למד לChaya Hudit Bat Moshe David V' Yita (Helene Horwitz)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 9 Sivan 5775 (Wednesday, May 27, 2015) שקיעה.

1 הערה

משנה סיום הוא 12.9% נרשם
(68/525 פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
√ פרק 1 - Raff Hizami
√ פרק 2 - Raff Hizami
√ פרק 3 - Raff Hizami
√ פרק 4 - Raff Hizami
√ פרק 5 - Raff Hizami
√ פרק 6 - Raff Hizami
√ פרק 7 - Raff Hizami
√ פרק 8 - Raff Hizami
√ פרק 9 - Raff Hizami
פיאה
הוקצו
√ פרק 1 - Yosef Gillers
√ פרק 2 - Yosef Gillers
√ פרק 3 - Yosef Gillers
√ פרק 4 - Yosef Gillers
√ פרק 5 - Yosef Gillers
√ פרק 6 - Yosef Gillers
√ פרק 7 - Yosef Gillers
√ פרק 8 - Yosef Gillers
דמאי
הוקצו
√ פרק 1 - Yosef Gillers
√ פרק 2 - Yosef Gillers
√ פרק 3 - Yosef Gillers
√ פרק 4 - Yosef Gillers
√ פרק 5 - Yosef Gillers
√ פרק 6 - Yosef Gillers
√ פרק 7 - Yosef Gillers
כלאיים
הוקצו
√ פרק 1 - Samuel Horwitz
√ פרק 2 - Samuel Horwitz
√ פרק 3 - Samuel Horwitz
√ פרק 4 - Samuel Horwitz
√ פרק 5 - Samuel Horwitz
√ פרק 6 - Samuel Horwitz
√ פרק 7 - Samuel Horwitz
√ פרק 8 - Samuel Horwitz
√ פרק 9 - Samuel Horwitz
שביעית
הוקצו
√ פרק 1 - Efron Sturmwind
√ פרק 2 - Efron Sturmwind
√ פרק 3 - Efron Sturmwind
√ פרק 4 - Efron Sturmwind
√ פרק 5 - Efron Sturmwind
√ פרק 6 - Efron Sturmwind
√ פרק 7 - Efron Sturmwind
√ פרק 8 - Efron Sturmwind
√ פרק 9 - Efron Sturmwind
√ פרק 10 - Efron Sturmwind
תרומות
הוקצו
√ פרק 1 - Janet Horwitz
√ פרק 2 - Janet Horwitz
√ פרק 3 - Janet Horwitz
√ פרק 4 - Janet Horwitz
√ פרק 5 - Janet Horwitz
√ פרק 6 - Janet Horwitz
√ פרק 7 - Janet Horwitz
√ פרק 8 - Janet Horwitz
√ פרק 9 - Janet Horwitz
√ פרק 10 - Janet Horwitz
√ פרק 11 - Janet Horwitz
מעשרות
הוקצו
√ פרק 1 - Janet Horwitz
√ פרק 2 - Janet Horwitz
√ פרק 3 - Janet Horwitz
√ פרק 4 - Janet Horwitz
√ פרק 5 - Janet Horwitz
מעשר שני
הוקצו
√ פרק 1 - Serylle Horwitz Hakak
√ פרק 2 - Serylle Horwitz Hakak
√ פרק 3 - Serylle Horwitz Hakak
√ פרק 4 - Serylle Horwitz Hakak
√ פרק 5 - Serylle Horwitz Hakak
חלה
הוקצו
√ פרק 1 - Liad Arussy
√ פרק 2 - Liad Arussy
√ פרק 3 - Liad Arussy
√ פרק 4 - Liad Arussy
ערלה
הוקצו
√ פרק 1 - Elliott Gutman
√ פרק 2 - Elliott Gutman
√ פרק 3 - Elliott Gutman
ביכורים
הוקצו
√ פרק 1 - MARTY BIRN
√ פרק 2 - MARTY BIRN
√ פרק 3 - MARTY BIRN
√ פרק 4 - MARTY BIRN
 

מועד

שבת
הוקצו
√ פרק 1 - Moish Kazlow
√ פרק 2 - Moish Kazlow
√ פרק 3 - Moish Kazlow
√ פרק 4 - Moish Kazlow
√ פרק 5 - Moish Kazlow
√ פרק 6 - Fay Kranzler
√ פרק 7 - Fay Kranzler
√ פרק 8 - Fay Kranzler
√ פרק 9 - Fay Kranzler
√ פרק 10 - Bernie Kabak
√ פרק 11 - Bernie Kabak
√ פרק 12 - Bernie Kabak
√ פרק 13 - Horwitz Family
√ פרק 14 - Horwitz Family
√ פרק 15 - Horwitz Family
√ פרק 16 - Horwitz Family
√ פרק 17 - Horwitz Family
√ פרק 18 - Horwitz Family
√ פרק 19 - Horwitz Family
√ פרק 20 - Horwitz Family
√ פרק 21 - Horwitz Family
√ פרק 22 - Horwitz Family
√ פרק 23 - Horwitz Family
√ פרק 24 - Horwitz Family
עירובין
הוקצו
√ פרק 1 - Horwitz Family
√ פרק 2 - Horwitz Family
√ פרק 3 - Horwitz Family
√ פרק 4 - Horwitz Family
√ פרק 5 - Horwitz Family
√ פרק 6 - Horwitz Family
√ פרק 7 - Horwitz Family
√ פרק 8 - Horwitz Family
√ פרק 9 - Horwitz Family
√ פרק 10 - Horwitz Family
פסחים
הוקצו
√ פרק 1 - Moshe Boim
√ פרק 2 - Moshe Boim
√ פרק 3 - Moshe Boim
√ פרק 4 - Moshe Boim
√ פרק 5 - Moshe Boim
√ פרק 6 - Moshe Boim
√ פרק 7 - Moshe Boim
√ פרק 8 - Moshe Boim
√ פרק 9 - Moshe Boim
√ פרק 10 - Moshe Boim
שקלים
הוקצו
√ פרק 1 - Horwitz Family
√ פרק 2 - Horwitz Family
√ פרק 3 - Horwitz Family
√ פרק 4 - Horwitz Family
√ פרק 5 - Horwitz Family
√ פרק 6 - Horwitz Family
√ פרק 7 - Horwitz Family
√ פרק 8 - Horwitz Family
יומא
הוקצו
√ פרק 1 - Lori Linzer
√ פרק 2 - Lori Linzer
√ פרק 3 - Lori Linzer
√ פרק 4 - Lori Linzer
√ פרק 5 - Lori Linzer
√ פרק 6 - Lori Linzer
√ פרק 7 - Lori Linzer
√ פרק 8 - Lori Linzer
סוכה
הוקצו
√ פרק 1 - Yossie Horwitz
√ פרק 2 - Yossie Horwitz
√ פרק 3 - Yossie Horwitz
√ פרק 4 - Yossie Horwitz
√ פרק 5 - Yossie Horwitz
ביצה
הוקצו
√ פרק 1 - Harry Pearl
√ פרק 2 - Harry Pearl
√ פרק 3 - Harry Pearl
√ פרק 4 - Harry Pearl
√ פרק 5 - Harry Pearl
ראש השנה
הוקצו
√ פרק 1 - Yossie Horwitz
√ פרק 2 - Yossie Horwitz
√ פרק 3 - Yossie Horwitz
√ פרק 4 - Yossie Horwitz
תענית
הוקצו
√ פרק 1 - Raff Hizami
√ פרק 2 - Raff Hizami
√ פרק 3 - Raff Hizami
√ פרק 4 - Raff Hizami
מגילה
הוקצו
√ פרק 1 - Janet Horwitz
√ פרק 2 - Janet Horwitz
√ פרק 3 - Janet Horwitz
√ פרק 4 - Janet Horwitz
מועד קטן
הוקצו
√ פרק 1 - Moshe Boim
√ פרק 2 - Moshe Boim
√ פרק 3 - Moshe Boim
חגיגה
הוקצו
√ פרק 1 - Moshe Boim
√ פרק 2 - Moshe Boim
√ פרק 3 - Moshe Boim

נשים

יבמות
הוקצו
√ פרק 1 - Yosef Bronfeld
√ פרק 2 - Yosef Bronfeld
√ פרק 3 - Yosef Bronfeld
√ פרק 4 - Yosef Bronfeld
√ פרק 5 - Yosef Bronfeld
√ פרק 6 - Yosef Bronfeld
√ פרק 7 - Yosef Bronfeld
√ פרק 8 - Yosef Bronfeld
√ פרק 9 - Yosef Bronfeld
√ פרק 10 - Yosef Bronfeld
√ פרק 11 - Yosef Bronfeld
√ פרק 12 - Yosef Bronfeld
√ פרק 13 - Yosef Bronfeld
√ פרק 14 - Yosef Bronfeld
√ פרק 15 - Yosef Bronfeld
√ פרק 16 - Yosef Bronfeld
כתובות
הוקצו
√ פרק 1 - Shaul Robinson
√ פרק 2 - Shaul Robinson
√ פרק 3 - Shaul Robinson
√ פרק 4 - Shaul Robinson
√ פרק 5 - Shaul Robinson
√ פרק 6 - Shaul Robinson
√ פרק 7 - Shaul Robinson
√ פרק 8 - Shaul Robinson
√ פרק 9 - Shaul Robinson
√ פרק 10 - Shaul Robinson
√ פרק 11 - Shaul Robinson
√ פרק 12 - Shaul Robinson
√ פרק 13 - Shaul Robinson
נדרים
הוקצו
√ פרק 1 - Shaul Robinson
√ פרק 2 - Shaul Robinson
√ פרק 3 - Shaul Robinson
√ פרק 4 - Shaul Robinson
√ פרק 5 - Shaul Robinson
√ פרק 6 - Shaul Robinson
√ פרק 7 - Shaul Robinson
√ פרק 8 - Shaul Robinson
√ פרק 9 - Shaul Robinson
√ פרק 10 - Shaul Robinson
√ פרק 11 - Shaul Robinson
נזיר
הוקצו
√ פרק 1 - Moshe Horwitz
√ פרק 2 - Moshe Horwitz
√ פרק 3 - Moshe Horwitz
√ פרק 4 - Moshe Horwitz
√ פרק 5 - Moshe Horwitz
√ פרק 6 - Moshe Horwitz
√ פרק 7 - Moshe Horwitz
√ פרק 8 - Moshe Horwitz
√ פרק 9 - Moshe Horwitz
סוטה
הוקצו
√ פרק 1 - Steven Zaslowsky
√ פרק 2 - Steven Zaslowsky
√ פרק 3 - Steven Zaslowsky
√ פרק 4 - Steven Zaslowsky
√ פרק 5 - Steven Zaslowsky
√ פרק 6 - Steven Zaslowsky
√ פרק 7 - Steven Zaslowsky
√ פרק 8 - Steven Zaslowsky
√ פרק 9 - Steven Zaslowsky
גיטין
הוקצו
√ פרק 1 - Mendy Friedman
√ פרק 2 - Mendy Friedman
√ פרק 3 - Mendy Friedman
√ פרק 4 - Mendy Friedman
√ פרק 5 - Mendy Friedman
√ פרק 6 - Mendy Friedman
√ פרק 7 - Mendy Friedman
√ פרק 8 - Mendy Friedman
√ פרק 9 - Mendy Friedman
קידושין
הוקצו
√ פרק 1 - Moshe Horwitz
√ פרק 2 - Moshe Horwitz
√ פרק 3 - Moshe Horwitz
√ פרק 4 - Moshe Horwitz
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
√ פרק 1 - Redisch
√ פרק 2 - Redisch
√ פרק 3 - Redisch
√ פרק 4 - Yair Hakak
√ פרק 5 - Yair Hakak
√ פרק 6 - Yair Hakak
√ פרק 7 - Yair Hakak
√ פרק 8 - Yair Hakak
√ פרק 9 - Yair Hakak
√ פרק 10 - Yair Hakak
בבא מציעא
הוקצו
√ פרק 1 - Stanley Boim
√ פרק 2 - Stanley Boim
√ פרק 3 - Stanley Boim
√ פרק 4 - Jerry Isak
√ פרק 5 - Jerry Isak
√ פרק 6 - Jerry Isak
√ פרק 7 - Jerry Isak
√ פרק 8 - Jerry Isak
√ פרק 9 - Jerry Isak
√ פרק 10 - Jerry Isak
בבא בתרא
הוקצו
√ פרק 1 - Horwitz Family
√ פרק 2 - Horwitz Family
√ פרק 3 - Horwitz Family
√ פרק 4 - Horwitz Family
√ פרק 5 - Horwitz Family
√ פרק 6 - Horwitz Family
√ פרק 7 - Horwitz Family
√ פרק 8 - Horwitz Family
√ פרק 9 - Horwitz Family
√ פרק 10 - Horwitz Family
סנהדרין
הוקצו
√ פרק 1 - Gavriel S Lev
√ פרק 2 - Gavriel S Lev
√ פרק 3 - Gavriel S Lev
√ פרק 4 - Gavriel S Lev
√ פרק 5 - Gavriel S Lev
√ פרק 6 - Gavriel S Lev
√ פרק 7 - Gavriel S Lev
√ פרק 8 - Gavriel S Lev
√ פרק 9 - Gavriel S Lev
√ פרק 10 - Gavriel S Lev
√ פרק 11 - Gavriel S Lev
מכות
הוקצו
√ פרק 1 - Ben Alter
√ פרק 2 - Ben Alter
√ פרק 3 - Ben Alter
שבועות
הוקצו
√ פרק 1 - Eli Reichner
√ פרק 2 - Eli Reichner
√ פרק 3 - Eli Reichner
√ פרק 4 - Eli Reichner
√ פרק 5 - Eli Reichner
√ פרק 6 - Eli Reichner
√ פרק 7 - Eli Reichner
√ פרק 8 - Eli Reichner
עדויות
הוקצו
√ פרק 1 - Mindy M. Schimmel
√ פרק 2 - Mindy M. Schimmel
√ פרק 3 - Mindy M. Schimmel
√ פרק 4 - Mindy M. Schimmel
√ פרק 5 - Mindy M. Schimmel
√ פרק 6 - Mindy M. Schimmel
√ פרק 7 - Mindy M. Schimmel
√ פרק 8 - Mindy M. Schimmel
עבודה זרה
הוקצו
√ פרק 1 - Lynn Horwitz
√ פרק 2 - Lynn Horwitz
√ פרק 3 - Lynn Horwitz
√ פרק 4 - Lynn Horwitz
√ פרק 5 - Lynn Horwitz
אבות
הוקצו
√ פרק 1 - Sender Gross
√ פרק 2 - Sender Gross
√ פרק 3 - Sender Gross
√ פרק 4 - Sender Gross
√ פרק 5 - Sender Gross
√ פרק 6 - Sender Gross
הוריות
הוקצו
√ פרק 1 - Mindy M. Schimmel
√ פרק 2 - Mindy M. Schimmel
√ פרק 3 - Mindy M. Schimmel
  

קדשים

זבחים
הוקצו
√ פרק 1 - Yosef Solomon
√ פרק 2 - Yosef Solomon
√ פרק 3 - Yosef Solomon
√ פרק 4 - Yosef Solomon
√ פרק 5 - Yosef Solomon
√ פרק 6 - Yosef Solomon
√ פרק 7 - Yosef Solomon
√ פרק 8 - Yosef Solomon
√ פרק 9 - Yosef Solomon
√ פרק 10 - Yosef Solomon
√ פרק 11 - Yosef Solomon
√ פרק 12 - Yosef Solomon
√ פרק 13 - Yosef Solomon
√ פרק 14 - Yosef Solomon
מנחות
הוקצו
√ פרק 1 - Yitzy Kaplowitz
√ פרק 2 - Yitzy Kaplowitz
√ פרק 3 - Yitzy Kaplowitz
√ פרק 4 - Yitzy Kaplowitz
√ פרק 5 - Yitzy Kaplowitz
√ פרק 6 - Yitzy Kaplowitz
√ פרק 7 - Yitzy Kaplowitz
√ פרק 8 - Yitzy Kaplowitz
√ פרק 9 - Yitzy Kaplowitz
√ פרק 10 - Yitzy Kaplowitz
√ פרק 11 - Yitzy Kaplowitz
√ פרק 12 - Yitzy Kaplowitz
√ פרק 13 - Yitzy Kaplowitz
חולין
הוקצו
√ פרק 1 - Horwitz Family
√ פרק 2 - Horwitz Family
√ פרק 3 - Horwitz Family
√ פרק 4 - Horwitz Family
√ פרק 5 - Horwitz Family
√ פרק 6 - Horwitz Family
√ פרק 7 - Horwitz Family
√ פרק 8 - Horwitz Family
√ פרק 9 - Horwitz Family
√ פרק 10 - Horwitz Family
√ פרק 11 - Horwitz Family
√ פרק 12 - Horwitz Family
בכורות
הוקצו
√ פרק 1 - Jeremy Boim
√ פרק 2 - Jeremy Boim
√ פרק 3 - Jeremy Boim
√ פרק 4 - Jeremy Boim
√ פרק 5 - Jeremy Boim
√ פרק 6 - Jeremy Boim
√ פרק 7 - Jeremy Boim
√ פרק 8 - Jeremy Boim
√ פרק 9 - Jeremy Boim
ערכין
הוקצו
√ פרק 1 - Serylle Horwitz Hakak
√ פרק 2 - Serylle Horwitz Hakak
√ פרק 3 - Serylle Horwitz Hakak
√ פרק 4 - Serylle Horwitz Hakak
√ פרק 5 - Serylle Horwitz Hakak
√ פרק 6 - Serylle Horwitz Hakak
√ פרק 7 - Serylle Horwitz Hakak
√ פרק 8 - Serylle Horwitz Hakak
√ פרק 9 - Serylle Horwitz Hakak
תמורה
הוקצו
√ פרק 1 - Fila
√ פרק 2 - Fila
√ פרק 3 - Fila
√ פרק 4 - Fila
√ פרק 5 - Fila
√ פרק 6 - Fila
√ פרק 7 - Fila
כריתות
הוקצו
√ פרק 1 - Debbie Fox
√ פרק 2 - Debbie Fox
√ פרק 3 - Debbie Fox
√ פרק 4 - Debbie Fox
√ פרק 5 - Debbie Fox
√ פרק 6 - Debbie Fox
מעילה
הוקצו
√ פרק 1 - Akiva Grossman
√ פרק 2 - Akiva Grossman
√ פרק 3 - Akiva Grossman
√ פרק 4 - Akiva Grossman
√ פרק 5 - Akiva Grossman
√ פרק 6 - Akiva Grossman
תמיד
הוקצו
√ פרק 1 - Elliot Linzer
√ פרק 2 - Elliot Linzer
√ פרק 3 - Elliot Linzer
√ פרק 4 - Elliot Linzer
√ פרק 5 - Elliot Linzer
√ פרק 6 - Elliot Linzer
√ פרק 7 - Elliot Linzer
מידות
הוקצו
√ פרק 1 - Mark Hus
√ פרק 2 - Mark Hus
√ פרק 3 - Mark Hus
√ פרק 4 - Mark Hus
√ פרק 5 - Mark Hus
קינים
הוקצו
√ פרק 1 - Raff Hizami
√ פרק 2 - Raff Hizami
√ פרק 3 - Raff Hizami
 

טהרות

כלים
הוקצו
√ פרק 1 - Yeshayahu Horwitz
√ פרק 2 - Yeshayahu Horwitz
√ פרק 3 - Yeshayahu Horwitz
√ פרק 4 - Yeshayahu Horwitz
√ פרק 5 - Yeshayahu Horwitz
√ פרק 6 - Yeshayahu Horwitz
√ פרק 7 - Yeshayahu Horwitz
√ פרק 8 - Yeshayahu Horwitz
√ פרק 9 - Yeshayahu Horwitz
√ פרק 10 - Yeshayahu Horwitz
√ פרק 11 - Yeshayahu Horwitz
√ פרק 12 - Yeshayahu Horwitz
√ פרק 13 - Yeshayahu Horwitz
√ פרק 14 - Yeshayahu Horwitz
√ פרק 15 - Yeshayahu Horwitz
√ פרק 16 - Yeshayahu Horwitz
√ פרק 17 - Yeshayahu Horwitz
√ פרק 18 - Yeshayahu Horwitz
√ פרק 19 - Yeshayahu Horwitz
√ פרק 20 - Yeshayahu Horwitz
√ פרק 21 - Yeshayahu Horwitz
√ פרק 22 - Yeshayahu Horwitz
√ פרק 23 - Yeshayahu Horwitz
√ פרק 24 - Yeshayahu Horwitz
√ פרק 25 - Yeshayahu Horwitz
√ פרק 26 - Yeshayahu Horwitz
√ פרק 27 - Yeshayahu Horwitz
√ פרק 28 - Yeshayahu Horwitz
√ פרק 29 - Yeshayahu Horwitz
√ פרק 30 - Yeshayahu Horwitz
אהלות
הוקצו
√ פרק 1 - Samuel Horwitz
√ פרק 2 - Samuel Horwitz
√ פרק 3 - Samuel Horwitz
√ פרק 4 - Samuel Horwitz
√ פרק 5 - Samuel Horwitz
√ פרק 6 - Samuel Horwitz
√ פרק 7 - Samuel Horwitz
√ פרק 8 - Samuel Horwitz
√ פרק 9 - Samuel Horwitz
√ פרק 10 - Samuel Horwitz
√ פרק 11 - Samuel Horwitz
√ פרק 12 - Samuel Horwitz
√ פרק 13 - Samuel Horwitz
√ פרק 14 - Samuel Horwitz
√ פרק 15 - Samuel Horwitz
√ פרק 16 - Samuel Horwitz
√ פרק 17 - Samuel Horwitz
√ פרק 18 - Samuel Horwitz
נגעים
הוקצו
√ פרק 1 - Samuel A Horwitz
√ פרק 2 - Samuel A Horwitz
√ פרק 3 - Samuel A Horwitz
√ פרק 4 - Samuel A Horwitz
√ פרק 5 - Samuel A Horwitz
√ פרק 6 - Samuel A Horwitz
√ פרק 7 - Samuel A Horwitz
√ פרק 8 - Samuel A Horwitz
√ פרק 9 - Samuel A Horwitz
√ פרק 10 - Samuel A Horwitz
√ פרק 11 - Samuel A Horwitz
√ פרק 12 - Samuel A Horwitz
√ פרק 13 - Samuel A Horwitz
√ פרק 14 - Samuel A Horwitz
פרה
הוקצו
√ פרק 1 - Samuel A Horwitz
√ פרק 2 - Samuel A Horwitz
√ פרק 3 - Samuel A Horwitz
√ פרק 4 - Samuel A Horwitz
√ פרק 5 - Samuel A Horwitz
√ פרק 6 - Samuel A Horwitz
√ פרק 7 - Samuel A Horwitz
√ פרק 8 - Samuel A Horwitz
√ פרק 9 - Samuel A Horwitz
√ פרק 10 - Samuel A Horwitz
√ פרק 11 - Samuel A Horwitz
√ פרק 12 - Samuel A Horwitz
טהרות
הוקצו
√ פרק 1 - Shlomo Horwitz
√ פרק 2 - Shlomo Horwitz
√ פרק 3 - Shlomo Horwitz
√ פרק 4 - Shlomo Horwitz
√ פרק 5 - Shlomo Horwitz
√ פרק 6 - Shlomo Horwitz
√ פרק 7 - Shlomo Horwitz
√ פרק 8 - Shlomo Horwitz
√ פרק 9 - Shlomo Horwitz
√ פרק 10 - Shlomo Horwitz
מקוואות
הוקצו
√ פרק 1 - Nomi Englard-schaffer
√ פרק 2 - Nomi Englard-schaffer
√ פרק 3 - Nomi Englard-schaffer
√ פרק 4 - Nomi Englard-schaffer
√ פרק 5 - Nomi Englard-schaffer
√ פרק 6 - Nomi Englard-schaffer
√ פרק 7 - Nomi Englard-schaffer
√ פרק 8 - Nomi Englard-schaffer
√ פרק 9 - Nomi Englard-schaffer
√ פרק 10 - Nomi Englard-schaffer
נידה
הוקצו
√ פרק 1 - Dore Friedenberg
√ פרק 2 - Dore Friedenberg
√ פרק 3 - Dore Friedenberg
√ פרק 4 - Dore Friedenberg
√ פרק 5 - Dore Friedenberg
√ פרק 6 - Dore Friedenberg
√ פרק 7 - Dore Friedenberg
√ פרק 8 - Dore Friedenberg
√ פרק 9 - Dore Friedenberg
√ פרק 10 - Dore Friedenberg
מכשירין
הוקצו
√ פרק 1 - Amos Alter
√ פרק 2 - Amos Alter
√ פרק 3 - Amos Alter
√ פרק 4 - Amos Alter
√ פרק 5 - Amos Alter
√ פרק 6 - Amos Alter
זבים
הוקצו
√ פרק 1 - Avery Neumark
√ פרק 2 - Avery Neumark
√ פרק 3 - Avery Neumark
√ פרק 4 - Avery Neumark
√ פרק 5 - Avery Neumark
טבול יום
הוקצו
√ פרק 1 - Avery Neumark
√ פרק 2 - Avery Neumark
√ פרק 3 - Avery Neumark
√ פרק 4 - Avery Neumark
ידיים
הוקצו
√ פרק 1 - Evie And Alden Leifer
√ פרק 2 - Evie And Alden Leifer
√ פרק 3 - Evie And Alden Leifer
√ פרק 4 - Evie And Alden Leifer
עוקצים
הוקצו
√ פרק 1 - Yishai Kaplan
√ פרק 2 - Yishai Kaplan
√ פרק 3 - Yishai Kaplan

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

1 הערות
Bikkurin completed, B'H.
MARTY BIRN, 9 months ago

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
6Akiva Grossmanמעילה פרקים 1-6
6Amos Alterמכשירין פרקים 1-6
9Avery Neumarkזבים פרקים 1-5; טבול יום פרקים 1-4
3Ben Alterמכות פרקים 1-3
3Bernie Kabakשבת פרקים 10-12
6Debbie Foxכריתות פרקים 1-6
10Efron Sturmwindשביעית פרקים 1-10
8Eli Reichnerשבועות פרקים 1-8
7Elliot Linzerתמיד פרקים 1-7
3Elliott Gutmanערלה פרקים 1-3
4evie and alden leiferידיים פרקים 1-4
4Fay Kranzlerשבת פרקים 6-9
7Filaתמורה פרקים 1-7
11gavriel s levסנהדרין פרקים 1-11
5Harry Pearlביצה פרקים 1-5
20Janet Horwitzתרומות פרקים 1-11; מעשרות פרקים 1-5; מגילה פרקים 1-4
9Jeremy boimבכורות פרקים 1-9
7Jerry isakבבא מציעא פרקים 4-10
4Liad Arussyחלה פרקים 1-4
8Lori Linzerיומא פרקים 1-8
10Dore Friedenbergנידה פרקים 1-10
5Lynn Horwitzעבודה זרה פרקים 1-5
5Mark Husמידות פרקים 1-5
4MARTY BIRNביכורים פרקים 1-4
9Mendy Friedmanגיטין פרקים 1-9
11Mindy M. Schimmelעדויות פרקים 1-8; הוריות פרקים 1-3
3Redischבבא קמא פרקים 1-3
5Moish Kazlowשבת פרקים 1-5
16moshe boimפסחים פרקים 1-10; מועד קטן פרקים 1-3; חגיגה פרקים 1-3
13Moshe Horwitzנזיר פרקים 1-9; קידושין פרקים 1-4
10nomi englard-schafferמקוואות פרקים 1-10
16Raff Hizamiברכות פרקים 1-9; תענית פרקים 1-4; קינים פרקים 1-3
26Samuel A Horwitzנגעים פרקים 1-14; פרה פרקים 1-12
27Samuel Horwitzכלאיים פרקים 1-9; אהלות פרקים 1-18
52Horwitz Familyשבת פרקים 13-24; עירובין פרקים 1-10; שקלים פרקים 1-8; בבא בתרא פרקים 1-10; חולין פרקים 1-12
6Sender Grossאבות פרקים 1-6
14Serylle Horwitz Hakakמעשר שני פרקים 1-5; ערכין פרקים 1-9
24Shaul Robinsonכתובות פרקים 1-13; נדרים פרקים 1-11
10Shlomo Horwitzטהרות פרקים 1-10
3Stanley Boimבבא מציעא פרקים 1-3
9Steven Zaslowskyסוטה פרקים 1-9
7Yair Hakakבבא קמא פרקים 4-10
30Yeshayahu Horwitzכלים פרקים 1-30
3Yishai Kaplanעוקצים פרקים 1-3
13Yitzy kaplowitzמנחות פרקים 1-13
16Yosef Bronfeldיבמות פרקים 1-16
15Yosef Gillersפיאה פרקים 1-8; דמאי פרקים 1-7
14Yosef Solomonזבחים פרקים 1-14
9Yossie Horwitzסוכה פרקים 1-5; ראש השנה פרקים 1-4
      49 אנשים נרשמו ל 525 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.