למד לEliezer Ben Anshel (Hakohen) (Louis Arfe)
שלושים / יארצייט

Thank you so much for helping us honor our father, grandfather, and husband. Louis loved Torah and going to shiurim so your learning in his memory is a great zechut for him.

להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 10 Tammuz 5780 (Thursday, July 02, 2020) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(101.1%)
(1 הרשמה מלאה + 6 נוסף משנה פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe Arfe
פרק 2 - Moshe Arfe
פרק 3 - Moshe Arfe
פרק 4 - Moshe Arfe
פרק 5 - Moshe Arfe
פרק 6 - Moshe Arfe
פרק 7 - Moshe Arfe
פרק 8 - Moshe Arfe
פרק 9 - Moshe Arfe
פיאה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Raphael Katz
פרק 2 - Raphael Katz
פרק 3 - Raphael Katz
פרק 4 - Raphael Katz
פרק 5 - Raphael Katz
פרק 6 - Raphael Katz
פרק 7 - Raphael Katz
פרק 8 - Raphael Katz
דמאי
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avi Tilonsky
פרק 2 - Avi Tilonsky
פרק 3 - Avi Tilonsky
פרק 4 - Avi Tilonsky
פרק 5 - Avi Tilonsky
פרק 6 - Avi Tilonsky
פרק 7 - Avi Tilonsky
כלאיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mayer Sinensky
פרק 2 - Mayer Sinensky
פרק 3 - Mayer Sinensky
פרק 4 - Mayer Sinensky
פרק 5 - Mayer Sinensky
פרק 6 - Mayer Sinensky
פרק 7 - Mayer Sinensky
פרק 8 - Mayer Sinensky
פרק 9 - Mayer Sinensky
שביעית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Esti (Arfe) Gernik
פרק 2 - Esti (Arfe) Gernik
פרק 3 - Esti (Arfe) Gernik
פרק 4 - Esti (Arfe) Gernik
פרק 5 - Esti (Arfe) Gernik
פרק 6 - Esti (Arfe) Gernik
פרק 7 - Esti (Arfe) Gernik
פרק 8 - Esti (Arfe) Gernik
פרק 9 - Esti (Arfe) Gernik
פרק 10 - Esti (Arfe) Gernik
תרומות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Elisha Kobre
פרק 2 - Elisha Kobre
פרק 3 - Elisha Kobre
פרק 4 - Elisha Kobre
פרק 5 - Elisha Kobre
פרק 6 - Elisha Kobre
פרק 7 - Elisha Kobre
פרק 8 - Elisha Kobre
פרק 9 - Elisha Kobre
פרק 10 - Elisha Kobre
פרק 11 - Elisha Kobre
מעשרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Britny Blumenfeld
פרק 2 - Britny Blumenfeld
פרק 3 - Britny Blumenfeld
פרק 4 - Britny Blumenfeld
פרק 5 - Britny Blumenfeld
מעשר שני
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mattis Stavsky
פרק 2 - Mattis Stavsky
פרק 3 - Mattis Stavsky
פרק 4 - Mattis Stavsky
פרק 5 - Mattis Stavsky
חלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Malki Sinensky
פרק 2 - Malki Sinensky
פרק 3 - Malki Sinensky
פרק 4 - Malki Sinensky
ערלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chani Levy
פרק 2 - Chani Levy
פרק 3 - Chani Levy
ביכורים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ora Derovan
פרק 2 - Ora Derovan
פרק 3 - Ora Derovan
פרק 4 - Ora Derovan
 

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Evan Silver
פרק 2 - Evan Silver
פרק 3 - Evan Silver
פרק 4 - Evan Silver
פרק 5 - Evan Silver
פרק 6 - Evan Silver
פרק 7 - Evan Silver
פרק 8 - Evan Silver
פרק 9 - Evan Silver
פרק 10 - Evan Silver
פרק 11 - Evan Silver
פרק 12 - Evan Silver
פרק 13 - Evan Silver
פרק 14 - Evan Silver
פרק 15 - Evan Silver
פרק 16 - Evan Silver
פרק 17 - Evan Silver
פרק 18 - Evan Silver
פרק 19 - Evan Silver
פרק 20 - Evan Silver
פרק 21 - Evan Silver
פרק 22 - Evan Silver
פרק 23 - Evan Silver
פרק 24 - Evan Silver
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eliezer Stavsky
פרק 2 - Eliezer Stavsky
פרק 3 - Eliezer Stavsky
פרק 4 - Eliezer Stavsky
פרק 5 - Eliezer Stavsky
פרק 6 - Eliezer Stavsky
פרק 7 - Eliezer Stavsky
פרק 8 - Eliezer Stavsky
פרק 9 - Eliezer Stavsky
פרק 10 - Eliezer Stavsky
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Steven Cohen
פרק 2 - Steven Cohen
פרק 3 - Steven Cohen
פרק 4 - Steven Cohen
פרק 5 - Steven Cohen
פרק 6 - Steven Cohen
פרק 7 - Steven Cohen
פרק 8 - Steven Cohen
פרק 9 - Steven Cohen
פרק 10 - Steven Cohen
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Justin Goldstein
פרק 2 - Justin Goldstein
פרק 3 - Justin Goldstein
פרק 4 - Justin Goldstein
פרק 5 - Justin Goldstein
פרק 6 - Justin Goldstein
פרק 7 - Justin Goldstein
פרק 8 - Justin Goldstein
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - David Dinter
פרק 2 - David Dinter
פרק 3 - David Dinter
פרק 4 - David Dinter
פרק 5 - David Dinter
פרק 6 - David Dinter
פרק 7 - David Dinter
פרק 8 - David Dinter
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Leora
פרק 2 - Leora
פרק 3 - Leora
פרק 4 - Tuvia Shestakov
פרק 5 - Tuvia Shestakov
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Gavi Sitzer
פרק 2 - Gavi Sitzer
פרק 3 - Gavi Sitzer
פרק 4 - Gavi Sitzer
פרק 5 - Gavi Sitzer
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Elisha Richter, Yael Krieger
פרק 2 - Elisha Richter, Yael Krieger
פרק 3 - Yael Krieger
פרק 4 - Yael Krieger
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Haviva Cohen
פרק 2 - Haviva Cohen
פרק 3 - Haviva Cohen
פרק 4 - Haviva Cohen
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shira Jacobowitz
פרק 2 - Shira Jacobowitz
פרק 3 - Shira Jacobowitz
פרק 4 - Shira Jacobowitz
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Esti (Arfe) Gernik
פרק 2 - Esti (Arfe) Gernik
פרק 3 - Esti (Arfe) Gernik
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Miriam Barth
פרק 2 - Miriam Barth
פרק 3 - Miriam Barth

נשים

יבמות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jeremy Linder
פרק 2 - Jeremy Linder
פרק 3 - Jeremy Linder
פרק 4 - Jeremy Linder
פרק 5 - Jeremy Linder
פרק 6 - Jeremy Linder
פרק 7 - Jeremy Linder
פרק 8 - Jeremy Linder
פרק 9 - Jeremy Linder
פרק 10 - Jeremy Linder
פרק 11 - Jeremy Linder
פרק 12 - Jeremy Linder
פרק 13 - Jeremy Linder
פרק 14 - Jeremy Linder
פרק 15 - Jeremy Linder
פרק 16 - Jeremy Linder
כתובות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jeremy Linder
פרק 2 - Jeremy Linder
פרק 3 - Jeremy Linder
פרק 4 - Jeremy Linder
פרק 5 - Jeremy Linder
פרק 6 - Jeremy Linder
פרק 7 - Jeremy Linder
פרק 8 - Jeremy Linder
פרק 9 - Jeremy Linder
פרק 10 - Jeremy Linder
פרק 11 - Jeremy Linder
פרק 12 - Jeremy Linder
פרק 13 - Jeremy Linder
נדרים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yael Levy
פרק 2 - Yael Levy
פרק 3 - Yael Levy
פרק 4 - Yael Levy
פרק 5 - Yael Levy
פרק 6 - Yael Levy
פרק 7 - Yael Levy
פרק 8 - Yael Levy
פרק 9 - Yael Levy
פרק 10 - Yael Levy
פרק 11 - Yael Levy
נזיר
הוקצו
הכל

פרק 1 - Janet Stavsky
פרק 2 - Janet Stavsky
פרק 3 - Janet Stavsky
פרק 4 - Janet Stavsky
פרק 5 - Janet Stavsky
פרק 6 - Janet Stavsky
פרק 7 - Janet Stavsky
פרק 8 - Janet Stavsky
פרק 9 - Janet Stavsky
סוטה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Saul Greenberg
פרק 2 - Saul Greenberg
פרק 3 - Saul Greenberg
פרק 4 - Saul Greenberg
פרק 5 - Saul Greenberg
פרק 6 - Saul Greenberg
פרק 7 - Saul Greenberg
פרק 8 - Saul Greenberg
פרק 9 - Saul Greenberg
גיטין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Pinchas Rosenthal
פרק 2 - Pinchas Rosenthal
פרק 3 - Pinchas Rosenthal
פרק 4 - Pinchas Rosenthal
פרק 5 - Pinchas Rosenthal
פרק 6 - Pinchas Rosenthal
פרק 7 - Pinchas Rosenthal
פרק 8 - Pinchas Rosenthal
פרק 9 - Pinchas Rosenthal
קידושין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Gila Pollner
פרק 2 - Gila Pollner
פרק 3 - Gila Pollner
פרק 4 - Gila Pollner
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anshel Arfe
פרק 2 - Anshel Arfe
פרק 3 - Anshel Arfe
פרק 4 - Anshel Arfe
פרק 5 - Anshel Arfe
פרק 6 - Anshel Arfe
פרק 7 - Anshel Arfe
פרק 8 - Anshel Arfe
פרק 9 - Anshel Arfe
פרק 10 - Anshel Arfe
בבא מציעא
הוקצו
הכל

פרק 1 - E & P Krupnik, Sam Levy
פרק 2 - E & P Krupnik, Sam Levy
פרק 3 - E & P Krupnik, Sam Levy
פרק 4 - E & P Krupnik, Sam Levy
פרק 5 - E & P Krupnik
פרק 6 - E & P Krupnik
פרק 7 - E & P Krupnik
פרק 8 - E & P Krupnik
פרק 9 - E & P Krupnik
פרק 10 - E & P Krupnik
בבא בתרא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ariel Karten
פרק 2 - Ariel Karten
פרק 3 - Ariel Karten
פרק 4 - Ariel Karten
פרק 5 - Ariel Karten
פרק 6 - Ariel Karten
פרק 7 - Ariel Karten
פרק 8 - Ariel Karten
פרק 9 - Ariel Karten
פרק 10 - Ariel Karten
סנהדרין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yael Steinhart
פרק 2 - Yael Steinhart
פרק 3 - Yael Steinhart
פרק 4 - Yael Steinhart
פרק 5 - Yael Steinhart
פרק 6 - Yael Steinhart
פרק 7 - Yael Steinhart
פרק 8 - Yael Steinhart
פרק 9 - Yael Steinhart
פרק 10 - Yael Steinhart
פרק 11 - Yael Steinhart
מכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aron Pollner
פרק 2 - Aron Pollner
פרק 3 - Aron Pollner
שבועות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Dj Arfe
פרק 2 - Dj Arfe
פרק 3 - Dj Arfe
פרק 4 - Dj Arfe
פרק 5 - Dj Arfe
פרק 6 - Dj Arfe
פרק 7 - Dj Arfe
פרק 8 - Dj Arfe
עדויות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jamie Small
פרק 2 - Jamie Small
פרק 3 - Jamie Small
פרק 4 - Jamie Small
פרק 5 - Jamie Small
פרק 6 - Jamie Small
פרק 7 - Jamie Small
פרק 8 - Jamie Small
עבודה זרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ephraim Arfe
פרק 2 - Ephraim Arfe
פרק 3 - Ephraim Arfe
פרק 4 - Ephraim Arfe
פרק 5 - Ephraim Arfe
אבות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mimi & Elisha
פרק 2 - Mimi & Elisha
פרק 3 - Mimi & Elisha
פרק 4 - Mimi & Elisha
פרק 5 - Mimi & Elisha
פרק 6 - Mimi & Elisha
הוריות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ira Keller
פרק 2 - Ira Keller
פרק 3 - Ira Keller
  

קדשים

זבחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yitzi Diskind
פרק 2 - Yitzi Diskind
פרק 3 - Yitzi Diskind
פרק 4 - Yitzi Diskind
פרק 5 - Yitzi Diskind
פרק 6 - Yitzi Diskind
פרק 7 - Yitzi Diskind
פרק 8 - Yitzi Diskind
פרק 9 - Yitzi Diskind
פרק 10 - Yitzi Diskind
פרק 11 - Yitzi Diskind
פרק 12 - Yitzi Diskind
פרק 13 - Yitzi Diskind
פרק 14 - Yitzi Diskind
מנחות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Howard S Nachman
פרק 2 - Howard S Nachman
פרק 3 - Howard S Nachman
פרק 4 - Howard S Nachman
פרק 5 - Howard S Nachman
פרק 6 - Howard S Nachman
פרק 7 - Howard S Nachman
פרק 8 - Howard S Nachman
פרק 9 - Howard S Nachman
פרק 10 - Howard S Nachman
פרק 11 - Howard S Nachman
פרק 12 - Howard S Nachman
פרק 13 - Howard S Nachman
חולין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Phil Getz
פרק 2 - Phil Getz
פרק 3 - Phil Getz
פרק 4 - Moshe Stavsky
פרק 5 - Moshe Stavsky
פרק 6 - Moshe Stavsky
פרק 7 - Moshe Stavsky
פרק 8 - Moshe Stavsky
פרק 9 - Moshe Stavsky
פרק 10 - Moshe Stavsky
פרק 11 - Moshe Stavsky
פרק 12 - Moshe Stavsky
בכורות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yair Manas
פרק 2 - Yair Manas
פרק 3 - Yair Manas
פרק 4 - Yair Manas
פרק 5 - Yair Manas
פרק 6 - Yair Manas
פרק 7 - Yair Manas
פרק 8 - Yair Manas
פרק 9 - Yair Manas
ערכין
הוקצו
הכל

פרק 1 - E Kobre
פרק 2 - E Kobre
פרק 3 - E Kobre
פרק 4 - E Kobre
פרק 5 - E Kobre
פרק 6 - E Kobre
פרק 7 - E Kobre
פרק 8 - E Kobre
פרק 9 - E Kobre
תמורה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mattis Stavsky
פרק 2 - Mattis Stavsky
פרק 3 - Mattis Stavsky
פרק 4 - Mattis Stavsky
פרק 5 - Mattis Stavsky
פרק 6 - Mattis Stavsky
פרק 7 - Mattis Stavsky
כריתות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Aryeh Sampson
פרק 2 - Aryeh Sampson
פרק 3 - Aryeh Sampson
פרק 4 - Aryeh Sampson
פרק 5 - Aryeh Sampson
פרק 6 - Aryeh Sampson
מעילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - David Sitzer
פרק 2 - David Sitzer
פרק 3 - David Sitzer
פרק 4 - Yael Levy
פרק 5 - Yael Levy
פרק 6 - Yael Levy
תמיד
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tuvia Shestakov
פרק 2 - Tuvia Shestakov
פרק 3 - Tuvia Shestakov
פרק 4 - Tuvia Shestakov
פרק 5 - Tuvia Shestakov
פרק 6 - Tuvia Shestakov
פרק 7 - Tuvia Shestakov
מידות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe Weizberg
פרק 2 - Moshe Weizberg
פרק 3 - Moshe Weizberg
פרק 4 - Moshe Weizberg
פרק 5 - Moshe Weizberg
קינים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Tuvia Shestakov
פרק 2 - Tuvia Shestakov
פרק 3 - Tuvia Shestakov
 

טהרות

כלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eliana And Dan Kohn
פרק 2 - Eliana And Dan Kohn
פרק 3 - Eliana And Dan Kohn
פרק 4 - Eliana And Dan Kohn
פרק 5 - Eliana And Dan Kohn
פרק 6 - Sarah Gordon
פרק 7 - Sarah Gordon
פרק 8 - Sarah Gordon
פרק 9 - Sarah Gordon
פרק 10 - Sarah Gordon
פרק 11 - Sarah Gordon
פרק 12 - Eliana And Dan Kohn
פרק 13 - Eliana And Dan Kohn
פרק 14 - Eliana And Dan Kohn
פרק 15 - Eliana And Dan Kohn
פרק 16 - Eliana And Dan Kohn
פרק 17 - Eliana And Dan Kohn
פרק 18 - Eliana And Dan Kohn
פרק 19 - Eliana And Dan Kohn
פרק 20 - Eliana And Dan Kohn
פרק 21 - Eliana And Dan Kohn
פרק 22 - Eliana And Dan Kohn
פרק 23 - Eliana And Dan Kohn
פרק 24 - Eliana And Dan Kohn
פרק 25 - Eliana And Dan Kohn
פרק 26 - Eliana And Dan Kohn
פרק 27 - Eliana And Dan Kohn
פרק 28 - Eliana And Dan Kohn
פרק 29 - Eliana And Dan Kohn
פרק 30 - Eliana And Dan Kohn
אהלות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Samuel Levy
פרק 2 - Samuel Levy
פרק 3 - Samuel Levy
פרק 4 - Samuel Levy
פרק 5 - Samuel Levy
פרק 6 - Samuel Levy
פרק 7 - Samuel Levy
פרק 8 - Samuel Levy
פרק 9 - Mattan Erder
פרק 10 - Mattan Erder
פרק 11 - Mattan Erder
פרק 12 - Mattan Erder
פרק 13 - Mattan Erder
פרק 14 - Mattan Erder
פרק 15 - Mattan Erder
פרק 16 - Mattan Erder
פרק 17 - Mattan Erder
פרק 18 - Mattan Erder
נגעים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe Dinter
פרק 2 - Moshe Dinter
פרק 3 - Moshe Dinter
פרק 4 - Moshe Dinter
פרק 5 - Moshe Dinter
פרק 6 - Moshe Dinter
פרק 7 - Moshe Dinter
פרק 8 - Moshe Dinter
פרק 9 - Moshe Dinter
פרק 10 - Moshe Dinter
פרק 11 - Moshe Dinter
פרק 12 - Moshe Dinter
פרק 13 - Moshe Dinter
פרק 14 - Moshe Dinter
פרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jeremy Linder
פרק 2 - Jeremy Linder
פרק 3 - Jeremy Linder
פרק 4 - Jeremy Linder
פרק 5 - Jeremy Linder
פרק 6 - Jeremy Linder
פרק 7 - Jeremy Linder
פרק 8 - Daniel Klimovsky
פרק 9 - Daniel Klimovsky
פרק 10 - Daniel Klimovsky
פרק 11 - Daniel Klimovsky
פרק 12 - Daniel Klimovsky
טהרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Akiva Kobre
פרק 2 - Akiva Kobre
פרק 3 - Akiva Kobre
פרק 4 - Akiva Kobre
פרק 5 - Akiva Kobre
פרק 6 - Akiva Kobre
פרק 7 - Akiva Kobre
פרק 8 - Akiva Kobre
פרק 9 - Akiva Kobre
פרק 10 - Akiva Kobre
מקוואות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Allan Schauder
פרק 2 - Allan Schauder
פרק 3 - Allan Schauder
פרק 4 - Allan Schauder
פרק 5 - Allan Schauder
פרק 6 - Allan Schauder
פרק 7 - Allan Schauder
פרק 8 - Allan Schauder
פרק 9 - Allan Schauder
פרק 10 - Allan Schauder
נידה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Cheryl Moshel
פרק 2 - Cheryl Moshel
פרק 3 - Cheryl Moshel
פרק 4 - Cheryl Moshel
פרק 5 - Cheryl Moshel
פרק 6 - Yoanna Rofeh
פרק 7 - Yoanna Rofeh
פרק 8 - Yoanna Rofeh
פרק 9 - Yoanna Rofeh
פרק 10 - Yoanna Rofeh
מכשירין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Anshel Arfe
פרק 2 - Anshel Arfe
פרק 3 - Anshel Arfe
פרק 4 - Anshel Arfe
פרק 5 - Anshel Arfe
פרק 6 - Anshel Arfe
זבים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Josh Sladowsky
פרק 2 - Josh Sladowsky
פרק 3 - Josh Sladowsky
פרק 4 - Josh Sladowsky
פרק 5 - Josh Sladowsky
טבול יום
הוקצו
הכל

פרק 1 - Danielle Arfe
פרק 2 - Danielle Arfe
פרק 3 - Danielle Arfe
פרק 4 - Danielle Arfe
ידיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avichayil Arfe
פרק 2 - Avichayil Arfe
פרק 3 - Avichayil Arfe
פרק 4 - Avichayil Arfe
עוקצים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chani Levy
פרק 2 - Chani Levy
פרק 3 - Chani Levy

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
10Akiva Kobreטהרות פרקים 1-10
10Allan Schauderמקוואות פרקים 1-10
16Anshel Arfeבבא קמא פרקים 1-10; מכשירין פרקים 1-6
3Aron Pollnerמכות פרקים 1-3
6aryeh sampsonכריתות פרקים 1-6
9E Kobreערכין פרקים 1-9
7Avi Tilonskyדמאי פרקים 1-7
4Avichayil Arfeידיים פרקים 1-4
14Yitzi Diskindזבחים פרקים 1-14
5Britny blumenfeldמעשרות פרקים 1-5
13Howard S Nachmanמנחות פרקים 1-13
5Cheryl Moshelנידה פרקים 1-5
36Jeremy Linderיבמות פרקים 1-16; כתובות פרקים 1-13; פרה פרקים 1-7
6Chani Levyערלה פרקים 1-3; עוקצים פרקים 1-3
5Daniel Klimovskyפרה פרקים 8-12
4Danielle Arfeטבול יום פרקים 1-4
8David Dinterיומא פרקים 1-8
3David Sitzerמעילה פרקים 1-3
8Dj Arfeשבועות פרקים 1-8
10E & P Krupnikבבא מציעא פרקים 1-10
24Eliana and Dan Kohnכלים פרקים 1-5, 12-30
10Eliezer Stavskyעירובין פרקים 1-10
11Elisha Kobreתרומות פרקים 1-11
2Elisha Richterראש השנה פרקים 1-2
5Ephraim Arfeעבודה זרה פרקים 1-5
13Esti (Arfe) Gernikשביעית פרקים 1-10; מועד קטן פרקים 1-3
24Evan Silverשבת פרקים 1-24
5Gavi Sitzerביצה פרקים 1-5
4Gila Pollnerקידושין פרקים 1-4
10Ariel kartenבבא בתרא פרקים 1-10
3Ira kellerהוריות פרקים 1-3
8Jamie Smallעדויות פרקים 1-8
9Janet Stavskyנזיר פרקים 1-9
5Josh Sladowskyזבים פרקים 1-5
8Justin Goldsteinשקלים פרקים 1-8
3Leoraסוכה פרקים 1-3
4Malki Sinenskyחלה פרקים 1-4
10Mattan erderאהלות פרקים 9-18
12Mattis Stavskyמעשר שני פרקים 1-5; תמורה פרקים 1-7
9Mayer Sinenskyכלאיים פרקים 1-9
6Mimi & Elishaאבות פרקים 1-6
3Miriam Barthחגיגה פרקים 1-3
9Moshe Arfeברכות פרקים 1-9
14Moshe Dinterנגעים פרקים 1-14
9Moshe Stavskyחולין פרקים 4-12
5Moshe Weizbergמידות פרקים 1-5
4Ora Derovanביכורים פרקים 1-4
3Phil Getzחולין פרקים 1-3
8Raphael Katzפיאה פרקים 1-8
8Samuel Levyאהלות פרקים 1-8
6Sarah Gordonכלים פרקים 6-11
9Saul Greenbergסוטה פרקים 1-9
9Yair Manasבכורות פרקים 1-9
10Steven Cohenפסחים פרקים 1-10
4Sam Levyבבא מציעא פרקים 1-4
9Pinchas Rosenthalגיטין פרקים 1-9
4Yael kriegerראש השנה פרקים 1-4
14Yael Levyנדרים פרקים 1-11; מעילה פרקים 4-6
11Yael Steinhartסנהדרין פרקים 1-11
12Tuvia Shestakovסוכה פרקים 4-5; תמיד פרקים 1-7; קינים פרקים 1-3
5Yoanna Rofehנידה פרקים 6-10
4Haviva Cohenתענית פרקים 1-4
4Shira jacobowitzמגילה פרקים 1-4
      63 אנשים נרשמו ל 531 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.