למד לHodos Gittel Bat Aharon (Ann Dershowitz)
שלושים / יארצייט

לעילוי נשמת הודות גיטל בת אהרון


להצטרף לסיום זה של משנה, אנא סמן את התיבות הרלוונטיות, להזין את שמך ודוא"ל ולשלוח

הלימוד אמורה להסתיים בלי נדר 8 Tammuz 5780 (Tuesday, June 30, 2020) שקיעה.

הרשמה מלאה.
אתה עדיין יכול להירשם ליותר.
(100.3%)
(1 הרשמה מלאה + 2 נוסף משנה פרקים)

הרשמות הנוכחיות

זרעים

ברכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mordechai Papelow
פרק 2 - Mordechai Papelow
פרק 3 - Mordechai Papelow
פרק 4 - Mordechai Papelow
פרק 5 - Mordechai Papelow
פרק 6 - Mordechai Papelow
פרק 7 - Mordechai Papelow
פרק 8 - Mordechai Papelow
פרק 9 - Mordechai Papelow
פיאה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mordechai Papelow
פרק 2 - Mordechai Papelow
פרק 3 - Mordechai Papelow
פרק 4 - Mordechai Papelow
פרק 5 - Mordechai Papelow
פרק 6 - Mordechai Papelow
פרק 7 - Mordechai Papelow
פרק 8 - Mordechai Papelow
דמאי
הוקצו
הכל

פרק 1 - Fendel/steinberg
פרק 2 - Fendel/Steinberg
פרק 3 - Fendel/Steinberg
פרק 4 - Fendel/Steinberg
פרק 5 - Fendel/Steinberg
פרק 6 - Fendel/Steinberg
פרק 7 - Fendel/Steinberg
כלאיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - מרדכי אינגרם
פרק 2 - מרדכי אינגרם
פרק 3 - מרדכי אינגרם
פרק 4 - מרדכי אינגרם
פרק 5 - מרדכי אינגרם
פרק 6 - מרדכי אינגרם
פרק 7 - מרדכי אינגרם
פרק 8 - מרדכי אינגרם
פרק 9 - מרדכי אינגרם
שביעית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Shlomo & Yaakov Schwartz
פרק 2 - Shlomo & Yaakov Schwartz
פרק 3 - Shlomo & Yaakov Schwartz
פרק 4 - Shlomo & Yaakov Schwartz
פרק 5 - Shlomo & Yaakov Schwartz
פרק 6 - Shlomo & Yaakov Schwartz
פרק 7 - Shlomo & Yaakov Schwartz
פרק 8 - Shlomo & Yaakov Schwartz
פרק 9 - Shlomo & Yaakov Schwartz
פרק 10 - Shlomo & Yaakov Schwartz
תרומות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Deborah Druce, Deborah Druce
פרק 2 - Deborah Druce, Deborah Druce
פרק 3 - מאיר דרשוביץ
פרק 4 - מאיר דרשוביץ
פרק 5 - מאיר דרשוביץ
פרק 6 - מאיר דרשוביץ
פרק 7 - Bentzi Spitz
פרק 8 - Bentzi Spitz
פרק 9 - Bentzi Spitz
פרק 10 - Bentzi Spitz
פרק 11 - Bentzi Spitz
מעשרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sara Reishtein
פרק 2 - Sara And Aliza Reishtein
פרק 3 - Sara And Aliza Reishtein
פרק 4 - Sara And Aliza Reishtein
פרק 5 - Sara And Aliza Reishtein
מעשר שני
הוקצו
הכל

פרק 1 - Harvey Blitz
פרק 2 - Harvey Blitz
פרק 3 - Harvey Blitz
פרק 4 - Harvey Blitz
פרק 5 - Harvey Blitz
חלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe Bilitzky
פרק 2 - Moshe Bilitzky
פרק 3 - Moshe Bilitzky
פרק 4 - Moshe Bilitzky
ערלה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Elhanan Cutter
פרק 2 - Elhanan Cutter
פרק 3 - Elhanan Cutter
ביכורים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yoel Shininzon
פרק 2 - Yoel Shininzon
פרק 3 - Yoel Shininzon
פרק 4 - Yoel Shininzon
 

מועד

שבת
הוקצו
הכל

פרק 1 - Gedaliah Zemel
פרק 2 - Gedaliah Zemel
פרק 3 - Gedaliah Zemel
פרק 4 - Gedaliah Zemel
פרק 5 - Gedaliah Zemel
פרק 6 - Gedaliah Zemel
פרק 7 - Gedaliah Zemel
פרק 8 - Gedaliah Zemel
פרק 9 - Gedaliah Zemel
פרק 10 - Gedaliah Zemel
פרק 11 - Gedaliah Zemel
פרק 12 - Gedaliah Zemel
פרק 13 - Gedaliah Zemel
פרק 14 - Gedaliah Zemel
פרק 15 - Gedaliah Zemel
פרק 16 - Gedaliah Zemel
פרק 17 - Gedaliah Zemel
פרק 18 - Richie Kalker
פרק 19 - Richie Kalker
פרק 20 - Richie Kalker
פרק 21 - Yehuda Shapiro
פרק 22 - Yehuda Shapiro
פרק 23 - Yehuda Shapiro
פרק 24 - Yehuda Shapiro
עירובין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jonathan Pittinsky
פרק 2 - Jonathan Pittinsky
פרק 3 - Jonathan Pittinsky
פרק 4 - Jonathan Pittinsky
פרק 5 - Jonathan Pittinsky
פרק 6 - Jonathan Pittinsky
פרק 7 - Jonathan Pittinsky
פרק 8 - Jonathan Pittinsky
פרק 9 - Jonathan Pittinsky
פרק 10 - Jonathan Pittinsky
פסחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - משפחת אברמסון
פרק 2 - משפחת אברמסון
פרק 3 - משפחת אברמסון
פרק 4 - משפחת אברמסון
פרק 5 - משפחת אברמסון
פרק 6 - משפחת אברמסון
פרק 7 - משפחת אברמסון
פרק 8 - משפחת אברמסון
פרק 9 - משפחת אברמסון
פרק 10 - Rachel Reishtein
שקלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mitch Marcus
פרק 2 - Mitch Marcus
פרק 3 - Mitch Marcus
פרק 4 - Mitch Marcus
פרק 5 - Mitch Marcus
פרק 6 - Mitch Marcus
פרק 7 - Mitch Marcus
פרק 8 - Mitch Marcus
יומא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avraham Tzvi Keehn
פרק 2 - Avraham Tzvi Keehn
פרק 3 - Avraham Tzvi Keehn
פרק 4 - Avraham Tzvi Keehn
פרק 5 - Morty Zuckerman
פרק 6 - Aliza Reishtein
פרק 7 - Morty Zuckerman
פרק 8 - Morty Zuckerman
סוכה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mark Frankel
פרק 2 - Mark Frankel
פרק 3 - Sholom Steinig
פרק 4 - Sholom Steinig
פרק 5 - Sholom Steinig
ביצה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jerome Bass
פרק 2 - Jerome Bass
פרק 3 - Elliot Hecht
פרק 4 - Elliot Hecht
פרק 5 - Elliot Hecht
ראש השנה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Simmy Moskowitz
פרק 2 - Simmy Moskowitz
פרק 3 - Simmy Moskowitz
פרק 4 - Simmy Moskowitz
תענית
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ephraim
פרק 2 - Ephraim
פרק 3 - Ephraim
פרק 4 - Ephraim
מגילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ron Lamb
פרק 2 - Ron Lamb
פרק 3 - Ron Lamb
פרק 4 - Ron Lamb
מועד קטן
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mendel Zlotnick
פרק 2 - Mendel Zlotnick
פרק 3 - Mendel Zlotnick
חגיגה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jerome Bass
פרק 2 - Jerome Bass
פרק 3 - Jerome Bass

נשים

יבמות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Michel Goldberger
פרק 2 - Michel Goldberger
פרק 3 - Michel Goldberger
פרק 4 - Michel Goldberger
פרק 5 - Batya Jacob
פרק 6 - Batya Jacob
פרק 7 - Batya Jacob
פרק 8 - Batya Jacob
פרק 9 - Batya Jacob
פרק 10 - Yaffa Hollander
פרק 11 - Yaffa Hollander
פרק 12 - Beth Hindin
פרק 13 - Beth Hindin
פרק 14 - Beth Hindin
פרק 15 - Susan Suna
פרק 16 - Susan Suna
כתובות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Bruce Bukiet
פרק 2 - Bruce Bukiet
פרק 3 - Yehudit Epstein
פרק 4 - Yehudit Epstein
פרק 5 - Yehudit Epstein
פרק 6 - Yehudit Epstein
פרק 7 - חיים דרשוביץ
פרק 8 - חיים דרשוביץ
פרק 9 - חיים דרשוביץ
פרק 10 - חיים דרשוביץ
פרק 11 - חיים דרשוביץ
פרק 12 - חיים דרשוביץ
פרק 13 - חיים דרשוביץ
נדרים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Debra Berkowitz
פרק 2 - Debra Berkowitz
פרק 3 - Debra Berkowitz
פרק 4 - יצחק דרשוביץ
פרק 5 - יצחק דרשוביץ
פרק 6 - יצחק דרשוביץ
פרק 7 - יצחק דרשוביץ
פרק 8 - יצחק דרשוביץ
פרק 9 - יצחק דרשוביץ
פרק 10 - יצחק דרשוביץ
פרק 11 - יצחק דרשוביץ
נזיר
הוקצו
הכל

פרק 1 - Daniel Reishtein
פרק 2 - Daniel Reishtein
פרק 3 - Daniel Reishtein
פרק 4 - Daniel Reishtein
פרק 5 - Daniel Reishtein
פרק 6 - Daniel Reishtein
פרק 7 - Daniel Reishtein
פרק 8 - Daniel Reishtein
פרק 9 - Daniel Reishtein
סוטה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jack Becker
פרק 2 - Jack Becker
פרק 3 - Jack Becker
פרק 4 - Jack Becker
פרק 5 - Jack Becker
פרק 6 - Jack Becker
פרק 7 - Jack Becker
פרק 8 - Jack Becker
פרק 9 - Jack Becker
גיטין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ron Friedman
פרק 2 - Ron Friedman
פרק 3 - Ron Friedman
פרק 4 - Ron Friedman
פרק 5 - Ron Friedman
פרק 6 - Ron Friedman
פרק 7 - Ron Friedman
פרק 8 - Ron Friedman
פרק 9 - Ron Friedman
קידושין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avi Arnold
פרק 2 - Avi Arnold
פרק 3 - Avi Arnold
פרק 4 - Avi Arnold
  

נזיקין

בבא קמא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yaakov Shapiro
פרק 2 - Yaakov Shapiro
פרק 3 - Yaakov Shapiro
פרק 4 - Yaakov Shapiro
פרק 5 - Yaakov Shapiro
פרק 6 - Avi Zuckerman
פרק 7 - Avi Zuckerman
פרק 8 - Avi Zuckerman
פרק 9 - Avi Zuckerman
פרק 10 - Avi Zuckerman
בבא מציעא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Cheyn Shmuel Shmidman
פרק 2 - Aliza Reishtein
פרק 3 - Cheyn Shmuel Shmidman
פרק 4 - Cheyn Shmuel Shmidman
פרק 5 - Cheyn Shmuel Shmidman
פרק 6 - Cheyn Shmuel Shmidman
פרק 7 - Cheyn Shmuel Shmidman
פרק 8 - Cheyn Shmuel Shmidman
פרק 9 - Cheyn Shmuel Shmidman
פרק 10 - Cheyn Shmuel Shmidman
בבא בתרא
הוקצו
הכל

פרק 1 - Chananya Goldberger
פרק 2 - Rami Berkowitz
פרק 3 - Rami Berkowitz
פרק 4 - אברימי הוניגסבר
פרק 5 - אברימי הוניגסבר
פרק 6 - אברימי הוניגסבר
פרק 7 - אברימי הוניגסבר
פרק 8 - אברימי הוניגסבר
פרק 9 - אברימי הוניגסבר
פרק 10 - אברימי הוניגסבר
סנהדרין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Immanuel Shmidman
פרק 2 - Immanuel Shmidman
פרק 3 - Immanuel Shmidman
פרק 4 - Immanuel Shmidman
פרק 5 - Immanuel Shmidman
פרק 6 - Immanuel Shmidman
פרק 7 - Immanuel Shmidman
פרק 8 - Immanuel Shmidman
פרק 9 - Immanuel Shmidman
פרק 10 - Immanuel Shmidman
פרק 11 - Immanuel Shmidman
מכות
הוקצו
הכל

פרק 1 - David Schwartz
פרק 2 - David Schwartz
פרק 3 - David Schwartz
שבועות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mendel Shapiro
פרק 2 - Mendel Shapiro
פרק 3 - Mendel Shapiro
פרק 4 - Mendel Shapiro
פרק 5 - Mendel Shapiro
פרק 6 - Mendel Shapiro
פרק 7 - Mendel Shapiro
פרק 8 - Mendel Shapiro
עדויות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Jerrold Rapaport
פרק 2 - Jerrold Rapaport
פרק 3 - Jerrold Rapaport
פרק 4 - Jerrold Rapaport
פרק 5 - Jerrold Rapaport
פרק 6 - Jerrold Rapaport
פרק 7 - Jerrold Rapaport
פרק 8 - Jerrold Rapaport
עבודה זרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yaacov Silverstein
פרק 2 - Yaacov Silverstein
פרק 3 - Yaacov Silverstein
פרק 4 - Yaacov Silverstein
פרק 5 - Yaacov Silverstein
אבות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ephraim
פרק 2 - Ephraim
פרק 3 - Ephraim
פרק 4 - Ephraim
פרק 5 - Ephraim
פרק 6 - Ephraim
הוריות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Danielle Blustein Hass
פרק 2 - Danielle Blustein Hass
פרק 3 - Danielle Blustein Hass
  

קדשים

זבחים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Mark Goldberg
פרק 2 - Mark Goldberg
פרק 3 - Mark Goldberg
פרק 4 - Alan Dubin
פרק 5 - Alan Dubin
פרק 6 - Alan Dubin
פרק 7 - Alan Dubin
פרק 8 - Alan Dubin
פרק 9 - Alan Dubin
פרק 10 - Alan Dubin
פרק 11 - Alan Dubin
פרק 12 - Alan Dubin
פרק 13 - Alan Dubin
פרק 14 - Alan Dubin
מנחות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Leon Stern
פרק 2 - Leon Stern
פרק 3 - Leon Stern
פרק 4 - Leon Stern
פרק 5 - Leon Stern
פרק 6 - Leon Stern
פרק 7 - Leon Stern
פרק 8 - Leon Stern
פרק 9 - Leon Stern
פרק 10 - Leon Stern
פרק 11 - Leon Stern
פרק 12 - Leon Stern
פרק 13 - Leon Stern
חולין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ethan Kra
פרק 2 - Jonathan Katz
פרק 3 - Michael Berkowitz
פרק 4 - Michael Berkowitz
פרק 5 - Michael Berkowitz
פרק 6 - Michael Berkowitz
פרק 7 - Michael Berkowitz
פרק 8 - Daniel M. Morris
פרק 9 - Daniel M. Morris
פרק 10 - Daniel M. Morris
פרק 11 - Daniel M. Morris
פרק 12 - Julie
בכורות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Eliezer Sarles And Sholom Steinig
פרק 2 - משפחת אברמסון
פרק 3 - משפחת אברמסון
פרק 4 - משפחת אברמסון
פרק 5 - משפחת אברמסון
פרק 6 - משפחת אברמסון
פרק 7 - Ephraim Fruchter
פרק 8 - Ephraim Fruchter
פרק 9 - Harold Dershowitz
ערכין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Bernard Neustadt
פרק 2 - Bernard Neustadt
פרק 3 - Bernard Neustadt
פרק 4 - Yaakov Beasley
פרק 5 - Yaakov Beasley
פרק 6 - Yaakov Beasley
פרק 7 - Ephraim Fruchter
פרק 8 - Ephraim Fruchter
פרק 9 - Ephraim Fruchter
תמורה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Michael Shmidman
פרק 2 - Michael Shmidman
פרק 3 - Michael Shmidman
פרק 4 - Michael Shmidman
פרק 5 - Michael Shmidman
פרק 6 - Michael Shmidman
פרק 7 - Michael Shmidman
כריתות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ephraim Fruchter
פרק 2 - Ephraim Fruchter
פרק 3 - Ephraim Fruchter
פרק 4 - Ephraim Fruchter
פרק 5 - Ephraim Fruchter
פרק 6 - Simcha Shapiro
מעילה
הוקצו
הכל

פרק 1 - Simcha Shapiro
פרק 2 - Simcha Shapiro
פרק 3 - Simcha Shapiro
פרק 4 - Simcha Shapiro
פרק 5 - Simcha Shapiro
פרק 6 - Simcha Shapiro
תמיד
הוקצו
הכל

פרק 1 - Andrew Blustein
פרק 2 - Andrew Blustein
פרק 3 - Aaron Blustein
פרק 4 - Aaron Blustein
פרק 5 - George Gottlieb
פרק 6 - George Gottlieb
פרק 7 - George Gottlieb
מידות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Sholom Steinig
פרק 2 - Sholom Steinig
פרק 3 - Sholom Steinig
פרק 4 - Sholom Steinig
פרק 5 - Sholom Steinig
קינים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Adina Shapiro
פרק 2 - Adina Shapiro
פרק 3 - Adina Shapiro
 

טהרות

כלים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Yisrael Gottesman
פרק 2 - Yisrael Gottesman
פרק 3 - Yisrael Gottesman
פרק 4 - Yisrael Gottesman
פרק 5 - Yisrael Gottesman
פרק 6 - Yisrael Gottesman
פרק 7 - Yisrael Gottesman
פרק 8 - Yisrael Gottesman
פרק 9 - Yisrael Gottesman
פרק 10 - Yisrael Gottesman
פרק 11 - Yisrael Gottesman
פרק 12 - Deborah Geller
פרק 13 - Deborah Geller
פרק 14 - Deborah Geller
פרק 15 - Deborah Geller
פרק 16 - Deborah Geller
פרק 17 - Deborah Geller
פרק 18 - Deborah Geller
פרק 19 - Deborah Geller
פרק 20 - Deborah Geller
פרק 21 - Eliezer Goldsmith
פרק 22 - Eliezer Goldsmith
פרק 23 - Eliezer Goldsmith
פרק 24 - Yaakov Reishtein
פרק 25 - Eliezer Goldsmith
פרק 26 - Eliezer Goldsmith
פרק 27 - Eliezer Goldsmith
פרק 28 - Eliezer Goldsmith
פרק 29 - Eliezer Goldsmith
פרק 30 - Eliezer Goldsmith
אהלות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Miriam Hirschman
פרק 2 - Miriam Hirschman
פרק 3 - Miriam Hirschman
פרק 4 - Miriam Hirschman
פרק 5 - Yaakov Reishtein
פרק 6 - Yaakov Reishtein
פרק 7 - Yaakov Reishtein
פרק 8 - Yaakov Reishtein
פרק 9 - Yaakov Reishtein
פרק 10 - Yaakov Reishtein
פרק 11 - Yaakov Reishtein
פרק 12 - Yaakov Reishtein
פרק 13 - Yaakov Reishtein
פרק 14 - Yaakov Reishtein
פרק 15 - Yaakov Reishtein
פרק 16 - Yaakov Reishtein
פרק 17 - Yaakov Reishtein
פרק 18 - Yaakov Reishtein
נגעים
הוקצו
הכל

פרק 1 - משפחת שערמאן ע''י חל''מ
פרק 2 - משפחת שערמאן ע''י חל''מ
פרק 3 - משפחת שערמאן ע''י חל''מ
פרק 4 - משפחת שערמאן ע''י חל''מ
פרק 5 - משפחת שערמאן ע''י חל''מ
פרק 6 - משפחת שערמאן ע''י חל''מ
פרק 7 - משפחת שערמאן ע''י חל''מ
פרק 8 - משפחת שערמאן ע''י חל''מ
פרק 9 - משפחת שערמאן ע''י חל''מ
פרק 10 - משפחת שערמאן ע''י חל''מ
פרק 11 - משפחת שערמאן ע''י חל''מ
פרק 12 - משפחת שערמאן ע''י חל''מ
פרק 13 - משפחת שערמאן ע''י חל''מ
פרק 14 - משפחת שערמאן ע''י חל''מ
פרה
הוקצו
הכל

פרק 1 - S. Mittelman
פרק 2 - S. Mittelman
פרק 3 - S. Mittelman
פרק 4 - S. Mittelman
פרק 5 - S. Mittelman
פרק 6 - S. Mittelman
פרק 7 - S. Mittelman
פרק 8 - S. Mittelman
פרק 9 - S. Mittelman
פרק 10 - S. Mittelman
פרק 11 - S. Mittelman
פרק 12 - S. Mittelman
טהרות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Avrohom Guttman
פרק 2 - Avrohom Guttman
פרק 3 - Avrohom Guttman
פרק 4 - Avrohom Guttman
פרק 5 - Avrohom Guttman
פרק 6 - Avrohom Guttman
פרק 7 - Avrohom Guttman
פרק 8 - Baruch Gottesman
פרק 9 - Baruch Gottesman
פרק 10 - Baruch Gottesman
מקוואות
הוקצו
הכל

פרק 1 - Moshe Ben-habib
פרק 2 - Moshe Ben-habib
פרק 3 - Moshe Ben-habib
פרק 4 - Moshe Ben-habib
פרק 5 - Moshe Ben-habib
פרק 6 - Moshe Ben-habib
פרק 7 - Moshe Ben-habib
פרק 8 - Moshe Ben-habib
פרק 9 - Moshe Ben-habib
פרק 10 - Moshe Ben-habib
נידה
הוקצו
הכל

פרק 1 - ANDREA B SULTAN
פרק 2 - Shulie Mishkin
פרק 3 - Shulie Mishkin
פרק 4 - Noa Jeselsohn
פרק 5 - Noa Jeselsohn
פרק 6 - Noa Jeselsohn
פרק 7 - Tamara Spitz
פרק 8 - Tamara Spitz
פרק 9 - Tamara Spitz
פרק 10 - Tamara Spitz
מכשירין
הוקצו
הכל

פרק 1 - Stephen Flatow
פרק 2 - Stephen Flatow
פרק 3 - Stephen Flatow
פרק 4 - Stephen Flatow
פרק 5 - Stephen Flatow
פרק 6 - Stephen Flatow
זבים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ronnie Schlanger
פרק 2 - Ronnie Schlanger
פרק 3 - Ronnie Schlanger
פרק 4 - Ronnie Schlanger
פרק 5 - Ronnie Schlanger
טבול יום
הוקצו
הכל

פרק 1 - Barry Simanowitz
פרק 2 - Barry Simanowitz
פרק 3 - Barry Simanowitz
פרק 4 - Barry Simanowitz
ידיים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ephraim Weiss
פרק 2 - Ephraim Weiss
פרק 3 - Ephraim Weiss
פרק 4 - Ephraim Weiss
עוקצים
הוקצו
הכל

פרק 1 - Ephraim Weiss
פרק 2 - Ephraim Weiss
פרק 3 - Ephraim Weiss

רשימה

השם שלך:
הדואר האלקטרוני שלך:
אשר דוא"ל:
דוא"ל אנונימי?:
 
שלח (בלי נדר)
 

הערות שהוגשו

0 הערות

הוסף הערה

אתה חייב להיות מחובר כדי להשתמש בתכונה זו

קישור לדף זה


להפיץ דף זה


הרשמות הנוכחיות

#שםפרקים
2Aaron Blusteinתמיד פרקים 3-4
3Adina Shapiroקינים פרקים 1-3
11Alan Dubinזבחים פרקים 4-14
9daniel reishteinנזיר פרקים 1-9
1Sara Reishteinמעשרות פרק 1
4Sara and Aliza Reishteinמעשרות פרקים 2-5
2Aliza Reishteinיומא פרק 6; בבא מציעא פרק 2
1ANDREA B SULTANנידה פרק 1
2Andrew Blusteinתמיד פרקים 1-2
4Avi Arnoldקידושין פרקים 1-4
3morty Zuckermanיומא פרקים 5, 7-8
5avi zuckermanבבא קמא פרקים 6-10
4Avraham Tzvi Keehnיומא פרקים 1-4
7Avrohom Guttmanטהרות פרקים 1-7
3Baruch Gottesmanטהרות פרקים 8-10
5Batya jacobיבמות פרקים 5-9
5Bentzi Spitzתרומות פרקים 7-11
3Bernard Neustadtערכין פרקים 1-3
3Beth Hindinיבמות פרקים 12-14
2Bruce Bukietכתובות פרקים 1-2
1Chananya Goldbergerבבא בתרא פרק 1
9Cheyn Shmuel Shmidmanבבא מציעא פרקים 1, 3-10
4Daniel M. Morrisחולין פרקים 8-11
3Danielle Blustein Hassהוריות פרקים 1-3
3David Schwartzמכות פרקים 1-3
4deborah druceתרומות פרקים 1, 1-2, 2
9Deborah Gellerכלים פרקים 12-20
3Debra Berkowitzנדרים פרקים 1-3
3Elhanan Cutterערלה פרקים 1-3
9Eliezer Goldsmithכלים פרקים 21-23, 25-30
3Elliot Hechtביצה פרקים 3-5
10ephraimתענית פרקים 1-4; אבות פרקים 1-6
10Ephraim Fruchterבכורות פרקים 7-8; ערכין פרקים 7-9; כריתות פרקים 1-5
7Ephraim Weissידיים פרקים 1-4; עוקצים פרקים 1-3
1Ethan Kraחולין פרק 1
1fendel/steinbergדמאי פרק 1
6Fendel/Steinbergדמאי פרקים 2-7
17Gedaliah Zemelשבת פרקים 1-17
3George Gottliebתמיד פרקים 5-7
1Harold Dershowitzבכורות פרק 9
5Harvey Blitzמעשר שני פרקים 1-5
11Immanuel Shmidmanסנהדרין פרקים 1-11
9Jack Beckerסוטה פרקים 1-9
5Jerome Bassביצה פרקים 1-2; חגיגה פרקים 1-3
8Jerrold Rapaportעדויות פרקים 1-8
1jonathan katzחולין פרק 2
10Jonathan Pittinskyעירובין פרקים 1-10
1Julieחולין פרק 12
13Leon Sternמנחות פרקים 1-13
2Mark Frankelסוכה פרקים 1-2
3Mark Goldbergזבחים פרקים 1-3
8Mendel Shapiroשבועות פרקים 1-8
3Mendel Zlotnickמועד קטן פרקים 1-3
5Michael Berkowitzחולין פרקים 3-7
7Michael Shmidmanתמורה פרקים 1-7
4Michel Goldbergerיבמות פרקים 1-4
4Miriam Hirschmanאהלות פרקים 1-4
8Mitch Marcusשקלים פרקים 1-8
17Mordechai Papelowברכות פרקים 1-9; פיאה פרקים 1-8
10moshe ben-habibמקוואות פרקים 1-10
4Moshe Bilitzkyחלה פרקים 1-4
3Noa Jeselsohnנידה פרקים 4-6
1Rachel Reishteinפסחים פרק 10
2Rami Berkowitzבבא בתרא פרקים 2-3
3Richie kalkerשבת פרקים 18-20
9Ron Friedmanגיטין פרקים 1-9
4Ron Lambמגילה פרקים 1-4
5Ronnie Schlangerזבים פרקים 1-5
12S. Mittelmanפרה פרקים 1-12
14משפחת שערמאן ע''י חל''מנגעים פרקים 1-14
10Shlomo & Yaakov Schwartzשביעית פרקים 1-10
8Sholom Steinigסוכה פרקים 3-5; מידות פרקים 1-5
1Eliezer Sarles and Sholom Steinigבכורות פרק 1
2Shulie Mishkinנידה פרקים 2-3
7Simcha Shapiroכריתות פרק 6; מעילה פרקים 1-6
4Simmy Moskowitzראש השנה פרקים 1-4
6Stephen Flatowמכשירין פרקים 1-6
2Susan Sunaיבמות פרקים 15-16
4Tamara Spitzנידה פרקים 7-10
5Yaacov Silversteinעבודה זרה פרקים 1-5
3Yaakov Beasleyערכין פרקים 4-6
15Yaakov Reishteinכלים פרק 24; אהלות פרקים 5-18
5Yaakov Shapiroבבא קמא פרקים 1-5
2Yaffa Hollanderיבמות פרקים 10-11
4Yehuda Shapiroשבת פרקים 21-24
4Yehudit Epsteinכתובות פרקים 3-6
11Yisrael Gottesmanכלים פרקים 1-11
4Barry Simanowitzטבול יום פרקים 1-4
4Yoel Shininzonביכורים פרקים 1-4
7אברימי הוניגסברבבא בתרא פרקים 4-10
7חיים דרשוביץכתובות פרקים 7-13
8יצחק דרשוביץנדרים פרקים 4-11
4מאיר דרשוביץתרומות פרקים 3-6
9מרדכי אינגרםכלאיים פרקים 1-9
14משפחת אברמסוןפסחים פרקים 1-9; בכורות פרקים 2-6
      95 אנשים נרשמו ל 527 פרקים   יצוא

 

 Powered by:

Disclaimer: this site is provided as a public service. Any views, thoughts, and opinions expressed by users of this site belong solely to their author, and not necessarily to Ohr Somayach.