למד להרבנית רבקה בת הרב שמעון אשר וטייבא ע"ה (Reba Bergstein a"h)
שלושים / יארצייט

We will be learning סדר מועד in memory of Bubbie Rivka Bergstein a"h. We hope to complete the סדר and have a siyum in her memory on her 20th yarzheit which will be on the 6th night of chanukah.

May all of our learning be a z'chut for Bubbie's neshama and for all of us.

תהי נשמתה צרורה בצרור החיים

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 29 Kislev 5778 (Sunday, December 17, 2017) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

סדר זרעים (לא מופעל)

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sharon Kronenberg
פרק 2 - Sharon Kronenberg
פרק 3 - Sharon Kronenberg
פרק 4 - Sharon Kronenberg
פרק 5 - Nachshon Weinraub
פרק 6 - Aron Weinraub
פרק 7 - Aron Weinraub
פרק 8 - Aron Weinraub
פרק 9 - Aron Weinraub
פרק 10 - Aron Weinraub
פרק 11 - Aron Weinraub
פרק 12 - Aron Weinraub
פרק 13 - Aron Weinraub
פרק 14 - Aron Weinraub
פרק 15 - David Markowitz
פרק 16 - David Markowitz
פרק 17 - David Markowitz
פרק 18 - David Markowitz
פרק 19 - David Markowitz
פרק 20 - David Markowitz
פרק 21 - David Markowitz
פרק 22 - David Markowitz
פרק 23 - David Markowitz
פרק 24 - David Markowitz
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Nissan
פרק 2 - Nissan
פרק 3 - Nissan
פרק 4 - Nissan
פרק 5 - Nissan
פרק 6 - Nissan
פרק 7 - Nissan
פרק 8 - Nissan
פרק 9 - Nissan
פרק 10 - Nissan
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Michael Kronenberg
פרק 2 - Michael Kronenberg
פרק 3 - Michael Kronenberg
פרק 4 - Michael Kronenberg
פרק 5 - Michael Kronenberg
פרק 6 - Michael Kronenberg
פרק 7 - Michael Kronenberg
פרק 8 - Michael Kronenberg
פרק 9 - Michael Kronenberg
פרק 10 - Michael Kronenberg
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eliezer
פרק 2 - Eliezer
פרק 3 - Eliezer
פרק 4 - Eliezer
פרק 5 - Eliezer
פרק 6 - Eliezer
פרק 7 - Eliezer
פרק 8 - Eliezer
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mordechai Lisker
פרק 2 - Mordechai Lisker
פרק 3 - Mordechai Lisker
פרק 4 - Mordechai Lisker
פרק 5 - Mordechai Lisker
פרק 6 - Mordechai Lisker
פרק 7 - Mordechai Lisker
פרק 8 - Mordechai Lisker
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dovid Lisker
פרק 2 - Dovid Lisker
פרק 3 - Dovid Lisker
פרק 4 - Dovid Lisker
פרק 5 - Dovid Lisker
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Zev Markowitz
פרק 2 - Zev Markowitz
פרק 3 - Zev Markowitz
פרק 4 - Zev Markowitz
פרק 5 - Zev Markowitz
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chaim Noach
פרק 2 - Chaim Noach
פרק 3 - Chaim Noach
פרק 4 - Chaim Noach
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chaim Noach
פרק 2 - Chaim Noach
פרק 3 - Chaim Noach
פרק 4 - Chaim Noach
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Zev Markowitz
פרק 2 - Zev Markowitz
פרק 3 - Zev Markowitz
פרק 4 - Zev Markowitz
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Azriel Markowitz
פרק 2 - Azriel Markowitz
פרק 3 - Azriel Markowitz
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Noam Herrmann
פרק 2 - Noam Herrmann
פרק 3 - Noam Herrmann

סדר נשים (לא מופעל)

סדר נזיקין (לא מופעל)

סדר קדשים (לא מופעל)

סדר טהרות (לא מופעל)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
9Aron Weinraubשבת פרקים 6-14
3Azriel Markowitzמועד קטן פרקים 1-3
8Chaim Noachראש השנה פרקים 1-4; תענית פרקים 1-4
8Eliezerשקלים פרקים 1-8
10David Markowitzשבת פרקים 15-24
5Dovid Liskerסוכה פרקים 1-5
8Mordechai Liskerיומא פרקים 1-8
10Michael Kronenbergפסחים פרקים 1-10
1Nachshon Weinraubשבת פרק 5
10Nissanעירובין פרקים 1-10
3Noam Herrmannחגיגה פרקים 1-3
4Sharon kronenbergשבת פרקים 1-4
9Zev Markowitzביצה פרקים 1-5; מגילה פרקים 1-4
      13 אנשים נרשמו ל 88 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.