עברית | English
דף בית | הוספת סיום | להציג | תרשימים

למד לR' Mordechai Ben HaRav Avraham Yitzchak Z"l (Mordecai Fogel)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 4 Tishri 5778 (Sunday, September 24, 2017) שקיעה.

משנה סיום הוא 49.9% נרשם
(262/525 פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
√ פרק 1 - Efrem Reis
√ פרק 2 - Efrem Reis
√ פרק 3 - Eli Brown
√ פרק 4 - Eli Brown
√ פרק 5 - Eli Brown
√ פרק 6 - Eli Brown
√ פרק 7 - Eli Brown
√ פרק 8 - Eli Brown
√ פרק 9 - Eli Brown
פיאה
הוקצו
√ פרק 1 - J Rosensweig
√ פרק 2 - J Rosensweig
√ פרק 3 - J Rosensweig
√ פרק 4 - J Rosensweig
√ פרק 5 - J Rosensweig
√ פרק 6 - J Rosensweig
√ פרק 7 - J Rosensweig
√ פרק 8 - J Rosensweig
דמאי
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (6)
פרק 4 (7)
פרק 5 (11)
פרק 6 (12)
פרק 7 (8)
כלאיים
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Judy & Zev Berman
√ פרק 2 - Judy & Zev Berman
√ פרק 3 - Judy & Zev Berman
√ פרק 4 - Judy & Zev Berman
פרק 5 (8)
פרק 6 (9)
פרק 7 (8)
פרק 8 (6)
פרק 9 (10)
שביעית
כולם לא מסומנים
פרק 1 (8)
פרק 2 (10)
פרק 3 (10)
פרק 4 (10)
פרק 5 (9)
פרק 6 (6)
פרק 7 (7)
פרק 8 (11)
פרק 9 (9)
פרק 10 (9)
תרומות
הוקצו
√ פרק 1 - Horkenus
√ פרק 2 - Horkenus
√ פרק 3 - Horkenus
√ פרק 4 - Horkenus
√ פרק 5 - Horkenus
√ פרק 6 - Horkenus
√ פרק 7 - Horkenus
√ פרק 8 - Horkenus
√ פרק 9 - Horkenus
√ פרק 10 - Horkenus
√ פרק 11 - Horkenus
מעשרות
הוקצו
√ פרק 1 - Isaac Strulowitz
√ פרק 2 - Isaac Strulowitz
√ פרק 3 - Isaac Strulowitz
√ פרק 4 - Isaac Strulowitz
√ פרק 5 - Isaac Strulowitz
מעשר שני
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (10)
פרק 3 (13)
פרק 4 (12)
פרק 5 (15)
חלה
הוקצו
√ פרק 1 - Rubin Cooper
√ פרק 2 - Rubin Cooper
√ פרק 3 - Rubin Cooper
√ פרק 4 - Rubin Cooper
ערלה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (17)
פרק 3 (9)
ביכורים
הוקצו
√ פרק 1 - Ari Levine
√ פרק 2 - Ari Levine
√ פרק 3 - Ari Levine
√ פרק 4 - Elliot Goldofsky
 

מועד

שבת
הוקצו
√ פרק 1 - Hilary Hertan
√ פרק 2 - Hilary Hertan
√ פרק 3 - Hilary Hertan
√ פרק 4 - Hilary Hertan
√ פרק 5 - Hilary Hertan
√ פרק 6 - Erez Edery
√ פרק 7 - Erez Edery
√ פרק 8 - Erez Edery
√ פרק 9 - Erez Edery
√ פרק 10 - Erez Edery
√ פרק 11 - Erez Edery
√ פרק 12 - Erez Edery
√ פרק 13 - Erez Edery
√ פרק 14 - Shlomo Hochberg
√ פרק 15 - Shlomo Hochberg
√ פרק 16 - Shlomo Hochberg
√ פרק 17 - Shlomo Hochberg
√ פרק 18 - Shlomo Hochberg
√ פרק 19 - Shlomo Hochberg
√ פרק 20 - Shlomo Hochberg
√ פרק 21 - Shlomo Hochberg
√ פרק 22 - Shlomo Hochberg
√ פרק 23 - Shlomo Hochberg
√ פרק 24 - Shlomo Hochberg
עירובין
הוקצו
√ פרק 1 - Benjy Arbesfeld
√ פרק 2 - Benjy Arbesfeld
√ פרק 3 - Benjy Arbesfeld
√ פרק 4 - Benjy Arbesfeld
√ פרק 5 - Benjy Arbesfeld
√ פרק 6 - Nussin Fogel
√ פרק 7 - Nussin Fogel
√ פרק 8 - Nussin Fogel
√ פרק 9 - Nussin Fogel
√ פרק 10 - Nussin Fogel
פסחים
הוקצו
√ פרק 1 - Noam Mishkoff
√ פרק 2 - Noam Mishkoff
√ פרק 3 - Noam Mishkoff
√ פרק 4 - Noam Mishkoff
√ פרק 5 - Noam Mishkoff
√ פרק 6 - Noam Mishkoff
√ פרק 7 - Noam Mishkoff
√ פרק 8 - Noam Mishkoff
√ פרק 9 - Noam Mishkoff
√ פרק 10 - Noam Mishkoff
שקלים
הוקצו
√ פרק 1 - Shlomo Hochberg
√ פרק 2 - Shlomo Hochberg
√ פרק 3 - Shlomo Hochberg
√ פרק 4 - Shlomo Hochberg
√ פרק 5 - Shlomo Hochberg
√ פרק 6 - Shlomo Hochberg
√ פרק 7 - Shlomo Hochberg
√ פרק 8 - Shlomo Hochberg
יומא
הוקצו
√ פרק 1 - Boaz Tomsky
√ פרק 2 - Boaz Tomsky
√ פרק 3 - Boaz Tomsky
√ פרק 4 - Jacob Sherman
√ פרק 5 - Jacob Sherman
√ פרק 6 - Jacob Sherman
√ פרק 7 - Jacob Sherman
√ פרק 8 - Jacob Sherman
סוכה
הוקצו
√ פרק 1 - Michael Atlas
√ פרק 2 - Michael Atlas
√ פרק 3 - Michael Atlas
√ פרק 4 - Michael Atlas
√ פרק 5 - Michael Atlas
ביצה
הוקצו
√ פרק 1 - Jackie R. Rothschild
√ פרק 2 - Jackie R. Rothschild
√ פרק 3 - Meyer Straus
√ פרק 4 - Meyer Straus
√ פרק 5 - Meyer Straus
ראש השנה
הוקצו
√ פרק 1 - Chip Cohn
√ פרק 2 - Chip Cohn
√ פרק 3 - Chip Cohn
√ פרק 4 - Chip Cohn
תענית
הוקצו
√ פרק 1 - Yehoshua Fogel
√ פרק 2 - Yehoshua Fogel
√ פרק 3 - Yehoshua Fogel
√ פרק 4 - Yehoshua Fogel
מגילה
הוקצו
√ פרק 1 - Irwin Woislavsky
√ פרק 2 - Norm Horowitz
√ פרק 3 - Paul Brody
√ פרק 4 - Efrem Reis
מועד קטן
הוקצו
√ פרק 1 - Abe Rosenberg
√ פרק 2 - Baruch Lovett
√ פרק 3 - Baruch Lovett
חגיגה
הוקצו
√ פרק 1 - M Epstein
√ פרק 2 - M Epstein
√ פרק 3 - M Epstein

נשים

יבמות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (10)
פרק 3 (10)
פרק 4 (13)
פרק 5 (6)
פרק 6 (6)
פרק 7 (6)
פרק 8 (6)
פרק 9 (6)
פרק 10 (9)
פרק 11 (7)
פרק 12 (6)
פרק 13 (13)
√ פרק 14 - Garry Katz
פרק 15 (10)
פרק 16 (7)
כתובות
הוקצו
√ פרק 1 - Boaz Tomsky
√ פרק 2 - Boaz Tomsky
√ פרק 3 - Boaz Tomsky
√ פרק 4 - Boaz Tomsky
√ פרק 5 - Boaz Tomsky
√ פרק 6 - Boaz Tomsky
√ פרק 7 - Boaz Tomsky
√ פרק 8 - Boaz Tomsky
√ פרק 9 - Boaz Tomsky
√ פרק 10 - Boaz Tomsky
√ פרק 11 - Boaz Tomsky
√ פרק 12 - Boaz Tomsky
√ פרק 13 - Boaz Tomsky
נדרים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (11)
פרק 4 (8)
פרק 5 (6)
פרק 6 (10)
פרק 7 (9)
פרק 8 (7)
פרק 9 (10)
פרק 10 (8)
פרק 11 (12)
נזיר
הוקצו
√ פרק 1 - Chayim Rosensweig
√ פרק 2 - Chayim Rosensweig
√ פרק 3 - Chayim Rosensweig
√ פרק 4 - Chayim Rosensweig
√ פרק 5 - Chayim Rosensweig
√ פרק 6 - Chayim Rosensweig
√ פרק 7 - Chayim Rosensweig
√ פרק 8 - Chayim Rosensweig
√ פרק 9 - Chayim Rosensweig
סוטה
הוקצו
√ פרק 1 - Manes Kogan
√ פרק 2 - Manes Kogan
√ פרק 3 - Manes Kogan
√ פרק 4 - Manes Kogan
√ פרק 5 - Manes Kogan
√ פרק 6 - Manes Kogan
√ פרק 7 - Manes Kogan
√ פרק 8 - Manes Kogan
√ פרק 9 - Manes Kogan
גיטין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (7)
פרק 3 (8)
פרק 4 (9)
פרק 5 (9)
פרק 6 (7)
פרק 7 (9)
פרק 8 (10)
פרק 9 (10)
קידושין
הוקצו
√ פרק 1 - Harold Biller
√ פרק 2 - Harold Biller
√ פרק 3 - Harold Biller
√ פרק 4 - Harold Biller
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
√ פרק 1 - Michael Merrill
√ פרק 2 - Michael Merrill
√ פרק 3 - Michael Merrill
√ פרק 4 - Michael Merrill
√ פרק 5 - Michael Merrill
√ פרק 6 - Michael Merrill
√ פרק 7 - Michael Merrill
√ פרק 8 - Michael Merrill
√ פרק 9 - Ben Blumenthal
√ פרק 10 - Ben Blumenthal
בבא מציעא
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Dror Rosenfeld
√ פרק 2 - Dror Rosenfeld
√ פרק 3 - Dror Rosenfeld
פרק 4 (12)
פרק 5 (11)
פרק 6 (8)
פרק 7 (11)
פרק 8 (9)
פרק 9 (13)
פרק 10 (6)
בבא בתרא
הוקצו
√ פרק 1 - Howard Sipzner
√ פרק 2 - Howard Sipzner
√ פרק 3 - Howard Sipzner
√ פרק 4 - Howard Sipzner
√ פרק 5 - Howard Sipzner
√ פרק 6 - Howard Sipzner
√ פרק 7 - Howard Sipzner
√ פרק 8 - Howard Sipzner
√ פרק 9 - Howard Sipzner
√ פרק 10 - Howard Sipzner
סנהדרין
הוקצו
√ פרק 1 - Harry Brukner
√ פרק 2 - Harry Brukner
√ פרק 3 - Harry Brukner
√ פרק 4 - Harry Brukner
√ פרק 5 - Harry Brukner
√ פרק 6 - Yitz Berger
√ פרק 7 - Yitz Berger
√ פרק 8 - Yitz Berger
√ פרק 9 - Yitz Berger
√ פרק 10 - Yitz Berger
√ פרק 11 - Yitz Berger
מכות
הוקצו
√ פרק 1 - Efrem Reis
√ פרק 2 - John Loike
√ פרק 3 - John Loike
שבועות
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Arthur Z. Quint
√ פרק 2 - Arthur Z. Quint
√ פרק 3 - Arthur Z. Quint
פרק 4 (13)
פרק 5 (5)
פרק 6 (7)
פרק 7 (8)
פרק 8 (6)
עדויות
הוקצו
√ פרק 1 - Larry Grossman
√ פרק 2 - Larry Grossman
√ פרק 3 - Larry Grossman
√ פרק 4 - Larry Grossman
√ פרק 5 - Larry Grossman
√ פרק 6 - Larry Grossman
√ פרק 7 - Larry Grossman
√ פרק 8 - Larry Grossman
עבודה זרה
הוקצו
√ פרק 1 - RB Butler
√ פרק 2 - RB Butler
√ פרק 3 - RB Butler
√ פרק 4 - RB Butler
√ פרק 5 - RB Butler
אבות
הוקצו
√ פרק 1 - Daniel E. Silverman
√ פרק 2 - Daniel E. Silverman
√ פרק 3 - Daniel E. Silverman
√ פרק 4 - Daniel E. Silverman
√ פרק 5 - Daniel E. Silverman
√ פרק 6 - Daniel E. Silverman
הוריות
הוקצו
√ פרק 1 - Isaac Strulowitz
√ פרק 2 - Isaac Strulowitz
√ פרק 3 - Isaac Strulowitz
  

קדשים

זבחים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (6)
פרק 4 (6)
פרק 5 (8)
פרק 6 (7)
פרק 7 (6)
פרק 8 (12)
פרק 9 (7)
פרק 10 (8)
פרק 11 (8)
פרק 12 (6)
פרק 13 (8)
פרק 14 (10)
מנחות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (7)
פרק 4 (5)
פרק 5 (9)
פרק 6 (7)
פרק 7 (6)
פרק 8 (7)
פרק 9 (9)
פרק 10 (9)
פרק 11 (9)
פרק 12 (5)
פרק 13 (11)
חולין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (10)
פרק 3 (7)
פרק 4 (7)
פרק 5 (5)
פרק 6 (7)
פרק 7 (6)
פרק 8 (6)
פרק 9 (8)
פרק 10 (4)
פרק 11 (2)
פרק 12 (5)
בכורות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (9)
פרק 3 (4)
פרק 4 (10)
פרק 5 (6)
פרק 6 (12)
פרק 7 (7)
פרק 8 (10)
פרק 9 (8)
ערכין
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (6)
פרק 3 (5)
פרק 4 (4)
פרק 5 (6)
פרק 6 (5)
פרק 7 (5)
פרק 8 (7)
פרק 9 (8)
תמורה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (3)
פרק 3 (5)
פרק 4 (4)
פרק 5 (6)
פרק 6 (5)
פרק 7 (6)
כריתות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (6)
פרק 3 (10)
פרק 4 (3)
פרק 5 (8)
פרק 6 (9)
מעילה
הוקצו
√ פרק 1 - Gerald Zahtz
√ פרק 2 - Gerald Zahtz
√ פרק 3 - Gerald Zahtz
√ פרק 4 - Gerald Zahtz
√ פרק 5 - Gerald Zahtz
√ פרק 6 - Gerald Zahtz
תמיד
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (9)
פרק 4 (3)
פרק 5 (6)
פרק 6 (3)
פרק 7 (4)
מידות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (6)
פרק 3 (8)
פרק 4 (7)
פרק 5 (4)
קינים
הוקצו
√ פרק 1 - Jackie R. Rothschild
√ פרק 2 - Jackie R. Rothschild
√ פרק 3 - Jackie R. Rothschild
 

טהרות

כלים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (8)
פרק 3 (8)
פרק 4 (4)
פרק 5 (11)
פרק 6 (4)
פרק 7 (6)
פרק 8 (11)
פרק 9 (8)
פרק 10 (8)
פרק 11 (9)
פרק 12 (8)
פרק 13 (8)
פרק 14 (8)
פרק 15 (6)
פרק 16 (8)
פרק 17 (17)
פרק 18 (9)
פרק 19 (10)
פרק 20 (7)
פרק 21 (3)
פרק 22 (9)
פרק 23 (6)
פרק 24 (17)
פרק 25 (8)
פרק 26 (9)
פרק 27 (13)
פרק 28 (10)
פרק 29 (8)
פרק 30 (4)
אהלות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (8)
פרק 2 (7)
פרק 3 (7)
פרק 4 (3)
פרק 5 (7)
פרק 6 (7)
פרק 7 (6)
פרק 8 (6)
פרק 9 (16)
פרק 10 (7)
פרק 11 (9)
פרק 12 (8)
פרק 13 (6)
פרק 14 (7)
פרק 15 (10)
פרק 16 (5)
פרק 17 (5)
פרק 18 (10)
נגעים
כולם לא מסומנים
פרק 1 (6)
פרק 2 (5)
פרק 3 (8)
פרק 4 (11)
פרק 5 (5)
פרק 6 (8)
פרק 7 (5)
פרק 8 (10)
פרק 9 (3)
פרק 10 (10)
פרק 11 (12)
פרק 12 (7)
פרק 13 (12)
פרק 14 (13)
פרה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (4)
פרק 2 (5)
פרק 3 (11)
פרק 4 (4)
פרק 5 (9)
פרק 6 (5)
פרק 7 (12)
פרק 8 (11)
פרק 9 (9)
פרק 10 (6)
פרק 11 (9)
פרק 12 (11)
טהרות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (9)
פרק 2 (8)
פרק 3 (8)
פרק 4 (13)
פרק 5 (9)
פרק 6 (10)
פרק 7 (9)
פרק 8 (9)
פרק 9 (9)
פרק 10 (8)
מקוואות
כולם לא מסומנים
פרק 1 (8)
פרק 2 (10)
פרק 3 (4)
פרק 4 (5)
פרק 5 (6)
פרק 6 (11)
פרק 7 (7)
פרק 8 (5)
פרק 9 (7)
פרק 10 (8)
נידה
כולם לא מסומנים
פרק 1 (7)
פרק 2 (7)
פרק 3 (7)
פרק 4 (7)
פרק 5 (9)
פרק 6 (14)
פרק 7 (5)
פרק 8 (4)
פרק 9 (11)
פרק 10 (8)
מכשירין
הוקצו
√ פרק 1 - Jesse Rosenbaum
√ פרק 2 - Jesse Rosenbaum
√ פרק 3 - Jesse Rosenbaum
√ פרק 4 - Jesse Rosenbaum
√ פרק 5 - Jesse Rosenbaum
√ פרק 6 - Jesse Rosenbaum
זבים
הוקצו
√ פרק 1 - Sam Eisenstadter
√ פרק 2 - Sam Eisenstadter
√ פרק 3 - Sam Eisenstadter
√ פרק 4 - Sam Eisenstadter
√ פרק 5 - Sam Eisenstadter
טבול יום
הוקצו
√ פרק 1 - Sam Eisenstadter
√ פרק 2 - Sam Eisenstadter
√ פרק 3 - Sam Eisenstadter
√ פרק 4 - Sam Eisenstadter
ידיים
הוקצו
√ פרק 1 - Sam Eisenstadter, Jesse Rosenbaum
√ פרק 2 - Sam Eisenstadter, Jesse Rosenbaum
√ פרק 3 - Sam Eisenstadter, Jesse Rosenbaum
√ פרק 4 - Sam Eisenstadter, Jesse Rosenbaum
עוקצים
הוקצו
√ פרק 1 - Sam Eisenstadter
√ פרק 2 - Sam Eisenstadter
√ פרק 3 - Sam Eisenstadter

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
1abe rosenbergMoed Katan פרק 1
3Ari LevineBikkurim פרקים 1-3
3Arthur Z. QuintShevuos פרקים 1-3
2Baruch LovettMoed Katan פרקים 2-3
2Ben BlumenthalBava Kamma פרקים 9-10
5Benjy ArbesfeldEruvin פרקים 1-5
16Boaz TomskyYoma פרקים 1-3; Ketubos פרקים 1-13
9Chayim RosensweigNazir פרקים 1-9
4Chip cohnRosh Hashanah פרקים 1-4
6Daniel E. SilvermanAvot פרקים 1-6
3Dror RosenfeldBava Metzia פרקים 1-3
4Efrem ReisBerachos פרקים 1-2; Megillah פרק 4; Makkos פרק 1
7eli brownBerachos פרקים 3-9
1Elliot GoldofskyBikkurim פרק 4
8Erez EderyShabbos פרקים 6-13
1Garry KatzYevamos פרק 14
6Gerald zahtzMeilah פרקים 1-6
4Harold BillerKiddushin פרקים 1-4
5harry bruknerSanhedrin פרקים 1-5
5Hilary HertanShabbos פרקים 1-5
10Howard SipznerBava Batra פרקים 1-10
1Irwin woislavskyMegillah פרק 1
8Isaac StrulowitzMaasros פרקים 1-5; Horayos פרקים 1-3
8J rosensweigPeah פרקים 1-8
5Jacob ShermanYoma פרקים 4-8
5Jackie R. RothschildBeitzah פרקים 1-2; Kinnim פרקים 1-3
10Jesse RosenbaumMachshirin פרקים 1-6; Yadayim פרקים 1-4
2john LoikeMakkos פרקים 2-3
4Judy & Zev BermanKilaim פרקים 1-4
8Larry GrossmanEdyos פרקים 1-8
3M EpsteinChagigah פרקים 1-3
9Manes KoganSotah פרקים 1-9
3Meyer StrausBeitzah פרקים 3-5
5Michael AtlasSukkah פרקים 1-5
8Michael MerrillBava Kamma פרקים 1-8
10Noam MishkoffPesachim פרקים 1-10
1Norm HorowitzMegillah פרק 2
5Nussin FogelEruvin פרקים 6-10
1Paul BrodyMegillah פרק 3
5RB ButlerAvodah Zarah פרקים 1-5
4Rubin CooperChallah פרקים 1-4
16Sam eisenstadterZavim פרקים 1-5; Tevul Yom פרקים 1-4; Yadayim פרקים 1-4; Uktzin פרקים 1-3
19Shlomo HochbergShabbos פרקים 14-24; Shekalim פרקים 1-8
11HorkenusTerumos פרקים 1-11
4Yehoshua FogelTaanis פרקים 1-4
6Yitz BergerSanhedrin פרקים 6-11
      46 אנשים נרשמו ל 266 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.