למד לRochel Yonina Bas Leah Rayzel (Rachel Reichner)
שלושים / יארצייט
להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 13 Iyyar 5775 (Saturday, May 02, 2015) שקיעה.

2 הערות

משנה סיום הוא 92.7% נרשם
(487/525 פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
√ פרק 1 - Yoni Winfield
√ פרק 2 - Yoni Winfield
√ פרק 3 - Yoni Winfield
√ פרק 4 - Yoni Winfield
√ פרק 5 - Yoni Winfield
√ פרק 6 - Jackie Federbush
√ פרק 7 - Jackie Federbush
√ פרק 8 - Jackie Federbush
√ פרק 9 - Jackie Federbush
פיאה
הוקצו
√ פרק 1 - Eitan Sufian
√ פרק 2 - Eitan Sufian
√ פרק 3 - Eitan Sufian
√ פרק 4 - Daniella Goldberg
√ פרק 5 - Daniella Goldberg
√ פרק 6 - Daniella Goldberg
√ פרק 7 - Daniella Goldberg
√ פרק 8 - Daniella Goldberg
דמאי
הוקצו
√ פרק 1 - Aliza Bernstein
√ פרק 2 - Aliza Bernstein
√ פרק 3 - Leora Kagedan
√ פרק 4 - Leora Kagedan
√ פרק 5 - Atara Steinhart
√ פרק 6 - Atara Steinhart
√ פרק 7 - Atara Steinhart
כלאיים
הוקצו
√ פרק 1 - Brandon Bier
√ פרק 2 - Brandon Bier
√ פרק 3 - Brandon Bier
√ פרק 4 - Brandon Bier
√ פרק 5 - Brandon Bier
√ פרק 6 - Azriel Kuschnir
√ פרק 7 - Annie
√ פרק 8 - Annie
√ פרק 9 - Annie
שביעית
הוקצו
√ פרק 1 - Talia Elefant
√ פרק 2 - Talia Elefant
√ פרק 3 - Talia Elefant
√ פרק 4 - Talia Elefant
√ פרק 5 - Talia Elefant
√ פרק 6 - Talia Elefant
√ פרק 7 - Talia Elefant
√ פרק 8 - Talia Elefant
√ פרק 9 - Talia Elefant
√ פרק 10 - Talia Elefant
תרומות
הוקצו
√ פרק 1 - Elie Lerea
√ פרק 2 - Elie Lerea
√ פרק 3 - Elie Lerea
√ פרק 4 - Elie Lerea
√ פרק 5 - Elie Lerea
√ פרק 6 - Elie Lerea
√ פרק 7 - Elie Lerea
√ פרק 8 - Elie Lerea
√ פרק 9 - Elie Lerea
√ פרק 10 - Elie Lerea
√ פרק 11 - Elie Lerea
מעשרות
הוקצו
√ פרק 1 - Ariel Schabes
√ פרק 2 - Ariel Schabes
√ פרק 3 - Ariel Schabes
√ פרק 4 - Ariel Schabes
√ פרק 5 - Ariel Schabes
מעשר שני
הוקצו
√ פרק 1 - Tzivia Wise
√ פרק 2 - Tzivia Wise
√ פרק 3 - Tzivia Wise
√ פרק 4 - Tzivia Wise
√ פרק 5 - Tzivia Wise
חלה
הוקצו
√ פרק 1 - Jordana Pickholz
√ פרק 2 - Jordana Pickholz
√ פרק 3 - Jordana Pickholz
√ פרק 4 - Jordana Pickholz
ערלה
הוקצו
√ פרק 1 - Michael Sherman
√ פרק 2 - Michael Sherman
√ פרק 3 - Michael Sherman
ביכורים
הוקצו
√ פרק 1 - Esther Moerdler
√ פרק 2 - Esther Moerdler
√ פרק 3 - Esther Moerdler
√ פרק 4 - Brandon Bier
 

מועד

שבת
הוקצו
√ פרק 1 - Amanda Edwards
√ פרק 2 - Amanda Edwards
√ פרק 3 - Amanda Edwards
√ פרק 4 - Amanda Edwards
√ פרק 5 - Jason Albalah
√ פרק 6 - Jason Albalah
√ פרק 7 - Jason Albalah
√ פרק 8 - Jason Albalah
√ פרק 9 - Debbie Pedoeem
√ פרק 10 - Debbie Pedoeem
√ פרק 11 - Debbie Pedoeem
√ פרק 12 - Debbie Pedoeem
√ פרק 13 - Debbie Pedoeem
√ פרק 14 - Debbie Pedoeem
√ פרק 15 - Debbie Pedoeem
√ פרק 16 - Eliana Bessler
√ פרק 17 - Eliana Bessler
√ פרק 18 - Eliana Bessler
√ פרק 19 - Eliana Bessler
√ פרק 20 - Eliana Bessler
√ פרק 21 - Mitchell Gronowitz
√ פרק 22 - Mitchell Gronowitz
√ פרק 23 - Mitchell Gronowitz
√ פרק 24 - Mitchell Gronowitz
עירובין
הוקצו
√ פרק 1 - Mallika Viswanath
√ פרק 2 - Mallika Viswanath
√ פרק 3 - Mallika Viswanath
√ פרק 4 - Elliot Finkelstein
√ פרק 5 - Elliot Finkelstein
√ פרק 6 - Elliot Finkelstein
√ פרק 7 - Elliot Finkelstein
√ פרק 8 - Elliot Finkelstein
√ פרק 9 - Elliot Finkelstein
√ פרק 10 - Elliot Finkelstein
פסחים
הוקצו
√ פרק 1 - Lauren Levner
√ פרק 2 - Lauren Levner
√ פרק 3 - Lauren Levner
√ פרק 4 - Lauren Levner
√ פרק 5 - Lauren Levner
√ פרק 6 - Jason Albalah
√ פרק 7 - Jordan Hod
√ פרק 8 - Jordan Hod
√ פרק 9 - Jordan Hod
√ פרק 10 - Jordan Hod
שקלים
הוקצו
√ פרק 1 - Ash Family
√ פרק 2 - Ash Family
√ פרק 3 - Ash Family
√ פרק 4 - Ash Family
√ פרק 5 - Ash Family
√ פרק 6 - Ash Family
√ פרק 7 - Ash Family
√ פרק 8 - Ash Family
יומא
הוקצו
√ פרק 1 - Gabriela Mizrahi
√ פרק 2 - Gabriela Mizrahi
√ פרק 3 - Gabriela Mizrahi
√ פרק 4 - Gabriela Mizrahi
√ פרק 5 - Nicole Edi
√ פרק 6 - Nicole Edi
√ פרק 7 - Nicole Edi
√ פרק 8 - Nicole Edi
סוכה
הוקצו
√ פרק 1 - Jason Albalah
√ פרק 2 - Jason Albalah
√ פרק 3 - Jason Albalah
√ פרק 4 - Jason Albalah
√ פרק 5 - Jason Albalah
ביצה
הוקצו
√ פרק 1 - Aryeh Minsky
√ פרק 2 - Aryeh Minsky
√ פרק 3 - Aryeh Minsky
√ פרק 4 - Aryeh Minsky
√ פרק 5 - Aryeh Minsky
ראש השנה
הוקצו
√ פרק 1 - Yosefa Sebrow
√ פרק 2 - Yosefa Sebrow
√ פרק 3 - Yosefa Sebrow
√ פרק 4 - Yosefa Sebrow
תענית
הוקצו
√ פרק 1 - Yael Fishel
√ פרק 2 - Yael Fishel
√ פרק 3 - Yael Fishel
√ פרק 4 - Yael Fishel
מגילה
הוקצו
√ פרק 1 - David Kor
√ פרק 2 - David Kor
√ פרק 3 - David Kor
√ פרק 4 - David Kor
מועד קטן
הוקצו
√ פרק 1 - David Kor
√ פרק 2 - David Kor
√ פרק 3 - David Kor
חגיגה
הוקצו
√ פרק 1 - David Kor
√ פרק 2 - David Kor
√ פרק 3 - David Kor

נשים

יבמות
הוקצו
√ פרק 1 - Eli Rozenberg
√ פרק 2 - Eli Rozenberg
√ פרק 3 - Eli Rozenberg
√ פרק 4 - Eli Rozenberg
√ פרק 5 - Donny Fuchs
√ פרק 6 - Donny Fuchs
√ פרק 7 - Donny Fuchs
√ פרק 8 - Donny Fuchs
√ פרק 9 - Donny Fuchs
√ פרק 10 - Donny Fuchs
√ פרק 11 - Donny Fuchs
√ פרק 12 - Donny Fuchs
√ פרק 13 - Donny Fuchs
√ פרק 14 - Donny Fuchs
√ פרק 15 - Donny Fuchs
√ פרק 16 - Donny Fuchs
כתובות
הוקצו
√ פרק 1 - Eli Rozenberg
√ פרק 2 - Isaac Selter
√ פרק 3 - Isaac Selter
√ פרק 4 - Isaac Selter
√ פרק 5 - Isaac Selter
√ פרק 6 - Isaac Selter
√ פרק 7 - Isaac Selter
√ פרק 8 - Isaac Selter
√ פרק 9 - Isaac Selter
√ פרק 10 - Isaac Selter
√ פרק 11 - Isaac Selter
√ פרק 12 - Isaac Selter
√ פרק 13 - Isaac Selter
נדרים
הוקצו
√ פרק 1 - Gaby Strulowitz
√ פרק 2 - Gaby Strulowitz
√ פרק 3 - Gaby Strulowitz
√ פרק 4 - Gaby Strulowitz
√ פרק 5 - Eliora Wolf
√ פרק 6 - Eliora Wolf
√ פרק 7 - Eliora Wolf
√ פרק 8 - Eliora Wolf
√ פרק 9 - Rachel Lang
√ פרק 10 - Rachel Lang
√ פרק 11 - Rachel Lang
נזיר
הוקצו
√ פרק 1 - Leora Margelovich
√ פרק 2 - Leora Margelovich
√ פרק 3 - Rebecca Farkas
√ פרק 4 - Rebecca Farkas
√ פרק 5 - Rebecca Farkas
√ פרק 6 - Rebecca Farkas
√ פרק 7 - Rebecca Farkas
√ פרק 8 - Rebecca Farkas
√ פרק 9 - Rebecca Farkas
סוטה
הוקצו
√ פרק 1 - Atara Steinhart
√ פרק 2 - Atara Steinhart
√ פרק 3 - Atara Steinhart
√ פרק 4 - Atara Steinhart
√ פרק 5 - Atara Steinhart
√ פרק 6 - Atara Steinhart
√ פרק 7 - Atara Steinhart
√ פרק 8 - Atara Steinhart
√ פרק 9 - Atara Steinhart
גיטין
הוקצו
√ פרק 1 - Eli Rozenberg
√ פרק 2 - Eli Rozenberg
√ פרק 3 - Eli Rozenberg
√ פרק 4 - Eli Rozenberg
√ פרק 5 - Eli Rozenberg
√ פרק 6 - Sarah Borodach
√ פרק 7 - Sarah Borodach
√ פרק 8 - Sarah Borodach
√ פרק 9 - Sarah Borodach
קידושין
הוקצו
√ פרק 1 - Leora Margelovich
√ פרק 2 - Leora Margelovich
√ פרק 3 - Leora Margelovich
√ פרק 4 - Leora Margelovich
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
√ פרק 1 - Eric Brauner
√ פרק 2 - Eric Brauner
√ פרק 3 - Eric Brauner
√ פרק 4 - Rebecca Bieber
√ פרק 5 - Rebecca Bieber
√ פרק 6 - Rebecca Bieber
√ פרק 7 - Ariella Levie
√ פרק 8 - Ariella Levie
√ פרק 9 - Ariella Levie
√ פרק 10 - Ariella Levie
בבא מציעא
הוקצו
√ פרק 1 - Michaela Elias
√ פרק 2 - Michaela Elias
√ פרק 3 - Michaela Elias
√ פרק 4 - Michaela Elias
√ פרק 5 - Rachel Rolnick
√ פרק 6 - Rachel Rolnick
√ פרק 7 - Rachel Rolnick
√ פרק 8 - Rachel Rolnick
√ פרק 9 - Rachel Rolnick
√ פרק 10 - Rachel Rolnick
בבא בתרא
הוקצו
√ פרק 1 - Emily Stone & Thomas Eskin
√ פרק 2 - Emily Stone & Thomas Eskin
√ פרק 3 - Emily Stone & Thomas Eskin
√ פרק 4 - Emily Stone & Thomas Eskin
√ פרק 5 - Alex Eagle
√ פרק 6 - Alex Eagle
√ פרק 7 - Alex Eagle
√ פרק 8 - Jessie Alvaro
√ פרק 9 - Jessie Alvaro
√ פרק 10 - Jessie Alvaro
סנהדרין
הוקצו
√ פרק 1 - Jacob Herenstein
√ פרק 2 - Jacob Herenstein
√ פרק 3 - Jacob Herenstein
√ פרק 4 - Jacob Herenstein
√ פרק 5 - Jacob Herenstein
√ פרק 6 - Jacob Herenstein
√ פרק 7 - Jacob Herenstein
√ פרק 8 - Jacob Herenstein
√ פרק 9 - Jacob Herenstein
√ פרק 10 - Jacob Herenstein
√ פרק 11 - Jacob Herenstein
מכות
הוקצו
√ פרק 1 - Adina Chesir
√ פרק 2 - Adina Chesir
√ פרק 3 - Adina Chesir
שבועות
הוקצו
√ פרק 1 - Jacob Herenstein
√ פרק 2 - Jacob Herenstein
√ פרק 3 - Jacob Herenstein
√ פרק 4 - Jacob Herenstein
√ פרק 5 - Jacob Herenstein
√ פרק 6 - Jacob Herenstein
√ פרק 7 - Jacob Herenstein
√ פרק 8 - Jacob Herenstein
עדויות
הוקצו
√ פרק 1 - Taylor Heller
√ פרק 2 - Taylor Heller
√ פרק 3 - Taylor Heller
√ פרק 4 - Taylor Heller
√ פרק 5 - ES
√ פרק 6 - ES
√ פרק 7 - Avigayil Jarashow
√ פרק 8 - Avigayil Jarashow
עבודה זרה
הוקצו
√ פרק 1 - Tzvi Wiesel
√ פרק 2 - Tzvi Wiesel
√ פרק 3 - Tzvi Wiesel
√ פרק 4 - Tzvi Wiesel
√ פרק 5 - Tzvi Wiesel
אבות
הוקצו
√ פרק 1 - Brandon Bier, Tzvi Wiesel
√ פרק 2 - Tzvi Wiesel
√ פרק 3 - Tzvi Wiesel
√ פרק 4 - Tzvi Wiesel
√ פרק 5 - Tzvi Wiesel
√ פרק 6 - Tzvi Wiesel
הוריות
הוקצו
√ פרק 1 - Kevin Wolf
√ פרק 2 - Kevin Wolf
√ פרק 3 - Kevin Wolf
  

קדשים

זבחים
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - MB
√ פרק 2 - MB
√ פרק 3 - Aliza Hochsztein
√ פרק 4 - Aliza Hochsztein
√ פרק 5 - Aliza Hochsztein
√ פרק 6 - Zoe Liebman
פרק 7 (6)
פרק 8 (12)
פרק 9 (7)
פרק 10 (8)
פרק 11 (8)
פרק 12 (6)
פרק 13 (8)
פרק 14 (10)
מנחות
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Eric Brauner
√ פרק 2 - Eric Brauner
√ פרק 3 - Eric Brauner
√ פרק 4 - Eric Brauner
√ פרק 5 - Eric Brauner
√ פרק 6 - Ben Hershkowitz
פרק 7 (6)
פרק 8 (7)
פרק 9 (9)
פרק 10 (9)
פרק 11 (9)
פרק 12 (5)
√ פרק 13 - Jeffrey Levin
חולין
הוקצו
√ פרק 1 - Jesse Silverman
√ פרק 2 - Jesse Silverman
√ פרק 3 - Jesse Silverman
√ פרק 4 - Jesse Silverman
√ פרק 5 - Jesse Silverman
√ פרק 6 - Jesse Silverman
√ פרק 7 - Jesse Silverman
√ פרק 8 - Jesse Silverman
√ פרק 9 - Jesse Silverman
√ פרק 10 - Jesse Silverman
√ פרק 11 - Jesse Silverman
√ פרק 12 - Jesse Silverman
בכורות
הוקצו
√ פרק 1 - Joe Teplow
√ פרק 2 - Joe Teplow
√ פרק 3 - Joe Teplow
√ פרק 4 - Joe Teplow
√ פרק 5 - Joe Teplow
√ פרק 6 - Joe Teplow
√ פרק 7 - Joe Teplow
√ פרק 8 - Joe Teplow
√ פרק 9 - Joe Teplow
ערכין
הוקצו
√ פרק 1 - Noah Santacruz
√ פרק 2 - Noah Santacruz
√ פרק 3 - Noah Santacruz
√ פרק 4 - Noah Santacruz
√ פרק 5 - Keren Straus
√ פרק 6 - Keren Straus
√ פרק 7 - Noah Santacruz
√ פרק 8 - Noah Santacruz
√ פרק 9 - Noah Santacruz
תמורה
הוקצו
√ פרק 1 - Atara Steinhart
√ פרק 2 - Atara Steinhart
√ פרק 3 - Atara Steinhart
√ פרק 4 - Atara Steinhart
√ פרק 5 - Atara Steinhart
√ פרק 6 - Atara Steinhart
√ פרק 7 - Atara Steinhart
כריתות
הוקצו
√ פרק 1 - Adina Lichtman
√ פרק 2 - Adina Lichtman
√ פרק 3 - Adina Lichtman
√ פרק 4 - Adina Lichtman
√ פרק 5 - Adina Lichtman
√ פרק 6 - Adina Lichtman
מעילה
הוקצו
√ פרק 1 - Zeke Rosenblatt
√ פרק 2 - Zeke Rosenblatt
√ פרק 3 - Zeke Rosenblatt
√ פרק 4 - Zeke Rosenblatt
√ פרק 5 - Zeke Rosenblatt
√ פרק 6 - Zeke Rosenblatt
תמיד
הוקצו
√ פרק 1 - Penina Warburg
√ פרק 2 - Penina Warburg
√ פרק 3 - Penina Warburg
√ פרק 4 - Penina Warburg
√ פרק 5 - Taylor Heller
√ פרק 6 - Taylor Heller
√ פרק 7 - Taylor Heller
מידות
הוקצו
√ פרק 1 - Jessica Reznik
√ פרק 2 - Jessica Reznik
√ פרק 3 - Jessica Reznik
√ פרק 4 - Jessica Reznik
√ פרק 5 - Jessica Reznik
קינים
הוקצו
√ פרק 1 - Emily Stone & Thomas Eskin
√ פרק 2 - Emily Stone & Thomas Eskin
√ פרק 3 - Emily Stone & Thomas Eskin
 

טהרות

כלים
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Jessie Alvaro
√ פרק 2 - Jessie Alvaro
√ פרק 3 - Jessie Alvaro
√ פרק 4 - Jessie Alvaro
√ פרק 5 - Jessie Alvaro
√ פרק 6 - Jessie Alvaro
√ פרק 7 - Jessie Alvaro
√ פרק 8 - Jessie Alvaro
√ פרק 9 - Jessie Alvaro
√ פרק 10 - Jessie Alvaro
√ פרק 11 - Sarah Struhl
√ פרק 12 - Sarah Struhl
√ פרק 13 - Sarah Struhl
√ פרק 14 - Sarah Struhl
פרק 15 (6)
פרק 16 (8)
פרק 17 (17)
פרק 18 (9)
פרק 19 (10)
פרק 20 (7)
פרק 21 (3)
פרק 22 (9)
פרק 23 (6)
פרק 24 (17)
פרק 25 (8)
פרק 26 (9)
פרק 27 (13)
פרק 28 (10)
פרק 29 (8)
פרק 30 (4)
אהלות
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - EC
√ פרק 2 - EC
√ פרק 3 - EC
√ פרק 4 - EC
√ פרק 5 - EC
פרק 6 (7)
פרק 7 (6)
פרק 8 (6)
פרק 9 (16)
פרק 10 (7)
פרק 11 (9)
√ פרק 12 - Eric Tepper
√ פרק 13 - Eric Tepper
√ פרק 14 - Eric Tepper
√ פרק 15 - Eric Tepper
√ פרק 16 - Eric Tepper
√ פרק 17 - Eric Tepper
√ פרק 18 - Eric Tepper
נגעים
הוקצו
√ פרק 1 - Sam Horwitz
√ פרק 2 - Sam Horwitz
√ פרק 3 - Sam Horwitz
√ פרק 4 - Sam Horwitz
√ פרק 5 - Sam Horwitz
√ פרק 6 - Sam Horwitz
√ פרק 7 - Sam Horwitz
√ פרק 8 - Sam Horwitz
√ פרק 9 - Sam Horwitz
√ פרק 10 - Sam Horwitz
√ פרק 11 - Sam Horwitz
√ פרק 12 - Sam Horwitz
√ פרק 13 - Sam Horwitz
√ פרק 14 - Sam Horwitz
פרה
הוקצו
√ פרק 1 - Tzvi Silver
√ פרק 2 - Tzvi Silver
√ פרק 3 - Tzvi Silver
√ פרק 4 - Tzvi Silver
√ פרק 5 - Tzvi Silver
√ פרק 6 - Tzvi Silver
√ פרק 7 - Tzvi Silver
√ פרק 8 - Tzvi Silver
√ פרק 9 - Tzvi Silver
√ פרק 10 - Tzvi Silver
√ פרק 11 - Tzvi Silver
√ פרק 12 - Tzvi Silver
טהרות
הוקצו
√ פרק 1 - Adina Heistein
√ פרק 2 - Adina Heistein
√ פרק 3 - Adina Heistein
√ פרק 4 - Karen Segal
√ פרק 5 - Karen Segal
√ פרק 6 - Karen Segal
√ פרק 7 - Ariel Schabes
√ פרק 8 - Ariel Schabes
√ פרק 9 - Ariel Schabes
√ פרק 10 - Tzvi Silver
מקוואות
הוקצו
√ פרק 1 - Adina Lichtman
√ פרק 2 - Adina Lichtman
√ פרק 3 - Adina Lichtman
√ פרק 4 - Adina Lichtman
√ פרק 5 - Adina Lichtman
√ פרק 6 - Elie Lerea
√ פרק 7 - Elie Lerea
√ פרק 8 - Elie Lerea
√ פרק 9 - Elie Lerea
√ פרק 10 - Elie Lerea
נידה
הוקצו
√ פרק 1 - Yosef Freiedenberg
√ פרק 2 - Yosef Freiedenberg
√ פרק 3 - Yosef Freiedenberg
√ פרק 4 - Yosef Freiedenberg
√ פרק 5 - Yosef Freiedenberg
√ פרק 6 - Yosef Freiedenberg
√ פרק 7 - Yosef Freiedenberg
√ פרק 8 - Yosef Freiedenberg
√ פרק 9 - Yosef Freiedenberg
√ פרק 10 - Yosef Freiedenberg
מכשירין
הוקצו
√ פרק 1 - Yosef Friedenberg
√ פרק 2 - Yosef Friedenberg
√ פרק 3 - Yosef Friedenberg
√ פרק 4 - Yosef Friedenberg
√ פרק 5 - Yosef Friedenberg
√ פרק 6 - Yosef Friedenberg
זבים
כולם לא מסומנים
√ פרק 1 - Etan
√ פרק 2 - Etan
√ פרק 3 - Etan
פרק 4 (7)
פרק 5 (12)
טבול יום
הוקצו
√ פרק 1 - Kira Goldring
√ פרק 2 - Kira Goldring
√ פרק 3 - Kira Goldring
√ פרק 4 - Kira Goldring
ידיים
הוקצו
√ פרק 1 - Jodi Fishbein
√ פרק 2 - Jodi Fishbein
√ פרק 3 - Jodi Fishbein
√ פרק 4 - Jodi Fishbein
עוקצים
הוקצו
√ פרק 1 - Yoni Winfield
√ פרק 2 - Yoni Winfield
√ פרק 3 - Yoni Winfield

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

2 הערות
In memory of the beloved Rachel
Yoni Winfield, 9 months ago
hi
Friends And Family Of Rachel, 9 months ago

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
3Adina Chesirמכות פרקים 1-3
3Adina Heisteinטהרות פרקים 1-3
11Adina Lichtmanכריתות פרקים 1-6; מקוואות פרקים 1-5
3Alex Eagleבבא בתרא פרקים 5-7
2Aliza Bernsteinדמאי פרקים 1-2
3Aliza Hochszteinזבחים פרקים 3-5
4amanda edwardsשבת פרקים 1-4
3Annieכלאיים פרקים 7-9
8Ariel Schabesמעשרות פרקים 1-5; טהרות פרקים 7-9
4Ariella Levieבבא קמא פרקים 7-10
5Aryeh Minskyביצה פרקים 1-5
8ash familyשקלים פרקים 1-8
19Atara Steinhartדמאי פרקים 5-7; סוטה פרקים 1-9; תמורה פרקים 1-7
2Avigayil Jarashowעדויות פרקים 7-8
7Brandon Bierכלאיים פרקים 1-5; ביכורים פרק 4; אבות פרק 1
1Azriel Kuschnirכלאיים פרק 6
1Ben Hershkowitzמנחות פרק 6
5Daniella Goldbergפיאה פרקים 4-8
10David Korמגילה פרקים 1-4; מועד קטן פרקים 1-3; חגיגה פרקים 1-3
7Debbie Pedoeemשבת פרקים 9-15
12Donny Fuchsיבמות פרקים 5-16
3Eitan Sufianפיאה פרקים 1-3
10Eli Rozenbergיבמות פרקים 1-4; כתובות פרק 1; גיטין פרקים 1-5
5Eliana Besslerשבת פרקים 16-20
16Elie Lereaתרומות פרקים 1-11; מקוואות פרקים 6-10
4Eliora Wolfנדרים פרקים 5-8
7Elliot Finkelsteinעירובין פרקים 4-10
7Emily Stone & Thomas Eskinבבא בתרא פרקים 1-4; קינים פרקים 1-3
8Eric Braunerבבא קמא פרקים 1-3; מנחות פרקים 1-5
7Eric Tepperאהלות פרקים 12-18
2ESעדויות פרקים 5-6
3Esther Moerdlerביכורים פרקים 1-3
3Etanזבים פרקים 1-3
4Gabriela Mizrahiיומא פרקים 1-4
4Gaby Strulowitzנדרים פרקים 1-4
12Isaac Selterכתובות פרקים 2-13
4Jackie Federbushברכות פרקים 6-9
19Jacob Herensteinסנהדרין פרקים 1-11; שבועות פרקים 1-8
10Jason Albalahשבת פרקים 5-8; פסחים פרק 6; סוכה פרקים 1-5
1Jeffrey Levinמנחות פרק 13
12Jesse Silvermanחולין פרקים 1-12
13Jessie Alvaroבבא בתרא פרקים 8-10; כלים פרקים 1-10
5Jessica Reznikמידות פרקים 1-5
4Jodi Fishbeinידיים פרקים 1-4
9Joe Teplowבכורות פרקים 1-9
4Jordan Hodפסחים פרקים 7-10
4Jordana Pickholzחלה פרקים 1-4
3Karen Segalטהרות פרקים 4-6
2Keren Strausערכין פרקים 5-6
3Kevin Wolfהוריות פרקים 1-3
4Kira Goldringטבול יום פרקים 1-4
5Lauren Levnerפסחים פרקים 1-5
2Leora Kagedanדמאי פרקים 3-4
6Leora Margelovichנזיר פרקים 1-2; קידושין פרקים 1-4
3Mallika Viswanathעירובין פרקים 1-3
2MBזבחים פרקים 1-2
3Michael Shermanערלה פרקים 1-3
4Michaela Eliasבבא מציעא פרקים 1-4
4Mitchell Gronowitzשבת פרקים 21-24
4Nicole Ediיומא פרקים 5-8
7Noah Santacruzערכין פרקים 1-4, 7-9
4Penina Warburgתמיד פרקים 1-4
3Rachel Langנדרים פרקים 9-11
6Rachel Rolnickבבא מציעא פרקים 5-10
3Rebecca Bieberבבא קמא פרקים 4-6
7Rebecca Farkasנזיר פרקים 3-9
14Sam Horwitzנגעים פרקים 1-14
4Sarah Borodachגיטין פרקים 6-9
4Sarah Struhlכלים פרקים 11-14
10Talia Elefantשביעית פרקים 1-10
7Taylor Hellerעדויות פרקים 1-4; תמיד פרקים 5-7
5Tzivia wiseמעשר שני פרקים 1-5
13Tzvi Silverפרה פרקים 1-12; טהרות פרק 10
11Tzvi Wieselעבודה זרה פרקים 1-5; אבות פרקים 1-6
4Yael Fishelתענית פרקים 1-4
5ECאהלות פרקים 1-5
8Yoni Winfieldברכות פרקים 1-5; עוקצים פרקים 1-3
10Yosef Freiedenbergנידה פרקים 1-10
6Yosef Friedenbergמכשירין פרקים 1-6
4Yosefa Sebrowראש השנה פרקים 1-4
6Zeke rosenblattמעילה פרקים 1-6
1Zoe Liebmanזבחים פרק 6
      82 אנשים נרשמו ל 488 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.