עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד לYITZCHOK Ben YEHUDAH LEIB (Zeidie Goldberg)
שלושים / יארצייט

YARZEIT is 18th of KISLEV - Wednesday 12-6

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא בדוק את פרקים היחידות שאתה רוצה ללמוד, להזין את שמך ודוא"ל ולחץ על שליחה.

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 18 Kislev 5778 (Wednesday, December 06, 2017) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

סדר זרעים (לא מופעל)

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chaim Lasker
פרק 2 - Chaim Lasker
פרק 3 - Chaim Lasker
פרק 4 - Chaim Lasker
פרק 5 - Levi Goldberg
פרק 6 - Levi Goldberg
פרק 7 - Levi Goldberg
פרק 8 - Levi Goldberg
פרק 9 - Levi Goldberg
פרק 10 - Sruly Plonczack
פרק 11 - Sruly Plonczack
פרק 12 - Sruly Plonczack
פרק 13 - Lazer Sommer
פרק 14 - Boruch Lasker
פרק 15 - Boruch Lasker
פרק 16 - Boruch Lasker
פרק 17 - Boruch Lasker
פרק 18 - Boruch Lasker
פרק 19 - Boruch Lasker
פרק 20 - Boruch Lasker
פרק 21 - Moshe Lasker
פרק 22 - Moshe Lasker
פרק 23 - Moshe Lasker
פרק 24 - Moshe Lasker
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - A Kober
פרק 2 - A Kober
פרק 3 - A Kober
פרק 4 - A Kober
פרק 5 - A Kober
פרק 6 - A Kober
פרק 7 - A Kober
פרק 8 - A Kober
פרק 9 - A Kober
פרק 10 - A Kober
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shmuel Lasker
פרק 2 - Shmuel Lasker
פרק 3 - Shmuel Lasker
פרק 4 - Shmuel Lasker
פרק 5 - Shmuel Lasker
פרק 6 - Shmuel Lasker
פרק 7 - Shmuel Lasker
פרק 8 - Shmuel Lasker
פרק 9 - Shmuel Lasker
פרק 10 - Shmuel Lasker
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aryeh Leib Lasker
פרק 2 - Aryeh Leib Lasker
פרק 3 - Aryeh Leib Lasker
פרק 4 - Aryeh Leib Lasker
פרק 5 - Aryeh Leib Lasker
פרק 6 - Aryeh Leib Lasker
פרק 7 - Aryeh Leib Lasker
פרק 8 - Aryeh Leib Lasker
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Elimelech Lasker
פרק 2 - Elimelech Lasker
פרק 3 - Elimelech Lasker
פרק 4 - Elimelech Lasker
פרק 5 - Elimelech Lasker
פרק 6 - Elimelech Lasker
פרק 7 - Elimelech Lasker
פרק 8 - Elimelech Lasker
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe Lasker
פרק 2 - Moshe Lasker
פרק 3 - Chaim Lasker
פרק 4 - Chaim Lasker
פרק 5 - Chaim Lasker
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - A Non
פרק 2 - A Non
פרק 3 - A Non
פרק 4 - A Non
פרק 5 - A Non
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yisroel Pick
פרק 2 - Yisroel Pick
פרק 3 - Yisroel Pick
פרק 4 - Yisroel Pick
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eliezer Klein
פרק 2 - Eliezer Klein
פרק 3 - Eliezer Klein
פרק 4 - Eliezer Klein
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yaakov Tzvi
פרק 2 - Yaakov Tzvi
פרק 3 - Yaakov Tzvi
פרק 4 - Yaakov Tzvi
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mordechai Klein
פרק 2 - Mordechai Klein
פרק 3 - Mordechai Klein
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eliezer Klein
פרק 2 - Eliezer Klein
פרק 3 - Eliezer Klein

סדר נשים (לא מופעל)

סדר נזיקין (לא מופעל)

סדר קדשים (לא מופעל)

סדר טהרות (לא מופעל)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
קוד אבטחה: קוד אבטחה
שלח (בלי נדר)הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
10A KoberEruvin פרקים 1-10
5A nonBeitzah פרקים 1-5
8Aryeh Leib LaskerShekalim פרקים 1-8
7Chaim LaskerSukkah פרקים 3-5; Shabbos פרקים 1-4
8Elimelech LaskerYoma פרקים 1-8
7Boruch LaskerShabbos פרקים 14-20
7Eliezer KleinChagigah פרקים 1-3; Taanis פרקים 1-4
1lazer sommerShabbos פרק 13
5levi goldbergShabbos פרקים 5-9
3mordechai KleinMoed Katan פרקים 1-3
6Moshe LaskerSukkah פרקים 1-2; Shabbos פרקים 21-24
10Shmuel LaskerPesachim פרקים 1-10
3sruly plonczackShabbos פרקים 10-12
4Yaakov TzviMegillah פרקים 1-4
4Yisroel PickRosh Hashanah פרקים 1-4
      15 אנשים נרשמו ל 88 פרקים   יצוא

 

 Powered by: