עברית | English

למד לRishka Bas Meir (Rita Tamari)
שלושים / יארצייט

Please sign up to learn mishnayos in memory of our dear mother Rishka Bas Meir. May her neshama have an aliyah with every mishna learned.

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 29 Av 5777 (Monday, August 21, 2017) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ari Tamari
פרק 2 - Ari Tamari
פרק 3 - Ari Tamari
פרק 4 - Ari Tamari
פרק 5 - Ari Tamari
פרק 6 - Ari Tamari
פרק 7 - Ari Tamari
פרק 8 - Ari Tamari
פרק 9 - Ari Tamari
פיאה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Marc Merrill
פרק 2 - Marc Merrill
פרק 3 - Marc Merrill
פרק 4 - Marc Merrill
פרק 5 - Marc Merrill
פרק 6 - Marc Merrill
פרק 7 - Marc Merrill
פרק 8 - Marc Merrill
דמאי
הוקצו
הכל

פרק 1 - David Schmelczer
פרק 2 - David Schmelczer
פרק 3 - David Schmelczer
פרק 4 - David Schmelczer
פרק 5 - David Schmelczer
פרק 6 - David Schmelczer
פרק 7 - David Schmelczer
כלאיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - David Schmelczer
פרק 2 - David Schmelczer
פרק 3 - David Schmelczer
פרק 4 - David Schmelczer
פרק 5 - David Schmelczer
פרק 6 - David Schmelczer
פרק 7 - David Schmelczer
פרק 8 - David Schmelczer
פרק 9 - David Schmelczer
שביעית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Peretz Mockin
פרק 2 - Peretz Mockin
פרק 3 - Peretz Mockin
פרק 4 - Peretz Mockin
פרק 5 - Peretz Mockin
פרק 6 - Peretz Mockin
פרק 7 - Peretz Mockin
פרק 8 - Peretz Mockin
פרק 9 - Peretz Mockin
פרק 10 - Peretz Mockin
תרומות
הוקצו
הכל

פרק 1 - David Schmelczer
פרק 2 - David Schmelczer
פרק 3 - David Schmelczer
פרק 4 - David Schmelczer
פרק 5 - David Schmelczer
פרק 6 - David Schmelczer
פרק 7 - David Schmelczer
פרק 8 - David Schmelczer
פרק 9 - David Schmelczer
פרק 10 - David Schmelczer
פרק 11 - David Schmelczer
מעשרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shlomo Hochberg
פרק 2 - Shlomo Hochberg
פרק 3 - Shlomo Hochberg
פרק 4 - Shlomo Hochberg
פרק 5 - Shlomo Hochberg
מעשר שני
הוקצו
הכל

פרק 1 - M Shochet
פרק 2 - M Shochet
פרק 3 - M Shochet
פרק 4 - M Shochet
פרק 5 - M Shochet
חלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jesse Rosenbaum
פרק 2 - Jesse Rosenbaum
פרק 3 - Jesse Rosenbaum
פרק 4 - Jesse Rosenbaum
ערלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jesse Rosenbaum
פרק 2 - Jesse Rosenbaum
פרק 3 - Jesse Rosenbaum
ביכורים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yossi Cohan
פרק 2 - Yossi Cohan
פרק 3 - Yossi Cohan
פרק 4 - Yossi Cohan
 

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aaron M.
פרק 2 - Aaron M.
פרק 3 - Aaron M.
פרק 4 - Aaron M.
פרק 5 - Aaron M.
פרק 6 - Aaron M.
פרק 7 - Aaron M.
פרק 8 - Aaron M.
פרק 9 - Aaron M.
פרק 10 - Aaron M.
פרק 11 - Aaron M.
פרק 12 - Aaron M.
פרק 13 - Aaron M.
פרק 14 - Aaron M.
פרק 15 - Aaron M.
פרק 16 - Aaron M.
פרק 17 - Aaron M.
פרק 18 - Aaron M.
פרק 19 - Aaron M.
פרק 20 - Aaron M.
פרק 21 - Aaron M.
פרק 22 - Aaron M.
פרק 23 - Aaron M.
פרק 24 - Aaron M.
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yehoshua Auman
פרק 2 - Yehoshua Auman
פרק 3 - Yehoshua Auman
פרק 4 - Yehoshua Auman
פרק 5 - Yehoshua Auman
פרק 6 - Yehoshua Auman
פרק 7 - Yehoshua Auman
פרק 8 - Yehoshua Auman
פרק 9 - Yehoshua Auman
פרק 10 - Yehoshua Auman
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ari Tamari
פרק 2 - Ari Tamari
פרק 3 - Ari Tamari
פרק 4 - Ari Tamari
פרק 5 - Ari Tamari
פרק 6 - Ari Tamari
פרק 7 - Ari Tamari
פרק 8 - Ari Tamari
פרק 9 - Ari Tamari
פרק 10 - Ari Tamari
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Daniel Rosenbaum
פרק 2 - Daniel Rosenbaum
פרק 3 - Daniel Rosenbaum
פרק 4 - Daniel Rosenbaum
פרק 5 - Daniel Rosenbaum
פרק 6 - Daniel Rosenbaum
פרק 7 - Daniel Rosenbaum
פרק 8 - Daniel Rosenbaum
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Scott Moskowitz
פרק 2 - Scott Moskowitz
פרק 3 - Scott Moskowitz
פרק 4 - Scott Moskowitz
פרק 5 - Scott Moskowitz
פרק 6 - Scott Moskowitz
פרק 7 - Scott Moskowitz
פרק 8 - Scott Moskowitz
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Zalman Korf
פרק 2 - Zalman Korf
פרק 3 - Zalman Korf
פרק 4 - Zalman Korf
פרק 5 - Zalman Korf
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Josh Muskat
פרק 2 - Josh Muskat
פרק 3 - Josh Muskat
פרק 4 - Josh Muskat
פרק 5 - Josh Muskat
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aharon Brun-Kestler
פרק 2 - Aharon Brun-Kestler
פרק 3 - Aharon Brun-Kestler
פרק 4 - Aharon Brun-Kestler
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Zalman Korf
פרק 2 - Zalman Korf
פרק 3 - Zalman Korf
פרק 4 - Zalman Korf
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ari Gottlieb
פרק 2 - Ari Gottlieb
פרק 3 - Ari Gottlieb
פרק 4 - Ari Gottlieb
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - David Tannenbaum
פרק 2 - David Tannenbaum
פרק 3 - David Tannenbaum
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mark Weissman
פרק 2 - Mark Weissman
פרק 3 - Mark Weissman

נשים

יבמות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Daniel Rosenbaum
פרק 2 - Daniel Rosenbaum
פרק 3 - Daniel Rosenbaum
פרק 4 - Daniel Rosenbaum
פרק 5 - Daniel Rosenbaum
פרק 6 - Daniel Rosenbaum
פרק 7 - Daniel Rosenbaum
פרק 8 - Daniel Rosenbaum
פרק 9 - Daniel Rosenbaum
פרק 10 - Daniel Rosenbaum
פרק 11 - Daniel Rosenbaum
פרק 12 - Daniel Rosenbaum
פרק 13 - Daniel Rosenbaum
פרק 14 - Yitzy Smith
פרק 15 - Yitzy Smith
פרק 16 - Yitzy Smith
כתובות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aharon Brun-Kestler
פרק 2 - Aharon Brun-Kestler
פרק 3 - Aharon Brun-Kestler
פרק 4 - Aharon Brun-Kestler
פרק 5 - Aharon Brun-Kestler
פרק 6 - Aharon Brun-Kestler
פרק 7 - Aharon Brun-Kestler
פרק 8 - Aharon Brun-Kestler
פרק 9 - Aharon Brun-Kestler
פרק 10 - Aharon Brun-Kestler
פרק 11 - Aharon Brun-Kestler
פרק 12 - Aharon Brun-Kestler
פרק 13 - Aharon Brun-Kestler
נדרים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Helen Schulman
פרק 2 - Helen Schulman
פרק 3 - Helen Schulman
פרק 4 - Shlomo Goldscheider
פרק 5 - Shlomo Goldscheider
פרק 6 - Shlomo Goldscheider
פרק 7 - Shlomo Goldscheider
פרק 8 - Shlomo Goldscheider
פרק 9 - Shlomo Goldscheider
פרק 10 - Shlomo Goldscheider
פרק 11 - Shlomo Goldscheider
נזיר
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shlomo Weiss
פרק 2 - Shlomo Weiss
פרק 3 - Yehoshua Auman
פרק 4 - Yehoshua Auman
פרק 5 - Yehoshua Auman
פרק 6 - Yehoshua Auman
פרק 7 - Yehoshua Auman
פרק 8 - Yehoshua Auman
פרק 9 - Yehoshua Auman
סוטה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Zelig
פרק 2 - Zelig
פרק 3 - Zelig
פרק 4 - Zelig
פרק 5 - Zelig
פרק 6 - Zelig
פרק 7 - Zelig
פרק 8 - Zelig
פרק 9 - Zelig
גיטין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Michael Merrill
פרק 2 - Michael Merrill
פרק 3 - Michael Merrill
פרק 4 - Michael Merrill
פרק 5 - Michael Merrill
פרק 6 - Michael Merrill
פרק 7 - Michael Merrill
פרק 8 - Michael Merrill
פרק 9 - Michael Merrill
קידושין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Erez Edery
פרק 2 - Erez Edery
פרק 3 - Erez Edery
פרק 4 - Erez Edery
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
הכל

פרק 1 - J Brafman
פרק 2 - J Brafman
פרק 3 - J Brafman
פרק 4 - J Brafman
פרק 5 - J Brafman
פרק 6 - J Brafman
פרק 7 - J Brafman
פרק 8 - J Brafman
פרק 9 - J Brafman
פרק 10 - J Brafman
בבא מציעא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aaron Gershonowitz
פרק 2 - Aaron Gershonowitz
פרק 3 - Aaron Gershonowitz
פרק 4 - Aaron Gershonowitz
פרק 5 - Aaron Gershonowitz
פרק 6 - Avi Feder
פרק 7 - Avi Feder
פרק 8 - Avi Feder
פרק 9 - Avi Feder
פרק 10 - Avi Feder
בבא בתרא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rabbi Mel David
פרק 2 - Rabbi Mel David
פרק 3 - Rabbi Mel David
פרק 4 - Rabbi Mel David
פרק 5 - Rabbi Mel David
פרק 6 - Rabbi Mel David
פרק 7 - Rabbi Mel David
פרק 8 - Rabbi Mel David
פרק 9 - Rabbi Mel David
פרק 10 - Rabbi Mel David
סנהדרין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jay Kaplowitz
פרק 2 - Jay Kaplowitz
פרק 3 - Jay Kaplowitz
פרק 4 - Jay Kaplowitz
פרק 5 - Bracha Rutner
פרק 6 - Bracha Rutner
פרק 7 - Bracha Rutner
פרק 8 - Robert Kinzelberg
פרק 9 - Robert Kinzelberg
פרק 10 - Robert Kinzelberg
פרק 11 - Robert Kinzelberg
מכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Zvi Goldgrab
פרק 2 - Zvi Goldgrab
פרק 3 - Zvi Goldgrab
שבועות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rabbi L. Teitelman
פרק 2 - Rabbi L. Teitelman
פרק 3 - Rabbi L. Teitelman
פרק 4 - Rabbi L. Teitelman
פרק 5 - Rabbi L. Teitelman
פרק 6 - Rabbi L. Teitelman
פרק 7 - Rabbi L. Teitelman
פרק 8 - Rabbi L. Teitelman
עדויות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Elly Krimsky
פרק 2 - Elly Krimsky
פרק 3 - Elly Krimsky
פרק 4 - Elly Krimsky
פרק 5 - Elly Krimsky
פרק 6 - Elly Krimsky
פרק 7 - Elly Krimsky
פרק 8 - Elly Krimsky
עבודה זרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ted Kahn
פרק 2 - Ted Kahn
פרק 3 - Ted Kahn
פרק 4 - Ted Kahn
פרק 5 - Ted Kahn
אבות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rosenbaum Family
פרק 2 - Rosenbaum Family
פרק 3 - Rosenbaum Family
פרק 4 - Rosenbaum Family
פרק 5 - Rosenbaum Family
פרק 6 - Rosenbaum Family
הוריות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jj Brandler
פרק 2 - Jj Brandler
פרק 3 - Jj Brandler
  

קדשים

זבחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chaim Loike
פרק 2 - Chaim Loike
פרק 3 - Chaim Loike
פרק 4 - Chaim Loike
פרק 5 - Chaim Loike
פרק 6 - Chaim Loike
פרק 7 - Chaim Loike
פרק 8 - Chaim Loike
פרק 9 - Chaim Loike
פרק 10 - Chaim Loike
פרק 11 - Chaim Loike
פרק 12 - Chaim Loike
פרק 13 - Chaim Loike
פרק 14 - Chaim Loike
מנחות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chaim Loike
פרק 2 - Chaim Loike
פרק 3 - Chaim Loike
פרק 4 - Chaim Loike
פרק 5 - Chaim Loike
פרק 6 - Chaim Loike
פרק 7 - Chaim Loike
פרק 8 - Chaim Loike
פרק 9 - Chaim Loike
פרק 10 - Chaim Loike
פרק 11 - Chaim Loike
פרק 12 - Chaim Loike
פרק 13 - Chaim Loike
חולין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chaim Loike
פרק 2 - Chaim Loike
פרק 3 - Chaim Loike
פרק 4 - Chaim Loike
פרק 5 - Chaim Loike
פרק 6 - Chaim Loike
פרק 7 - Chaim Loike
פרק 8 - Chaim Loike
פרק 9 - Chaim Loike
פרק 10 - Chaim Loike
פרק 11 - Chaim Loike
פרק 12 - Chaim Loike
בכורות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chaim Loike
פרק 2 - Chaim Loike
פרק 3 - Chaim Loike
פרק 4 - Chaim Loike
פרק 5 - Chaim Loike
פרק 6 - Chaim Loike
פרק 7 - Chaim Loike
פרק 8 - Chaim Loike
פרק 9 - Chaim Loike
ערכין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chaim Loike
פרק 2 - Chaim Loike
פרק 3 - Chaim Loike
פרק 4 - Chaim Loike
פרק 5 - Chaim Loike
פרק 6 - Chaim Loike
פרק 7 - Chaim Loike
פרק 8 - Chaim Loike
פרק 9 - Chaim Loike
תמורה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chaim Loike
פרק 2 - Chaim Loike
פרק 3 - Chaim Loike
פרק 4 - Chaim Loike
פרק 5 - Chaim Loike
פרק 6 - Chaim Loike
פרק 7 - Chaim Loike
כריתות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chaim Loike
פרק 2 - Chaim Loike
פרק 3 - Chaim Loike
פרק 4 - Chaim Loike
פרק 5 - Chaim Loike
פרק 6 - Chaim Loike
מעילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chaim Loike
פרק 2 - Chaim Loike
פרק 3 - Chaim Loike
פרק 4 - Chaim Loike
פרק 5 - Chaim Loike
פרק 6 - Chaim Loike
תמיד
הוקצו
הכל

פרק 1 - Elan Weinreb
פרק 2 - Elan Weinreb
פרק 3 - Elan Weinreb
פרק 4 - Elan Weinreb
פרק 5 - Elan Weinreb
פרק 6 - Elan Weinreb
פרק 7 - Elan Weinreb
מידות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chaim Loike
פרק 2 - Chaim Loike
פרק 3 - Chaim Loike
פרק 4 - Chaim Loike
פרק 5 - Chaim Loike
קינים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mark Tenenbaum
פרק 2 - Mark Tenenbaum
פרק 3 - Mark Tenenbaum
 

טהרות

כלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anonymous
פרק 2 - Anonymous
פרק 3 - Anonymous
פרק 4 - Anonymous
פרק 5 - Anonymous
פרק 6 - Anonymous
פרק 7 - Anonymous
פרק 8 - Anonymous
פרק 9 - Anonymous
פרק 10 - Anonymous
פרק 11 - Anonymous
פרק 12 - Anonymous
פרק 13 - Anonymous
פרק 14 - Anonymous
פרק 15 - Anonymous
פרק 16 - Anonymous
פרק 17 - Anonymous
פרק 18 - Anonymous
פרק 19 - Anonymous
פרק 20 - Anonymous
פרק 21 - Anonymous
פרק 22 - Anonymous
פרק 23 - Anonymous
פרק 24 - Anonymous
פרק 25 - Anonymous
פרק 26 - Anonymous
פרק 27 - Anonymous
פרק 28 - Anonymous
פרק 29 - Anonymous
פרק 30 - Anonymous
אהלות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rabbi Menchel
פרק 2 - Rabbi Menchel
פרק 3 - Rabbi Menchel
פרק 4 - Rabbi Menchel
פרק 5 - Rabbi Menchel
פרק 6 - Rabbi Menchel
פרק 7 - Rabbi Menchel
פרק 8 - Rabbi Menchel
פרק 9 - Rabbi Menchel
פרק 10 - Rabbi Menchel
פרק 11 - Rabbi Menchel
פרק 12 - Rabbi Menchel
פרק 13 - Rabbi Menchel
פרק 14 - Rabbi Menchel
פרק 15 - Rabbi Menchel
פרק 16 - Rabbi Menchel
פרק 17 - Rabbi Menchel
פרק 18 - Rabbi Menchel
נגעים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shaun Zeitlin
פרק 2 - Shaun Zeitlin
פרק 3 - Ari Tamari
פרק 4 - Ari Tamari
פרק 5 - Ari Tamari
פרק 6 - Ari Tamari
פרק 7 - Ari Tamari
פרק 8 - Ari Tamari
פרק 9 - Elan Weinreb
פרק 10 - Ari Tamari
פרק 11 - Ari Tamari
פרק 12 - Elan Weinreb
פרק 13 - Ari Tamari
פרק 14 - Ari Tamari
פרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Alex Selesny
פרק 2 - Alex Selesny
פרק 3 - Alex Selesny
פרק 4 - Alex Selesny
פרק 5 - Alex Selesny
פרק 6 - Alex Selesny
פרק 7 - Alex Selesny
פרק 8 - Alex Selesny
פרק 9 - Alex Selesny
פרק 10 - Alex Selesny
פרק 11 - Alex Selesny
פרק 12 - Alex Selesny
טהרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Joshua Gonsher
פרק 2 - Joshua Gonsher
פרק 3 - Joshua Gonsher
פרק 4 - Joshua Gonsher
פרק 5 - Joshua Gonsher
פרק 6 - Joshua Gonsher
פרק 7 - Joshua Gonsher
פרק 8 - Joshua Gonsher
פרק 9 - Joshua Gonsher
פרק 10 - Joshua Gonsher
מקוואות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yehoshua Auman
פרק 2 - Yehoshua Auman
פרק 3 - Yehoshua Auman
פרק 4 - Yehoshua Auman
פרק 5 - Yehoshua Auman
פרק 6 - Yehoshua Auman
פרק 7 - Yehoshua Auman
פרק 8 - Yehoshua Auman
פרק 9 - Yehoshua Auman
פרק 10 - Yehoshua Auman
נידה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ari Tamari
פרק 2 - Ari Tamari
פרק 3 - Ari Tamari
פרק 4 - Ari Tamari
פרק 5 - Ari Tamari
פרק 6 - Ari Tamari
פרק 7 - Ari Tamari
פרק 8 - Ari Tamari
פרק 9 - Ari Tamari
פרק 10 - Ari Tamari
מכשירין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yosef Bronfeld
פרק 2 - Yosef Bronfeld
פרק 3 - Yosef Bronfeld
פרק 4 - Lawrence Teitelman
פרק 5 - Lawrence Teitelman
פרק 6 - Lawrence Teitelman
זבים
הוקצו
הכל

פרק 1 - R' Ariel Greenberg
פרק 2 - R' Ariel Greenberg
פרק 3 - R' Ariel Greenberg
פרק 4 - R' Ariel Greenberg
פרק 5 - R' Ariel Greenberg
טבול יום
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yaakov Miller
פרק 2 - Yaakov Miller
פרק 3 - Yaakov Miller
פרק 4 - Yaakov Miller
ידיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rosenbaum Kids
פרק 2 - Rosenbaum Kids
פרק 3 - Rosenbaum Kids
פרק 4 - Rosenbaum Kids
עוקצים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Barry Grossman
פרק 2 - Barry Grossman
פרק 3 - Barry Grossman

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
5Aaron GershonowitzBava Metzia פרקים 1-5
24Aaron M.Shabbos פרקים 1-24
17Aharon Brun-KestlerRosh Hashanah פרקים 1-4; Ketubos פרקים 1-13
12Alex selesnyParah פרקים 1-12
30anonymousKeilim פרקים 1-30
4Ari GottliebMegillah פרקים 1-4
20Ari TamariNegaim פרקים 3-8, 10-11, 13-14; Niddah פרקים 1-10
19ari tamariBerachos פרקים 1-9; Pesachim פרקים 1-10
5Avi federBava Metzia פרקים 6-10
3Barry GrossmanUktzin פרקים 1-3
18Rabbi MenchelOhalos פרקים 1-18
3Bracha RutnerSanhedrin פרקים 5-7
81Chaim LoikeZevahim פרקים 1-14; Menahos פרקים 1-13; Hullin פרקים 1-12; Bechoros פרקים 1-9; Arakhin פרקים 1-9; Temurah פרקים 1-7; Kerisos פרקים 1-6; Meilah פרקים 1-6; Middos פרקים 1-5
6Rosenbaum FamilyAvot פרקים 1-6
21Daniel RosenbaumShekalim פרקים 1-8; Yevamos פרקים 1-13
3Yitzy SmithYevamos פרקים 14-16
27David SchmelczerDemai פרקים 1-7; Kilaim פרקים 1-9; Terumos פרקים 1-11
3David tannenbaumMoed Katan פרקים 1-3
9Elan WeinrebTamid פרקים 1-7; Negaim פרקים 9, 12
8Elly KrimskyEdyos פרקים 1-8
4Erez EderyKiddushin פרקים 1-4
3Helen schulmanNedarim פרקים 1-3
10J BrafmanBava Kamma פרקים 1-10
4Jay KaplowitzSanhedrin פרקים 1-4
7Jesse RosenbaumChallah פרקים 1-4; Orlah פרקים 1-3
3Jj brandlerHorayos פרקים 1-3
5Josh MuskatBeitzah פרקים 1-5
10Joshua GonsherTaharos פרקים 1-10
5M ShochetMaaser Sheini פרקים 1-5
3Mark TenenbaumKinnim פרקים 1-3
3Mark WeissmanChagigah פרקים 1-3
9Michael MerrillGittin פרקים 1-9
10Peretz MockinSheviis פרקים 1-10
5R' Ariel GreenbergZavim פרקים 1-5
8Rabbi L. TeitelmanShevuos פרקים 1-8
3Lawrence TeitelmanMachshirin פרקים 4-6
10Rabbi Mel DavidBava Batra פרקים 1-10
4Rosenbaum kidsYadayim פרקים 1-4
4Robert KinzelbergSanhedrin פרקים 8-11
8Scott MoskowitzYoma פרקים 1-8
2shaun zeitlinNegaim פרקים 1-2
8Shlomo goldscheiderNedarim פרקים 4-11
5Shlomo HochbergMaasros פרקים 1-5
2Shlomo WeissNazir פרקים 1-2
8Marc MerrillPeah פרקים 1-8
5Ted kahnAvodah Zarah פרקים 1-5
4Yaakov millerTevul Yom פרקים 1-4
27Yehoshua AumanEruvin פרקים 1-10; Mikvaos פרקים 1-10; Nazir פרקים 3-9
3Yosef BronfeldMachshirin פרקים 1-3
4Yossi CohanBikkurim פרקים 1-4
9Zalman korfSukkah פרקים 1-5; Taanis פרקים 1-4
9ZeligSotah פרקים 1-9
3Zvi GoldgrabMakkos פרקים 1-3
      53 אנשים נרשמו ל 525 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.