למד להרב פסח שינדלי (Rabbi Pesach Schindler)
שלושים / יארצייט

Dear All,

Please sign up to learn chapters or a whole tractate for a siyyum in memory of our beloved teacher, colleague and friend.

The siyyum will take place at the Conservative Yeshiva. Details will follow.

Dr. Joshua Kulp

Rosh Yeshiva, Conservative Yeshiva


להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 8 Elul 5777 (Wednesday, August 30, 2017) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(107.4%)
(1 הרשמה מלאה + 39 נוסף משנה פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avi Hein, Arthur Werschulz, Avi Hein
פרק 2 - Avi Hein, Arthur Werschulz, Avi Hein
פרק 3 - Rabbi Steven Wernick, Arthur Werschulz, Avi Hein
פרק 4 - Rabbi Steven Wernick, Arthur Werschulz, Avi Hein
פרק 5 - Rabbi Steven Wernick, Arthur Werschulz, Avi Hein
פרק 6 - Rabbi Steven Wernick, Arthur Werschulz, Avi Hein
פרק 7 - Rabbi Steven Wernick, Arthur Werschulz, Avi Hein
פרק 8 - Rabbi Steven Wernick, Arthur Werschulz, Avi Hein
פרק 9 - Rabbi Steven Wernick, Arthur Werschulz, Avi Hein
פיאה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Andrew Pepperstone
פרק 2 - Andrew Pepperstone
פרק 3 - Andrew Pepperstone
פרק 4 - Andrew Pepperstone
פרק 5 - Andrew Pepperstone
פרק 6 - Andrew Pepperstone
פרק 7 - Andrew Pepperstone
פרק 8 - Andrew Pepperstone
דמאי
הוקצו
הכל

פרק 1 - William Friedman
פרק 2 - William Friedman
פרק 3 - William Friedman
פרק 4 - William Friedman
פרק 5 - William Friedman
פרק 6 - William Friedman
פרק 7 - William Friedman
כלאיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Adam Roffman/Shira Wallach
פרק 2 - Adam Roffman/Shira Wallach
פרק 3 - Adam Roffman/Shira Wallach
פרק 4 - Adam Roffman/Shira Wallach
פרק 5 - Chaim Eliezer Davis/Alex Hamilton
פרק 6 - Chaim Eliezer Davis/Alex Hamilton, Jiri Blazek
פרק 7 - Chaim Eliezer Davis/Alex Hamilton, Jiri Blazek
פרק 8 - Chaim Eliezer Davis/Alex Hamilton, Jiri Blazek
פרק 9 - Chaim Eliezer Davis/Alex Hamilton, Jiri Blazek
שביעית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Karla Worrell, Jiri Blazek
פרק 2 - Karla Worrell, Jiri Blazek
פרק 3 - Shara Siegfeld, Jiri Blazek
פרק 4 - Rabbi Jonah Rank, Jiri Blazek
פרק 5 - Shara Siegfeld, Jiri Blazek
פרק 6 - Shara Siegfeld, Jiri Blazek
פרק 7 - Shara Siegfeld, Jiri Blazek
פרק 8 - Shara Siegfeld, Jiri Blazek
פרק 9 - Shara Siegfeld, Jiri Blazek
פרק 10 - Nitzan Stein Kokin, Jiri Blazek
תרומות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jason Rogoff
פרק 2 - Jason Rogoff
פרק 3 - Jason Rogoff
פרק 4 - Jason Rogoff
פרק 5 - Jason Rogoff
פרק 6 - Jason Rogoff
פרק 7 - Jason Rogoff
פרק 8 - Jason Rogoff
פרק 9 - Jason Rogoff
פרק 10 - Jason Rogoff
פרק 11 - Jason Rogoff
מעשרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Joshua Kulp
פרק 2 - Joshua Kulp
פרק 3 - Joshua Kulp
פרק 4 - Joshua Kulp
פרק 5 - Joshua Kulp
מעשר שני
הוקצו
הכל

פרק 1 - Joshua Kulp
פרק 2 - Joshua Kulp
פרק 3 - Joshua Kulp
פרק 4 - Joshua Kulp
פרק 5 - Joshua Kulp
חלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Joshua Kulp
פרק 2 - Joshua Kulp
פרק 3 - Joshua Kulp
פרק 4 - Joshua Kulp
ערלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - William Friedman
פרק 2 - William Friedman
פרק 3 - William Friedman
ביכורים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Andrew Pepperstone
פרק 2 - Andrew Pepperstone
פרק 3 - Andrew Pepperstone
פרק 4 - Andrew Pepperstone
 

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mordechai Silverstein
פרק 2 - Mordechai Silverstein
פרק 3 - Mordechai Silverstein
פרק 4 - Mordechai Silverstein
פרק 5 - Mordechai Silverstein
פרק 6 - Mordechai Silverstein
פרק 7 - Mordechai Silverstein
פרק 8 - Mordechai Silverstein
פרק 9 - Mordechai Silverstein
פרק 10 - Mordechai Silverstein
פרק 11 - Mordechai Silverstein
פרק 12 - Emily Volz
פרק 13 - Mordechai Silverstein
פרק 14 - Mordechai Silverstein
פרק 15 - Mordechai Silverstein
פרק 16 - Mordechai Silverstein
פרק 17 - Mordechai Silverstein
פרק 18 - Mordechai Silverstein
פרק 19 - Mordechai Silverstein
פרק 20 - Mordechai Silverstein
פרק 21 - Mordechai Silverstein
פרק 22 - Mordechai Silverstein
פרק 23 - Mordechai Silverstein
פרק 24 - Mordechai Silverstein
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rabbi Gabe Kretzmer Seed
פרק 2 - Rabbi Gabe Kretzmer Seed
פרק 3 - Rabbi Gabe Kretzmer Seed
פרק 4 - Rabbi Gabe Kretzmer Seed
פרק 5 - Rabbi Gabe Kretzmer Seed
פרק 6 - Rabbi Gabe Kretzmer Seed
פרק 7 - Rabbi Gabe Kretzmer Seed
פרק 8 - Rabbi Gabe Kretzmer Seed
פרק 9 - Rabbi Gabe Kretzmer Seed
פרק 10 - Rabbi Gabe Kretzmer Seed
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - David Keren
פרק 2 - David Keren
פרק 3 - David Keren
פרק 4 - David Keren
פרק 5 - David Keren
פרק 6 - David Keren
פרק 7 - David Keren
פרק 8 - David Keren
פרק 9 - David Keren
פרק 10 - David Keren
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rabbi Patricia Fenton
פרק 2 - Rabbi Patricia Fenton
פרק 3 - Rabbi Patricia Fenton
פרק 4 - Rabbi Patricia Fenton
פרק 5 - Rabbi Patricia Fenton
פרק 6 - Rabbi Patricia Fenton
פרק 7 - Rabbi Patricia Fenton
פרק 8 - Rabbi Patricia Fenton
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Andy Shapiro Katz
פרק 2 - Andy Shapiro Katz
פרק 3 - Andy Shapiro Katz
פרק 4 - Andy Shapiro Katz
פרק 5 - Andy Shapiro Katz
פרק 6 - Andy Shapiro Katz
פרק 7 - Andy Shapiro Katz
פרק 8 - Andy Shapiro Katz
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Andy Shapiro Katz, Richard Moline
פרק 2 - Andy Shapiro Katz, Richard Moline
פרק 3 - Andy Shapiro Katz, Richard Moline
פרק 4 - Andy Shapiro Katz, Richard Moline
פרק 5 - Andy Shapiro Katz, Richard Moline
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Elyse Winick
פרק 2 - Elyse Winick
פרק 3 - Elyse Winick
פרק 4 - Elyse Winick
פרק 5 - Elyse Winick
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Andy Shapiro Katz
פרק 2 - Andy Shapiro Katz
פרק 3 - Andy Shapiro Katz
פרק 4 - Andy Shapiro Katz
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - David Baum
פרק 2 - Nelly Altenburger
פרק 3 - Nelly Altenburger
פרק 4 - Nelly Altenburger
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Doron Kenter
פרק 2 - Doron Kenter
פרק 3 - Doron Kenter
פרק 4 - Doron Kenter
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Hillel Skolnik
פרק 2 - Hillel Skolnik
פרק 3 - Hillel Skolnik
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Efrem Epstein
פרק 2 - Efrem Epstein
פרק 3 - Efrem Epstein

נשים

יבמות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Abby Jacobson
פרק 2 - Abby Jacobson
פרק 3 - Abby Jacobson
פרק 4 - Abby Jacobson
פרק 5 - Abby Jacobson
פרק 6 - Abby Jacobson
פרק 7 - Abby Jacobson
פרק 8 - Abby Jacobson
פרק 9 - Abby Jacobson
פרק 10 - Abby Jacobson
פרק 11 - Abby Jacobson
פרק 12 - Abby Jacobson
פרק 13 - Abby Jacobson
פרק 14 - Abby Jacobson
פרק 15 - Abby Jacobson
פרק 16 - Abby Jacobson
כתובות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Danny Horwitz
פרק 2 - Danny Horwitz
פרק 3 - Alex Hamilton
פרק 4 - Alex Hamilton
פרק 5 - Tim Bernard & Ashira Konigsburg
פרק 6 - Tim Bernard & Ashira Konigsburg
פרק 7 - Tim Bernard & Ashira Konigsburg
פרק 8 - Tim Bernard & Ashira Konigsburg
פרק 9 - Tim Bernard & Ashira Konigsburg
פרק 10 - Tim Bernard & Ashira Konigsburg
פרק 11 - Yaacov Rone
פרק 12 - Yaacov Rone
פרק 13 - Micah Liben
נדרים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Joel Goldstein
פרק 2 - Joel Goldstein
פרק 3 - Joel Goldstein
פרק 4 - Joel Goldstein
פרק 5 - Joel Goldstein
פרק 6 - Joel Goldstein
פרק 7 - Joel Goldstein
פרק 8 - Joel Goldstein
פרק 9 - Joel Goldstein
פרק 10 - Joel Goldstein
פרק 11 - Joel Goldstein
נזיר
הוקצו
הכל

פרק 1 - Danny Lutz
פרק 2 - Danny Lutz
פרק 3 - Danny Lutz
פרק 4 - Danny Lutz
פרק 5 - Danny Lutz
פרק 6 - Danny Lutz
פרק 7 - Danny Lutz
פרק 8 - Danny Lutz
פרק 9 - Danny Lutz
סוטה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Joel Goldstein
פרק 2 - Joel Goldstein
פרק 3 - Joel Goldstein
פרק 4 - Joel Goldstein
פרק 5 - Joel Goldstein
פרק 6 - Joel Goldstein
פרק 7 - Joel Goldstein
פרק 8 - Joel Goldstein
פרק 9 - Joel Goldstein
גיטין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Joel Goldstein
פרק 2 - Joel Goldstein
פרק 3 - Joel Goldstein
פרק 4 - Joel Goldstein
פרק 5 - Joel Goldstein
פרק 6 - Joel Goldstein
פרק 7 - Joel Goldstein
פרק 8 - Joel Goldstein
פרק 9 - Joel Goldstein
קידושין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Oren Steinitz
פרק 2 - Oren Steinitz
פרק 3 - Oren Steinitz
פרק 4 - Oren Steinitz
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Finkelstein & Meirowitz
פרק 2 - Finkelstein & Meirowitz
פרק 3 - Finkelstein & Meirowitz
פרק 4 - Finkelstein & Meirowitz
פרק 5 - Finkelstein & Meirowitz
פרק 6 - Uri Allen
פרק 7 - Uri Allen
פרק 8 - Uri Allen
פרק 9 - Micah Liben
פרק 10 - Micah Liben
בבא מציעא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Robert Alpert
פרק 2 - Robert Alpert
פרק 3 - Robert Alpert
פרק 4 - Robert Alpert
פרק 5 - Robert Alpert
פרק 6 - Robert Alpert
פרק 7 - Robert Alpert
פרק 8 - Robert Alpert
פרק 9 - Robert Alpert
פרק 10 - Robert Alpert
בבא בתרא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rachel Alexander Levy
פרק 2 - Harry Pell
פרק 3 - Harry Pell
פרק 4 - Harry Pell
פרק 5 - Ita Paskind
פרק 6 - Ita Paskind
פרק 7 - Ita Paskind
פרק 8 - Ita Paskind
פרק 9 - Ita Paskind
פרק 10 - Ita Paskind
סנהדרין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avi Hein
פרק 2 - Suzanne And Marcus Brody
פרק 3 - Suzanne And Marcus Brody
פרק 4 - Suzanne And Marcus Brody
פרק 5 - Ron Goldberg, Ron Goldberg
פרק 6 - Neil Janes
פרק 7 - Neil Janes
פרק 8 - Neil Janes
פרק 9 - Neil Janes
פרק 10 - Neil Janes
פרק 11 - Louis Sachs And David Kaplan
מכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Cornelia Dalton
פרק 2 - Cornelia Dalton
פרק 3 - Cornelia Dalton
שבועות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Lea Wohl Segal
פרק 2 - Lea Wohl Segal
פרק 3 - Lea Wohl Segal
פרק 4 - Lea Wohl Segal
פרק 5 - Lea Wohl Segal
פרק 6 - Lea Wohl Segal
פרק 7 - Lea Wohl Segal
פרק 8 - Lea Wohl Segal
עדויות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Nelly Altenburger
פרק 2 - Nelly Altenburger
פרק 3 - Nelly Altenburger
פרק 4 - Nelly Altenburger
פרק 5 - Nelly Altenburger
פרק 6 - Nelly Altenburger
פרק 7 - Nelly Altenburger
פרק 8 - Nelly Altenburger
עבודה זרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Zac Kamenetz
פרק 2 - Zac Kamenetz
פרק 3 - Zac Kamenetz
פרק 4 - Zac Kamenetz
פרק 5 - Zac Kamenetz
אבות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Daniel Goldfarb
פרק 2 - Daniel Goldfarb
פרק 3 - Daniel Goldfarb
פרק 4 - Daniel Goldfarb
פרק 5 - Daniel Goldfarb
פרק 6 - Daniel Goldfarb
הוריות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shawn Simonhazani
פרק 2 - Shawn Simonhazani
פרק 3 - Shawn Simonhazani
  

קדשים

זבחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Bex Rosenblatt
פרק 2 - Bex Rosenblatt
פרק 3 - Bex Rosenblatt
פרק 4 - Bex Rosenblatt
פרק 5 - Jeannette Bland, Jeannette Bland
פרק 6 - Noam Neusner
פרק 7 - Noam Neusner
פרק 8 - Noam Neusner
פרק 9 - Doron Kenter
פרק 10 - Doron Kenter
פרק 11 - Doron Kenter
פרק 12 - Doron Kenter
פרק 13 - Peter Stein
פרק 14 - Peter Stein
מנחות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jerome Epstein
פרק 2 - Jerome Epstein
פרק 3 - Jerome Epstein
פרק 4 - Jerome Epstein
פרק 5 - Shoshana Cohen
פרק 6 - Shoshana Cohen
פרק 7 - Shoshana Cohen
פרק 8 - Shoshana Cohen
פרק 9 - Shoshana Cohen
פרק 10 - Shoshana Cohen
פרק 11 - Shoshana Cohen
פרק 12 - Shoshana Cohen
פרק 13 - Shoshana Cohen
חולין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Juan Mejia
פרק 2 - Juan Mejia
פרק 3 - Juan Mejia
פרק 4 - Juan Mejia
פרק 5 - Juan Mejia
פרק 6 - Juan Mejia
פרק 7 - Juan Mejia
פרק 8 - Juan Mejia
פרק 9 - Juan Mejia
פרק 10 - Juan Mejia
פרק 11 - Juan Mejia
פרק 12 - Juan Mejia
בכורות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Nathan Roller
פרק 2 - Nathan Roller
פרק 3 - Nathan Roller
פרק 4 - Nathan Roller
פרק 5 - Nathan Roller
פרק 6 - Nathan Roller
פרק 7 - Nathan Roller
פרק 8 - Nathan Roller
פרק 9 - Nathan Roller
ערכין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Vered Hollander-Goldfarb
פרק 2 - Vered Hollander-Goldfarb
פרק 3 - Vered Hollander-Goldfarb
פרק 4 - Vered Hollander-Goldfarb
פרק 5 - Vered Hollander-Goldfarb
פרק 6 - Vered Hollander-Goldfarb
פרק 7 - Vered Hollander-Goldfarb
פרק 8 - Vered Hollander-Goldfarb
פרק 9 - Vered Hollander-Goldfarb
תמורה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Andy Shugerman
פרק 2 - Andy Shugerman
פרק 3 - Andy Shugerman
פרק 4 - Andy Shugerman
פרק 5 - Andy Shugerman
פרק 6 - Andy Shugerman
פרק 7 - Andy Shugerman
כריתות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Bradley Laye
פרק 2 - Bradley Laye
פרק 3 - Bradley Laye
פרק 4 - Bradley Laye
פרק 5 - Bradley Laye
פרק 6 - Bradley Laye
מעילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aaron Alexander
פרק 2 - Aaron Alexander
פרק 3 - Aaron Alexander
פרק 4 - Aaron Alexander
פרק 5 - Aaron Alexander
פרק 6 - Aaron Alexander
תמיד
הוקצו
הכל

פרק 1 - Howard Hoffman
פרק 2 - Howard Hoffman
פרק 3 - Howard Hoffman
פרק 4 - Howard Hoffman
פרק 5 - Howard Hoffman
פרק 6 - Howard Hoffman
פרק 7 - Howard Hoffman
מידות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Uriel Romano
פרק 2 - Uriel Romano
פרק 3 - Uriel Romano
פרק 4 - Uriel Romano
פרק 5 - Uriel Romano
קינים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Steven Henkin
פרק 2 - Steven Henkin
פרק 3 - Steven Henkin
 

טהרות

כלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dan Rosenberg
פרק 2 - Dan Rosenberg
פרק 3 - Dan Rosenberg
פרק 4 - Dan Rosenberg
פרק 5 - Dan Rosenberg
פרק 6 - Dan Rosenberg
פרק 7 - Dan Rosenberg
פרק 8 - Dan Rosenberg
פרק 9 - Dan Rosenberg
פרק 10 - Dan Rosenberg
פרק 11 - Dan Rosenberg
פרק 12 - Dan Rosenberg
פרק 13 - Dan Rosenberg
פרק 14 - Dan Rosenberg
פרק 15 - Dan Rosenberg
פרק 16 - Dan Rosenberg
פרק 17 - Dan Rosenberg
פרק 18 - Dan Rosenberg
פרק 19 - Dan Rosenberg
פרק 20 - Dan Rosenberg
פרק 21 - Dan Rosenberg
פרק 22 - Dan Rosenberg
פרק 23 - Dan Rosenberg
פרק 24 - Dan Rosenberg
פרק 25 - Dan Rosenberg
פרק 26 - Dan Rosenberg
פרק 27 - Dan Rosenberg
פרק 28 - Dan Rosenberg
פרק 29 - Dan Rosenberg
פרק 30 - Dan Rosenberg
אהלות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ben Richards
פרק 2 - Ben Richards
פרק 3 - Ben Richards
פרק 4 - Ben Richards
פרק 5 - Ben Richards
פרק 6 - Ben Richards
פרק 7 - Ben Richards
פרק 8 - Ben Richards
פרק 9 - Ben Richards
פרק 10 - Ben Richards
פרק 11 - Ben Richards
פרק 12 - Ben Richards
פרק 13 - Ben Richards
פרק 14 - Ben Richards
פרק 15 - Ben Richards
פרק 16 - Ben Richards
פרק 17 - Ben Richards
פרק 18 - Ben Richards
נגעים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dave Siegel
פרק 2 - Dave Siegel
פרק 3 - Dave Siegel
פרק 4 - Dave Siegel
פרק 5 - Avi Hein
פרק 6 - Avi Hein
פרק 7 - Avi Hein
פרק 8 - Avi Hein
פרק 9 - Avi Hein
פרק 10 - Ulrike Offenberg
פרק 11 - Ulrike Offenberg
פרק 12 - Ulrike Offenberg
פרק 13 - Ulrike Offenberg
פרק 14 - Arthur Werschulz
פרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Amit Gvaryahu
פרק 2 - Amit Gvaryahu
פרק 3 - Amit Gvaryahu
פרק 4 - Amit Gvaryahu
פרק 5 - Amit Gvaryahu
פרק 6 - Amit Gvaryahu
פרק 7 - Amit Gvaryahu
פרק 8 - Amit Gvaryahu
פרק 9 - Amit Gvaryahu
פרק 10 - Amit Gvaryahu
פרק 11 - Amit Gvaryahu
פרק 12 - Amit Gvaryahu
טהרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Andi Merow
פרק 2 - Andi Merow
פרק 3 - Andi Merow
פרק 4 - Andi Merow
פרק 5 - Andi Merow
פרק 6 - יונה לברי-ישראלי
פרק 7 - יונה לברי-ישראלי
פרק 8 - יונה לברי-ישראלי
פרק 9 - יונה לברי-ישראלי
פרק 10 - יונה לברי-ישראלי
מקוואות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ellen Wolintz-Fields
פרק 2 - Ellen Wolintz-Fields
פרק 3 - Ellen Wolintz-Fields
פרק 4 - Ellen Wolintz-Fields
פרק 5 - Ellen Wolintz-Fields
פרק 6 - Ellen Wolintz-Fields
פרק 7 - Ellen Wolintz-Fields
פרק 8 - Ellen Wolintz-Fields
פרק 9 - Ellen Wolintz-Fields
פרק 10 - Ellen Wolintz-Fields
נידה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Bradley Shavit Artson
פרק 2 - Bradley Shavit Artson
פרק 3 - Bradley Shavit Artson
פרק 4 - Bradley Shavit Artson
פרק 5 - Bradley Shavit Artson
פרק 6 - Bradley Shavit Artson
פרק 7 - Bradley Shavit Artson
פרק 8 - Bradley Shavit Artson
פרק 9 - Bradley Shavit Artson
פרק 10 - Bradley Shavit Artson
מכשירין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Stephen Hazan Arnoff
פרק 2 - Stephen Hazan Arnoff
פרק 3 - Stephen Hazan Arnoff
פרק 4 - Stephen Hazan Arnoff
פרק 5 - Stephen Hazan Arnoff
פרק 6 - Stephen Hazan Arnoff
זבים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chasya-Uriel Steinbauer
פרק 2 - Chasya-Uriel Steinbauer
פרק 3 - Chasya-Uriel Steinbauer
פרק 4 - Chasya-Uriel Steinbauer
פרק 5 - Chasya-Uriel Steinbauer
טבול יום
הוקצו
הכל

פרק 1 - Elyse Winick
פרק 2 - Elyse Winick
פרק 3 - Elyse Winick
פרק 4 - Elyse Winick
ידיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mordechai Silverstein
פרק 2 - Mordechai Silverstein
פרק 3 - Mordechai Silverstein
פרק 4 - Mordechai Silverstein
עוקצים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Zac Kamenetz
פרק 2 - Zac Kamenetz
פרק 3 - Zac Kamenetz

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
6Aaron Alexanderמעילה פרקים 1-6
16Abby Jacobsonיבמות פרקים 1-16
4Adam Roffman/Shira Wallachכלאיים פרקים 1-4
2Alex Hamiltonכתובות פרקים 3-4
12Amit Gvaryahuפרה פרקים 1-12
5Andi Merowטהרות פרקים 1-5
12Andrew Pepperstoneפיאה פרקים 1-8; ביכורים פרקים 1-4
17Andy Shapiro Katzיומא פרקים 1-8; סוכה פרקים 1-5; ראש השנה פרקים 1-4
7Andy Shugermanתמורה פרקים 1-7
10Arthur Werschulzברכות פרקים 1-9; נגעים פרק 14
17Avi Heinברכות פרקים 1, 1-2, 2-9; סנהדרין פרק 1; נגעים פרקים 5-9
18Ben Richardsאהלות פרקים 1-18
4Bex Rosenblattזבחים פרקים 1-4
6Bradley Layeכריתות פרקים 1-6
10Bradley Shavit Artsonנידה פרקים 1-10
5Chaim Eliezer Davis/Alex Hamiltonכלאיים פרקים 5-9
5Chasya-Uriel Steinbauerזבים פרקים 1-5
3Cornelia Daltonמכות פרקים 1-3
30Dan Rosenbergכלים פרקים 1-30
6Daniel Goldfarbאבות פרקים 1-6
9Danny Lutzנזיר פרקים 1-9
4Dave Siegelנגעים פרקים 1-4
1David Baumתענית פרק 1
10David Kerenפסחים פרקים 1-10
8Doron Kenterמגילה פרקים 1-4; זבחים פרקים 9-12
3Efrem Epsteinחגיגה פרקים 1-3
10Ellen Wolintz-Fieldsמקוואות פרקים 1-10
9Elyse Winickביצה פרקים 1-5; טבול יום פרקים 1-4
1Emily Volzשבת פרק 12
5Finkelstein & Meirowitzבבא קמא פרקים 1-5
3Harry Pellבבא בתרא פרקים 2-4
3Hillel Skolnikמועד קטן פרקים 1-3
7Howard Hoffmanתמיד פרקים 1-7
6Ita Paskindבבא בתרא פרקים 5-10
11Jason Rogoffתרומות פרקים 1-11
2Jeannette Blandזבחים פרקים 5, 5
4Jerome Epsteinמנחות פרקים 1-4
14Jiri Blazekכלאיים פרקים 6-9; שביעית פרקים 1-10
29Joel Goldsteinנדרים פרקים 1-11; סוטה פרקים 1-9; גיטין פרקים 1-9
14Joshua Kulpמעשרות פרקים 1-5; מעשר שני פרקים 1-5; חלה פרקים 1-4
12Juan Mejiaחולין פרקים 1-12
2Karla Worrellשביעית פרקים 1-2
8Lea Wohl Segalשבועות פרקים 1-8
1Louis Sachs and David Kaplanסנהדרין פרק 11
3Micah Libenכתובות פרק 13; בבא קמא פרקים 9-10
27Mordechai Silversteinשבת פרקים 1-11, 13-24; ידיים פרקים 1-4
9Nathan Rollerבכורות פרקים 1-9
5Neil Janesסנהדרין פרקים 6-10
11Nelly Altenburgerתענית פרקים 2-4; עדויות פרקים 1-8
1Nitzan Stein Kokinשביעית פרק 10
3Noam Neusnerזבחים פרקים 6-8
4Oren Steinitzקידושין פרקים 1-4
2Peter Steinזבחים פרקים 13-14
2Danny Horwitzכתובות פרקים 1-2
10Rabbi Gabe Kretzmer Seedעירובין פרקים 1-10
1Rabbi Jonah Rankשביעית פרק 4
8Rabbi Patricia Fentonשקלים פרקים 1-8
7Rabbi Steven Wernickברכות פרקים 3-9
1Rachel Alexander Levyבבא בתרא פרק 1
5Richard Molineסוכה פרקים 1-5
10Robert Alpertבבא מציעא פרקים 1-10
2ron goldbergסנהדרין פרקים 5, 5
6Shara Siegfeldשביעית פרקים 3, 5-9
3Shawn simonhazaniהוריות פרקים 1-3
9Shoshana Cohenמנחות פרקים 5-13
6Stephen Hazan Arnoffמכשירין פרקים 1-6
3Steven Henkinקינים פרקים 1-3
3Suzanne and Marcus Brodyסנהדרין פרקים 2-4
6Tim Bernard & Ashira Konigsburgכתובות פרקים 5-10
4Ulrike Offenbergנגעים פרקים 10-13
3Uri Allenבבא קמא פרקים 6-8
5Uriel Romanoמידות פרקים 1-5
9Vered Hollander-Goldfarbערכין פרקים 1-9
10William Friedmanדמאי פרקים 1-7; ערלה פרקים 1-3
2Yaacov Roneכתובות פרקים 11-12
8Zac Kamenetzעבודה זרה פרקים 1-5; עוקצים פרקים 1-3
5יונה לברי-ישראליטהרות פרקים 6-10
      77 אנשים נרשמו ל 564 פרקים   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.