למד לGittel Bas Tzvi (Bobby)
שלושים / יארצייט

IN LOVING MEMORY OF OUR DEAR BOBBY A''H

The Spiras-Yerushalayim

A dedication to Bobby a''h. On Wednesday morning, chai כסלו, her majesty ascended to her heavenly throne next to Zeidy zt''l. The following afternoon, her loved ones tearfully escorted her to her 'temporary' resting place, next to Zeidy, the man she so adored and missed these 'koach' (28) years, who gave her the 'koach' to keep living on.

These difficult moments give us reason to pause and reflect how our dear Bobby earned our love, respect, and admiration. Was it her love? Her ideals? Her ironclad emunah peshutah? Perhaps we can reveal the secret of her life hidden within the very day she passed on to the better world - chai כסלו.

She was always alive – chai! No matter what, she davened and said her tehillim… even if nobody knew, hidden, like a "כיס," a pocket. She was a "ו''ל" tzadekes. Her sole desire in life was to see her family keeping Torah and mitzvos with delight. And when Bobby's joy was too great to be contained, her huge "לב" would overflow with a hug and a "kiss."

"Gittel"- she personified her name, by being an embodiment of goodness. Bobby brought an abundance of goodness into the world, by helping to rebuild a destroyed world. "Gittel bas Chaya," the 'goodness' who brought everything to 'life.'

I remember driving Bobby to Monsey on the Palisades Parkway one winter day. I told her, "Bobby, I feel so bad. I should have driven you during the fall, when you would have seen the beautiful foliage. Now it is the winter; all the leaves are dead…just a bunch of lifeless trees." Bobby's sharp reply penetrated my heart. I will never forget it. She told me "Yossele, but look at the grass. It's so green.""Gittel bas Chaya," the 'goodness' who brought everything to 'life.'Now, with her sad passing, Gittel bas Tzvi. Bobby's mission definitely did not stop. She is surely continuing to bring life up there to the floating neshamos who don't have a resting place. She continues to hold up this world, by being a melitza yeshara, constantly davening and saying tehillim for us and for all of Hashem's children. Davening to bring Moshiach very soon, which was to her a reality every day of her life."Eishes Chayil Mi Yimtza…Vatischak L'yom Acharon" Bobby always looked for the beauty in every day.And now we say goodbye to you, dear Bobby. We love you. We always have and we always will. Your throne awaits you. We will all try to emulate you and your glorious life… how you faced the toughest challenges, never giving up. We will carry with us the memories and we will cherish them forever. And though you are no longer physically with us, you will continue to live on within each and every one of your loving family. Your legacy willendure through your children, grandchildren, and great grandchildren, ad sof kol hadoros. Through your strength, smile and warmth, through your courage, through your love, we will all carry you with us in our hearts forever.Long live the queen.

Your Beloved Family

להצטרף לסיום זה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 18 Kislev 5778 (Wednesday, December 06, 2017) שקיעה.
2 סיומים + מצוות הרשמה

משנה סיום הוא 88.6% נרשם
(78/88 פרקים)

הרשמות הנוכחיות

סדר זרעים (לא מופעל)

מועד

שבת
הוקצו
√ פרק 1 - Duvy Spira
√ פרק 2 - Duvy Spira
√ פרק 3 - Duvy Spira
√ פרק 4 - Duvy Spira
√ פרק 5 - Duvy Spira
√ פרק 6 - Duvy Spira
√ פרק 7 - Duvy Spira
√ פרק 8 - Duvy Spira
√ פרק 9 - Duvy Spira
√ פרק 10 - Duvy Spira
√ פרק 11 - Duvy Spira
√ פרק 12 - Duvy Spira
√ פרק 13 - Duvy Spira
√ פרק 14 - Duvy Spira
√ פרק 15 - Duvy Spira
√ פרק 16 - Duvy Spira
√ פרק 17 - Duvy Spira
√ פרק 18 - Duvy Spira
√ פרק 19 - Duvy Spira
√ פרק 20 - Duvy Spira
√ פרק 21 - Duvy Spira
√ פרק 22 - Duvy Spira
√ פרק 23 - Duvy Spira
√ פרק 24 - Duvy Spira
עירובין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (10)
פרק 2 (6)
פרק 3 (9)
פרק 4 (11)
פרק 5 (9)
פרק 6 (10)
פרק 7 (11)
פרק 8 (11)
פרק 9 (4)
פרק 10 (15)
פסחים
הוקצו
√ פרק 1 - Avrami Fried
√ פרק 2 - Avrami Fried
√ פרק 3 - Avrami Fried
√ פרק 4 - Avrami Fried
√ פרק 5 - Avrami Fried
√ פרק 6 - Avrami Fried
√ פרק 7 - Avrami Fried
√ פרק 8 - Avrami Fried
√ פרק 9 - Avrami Fried
√ פרק 10 - Avrami Fried
שקלים
הוקצו
√ פרק 1 - Shmuly Censor
√ פרק 2 - Shmuly Censor
√ פרק 3 - Shmuly Censor
√ פרק 4 - Shmuly Censor
√ פרק 5 - Shmuly Censor
√ פרק 6 - Shmuly Censor
√ פרק 7 - Shmuly Censor
√ פרק 8 - Shmuly Censor
יומא
הוקצו
√ פרק 1 - Mechi Friedman
√ פרק 2 - Mechi Friedman
√ פרק 3 - Mechi Friedman
√ פרק 4 - Mechi Friedman
√ פרק 5 - Mechi Friedman
√ פרק 6 - Mechi Friedman
√ פרק 7 - Mechi Friedman
√ פרק 8 - Mechi Friedman
סוכה
הוקצו
√ פרק 1 - Yossi Spira
√ פרק 2 - Yossi Spira
√ פרק 3 - Yossi Spira
√ פרק 4 - Yossi Spira
√ פרק 5 - Yossi Spira
ביצה
הוקצו
√ פרק 1 - Yossi Friedman
√ פרק 2 - Yossi Friedman
√ פרק 3 - Yossi Friedman
√ פרק 4 - Yossi Friedman
√ פרק 5 - Yossi Friedman
ראש השנה
הוקצו
√ פרק 1 - Yitzchok Friedman
√ פרק 2 - Yitzchok Friedman
√ פרק 3 - Yitzchok Friedman
√ פרק 4 - Yitzchok Friedman
תענית
הוקצו
√ פרק 1 - Mendy Streicher
√ פרק 2 - Mendy Streicher
√ פרק 3 - Mendy Streicher
√ פרק 4 - Mendy Streicher
מגילה
הוקצו
√ פרק 1 - Yoeli Friedman
√ פרק 2 - Yoeli Friedman
√ פרק 3 - Yoeli Friedman
√ פרק 4 - Yoeli Friedman
מועד קטן
הוקצו
√ פרק 1 - Volvi Friedman
√ פרק 2 - Volvi Friedman
√ פרק 3 - Volvi Friedman
חגיגה
הוקצו
√ פרק 1 - Volvi Friedman
√ פרק 2 - Volvi Friedman
√ פרק 3 - Volvi Friedman

סדר נשים (לא מופעל)

סדר נזיקין (לא מופעל)

סדר קדשים (לא מופעל)

סדר טהרות (לא מופעל)

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

למידה אחרת לסיום זה:

2 סיומים + מצוות הרשמה
 

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
10Avrami friedפסחים פרקים 1-10
24Duvy Spiraשבת פרקים 1-24
4Mendy Streicherתענית פרקים 1-4
8Shmuly Censorשקלים פרקים 1-8
6Volvi Friedmanמועד קטן פרקים 1-3; חגיגה פרקים 1-3
8Mechi Friedmanיומא פרקים 1-8
4Yitzchok Friedmanראש השנה פרקים 1-4
4Yoeli Friedmanמגילה פרקים 1-4
5Yossi Friedmanביצה פרקים 1-5
5Yossi Spiraסוכה פרקים 1-5
      10 אנשים נרשמו ל 78 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.