצו
√ פרק 1 - Lesley Lipsitz
√ פרק 2 - Lesley Lipsitz
√ פרק 3 - Lesley Lipsitz
√ פרק 4 - Meir Yakov Sobolofsky
√ פרק 5 - Meir Yakov Sobolofsky
√ פרק 6 - Meir Yakov Sobolofsky
√ פרק 7 - Meir Yakov Sobolofsky
√ פרק 8 - Meir Yakov Sobolofsky
√ פרק 9 - Marvin Schnee
√ פרק 10 - Marvin Schnee
נידה
הוקצו
√ פרק 1 - Gene Gorman
√ פרק 2 - Gene Gorman
√ פרק 3 - Gotch Yudin
√ פרק 4 - Gotch Yudin
√ פרק 5 - Gotch Yudin
√ פרק 6 - Gotch Yudin
√ פרק 7 - Gotch Yudin
√ פרק 8 - Gotch Yudin
√ פרק 9 - Gotch Yudin
√ פרק 10 - Gotch Yudin
מכשירין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (11)
פרק 3 (8)
פרק 4 (10)
פרק 5 (11)
פרק 6 (8)
זבים
הוקצו
√ פרק 1 - Yitzchak Hollander
√ פרק 2 - Yitzchak Hollander
√ פרק 3 - Yitzchak Hollander
√ פרק 4 - Yitzchak Hollander
√ פרק 5 - Yitzchak Hollander
טבול יום
הוקצו
√ פרק 1 - S Friedman
√ פרק 2 - S Friedman
√ פרק 3 - S Friedman
√ פרק 4 - S Friedman
ידיים
הוקצו
√ פרק 1 - Eitan Weiss
√ פרק 2 - Eitan Weiss
√ פרק 3 - Eitan Weiss
√ פרק 4 - Eitan Weiss
עוקצים
הוקצו
√ פרק 1 - Yisroel Schwab
√ פרק 2 - Yisroel Schwab
√ פרק 3 - Yisroel Schwab

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
קוד אבטחה: קוד אבטחה
שלח (בלי נדר)הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
2AdamYoma פרקים 3-4
2Aharon TraurigMegillah פרקים 3-4
10Wieder FamilyPesachim פרקים 1-10
2avi fischerNedarim פרקים 5-6
4eytan goldsteinZevahim פרקים 1-4
3shaya rosen and rav weissMeilah פרקים 1-3
8gotch yudinNiddah פרקים 3-10
3rj fischer and Rav doviAvodah Zarah פרקים 3-5
4akiva dovid gaffinHullin פרקים 1-4
18torry londonOhalos פרקים 1-18
9Avi MullerBeitzah פרקים 1-5; Taanis פרקים 1-4
2Becky TroodlerYoma פרקים 1-2
10Benny BerlinBava Metzia פרקים 1-10
9Binyamin ErlbaumNazir פרקים 1-9
3Bob CarrollHorayos פרקים 1-3
7CD BauerDemai פרקים 1-7
2ChavaYevamos פרקים 4-5
15Chayim LandoEruvin פרקים 1-10; Sukkah פרקים 1-5
7David E SchwartzMakkos פרקים 1-3; Berachos פרקים 1-4
3rafi duskisYevamos פרקים 1-3
7doni katz and alex estrugoSheviis פרקים 4-10
10Dovid MirskyBava Batra פרקים 1-10
4Eden WofseyBikkurim פרקים 1-4
4Eitan weissYadayim פרקים 1-4
5Eli FenyesMaaser Sheini פרקים 1-5
8Eli SzafranskiMegillah פרקים 1-4; Taanis פרקים 1-4
4Ephraim HofffmanYevamos פרקים 6-9
2Gene GormanNiddah פרקים 1-2
21Howard LernerChagigah פרקים 1-3; Kinnim פרקים 1-3; Middos פרקים 1-5; Moed Katan פרקים 1-3; Tamid פרקים 1-7
4howard ReeceRosh Hashanah פרקים 1-4
6JAS / ChanaAvot פרקים 1-6
7Jeffrey M AftelTemurah פרקים 1-7
5Jerry SchneiderParah פרקים 1-5
10Jo KranzlerZevahim פרקים 5-14
2Josh HosseinofBerachos פרקים 8-9
4Joyce ReichenbergChallah פרקים 1-4
3Leora MoskowitzBerachos פרקים 5-7
3Lesley LipsitzMikvaos פרקים 1-3
2lydia sultanikYoma פרקים 5-6
7Marvin schneeMikvaos פרקים 9-10; Nedarim פרקים 7-11
8Shmuly ReeceShekalim פרקים 1-8
5Meir Yakov SobolofskyMikvaos פרקים 4-8
2Melissa RaymanMegillah פרקים 1-2
3Micha ZwickHorayos פרקים 1-3
4Moshe RosenbaumBechoros פרקים 1-4
4Moshe UnderweiserPeah פרקים 1-4
2Noach RabovskyAvodah Zarah פרקים 1-2
3Ora mischelSheviis פרקים 1-3
3Phil MachlinKeilim פרקים 1-3
6richard wolpoeBava Kamma פרקים 5-10
13S FriedmanKilaim פרקים 1-9; Tevul Yom פרקים 1-4
8Sarah klibanoffEdyos פרקים 1-8
4Seth JacobsRosh Hashanah פרקים 1-4
5Shai RossMaasros פרקים 1-5
4Shlomo SeidenfeldBava Kamma פרקים 1-4
13Sruli BaumKetubos פרקים 1-13
8Sruly RothwachsShevuos פרקים 1-8
9Wendy ShindlerSotah פרקים 1-9
9Yehuda FemanGittin פרקים 1-9
3Yisroel SchwabUktzin פרקים 1-3
5Yitzchak HollanderZavim פרקים 1-5
5Yitzi RothschildBechoros פרקים 5-9
4Yitz CornPeah פרקים 5-8
9Yona BenscherArakhin פרקים 1-9
4yonatan apfelHullin פרקים 5-8
4Yonatan BernerKiddushin פרקים 1-4
8Yudy weinerSanhedrin פרקים 4-11
3YWSanhedrin פרקים 1-3
2Zach RothenbergYoma פרקים 7-8
4zzNedarim פרקים 1-4
3Zvi KahnOrlah פרקים 1-3
24SNShabbos פרקים 1-24
      72 אנשים נרשמו ל 432 פרקים   יצוא

 

 Powered by: