למד לDovid Chaim Ben Shlomo Dombeck Z"l (Dr. David H. Dombeck z"l)
שלושים / יארצייט

For the 1st yartzeit of our dear Daddy/Papa, it would be meaningful for us to complete the learning of mishanyos and for us to make a siyum on the yartzeit on the night of 24 Teves 5782, Monday night, December 27, 2021.

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 23 Tevet 5782 (Monday, December 27, 2021) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(100.7%)
(1 הרשמה מלאה + 4 נוסף משנה פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dombecks
פרק 2 - Dombecks
פרק 3 - Dombecks
פרק 4 - Dombecks
פרק 5 - Dombecks
פרק 6 - Dombecks
פרק 7 - Dombecks
פרק 8 - Dombecks
פרק 9 - Dombecks
פיאה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yeouda Afriat
פרק 2 - Yeouda Afriat
פרק 3 - Yeouda Afriat
פרק 4 - Yeouda Afriat
פרק 5 - Yeouda Afriat
פרק 6 - Yeouda Afriat
פרק 7 - Yeouda Afriat
פרק 8 - Yeouda Afriat
דמאי
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rav Yitshak Assuli
פרק 2 - Rav Yitshak Assuli
פרק 3 - Rav Yitshak Assuli
פרק 4 - Rav Yitshak Assuli
פרק 5 - Rav Yitshak Assuli
פרק 6 - Rav Yitshak Assuli
פרק 7 - Rav Yitshak Assuli
כלאיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - David Saghroun
פרק 2 - David Saghroun
פרק 3 - David Saghroun
פרק 4 - David Saghroun
פרק 5 - David Rahmine
פרק 6 - David Rahmine
פרק 7 - David Rahmine
פרק 8 - David Rahmine
פרק 9 - David Rahmine
שביעית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Reuven Assuli
פרק 2 - Reuven Assuli
פרק 3 - Reuven Assuli
פרק 4 - Reuven Assuli
פרק 5 - Reuven Assuli
פרק 6 - Reuven Assuli
פרק 7 - Reuven Assuli
פרק 8 - Reuven Assuli
פרק 9 - Reuven Assuli
פרק 10 - Reuven Assuli
תרומות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rav Binyamin Chichportiche
פרק 2 - Rav Binyamin Chichportiche
פרק 3 - Rav Binyamin Chichportiche
פרק 4 - Rav Binyamin Chichportiche
פרק 5 - Rav Binyamin Chichportiche
פרק 6 - Rav Binyamin Chichportiche
פרק 7 - Rav Binyamin Chichportiche
פרק 8 - Rav Binyamin Chichportiche
פרק 9 - Rav Binyamin Chichportiche
פרק 10 - Rav Binyamin Chichportiche
פרק 11 - Rav Binyamin Chichportiche
מעשרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eli Kontente
פרק 2 - Eli Kontente
פרק 3 - Eli Kontente
פרק 4 - Eli Kontente
פרק 5 - Eli Kontente
מעשר שני
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eli Kontente
פרק 2 - Eli Kontente
פרק 3 - Eli Kontente
פרק 4 - Eli Kontente
פרק 5 - Eli Kontente
חלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - A.Marhely, Rav Yitshak Ouaknine
פרק 2 - A.Marhely, Rav Yitshak Ouaknine
פרק 3 - A.Marhely, Rav Yitshak Ouaknine
פרק 4 - A.Marhely, Rav Yitshak Ouaknine
ערלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Reuven Assuli
פרק 2 - Reuven Assuli
פרק 3 - Reuven Assuli
ביכורים
הוקצו
הכל

פרק 1 - ReuvenAssuli
פרק 2 - ReuvenAssuli
פרק 3 - ReuvenAssuli
פרק 4 - ReuvenAssuli
 

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Alan Rubin
פרק 2 - Alan Rubin
פרק 3 - Alan Rubin
פרק 4 - Alan Rubin
פרק 5 - Alan Rubin
פרק 6 - Alan Rubin
פרק 7 - Alan Rubin
פרק 8 - Alan Rubin
פרק 9 - Alan Rubin
פרק 10 - Alan Rubin
פרק 11 - Alan Rubin
פרק 12 - Alan Rubin
פרק 13 - Alan Rubin
פרק 14 - Alan Rubin
פרק 15 - Alan Rubin
פרק 16 - Alan Rubin
פרק 17 - Alan Rubin
פרק 18 - Alan Rubin
פרק 19 - Alan Rubin
פרק 20 - Alan Rubin
פרק 21 - Alan Rubin
פרק 22 - Alan Rubin
פרק 23 - Alan Rubin
פרק 24 - Alan Rubin
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Alan Rubin
פרק 2 - Alan Rubin
פרק 3 - Alan Rubin
פרק 4 - Alan Rubin
פרק 5 - Alan Rubin
פרק 6 - Alan Rubin
פרק 7 - Alan Rubin
פרק 8 - Alan Rubin
פרק 9 - Alan Rubin
פרק 10 - Alan Rubin
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dombecks
פרק 2 - Dombecks
פרק 3 - Dombecks
פרק 4 - Dombecks
פרק 5 - Dombecks
פרק 6 - Dombecks
פרק 7 - Dombecks
פרק 8 - Dombecks
פרק 9 - Dombecks
פרק 10 - Dombecks
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shemi
פרק 2 - Shemi
פרק 3 - Shemi
פרק 4 - Shemi
פרק 5 - Shemi
פרק 6 - Shemi
פרק 7 - Shemi
פרק 8 - Shemi
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dombecks
פרק 2 - Dombecks
פרק 3 - Dombecks
פרק 4 - Dombecks
פרק 5 - Dombecks
פרק 6 - Dombecks
פרק 7 - Dombecks
פרק 8 - Dombecks
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dombecks
פרק 2 - Dombecks
פרק 3 - Dombecks
פרק 4 - Dombecks
פרק 5 - Dombecks
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ari Kafka
פרק 2 - Ari Kafka
פרק 3 - Ari Kafka
פרק 4 - Ari Kafka
פרק 5 - Ari Kafka
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - N. Kontente
פרק 2 - N. Kontente
פרק 3 - N. Kontente
פרק 4 - N. Kontente
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eli Kontente
פרק 2 - Eli Kontente
פרק 3 - Eli Kontente
פרק 4 - Eli Kontente
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shemi
פרק 2 - Shemi
פרק 3 - Shemi
פרק 4 - Shemi
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eli Kontente
פרק 2 - Eli Kontente
פרק 3 - Eli Kontente
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eli Kontente
פרק 2 - Eli Kontente
פרק 3 - Eli Kontente

נשים

יבמות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yosef Kontente
פרק 2 - Yosef Kontente
פרק 3 - Yosef Kontente
פרק 4 - Yosef Kontente
פרק 5 - Yosef Kontente
פרק 6 - Yosef Kontente
פרק 7 - Yosef Kontente
פרק 8 - Yosef Kontente
פרק 9 - Yosef Kontente
פרק 10 - Yosef Kontente
פרק 11 - Yosef Kontente
פרק 12 - Yosef Kontente
פרק 13 - Yosef Kontente
פרק 14 - Yosef Kontente
פרק 15 - Yosef Kontente
פרק 16 - Yosef Kontente
כתובות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yirmi
פרק 2 - Yirmi
פרק 3 - Yirmi
פרק 4 - Yirmi
פרק 5 - Yirmi
פרק 6 - Yirmi
פרק 7 - Yirmi
פרק 8 - Yirmi
פרק 9 - Yirmi
פרק 10 - Yirmi
פרק 11 - Yirmi
פרק 12 - Yirmi
פרק 13 - Yirmi
נדרים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yosef Kontente
פרק 2 - Yosef Kontente
פרק 3 - Yosef Kontente
פרק 4 - Yosef Kontente
פרק 5 - Yosef Kontente
פרק 6 - Yosef Kontente
פרק 7 - Yosef Kontente
פרק 8 - Yosef Kontente
פרק 9 - Yosef Kontente
פרק 10 - Yosef Kontente
פרק 11 - Yosef Kontente
נזיר
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yosef Kontente
פרק 2 - Yosef Kontente
פרק 3 - Yosef Kontente
פרק 4 - Yosef Kontente
פרק 5 - Yosef Kontente
פרק 6 - Yosef Kontente
פרק 7 - Yosef Kontente
פרק 8 - Yosef Kontente
פרק 9 - Yosef Kontente
סוטה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dombecks
פרק 2 - Dombecks
פרק 3 - Dombecks
פרק 4 - Dombecks
פרק 5 - Dombecks
פרק 6 - Dombecks
פרק 7 - Dombecks
פרק 8 - Dombecks
פרק 9 - Dombecks
גיטין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shlomo Kontente
פרק 2 - Shlomo Kontente
פרק 3 - Shlomo Kontente
פרק 4 - Shlomo Kontente
פרק 5 - Shlomo Kontente
פרק 6 - Shlomo Kontente
פרק 7 - Shlomo Kontente
פרק 8 - Shlomo Kontente
פרק 9 - Shlomo Kontente
קידושין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yaakov Kontente
פרק 2 - Yaakov Kontente
פרק 3 - Yaakov Kontente
פרק 4 - Yaakov Kontente
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yaakov Kontente
פרק 2 - Yaakov Kontente
פרק 3 - Yaakov Kontente
פרק 4 - Yaakov Kontente
פרק 5 - Yaakov Kontente
פרק 6 - Yaakov Kontente
פרק 7 - Yaakov Kontente
פרק 8 - Yaakov Kontente
פרק 9 - Yaakov Kontente
פרק 10 - Yaakov Kontente
בבא מציעא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yirmi
פרק 2 - Yirmi
פרק 3 - Yirmi
פרק 4 - Yirmi
פרק 5 - Yirmi
פרק 6 - Yirmi
פרק 7 - Yirmi
פרק 8 - Yirmi
פרק 9 - Yirmi
פרק 10 - Yirmi
בבא בתרא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eitan Touboul
פרק 2 - Eitan Touboul
פרק 3 - Eitan Touboul
פרק 4 - Eitan Touboul
פרק 5 - Eitan Touboul
פרק 6 - Eitan Touboul
פרק 7 - Eitan Touboul
פרק 8 - Eitan Touboul
פרק 9 - Eitan Touboul
פרק 10 - Eitan Touboul
סנהדרין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eitan Touboul
פרק 2 - Eitan Touboul
פרק 3 - Eitan Touboul
פרק 4 - Eitan Touboul
פרק 5 - Eitan Touboul
פרק 6 - Eitan Touboul
פרק 7 - Eitan Touboul
פרק 8 - Eitan Touboul
פרק 9 - Eitan Touboul
פרק 10 - Eitan Touboul
פרק 11 - Eitan Touboul
מכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eli Kontente
פרק 2 - Eli Kontente
פרק 3 - Eli Kontente
שבועות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eitan Touboul
פרק 2 - Eitan Touboul
פרק 3 - Eitan Touboul
פרק 4 - Eitan Touboul
פרק 5 - Eitan Touboul
פרק 6 - Eitan Touboul
פרק 7 - Eitan Touboul
פרק 8 - Eitan Touboul
עדויות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rav Yossef Nakache
פרק 2 - Rav Yossef Nakache
פרק 3 - Rav Yossef Nakache
פרק 4 - Rav Yossef Nakache
פרק 5 - Rav Yossef Nakache
פרק 6 - Rav Yossef Nakache
פרק 7 - Rav Yossef Nakache
פרק 8 - Rav Yossef Nakache
עבודה זרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shlomo Kontente
פרק 2 - Shlomo Kontente
פרק 3 - Shlomo Kontente
פרק 4 - Shlomo Kontente
פרק 5 - Shlomo Kontente
אבות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dombecks
פרק 2 - Dombecks
פרק 3 - Dombecks
פרק 4 - Dombecks
פרק 5 - Dombecks
פרק 6 - Dombecks
הוריות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shlomo Kontente
פרק 2 - Shlomo Kontente
פרק 3 - Shlomo Kontente
  

קדשים

זבחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yoni
פרק 2 - Yoni
פרק 3 - Yoni
פרק 4 - Yoni
פרק 5 - Yoni
פרק 6 - Yoni
פרק 7 - Yoni
פרק 8 - Yoni
פרק 9 - Yoni
פרק 10 - Yoni
פרק 11 - Yoni
פרק 12 - Yoni
פרק 13 - Yoni
פרק 14 - Yoni
מנחות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shemi
פרק 2 - Shemi
פרק 3 - Shemi
פרק 4 - Shemi
פרק 5 - Shemi
פרק 6 - Shemi
פרק 7 - Shemi
פרק 8 - Shemi
פרק 9 - Shemi
פרק 10 - Shemi
פרק 11 - Shemi
פרק 12 - Shemi
פרק 13 - Shemi
חולין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yoni
פרק 2 - Yoni
פרק 3 - Yoni
פרק 4 - Yoni
פרק 5 - Yoni
פרק 6 - Yoni
פרק 7 - Yoni
פרק 8 - Yoni
פרק 9 - Yoni
פרק 10 - Yoni
פרק 11 - Yoni
פרק 12 - Yoni
בכורות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shuey Cohen
פרק 2 - Shuey Cohen
פרק 3 - Shuey Cohen
פרק 4 - Shuey Cohen
פרק 5 - Shuey Cohen
פרק 6 - Shuey Cohen
פרק 7 - Shuey Cohen
פרק 8 - Shuey Cohen
פרק 9 - Shuey Cohen
ערכין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rav Mickaël Amar
פרק 2 - Rav Mickaël Amar
פרק 3 - Rav Mickaël Amar
פרק 4 - Rav Mickaël Amar
פרק 5 - Rav Mickaël Amar
פרק 6 - Rav Mickaël Amar
פרק 7 - Rav Mickaël Amar
פרק 8 - Rav Mickaël Amar
פרק 9 - Rav Mickaël Amar
תמורה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shuey Cohen
פרק 2 - Shuey Cohen
פרק 3 - Shuey Cohen
פרק 4 - Shuey Cohen
פרק 5 - Shuey Cohen
פרק 6 - Shuey Cohen
פרק 7 - Shuey Cohen
כריתות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avraham Assuli
פרק 2 - Avraham Assuli
פרק 3 - Avraham Assuli
פרק 4 - Avraham Assuli
פרק 5 - Avraham Assuli
פרק 6 - Avraham Assuli
מעילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Guez Yonathan
פרק 2 - Guez Yonathan
פרק 3 - Guez Yonathan
פרק 4 - Guez Yonathan
פרק 5 - Guez Yonathan
פרק 6 - Guez Yonathan
תמיד
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rav Malkiel Mergui
פרק 2 - Rav Malkiel Mergui
פרק 3 - Rav Malkiel Mergui
פרק 4 - Rav Malkiel Mergui
פרק 5 - Rav Malkiel Mergui
פרק 6 - Rav Malkiel Mergui
פרק 7 - Rav Malkiel Mergui
מידות
הוקצו
הכל

פרק 1 - B. Kontente
פרק 2 - B. Kontente
פרק 3 - B. Kontente
פרק 4 - B. Kontente
פרק 5 - B. Kontente
קינים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dombecks
פרק 2 - Dombecks
פרק 3 - Dombecks
 

טהרות

כלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rav Yedidia Monsonego
פרק 2 - Rav Yedidia Monsonego
פרק 3 - Rav Yedidia Monsonego
פרק 4 - Rav Yedidia Monsonego
פרק 5 - Rav Yedidia Monsonego
פרק 6 - Rav Yedidia Monsonego
פרק 7 - Rav Yedidia Monsonego
פרק 8 - Rav Yedidia Monsonego
פרק 9 - Rav Yedidia Monsonego
פרק 10 - Rav Yedidia Monsonego
פרק 11 - Rav Yedidia Monsonego
פרק 12 - Rav Yedidia Monsonego
פרק 13 - Rav Yedidia Monsonego
פרק 14 - Rav Yedidia Monsonego
פרק 15 - Rav Yedidia Monsonego
פרק 16 - David Assuli
פרק 17 - David Assuli
פרק 18 - David Assuli
פרק 19 - David Assuli
פרק 20 - David Assuli
פרק 21 - David Assuli
פרק 22 - David Assuli
פרק 23 - David Assuli
פרק 24 - David Assuli
פרק 25 - David Assuli
פרק 26 - David Assuli
פרק 27 - David Assuli
פרק 28 - David Assuli
פרק 29 - David Assuli
פרק 30 - David Assuli
אהלות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rav Moshe Benhamou
פרק 2 - Rav Moshe Benhamou
פרק 3 - Rav Moshe Benhamou
פרק 4 - Rav Moshe Benhamou
פרק 5 - Rav Moshe Benhamou
פרק 6 - Rav Moshe Benhamou
פרק 7 - Rav Moshe Benhamou
פרק 8 - Rav Moshe Benhamou
פרק 9 - Rav Moshe Benhamou
פרק 10 - Rav Moshe Benhamou
פרק 11 - Rav Moshe Benhamou
פרק 12 - Rav Moshe Benhamou
פרק 13 - Rav Moshe Benhamou
פרק 14 - Rav Moshe Benhamou
פרק 15 - Rav Moshe Benhamou
פרק 16 - Rav Moshe Benhamou
פרק 17 - Rav Moshe Benhamou
פרק 18 - Rav Moshe Benhamou
נגעים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 2 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 3 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 4 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 5 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 6 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 7 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 8 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 9 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 10 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 11 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 12 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 13 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 14 - Rav Daniel Ashkenasy
פרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 2 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 3 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 4 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 5 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 6 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 7 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 8 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 9 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 10 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 11 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 12 - Rav Daniel Ashkenasy
טהרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 2 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 3 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 4 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 5 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 6 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 7 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 8 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 9 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 10 - Rav Daniel Ashkenasy
מקוואות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shuey Cohen
פרק 2 - Shuey Cohen
פרק 3 - Shuey Cohen
פרק 4 - Shuey Cohen
פרק 5 - Shuey Cohen
פרק 6 - Shuey Cohen
פרק 7 - Shuey Cohen
פרק 8 - Shuey Cohen
פרק 9 - Shuey Cohen
פרק 10 - Shuey Cohen
נידה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 2 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 3 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 4 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 5 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 6 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 7 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 8 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 9 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 10 - Rav Daniel Ashkenasy
מכשירין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 2 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 3 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 4 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 5 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 6 - Rav Daniel Ashkenasy
זבים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 2 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 3 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 4 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 5 - Rav Daniel Ashkenasy
טבול יום
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 2 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 3 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 4 - Rav Daniel Ashkenasy
ידיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 2 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 3 - Rav Daniel Ashkenasy
פרק 4 - Rav Daniel Ashkenasy
עוקצים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dombecks
פרק 2 - Dombecks
פרק 3 - Dombecks

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
34Alan Rubinשבת פרקים 1-24; עירובין פרקים 1-10
13Reuven Assuliשביעית פרקים 1-10; ערלה פרקים 1-3
5Ari kafkaביצה פרקים 1-5
4A.Marhelyחלה פרקים 1-4
5B. Kontenteמידות פרקים 1-5
9Rav Mickaël Amarערכין פרקים 1-9
65Rav Daniel Ashkenasyנגעים פרקים 1-14; פרה פרקים 1-12; טהרות פרקים 1-10; נידה פרקים 1-10; מכשירין פרקים 1-6; זבים פרקים 1-5; טבול יום פרקים 1-4; ידיים פרקים 1-4
18Rav Moshe Benhamouאהלות פרקים 1-18
15David Assuliכלים פרקים 16-30
8Rav Yossef Nakacheעדויות פרקים 1-8
15Rav Yedidia Monsonegoכלים פרקים 1-15
7Rav Yitshak Assuliדמאי פרקים 1-7
11Rav binyamin Chichporticheתרומות פרקים 1-11
6Avraham Assuliכריתות פרקים 1-6
7Rav Malkiel Merguiתמיד פרקים 1-7
4Rav Yitshak Ouaknineחלה פרקים 1-4
29Eitan Touboulבבא בתרא פרקים 1-10; סנהדרין פרקים 1-11; שבועות פרקים 1-8
23Eli Kontenteמעשרות פרקים 1-5; מעשר שני פרקים 1-5; תענית פרקים 1-4; מועד קטן פרקים 1-3; חגיגה פרקים 1-3; מכות פרקים 1-3
6Guez yonathanמעילה פרקים 1-6
8Yeouda afriatפיאה פרקים 1-8
4N. Kontenteראש השנה פרקים 1-4
5David Rahmineכלאיים פרקים 5-9
4ReuvenAssuliביכורים פרקים 1-4
53Dombecksברכות פרקים 1-9; פסחים פרקים 1-10; יומא פרקים 1-8; סוכה פרקים 1-5; סוטה פרקים 1-9; אבות פרקים 1-6; קינים פרקים 1-3; עוקצים פרקים 1-3
25Shemiשקלים פרקים 1-8; מגילה פרקים 1-4; מנחות פרקים 1-13
26Yoniזבחים פרקים 1-14; חולין פרקים 1-12
17Shlomo Kontenteגיטין פרקים 1-9; עבודה זרה פרקים 1-5; הוריות פרקים 1-3
14Yaakov kontenteקידושין פרקים 1-4; בבא קמא פרקים 1-10
26Shuey Cohenבכורות פרקים 1-9; תמורה פרקים 1-7; מקוואות פרקים 1-10
23Yirmiכתובות פרקים 1-13; בבא מציעא פרקים 1-10
36Yosef Kontenteיבמות פרקים 1-16; נדרים פרקים 1-11; נזיר פרקים 1-9
4David saghrounכלאיים פרקים 1-4
      32 אנשים נרשמו ל 529 פרקים   יצוא

 

 

עברית | English


Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.