עברית | English

למד להרב ראובן צבי בן הרב משה ישעיה הכהן ודבורה בריינא ע"ה (Rabbi Reuven Cohn)
שלושים / יארצייט

Rabbi Reuven Cohn loved Mishnah dearly. He was especially fond of examining the structure of each Mishnah and repeating the words of each Mishnah again and again.

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 12 Heshvan 5778 (Wednesday, November 01, 2017) שקיעה.

2 הערות

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(111.2%)
(1 הרשמה מלאה + 59 נוסף משנה פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Medinah & Akiva Korn & Family
פרק 2 - Medinah & Akiva Korn & Family
פרק 3 - Medinah & Akiva Korn & Family
פרק 4 - Medinah & Akiva Korn & Family
פרק 5 - Medinah & Akiva Korn & Family
פרק 6 - Medinah & Akiva Korn & Family
פרק 7 - Medinah & Akiva Korn & Family
פרק 8 - Medinah & Akiva Korn & Family
פרק 9 - Medinah & Akiva Korn & Family
פיאה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Noam & Maya
פרק 2 - Noam & Maya
פרק 3 - Noam & Maya
פרק 4 - Phillip & Shlomo Vedol, Noam & Maya
פרק 5 - Phillip & Shlomo Vedol, Noam & Maya
פרק 6 - Noam & Maya
פרק 7 - Noam & Maya
פרק 8 - Noam & Maya
דמאי
הוקצו
הכל

פרק 1 - Naomi Stillman
פרק 2 - Naomi Stillman
פרק 3 - Naomi Stillman
פרק 4 - Naomi Stillman
פרק 5 - Naomi Stillman, Dov Tarnoff
פרק 6 - Naomi Stillman, Dov Tarnoff
פרק 7 - Naomi Stillman, Dov Tarnoff
כלאיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Joni Blum And Danny Hassenfeld
פרק 2 - Joni Blum And Danny Hassenfeld
פרק 3 - Michael & Sharon Haselkorn
פרק 4 - Michael & Sharon Haselkorn
פרק 5 - Tuchman Family
פרק 6 - Tuchman Family
פרק 7 - Tuchman Family
פרק 8 - Tuchman Family
פרק 9 - Tuchman Family
שביעית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dani Rockoff
פרק 2 - Dani Rockoff
פרק 3 - Dani Rockoff
פרק 4 - Dani Rockoff
פרק 5 - Dani Rockoff
פרק 6 - Dani Rockoff
פרק 7 - Dani Rockoff
פרק 8 - Dani Rockoff
פרק 9 - Dani Rockoff
פרק 10 - Dani Rockoff
תרומות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Barry Hartman
פרק 2 - Barry Hartman
פרק 3 - Ira Robinson
פרק 4 - Ira Robinson
פרק 5 - Ehud Cohn
פרק 6 - Ehud Cohn
פרק 7 - Ehud Cohn
פרק 8 - Ehud Cohn, Tani, Yehuda And Shaya Cohen
פרק 9 - Ehud Cohn, Tani, Yehuda And Shaya Cohen
פרק 10 - Ehud Cohn, Tani, Yehuda And Shaya Cohen
פרק 11 - Ehud Cohn, Tani, Yehuda And Shaya Cohen
מעשרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yonatan Katchen
פרק 2 - Yonatan Katchen
פרק 3 - Yonatan Katchen
פרק 4 - Yonatan Katchen
פרק 5 - Yonatan Katchen
מעשר שני
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mordechai Gelber
פרק 2 - Mordechai Gelber
פרק 3 - Mordechai Gelber
פרק 4 - Mordechai Gelber
פרק 5 - Mordechai Gelber
חלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jeff Swartz
פרק 2 - Jeff Swartz
פרק 3 - Jeff Swartz
פרק 4 - Jeff Swartz
ערלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dovid Green
פרק 2 - Dovid Green
פרק 3 - Dovid Green
ביכורים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Joyce Wertheimer
פרק 2 - Michael Bentley & Family
פרק 3 - Naftali Cohn
פרק 4 - Keren Fisher/Ben Flusberg
 

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Family Stitcher
פרק 2 - Family Stitcher, Avishai Jeselsohn
פרק 3 - Family Stitcher
פרק 4 - Leann Shamash
פרק 5 - Leann Shamash
פרק 6 - Earl & Faye Newman
פרק 7 - Earl & Faye Newman
פרק 8 - Earl & Faye Newman
פרק 9 - Earl & Faye Newman
פרק 10 - Chaim Preiser
פרק 11 - Chaim Preiser
פרק 12 - Sarah Ricklan And Elliot Salinger
פרק 13 - Sharonah Koolyk Rabinowitz
פרק 14 - Novich Family
פרק 15 - Novich Family
פרק 16 - Sheila And Lee Mondshein
פרק 17 - Eileen Houben
פרק 18 - Novich Family
פרק 19 - Carole Kaufman
פרק 20 - Novich Family, Nachi Cohen
פרק 21 - Klibaner-Schiff Family, Nachi Cohen
פרק 22 - Klibaner-Schiff Family
פרק 23 - Klibaner-Schiff Family
פרק 24 - Klibaner-Schiff Family
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Hadassah Stanhill
פרק 2 - Hadassah Stanhill
פרק 3 - Hadassah Stanhill
פרק 4 - Hadassah Stanhill
פרק 5 - Hadassah Stanhill
פרק 6 - Hadassah Stanhill
פרק 7 - Hadassah Stanhill
פרק 8 - Hadassah Stanhill
פרק 9 - Hadassah Stanhill
פרק 10 - Hadassah Stanhill
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Adam Rose And Joanne Rose
פרק 2 - Adam Rose And Joanne Rose
פרק 3 - Adam Rose And Joanne Rose
פרק 4 - Adam Rose And Joanne Rose
פרק 5 - Adam Rose And Joanne Rose
פרק 6 - Adam Rose And Joanne Rose
פרק 7 - Adam Rose And Joanne Rose
פרק 8 - Adam Rose And Joanne Rose
פרק 9 - Adam Rose And Joanne Rose
פרק 10 - Adam Rose And Joanne Rose
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Lucy Lorin
פרק 2 - Lucy Lorin
פרק 3 - Charlie Kramer
פרק 4 - Charlie Kramer
פרק 5 - Charlie Kramer
פרק 6 - Charlie Kramer
פרק 7 - Robert Morgan
פרק 8 - Charlie Kramer
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Deborah And David Stanhill, Naftali Cohn
פרק 2 - Deborah And David Stanhill, Naftali Cohn
פרק 3 - Deborah And David Stanhill, Naftali Cohn
פרק 4 - Deborah And David Stanhill, Naftali Cohn
פרק 5 - Deborah And David Stanhill, Naftali Cohn
פרק 6 - Deborah And David Stanhill, Naftali Cohn
פרק 7 - Deborah And David Stanhill, Naftali Cohn
פרק 8 - Deborah And David Stanhill, Naftali Cohn
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Gabriel And Ernest Mandel
פרק 2 - Gabriel And Ernest Mandel
פרק 3 - Gabriel And Ernest Mandel
פרק 4 - Gabriel And Ernest Mandel, Shlomo Sokolinski
פרק 5 - Gabriel And Ernest Mandel, Shlomo Sokolinski
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Kfir
פרק 2 - Kfir
פרק 3 - Kfir
פרק 4 - Kfir
פרק 5 - Kfir
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Linda Stone, Pick Family
פרק 2 - Pick Family
פרק 3 - Pick Family
פרק 4 - Pick Family
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avi And Shuli Rockoff
פרק 2 - Avi And Shuli Rockoff
פרק 3 - Avi And Shuli Rockoff
פרק 4 - Avi And Shuli Rockoff
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Deb Kram, Pamela Scheinman
פרק 2 - Heshy Marcus, Tani, Yehuda And Shaya Cohen
פרק 3 - Heshy Marcus, Rachel Greenblatt
פרק 4 - Heshy Marcus
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Traum
פרק 2 - Traum
פרק 3 - Traum
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Carl Sherer
פרק 2 - Carl Sherer
פרק 3 - Carl Sherer

נשים

יבמות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Wanderer
פרק 2 - Wanderer
פרק 3 - Wanderer
פרק 4 - Wanderer
פרק 5 - Wanderer
פרק 6 - Rosenfeld
פרק 7 - Rosenfeld
פרק 8 - Rosenfeld
פרק 9 - Rochelle
פרק 10 - Rochelle
פרק 11 - Ezra Waxman & Moshe Arazi
פרק 12 - Ezra Waxman & Moshe Arazi
פרק 13 - Aaron Katchen
פרק 14 - Aaron Katchen
פרק 15 - Aaron Katchen
פרק 16 - Aaron Katchen
כתובות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Robert Morgan
פרק 2 - Robert Morgan
פרק 3 - Robert Morgan
פרק 4 - Robert Morgan
פרק 5 - Robert Morgan
פרק 6 - Robert Morgan
פרק 7 - Robert Morgan
פרק 8 - Robert Morgan
פרק 9 - Robert Morgan
פרק 10 - Robert Morgan
פרק 11 - Robert Morgan
פרק 12 - Robert Morgan
פרק 13 - Robert Morgan
נדרים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rachel Wald
פרק 2 - Rachel Wald
פרק 3 - Rachel Wald
פרק 4 - Rachel Wald
פרק 5 - Rachel Wald
פרק 6 - Rachel Wald
פרק 7 - Rachel Wald
פרק 8 - Rachel Wald
פרק 9 - Rachel Wald
פרק 10 - Rachel Wald
פרק 11 - Rachel Wald
נזיר
הוקצו
הכל

פרק 1 - Penina & Avishay Weiss
פרק 2 - Penina & Avishay Weiss
פרק 3 - Penina & Avishay Weiss
פרק 4 - Penina & Avishay Weiss
פרק 5 - Penina & Avishay Weiss
פרק 6 - Penina & Avishay Weiss
פרק 7 - Penina & Avishay Weiss
פרק 8 - Penina & Avishay Weiss
פרק 9 - Penina & Avishay Weiss
סוטה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Miriam Gedwiser
פרק 2 - Miriam Gedwiser
פרק 3 - Miriam Gedwiser
פרק 4 - Miriam Gedwiser
פרק 5 - Miriam Gedwiser
פרק 6 - Miriam Gedwiser
פרק 7 - Miriam Gedwiser, Michael Bentley And Family
פרק 8 - Miriam Gedwiser
פרק 9 - Miriam Gedwiser
גיטין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Beth Lesch, Grace Offen
פרק 2 - Grace Offen
פרק 3 - Grace Offen
פרק 4 - Grace Offen
פרק 5 - Grace Offen
פרק 6 - Grace Offen
פרק 7 - Grace Offen
פרק 8 - Grace Offen
פרק 9 - Grace Offen
קידושין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Hershel Lutch
פרק 2 - Hershel Lutch
פרק 3 - Hershel Lutch
פרק 4 - Hershel Lutch
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Cheryl, Natan And Yakir Levin
פרק 2 - Cheryl, Natan And Yakir Levin
פרק 3 - Cheryl, Natan And Yakir Levin
פרק 4 - Cheryl, Natan And Yakir Levin
פרק 5 - Cheryl, Natan And Yakir Levin
פרק 6 - Cheryl, Natan And Yakir Levin
פרק 7 - Cheryl, Natan And Yakir Levin
פרק 8 - Cheryl, Natan And Yakir Levin
פרק 9 - Cheryl, Natan And Yakir Levin
פרק 10 - Cheryl, Natan And Yakir Levin
בבא מציעא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Joseph And Ernest Mandel
פרק 2 - Joseph And Ernest Mandel
פרק 3 - Joseph And Ernest Mandel, Moshe Tarnoff
פרק 4 - Joseph And Ernest Mandel
פרק 5 - Joseph And Ernest Mandel
פרק 6 - Joseph And Ernest Mandel
פרק 7 - Joseph And Ernest Mandel
פרק 8 - Joseph And Ernest Mandel
פרק 9 - Joseph And Ernest Mandel
פרק 10 - Joseph And Ernest Mandel
בבא בתרא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Marissa
פרק 2 - Marissa
פרק 3 - Daniel
פרק 4 - Daniel
פרק 5 - Tova G.
פרק 6 - Bill & Sheryl Adler
פרק 7 - Jeremy Goldhaber-Fiebert
פרק 8 - Stan Sussman
פרק 9 - Stan Sussman
פרק 10 - Stan Sussman
סנהדרין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Joseph Pick
פרק 2 - Joseph Pick
פרק 3 - Joseph Pick
פרק 4 - Joseph Pick
פרק 5 - Joseph Pick
פרק 6 - Joseph Pick
פרק 7 - Joseph Pick
פרק 8 - Joseph Pick
פרק 9 - Joseph Pick
פרק 10 - Joseph Pick
פרק 11 - Joseph Pick
מכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jesse Hefter, Shlomo Schuck
פרק 2 - Jesse Hefter, Shlomo Schuck
פרק 3 - Jesse Hefter, Shlomo Schuck
שבועות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chezky Schuck
פרק 2 - Chezky Schuck
פרק 3 - Chezky Schuck
פרק 4 - Steven Weiner
פרק 5 - Steven Weiner
פרק 6 - Steven Weiner
פרק 7 - Steven Weiner
פרק 8 - Steven Weiner
עדויות
הוקצו
הכל

פרק 1 - David Shapiro, David Shapiro
פרק 2 - David Shapiro, David Shapiro
פרק 3 - David Shapiro, David Shapiro
פרק 4 - David Shapiro, David Shapiro
פרק 5 - David Shapiro, David Shapiro
פרק 6 - David Shapiro, David Shapiro
פרק 7 - David Shapiro, David Shapiro
פרק 8 - David Shapiro, David Shapiro
עבודה זרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Joshua Pincus & Karra Greenberg
פרק 2 - Joshua Pincus & Karra Greenberg
פרק 3 - Joshua Pincus & Karra Greenberg
פרק 4 - Joshua Pincus & Karra Greenberg
פרק 5 - Joshua Pincus & Karra Greenberg
אבות
הוקצו
הכל

פרק 1 - L. Gilman
פרק 2 - L. Gilman
פרק 3 - L. Gilman
פרק 4 - Rebecca Jacobs
פרק 5 - Rebecca Jacobs
פרק 6 - Rebecca Jacobs
הוריות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Simkovich
פרק 2 - Simkovich
פרק 3 - Simkovich
  

קדשים

זבחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Michael And Alison Novich, Naftali Cohn
פרק 2 - Michael And Alison Novich, Naftali Cohn
פרק 3 - Michael And Alison Novich, Naftali Cohn
פרק 4 - Michael And Alison Novich, Naftali Cohn
פרק 5 - Michael And Alison Novich, Naftali Cohn
פרק 6 - Michael And Alison Novich, Naftali Cohn
פרק 7 - Michael And Alison Novich
פרק 8 - Michael And Alison Novich
פרק 9 - Michael And Alison Novich
פרק 10 - Michael And Alison Novich
פרק 11 - Michael And Alison Novich
פרק 12 - Michael And Alison Novich
פרק 13 - Michael And Alison Novich
פרק 14 - Michael And Alison Novich
מנחות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ian Kaufman, Eliezer Ehrenkranz And Rabbi David Ehrenkranz
פרק 2 - Ian Kaufman, Eliezer Ehrenkranz And Rabbi David Ehrenkranz
פרק 3 - Naftali And Jon, Eliezer Ehrenkranz And Rabbi David Ehrenkranz
פרק 4 - Huff Family, Eliezer Ehrenkranz And Rabbi David Ehrenkranz
פרק 5 - Huff Family, Eliezer Ehrenkranz And Rabbi David Ehrenkranz
פרק 6 - Huff Family, Eliezer Ehrenkranz And Rabbi David Ehrenkranz
פרק 7 - Keren Fisher/Ben Flusberg, Eliezer Ehrenkranz And Rabbi David Ehrenkranz
פרק 8 - Keren Fisher/Ben Flusberg, Eliezer Ehrenkranz And Rabbi David Ehrenkranz
פרק 9 - Ellen Hertzmark, Eliezer Ehrenkranz And Rabbi David Ehrenkranz
פרק 10 - Huff Family, Eliezer Ehrenkranz And Rabbi David Ehrenkranz
פרק 11 - Huff Family, Eliezer Ehrenkranz And Rabbi David Ehrenkranz
פרק 12 - Huff Family, Eliezer Ehrenkranz And Rabbi David Ehrenkranz
פרק 13 - Huff Family, Eliezer Ehrenkranz And Rabbi David Ehrenkranz
חולין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Benjamin Pick
פרק 2 - Benjamin Pick
פרק 3 - Benjamin Pick
פרק 4 - Benjamin Pick
פרק 5 - Benjamin Pick
פרק 6 - Benjamin Pick
פרק 7 - Benjamin Pick
פרק 8 - Benjamin Pick
פרק 9 - Benjamin Pick
פרק 10 - Benjamin Pick
פרק 11 - Benjamin Pick
פרק 12 - Benjamin Pick
בכורות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dina Cohn And Sarah Wertheimer
פרק 2 - Dina Cohn And Sarah Wertheimer
פרק 3 - Dina Cohn And Sarah Wertheimer
פרק 4 - Dina Cohn And Sarah Wertheimer
פרק 5 - Marc Nechmad
פרק 6 - Marc Nechmad
פרק 7 - Jacob Prince
פרק 8 - Jacob Prince
פרק 9 - Jacob Prince
ערכין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Claudia Marbach
פרק 2 - Claudia Marbach
פרק 3 - Claudia Marbach
פרק 4 - Claudia Marbach
פרק 5 - Claudia Marbach
פרק 6 - Claudia Marbach
פרק 7 - Claudia Marbach
פרק 8 - Claudia Marbach
פרק 9 - Claudia Marbach
תמורה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Noam & Maya
פרק 2 - Noam & Maya
פרק 3 - Noam & Maya
פרק 4 - Noam & Maya
פרק 5 - Noam & Maya
פרק 6 - Noam & Maya
פרק 7 - Noam & Maya
כריתות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Michael Savitz & Family
פרק 2 - Michael Savitz & Family
פרק 3 - Michael Savitz & Family
פרק 4 - Michael Savitz & Family
פרק 5 - Michael Savitz & Family
פרק 6 - Michael Savitz & Family
מעילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Harvey Sukenic
פרק 2 - Harvey Sukenic
פרק 3 - Harvey Sukenic
פרק 4 - Harvey Sukenic
פרק 5 - Harvey Sukenic
פרק 6 - Harvey Sukenic
תמיד
הוקצו
הכל

פרק 1 - Maya &Noam
פרק 2 - Maya &Noam
פרק 3 - Maya &Noam
פרק 4 - Maya &Noam
פרק 5 - Maya &Noam
פרק 6 - Maya &Noam
פרק 7 - Maya &Noam
מידות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rabbi Benjamin And Stephanie Samuels
פרק 2 - Rabbi Benjamin And Stephanie Samuels
פרק 3 - Judith Kates & Shayna Rhodes
פרק 4 - Judith Kates & Shayna Rhodes
פרק 5 - Judith Kates & Shayna Rhodes
קינים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jane Kanarek
פרק 2 - Jane Kanarek
פרק 3 - Jane Kanarek
 

טהרות

כלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mechael Osband
פרק 2 - Mechael Osband
פרק 3 - Mechael Osband
פרק 4 - Mechael Osband
פרק 5 - Tibor Vais
פרק 6 - Tibor Vais
פרק 7 - Kfir
פרק 8 - Kfir
פרק 9 - Kfir
פרק 10 - Sharon Levinson And Jay Berkovitz
פרק 11 - Sharon Levinson And Jay Berkovitz
פרק 12 - Sharon Levinson And Jay Berkovitz
פרק 13 - Sharon Levinson And Jay Berkovitz
פרק 14 - Sharon Levinson And Jay Berkovitz
פרק 15 - Nathan Katz
פרק 16 - Nathan Katz
פרק 17 - Nathan Katz
פרק 18 - Nathan Katz
פרק 19 - Nathan Katz
פרק 20 - Bob (Baruch) Hill
פרק 21 - James Bunton
פרק 22 - James Bunton
פרק 23 - James Bunton
פרק 24 - James Bunton
פרק 25 - James Bunton
פרק 26 - James Bunton
פרק 27 - James Bunton
פרק 28 - James Bunton
פרק 29 - James Bunton
פרק 30 - James Bunton
אהלות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Bill Feld
פרק 2 - Bill Feld
פרק 3 - Bill Feld
פרק 4 - Bill Feld
פרק 5 - Bill Feld
פרק 6 - Bill Feld
פרק 7 - Bill Feld
פרק 8 - Bill Feld
פרק 9 - Bill Feld
פרק 10 - Bill Feld
פרק 11 - Bill Feld
פרק 12 - Bill Feld
פרק 13 - Bill Feld
פרק 14 - Bill Feld
פרק 15 - Bill Feld
פרק 16 - Bill Feld
פרק 17 - Bill Feld
פרק 18 - Bill Feld
נגעים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Deanna Mirsky
פרק 2 - Deanna Mirsky
פרק 3 - Michael Wolfe
פרק 4 - Michael Wolfe
פרק 5 - Michael Wolfe
פרק 6 - Michael Wolfe
פרק 7 - Michael Wolfe
פרק 8 - Shrage Family
פרק 9 - Shrage Family
פרק 10 - Shrage Family
פרק 11 - Shrage Family
פרק 12 - Elad Jeselsohn
פרק 13 - Elad Jeselsohn
פרק 14 - Elad Jeselsohn
פרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jonathan Novich
פרק 2 - Jonathan Novich
פרק 3 - Jonathan Novich
פרק 4 - Jonathan Novich
פרק 5 - Jonathan Novich
פרק 6 - Jonathan Novich
פרק 7 - Jonathan Novich
פרק 8 - Jonathan Novich
פרק 9 - Jonathan Novich
פרק 10 - Jonathan Novich
פרק 11 - Jonathan Novich
פרק 12 - Jonathan Novich
טהרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ramati Family
פרק 2 - Ramati Family
פרק 3 - Ramati Family
פרק 4 - Ramati Family
פרק 5 - Ramati Family
פרק 6 - Ramati Family
פרק 7 - Ramati Family
פרק 8 - Ramati Family
פרק 9 - Ramati Family
פרק 10 - Ramati Family
מקוואות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ilana Bercuson
פרק 2 - Ilana Bercuson
פרק 3 - Benjamin Houben
פרק 4 - Zvi And Shalva Siegel
פרק 5 - Zvi And Shalva Siegel
פרק 6 - Zvi And Shalva Siegel
פרק 7 - Yitzchok Feldman
פרק 8 - Yitzchok Feldman
פרק 9 - Yitzchok Feldman
פרק 10 - Yitzchok Feldman
נידה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Cheses Family
פרק 2 - Cheses Family
פרק 3 - Cheses Family
פרק 4 - Cheses Family
פרק 5 - Cheses Family
פרק 6 - Cheses Family
פרק 7 - Cheses Family
פרק 8 - James Bunton
פרק 9 - James Bunton
פרק 10 - James Bunton
מכשירין
הוקצו
הכל

פרק 1 - David Fischer
פרק 2 - David Fischer
פרק 3 - David Fischer
פרק 4 - David Fischer
פרק 5 - David Fischer
פרק 6 - David Fischer
זבים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yosef Robinson
פרק 2 - Yosef Robinson
פרק 3 - Yosef Robinson
פרק 4 - Yosef Robinson
פרק 5 - Yosef Robinson
טבול יום
הוקצו
הכל

פרק 1 - Andrew Greene & Family
פרק 2 - Andrew Greene & Family
פרק 3 - Andrew Greene & Family
פרק 4 - Andrew Greene & Family
ידיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Miriam Gedwiser
פרק 2 - Miriam Gedwiser
פרק 3 - Miriam Gedwiser
פרק 4 - Miriam Gedwiser
עוקצים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Keith Osher
פרק 2 - Keith Osher
פרק 3 - Keith Osher

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

2 הערות
I'd like to edit my original sign up and do the first 5 chapters of Niddah only since there's not enough time to complete all of them. I could not figure out a way to cancel chapters 6-10. Could you please confirm my change and open chapters 6-10 to others? Thanks so much... ~Nechama Cheses
Cheses Family, 2 months ago
Please delete Niddah chapters 1-10 and retain Niddah Chapters 1-5 for Cheses family - thanks very much!
Cheses Family, 2 months ago

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
4Aaron KatchenYevamos פרקים 13-16
10Adam Rose and Joanne RosePesachim פרקים 1-10
4Andrew Greene & FamilyTevul Yom פרקים 1-4
4Shrage FamilyNegaim פרקים 8-11
4Avi and Shuli RockoffTaanis פרקים 1-4
1Avishai JeselsohnShabbos פרק 2
1Benjamin HoubenMikvaos פרק 3
12Benjamin PickHullin פרקים 1-12
4Novich FamilyShabbos פרקים 14-15, 18, 20
1Beth LeschGittin פרק 1
1Bill & Sheryl AdlerBava Batra פרק 6
18Bill FeldOhalos פרקים 1-18
1Bob (Baruch) HillKeilim פרק 20
3Carl ShererChagigah פרקים 1-3
1Carole KaufmanShabbos פרק 19
2Chaim PreiserShabbos פרקים 10-11
5Charlie KramerShekalim פרקים 3-6, 8
7Cheses FamilyNiddah פרקים 1-7
3Chezky SchuckShevuos פרקים 1-3
9Claudia MarbachArakhin פרקים 1-9
10Dani RockoffSheviis פרקים 1-10
2DanielBava Batra פרקים 3-4
6David FischerMachshirin פרקים 1-6
16David ShapiroEdyos פרקים 1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8
2Deanna MirskyNegaim פרקים 1-2
1Deb KramMegillah פרק 1
4Dina Cohn and Sarah WertheimerBechoros פרקים 1-4
3Dov TarnoffDemai פרקים 5-7
1Moshe TarnoffBava Metzia פרק 3
3Dovid GreenOrlah פרקים 1-3
7Ehud CohnTerumos פרקים 5-11
1Eileen HoubenShabbos פרק 17
3Elad JeselsohnNegaim פרקים 12-14
13Eliezer Ehrenkranz and Rabbi David EhrenkranzMenahos פרקים 1-13
1Ellen HertzmarkMenahos פרק 9
2Ezra Waxman & Moshe AraziYevamos פרקים 11-12
3Family StitcherShabbos פרקים 1-3
4Earl & Faye NewmanShabbos פרקים 6-9
9grace offenGittin פרקים 1-9
2Barry HartmanTerumos פרקים 1-2
6Harvey SukenicMeilah פרקים 1-6
4Hershel LutchKiddushin פרקים 1-4
3Heshy MarcusMegillah פרקים 2-4
7Huff FamilyMenahos פרקים 4-6, 10-13
2Ian KaufmanMenahos פרקים 1-2
2Ilana BercusonMikvaos פרקים 1-2
2Ira RobinsonTerumos פרקים 3-4
3Jacob PrinceBechoros פרקים 7-9
13James BuntonKeilim פרקים 21-30; Niddah פרקים 8-10
3Jane KanarekKinnim פרקים 1-3
4Jeff SwartzChallah פרקים 1-4
1Jeremy Goldhaber-FiebertBava Batra פרק 7
5wandererYevamos פרקים 1-5
3Jesse HefterMakkos פרקים 1-3
12Jonathan NovichParah פרקים 1-12
2Joni Blum and Danny HassenfeldKilaim פרקים 1-2
11Joseph PickSanhedrin פרקים 1-11
5Joshua Pincus & Karra GreenbergAvodah Zarah פרקים 1-5
1Joyce WertheimerBikkurim פרק 1
3Judith Kates & Shayna RhodesMiddos פרקים 3-5
3Keith OsherUktzin פרקים 1-3
3Keren Fisher/Ben FlusbergBikkurim פרק 4; Menahos פרקים 7-8
8KfirBeitzah פרקים 1-5; Keilim פרקים 7-9
4Klibaner-Schiff familyShabbos פרקים 21-24
3L. GilmanAvot פרקים 1-3
2Leann ShamashShabbos פרקים 4-5
1Linda StoneRosh Hashanah פרק 1
2Lucy LorinShekalim פרקים 1-2
10Joseph and Ernest MandelBava Metzia פרקים 1-10
5Gabriel and Ernest MandelSukkah פרקים 1-5
2Marc NechmadBechoros פרקים 5-6
2MarissaBava Batra פרקים 1-2
4Mechael OsbandKeilim פרקים 1-4
9Medinah & Akiva Korn & familyBerachos פרקים 1-9
2Michael & Sharon HaselkornKilaim פרקים 3-4
14Michael and Alison NovichZevahim פרקים 1-14
1Michael Bentley & FamilyBikkurim פרק 2
1Michael Bentley and FamilySotah פרק 7
6Michael Savitz & familyKerisos פרקים 1-6
5Michael WolfeNegaim פרקים 3-7
13Miriam GedwiserSotah פרקים 1-9; Yadayim פרקים 1-4
5Mordechai GelberMaaser Sheini פרקים 1-5
7Naomi StillmanDemai פרקים 1-7
2Nachi CohenShabbos פרקים 20-21
15Naftali CohnBikkurim פרק 3; Yoma פרקים 1-8; Zevahim פרקים 1-6
1Naftali and JonMenahos פרק 3
10Cheryl, Natan and Yakir levinBava Kamma פרקים 1-10
5Nathan KatzKeilim פרקים 15-19
15Noam & MayaPeah פרקים 1-8; Temurah פרקים 1-7
7Maya &NoamTamid פרקים 1-7
1Pamela ScheinmanMegillah פרק 1
9Penina & Avishay WeissNazir פרקים 1-9
2Phillip & Shlomo VedolPeah פרקים 4-5
4Pick FamilyRosh Hashanah פרקים 1-4
2Rabbi Benjamin and Stephanie SamuelsMiddos פרקים 1-2
1Rachel GreenblattMegillah פרק 3
11Rachel WaldNedarim פרקים 1-11
10Ramati familyTaharos פרקים 1-10
3Rebecca JacobsAvot פרקים 4-6
14Robert MorganShekalim פרק 7; Ketubos פרקים 1-13
2RochelleYevamos פרקים 9-10
3RosenfeldYevamos פרקים 6-8
1Sarah Ricklan and Elliot SalingerShabbos פרק 12
5Sharon Levinson and Jay BerkovitzKeilim פרקים 10-14
1sharonah koolyk rabinowitzShabbos פרק 13
1Sheila and Lee MondsheinShabbos פרק 16
3Shlomo SchuckMakkos פרקים 1-3
2Shlomo SokolinskiSukkah פרקים 4-5
3SimkovichHorayos פרקים 1-3
3Stan SussmanBava Batra פרקים 8-10
8Deborah and David StanhillYoma פרקים 1-8
10Hadassah StanhillEruvin פרקים 1-10
5Steven WeinerShevuos פרקים 4-8
5Tani, Yehuda and Shaya CohenTerumos פרקים 8-11; Megillah פרק 2
2Tibor VaisKeilim פרקים 5-6
1Tova G.Bava Batra פרק 5
3TraumMoed Katan פרקים 1-3
5Tuchman FamilyKilaim פרקים 5-9
4Yitzchok FeldmanMikvaos פרקים 7-10
5Yonatan KatchenMaasros פרקים 1-5
5Yosef RobinsonZavim פרקים 1-5
3Zvi and Shalva SiegelMikvaos פרקים 4-6
      122 אנשים נרשמו ל 584 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.